Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου Κωδικός Ο.Π.Σ.: 71.620 Κωδικός Μέτρου: 1.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Επιστημονικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου Κωδικός Ο.Π.Σ.: 71.620 Κωδικός Μέτρου: 1.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Επιστημονικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου Κωδικός Ο.Π.Σ.: 71.620 Κωδικός Μέτρου: 1.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Β. Χρυσικόπουλος

2 Στοιχεία έργου ● Προϋπολογισμός: 35.000 ευρώ ● Απορρόφηση: 34.990,54 ευρώ ● Μεθοδολογία υλοποίησης:  Ανάθεση σε τρίτους  Πρόχειρος Διαγωνισμός ● Κριτήριο κατακύρωσης: Συμφερότερη Προσφορά

3 Υλοποίηση έργου - Εξοπλισμός ● Σύστημα τηλεδιάσκεψης βασισμένο στο πρωτ. Η.323/Η.320 ● Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα ● Κάμερες, μικρόφωνα και μίκτη ήχου ● Φορητός υπολογιστής ● Λογισμικό κωδικοποίησης και εκπομπής

4 Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης της αίθουσας τηλ/σης ● Έλλειψη προσωπικού για την υποστήριξη της αίθουσας ● Έλλειψη τεχνογνωσίας δράσεων τηλεκπαίδευσης ● Έλλειψη κουλτούρας τηλεκπαίδευσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα


Κατέβασμα ppt "Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου Κωδικός Ο.Π.Σ.: 71.620 Κωδικός Μέτρου: 1.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Επιστημονικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google