Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο NETMODE - Οκτώβριος 2000 772 1451 - Μοντέλο κατανεμημένης διαχείρισης δικτύων βασισμένο στην XML Στόχος: μοντελοποίηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο NETMODE - Οκτώβριος 2000 772 1451 - Μοντέλο κατανεμημένης διαχείρισης δικτύων βασισμένο στην XML Στόχος: μοντελοποίηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο NETMODE - Οκτώβριος 2000 772 1451 - diplom@netmode.ntua.gr Μοντέλο κατανεμημένης διαχείρισης δικτύων βασισμένο στην XML Στόχος: μοντελοποίηση με XML της επικοινωνίας κατανεμημένων διαχειριστικών οντοτήτων (managers) οργανωμένων σε ιεραρχία. Αναπαράσταση της μεταδιδόμενης πληροφορίας (δεδομένα και λειτουργίες) σε XML - Ορισμός συγκεκριμένου DTD/schema. Πιλοτική υλοποίηση σε Java με χρήση HTTP, RMI/IIOP, ή SOAP (http://xml.apache.org/soap/) Πιθανή προσάρτηση σε υπάρχον εργαλείο κατανεμημένης διαχείρισης

2 Εργαστήριο NETMODE - Οκτώβριος 2000 772 1451 - diplom@netmode.ntua.gr Υλοποίηση επικοινωνίας κατανεμημένων οντοτήτων Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας με χρήση της XML Έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί (με Java/CORBA), σε πιλοτική μορφή, κατανεμημένο πληροφοριακό σύστημα υγείας: –Πολλαπλές ομότιμες οντότητες που ακολουθούν αρχιτεκτονική 3-tier (Database, Application, Presentation) –Έννοια roaming patient record και Roaming Manager Στόχος: μοντελοποίηση επικοινωνίας μεταξύ των κατανεμημένων οντοτήτων με XML: –Ορισμός κατάλληλου DTD/Schema –Πιλοτική υλοποίηση με Java και HTTP, RMI/IIOP ή SOAP

3 Εργαστήριο NETMODE - Οκτώβριος 2000 772 1451 - diplom@netmode.ntua.gr Μελέτη της απόδοσης του πρωτοκόλλου TCP με εργαλεία προσομοίωσης. Προσομοίωση και αξιολόγηση των μηχανισμών σε τοπολογίες δικτύων με ειδικές απαιτήσεις (ασύμμετρο bandwidth, υψηλή καθυστέρηση μετάδοσης, π.χ δορυφορικές συνδέσεις Internet over Satellite, ADSL). Επιλογή υποψήφιων επεκτάσεων για σύγκριση και αξιολόγηση μέσω προσομοίωσης (έχει ήδη ολοκληρωθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων). Προσομοίωση και αξιολόγηση προτεινόμενων βελτιώσεων και επεκτάσεων του πρωτοκόλλου TCP (με χρήση του πακέτου OPNET).

4 Εργαστήριο NETMODE - Οκτώβριος 2000 772 1451 - diplom@netmode.ntua.gr Μετρήσεις Κίνησης Voice over IP Μετρήσεις VoIP κίνησης στο ΕΜΠ και στο ΕΔΕΤ Στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε: –Μέγεθος πακέτων –Απώλειες πακέτων –Καθυστέρηση πακέτων –Χρήση διαφορετικών κωδικοποιητών φωνής (G.711, G.729, G.723.1) –Προσομοίωση με χρήση του Opnet

5 Εργαστήριο NETMODE - Οκτώβριος 2000 772 1451 - diplom@netmode.ntua.gr Λογιστική Διαχείριση & Διαχείριση Σφαλμάτων σε Συστήματα Voice over IP Ανάπτυξη συστήματος λογιστικής διαχείρισης (accounting) για την υπηρεσία Voice over IP του ΕΜΠ Ανάπτυξη συστήματος συναγερμών (διαχείριση σφαλμάτων) της υπηρεσίας Voice over IP Θεωρητικό Background: Σύσταση H.323 της ITU Χρήση των logs του Gatekeeper Ανάπτυξη εφαρμογής σε περιβάλλον Windows

6 Εργαστήριο NETMODE - Οκτώβριος 2000 772 1451 - diplom@netmode.ntua.gr Εφαρμογή Υπολογιστικής Τηλεφωνίας (Computer Telephony Integration) Ανάπτυξη συστήματος φωνητικών θυρίδων ανακοινώσεων τύπου Interactive Voice Response (IVR) Εμπειρία σε Windows NT, Visual C++ Λογισμικό Enterprise Interaction Center και συγκεκριμένα εφαρμογή Interaction Designer της Interactive Intelligence Υλικό κάρτα D/41ESC της Dialogic των 4 αναλογικών γραμμών σύνδεσης με τηλεφωνικό κέντρο Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υπηρεσίας Σύνδεση του συστήματος με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΜΠ μέσω 4 αναλογικών γραμμών

7 Εργαστήριο NETMODE - Οκτώβριος 2000 772 1451 - diplom@netmode.ntua.gr Διαχείριση Δικτύων Internet Νέας Γενιάς Σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) θα δοθούν διπλωματικές εργασίες που θα εξετάσουν θέματα Διαχείρισης – Πρωτοκόλλων Internet Νέας Γενιάς. Θεματικές περιοχές περιλαμβάνουν: 1.Ανάπτυξη – Βελτίωση Εργαλείων Network Monitoring 2.Ορισμός - Διαχείριση Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων (VPNs) βασισμένα σε πρωτόκολλα IPv4 (Internet), χρήση Multi-Protocol Label Switching (MPLS) 3.Δυναμική Διαχείριση Χρωμάτων & Χωρητικότητας σε Οπτικά Δίκτυα (Optical Networks, DWDM) 4.Policy-based Networking, υλοποίηση σε LDAP 5.Διαχείριση IPv6 6.Εργαλεία παρακολούθησης πρωτοκόλλων Multicast 7.Μετρήσεις, Ανάλυση, Προσομοίωση Κίνησης στο ΕΔΕΤ & GEANT – Επιπτώσεις στον ανασχεδιασμό του ΕΔΕΤ


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο NETMODE - Οκτώβριος 2000 772 1451 - Μοντέλο κατανεμημένης διαχείρισης δικτύων βασισμένο στην XML Στόχος: μοντελοποίηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google