Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19. δὲ Σὺεἰπέ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19. δὲ Σὺεἰπέ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

2 δὲ Σὺεἰπέ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

3 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

4 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

5 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ὑπ’ ἐμοῦ τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

6 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ὑπ’ ἐμοῦἢ ἐξ εὐσεβοῦς τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

7 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑπ’ ἐμοῦ τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

8 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑπ’ ἐμοῦ ἢ ἐκ σώφρονος τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

9 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑβριστὴν ἢ ἐκ σώφρονος ὑπ’ ἐμοῦ τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

10 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑβριστὴν ἢ ἐκ σώφρονος ὑπ’ ἐμοῦἢ ἐξ εὐδιαίτου τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

11 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑβριστὴν ἢ ἐκ σώφρονος πολυδάπανον ἢ ἐξ εὐδιαίτου ὑπ’ ἐμοῦ τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

12 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑβριστὴν ἢ ἐκ σώφρονος πολυδάπανον ἢ ἐξ εὐδιαίτου ὑπ’ ἐμοῦ ἢ [ὡς] ἐκ μετριοπότου τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

13 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑβριστὴν ἢ ἐκ σώφρονος οἰνόφλυγα ἢ [ὡς] ἐκ μετριοπότου πολυδάπανον ἢ ἐξ εὐδιαίτου ὑπ’ ἐμοῦ τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

14 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑβριστὴν ἢ ἐκ σώφρονος οἰνόφλυγα ἢ [ὡς] ἐκ μετριοπότου πολυδάπανον ἢ ἐξ εὐδιαίτου ἢ ἐκ φιλοπόνου ὑπ’ ἐμοῦ τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

15 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑβριστὴν ἢ ἐκ σώφρονος οἰνόφλυγα ἢ [ὡς] ἐκ μετριοπότου πολυδάπανον ἢ ἐξ εὐδιαίτου μαλακόν ἢ ἐκ φιλοπόνου ὑπ’ ἐμοῦ τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

16 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑβριστὴν ἢ ἐκ σώφρονος οἰνόφλυγα ἢ [ὡς] ἐκ μετριοπότου πολυδάπανον ἢ ἐξ εὐδιαίτου μαλακόν ἢ ἐκ φιλοπόνου ἢ ἄλλης πονηριᾶς ὑπ’ ἐμοῦ τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

17 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑβριστὴν ἢ ἐκ σώφρονος οἰνόφλυγα ἢ [ὡς] ἐκ μετριοπότου πολυδάπανο ν ἢ ἐξ εὐδιαίτου μαλακόν ἢ ἐκ φιλοπόνου ἡττημένον ἢ ἄλλης πονηριᾶς ὑπ’ ἐμοῦ τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19

18 δὲ Σὺεἰπέ εἴ οἶσθα γεγενημένον ἀνόσιον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ὑβριστὴν ἢ ἐκ σώφρονος οἰνόφλυγα ἢ [ὡς] ἐκ μετριοπότου πολυδάπανο ν ἢ ἐξ εὐδιαίτου μαλακόν ἢ ἐκ φιλοπόνου ἡττημένον ἢ ἄλλης πονηριᾶς ὑπ’ ἐμοῦ τινα ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19. δὲ Σὺεἰπέ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Παράγραφος 19."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google