Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ «ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 1 Ν. Αμανατίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ «ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 1 Ν. Αμανατίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ «ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 1 Ν. Αμανατίδης

2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Θέλω να σας γνωρίσω το βιβλίο που διάβασα»! Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή Οι επιμορφούμενοι/νες εργάζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων με Η/Υ και θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης: 1. - με διάφορα λογισμικά γενικής χρήσης και περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού 2. -με το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» 3. - με δυνατότητα εκτύπωσης 2 Ν. Αμανατίδης

3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να έρθουν οι επιμορφούμενοι/νες, και σε προέκταση οι εκπαιδευτικοί που θα επιμορφώσουν, σε επαφή με τη δημιουργία του γραπτού λόγου με την παιδαγωγική αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού τεχνολογικού εργαλείου, όπως είναι οι «Ιδεοκατασκευές». Στην εποχή μας, την εποχή της πληροφορικής, ο γραπτός λόγος αποτελεί το κυριότερο μέσο αποθήκευσης, διακίνησης και πρόσληψης των πληροφοριών (Ράπτης, Ράπτη, 1997). Για τους λόγους αυτούς η εκμάθησή του είναι όχι μόνο ένας από τους βασικότερους στόχους κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και μέσο ή προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Πόρποδας, 1988). Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε αυτή τη διαδικασίας είναι βασικός σκοπός της παρούσας ενότητας. 3 Ν. Αμανατίδης

4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού των «Ιδεοκατασκευών». Οι επιμορφούμενοι/νες προτείνεται για την ολοκλήρωση της γραπτής διαδικασίας να περνούν από τις φάσεις του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της πρώτης καταγραφής, της βελτίωσης και της έκδοσης ενός κειμένου που θα δημιουργήσουν. Για του ς λόγους αυτούς: 4 Ν. Αμανατίδης

5 Είναι χρήσιμο να οργανωθούν οι ομάδες των εκπαιδευομένων με 2-3 άτομα σε κάθε υπολογιστή, να οριστεί το θέμα ενασχόλησης και οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας και η κάθε ομάδα να επιλέξει και να δημιουργήσει το είδος του κειμένου που προτείνεται από το εκπαιδευτικό σενάριο. Να επιλέξει τον τύπο παρουσίασης του κειμένου της, να καταγράφει τις ιδέες που της έρχονται στο μυαλό, να τις ταξινομήσει και στη συνέχεια να τις αναλύσει, ακολουθώντας της φάσης δημιουργίας που περιέχονται στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Στη συνέχεια μπορεί η κάθε ομάδα των επιμορφουμένων να βελτιώσει τη δομή των ιδεών που ανέλυσε, να επανεξετάσει το περιεχόμενο της παρουσίασής της, να βελτιώσει τη ροή της παρουσίασης αλλά και την εικόνα της μορφοποιώντας την. Η ομάδα μπορεί σε όλη αυτή τη διαδικασία συγγραφής να αξιοποιήσει και σχεδιαστικά προγράμματα ή προγράμματα ζωγραφικής όπου θα δημιουργήσει κάποια σχετική με το βιβλίο/κείμενο εικόνα που θα την ενσωματώσει στο κείμενο της παρουσίασης. 5 Ν. Αμανατίδης

6 Είναι χρήσιμο να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με: (α) το περιεχόμενο και τη διαδικασία της Διδασκαλίας του εκπαιδευτικού σεναρίου με την παιδαγωγική αξιοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού εργαλείου (β) τις δυσκολίες που μπορούν να συναντήσουν οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι και οι μαθητές κατά την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου (γ) τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης μιας τέτοιας επιμορφωτικής διαδικασίας όταν αυτή θα την εφαρμόσουν με τους εκπαιδευτικούς που θα επιμορφώσουν και με τους μαθητές στην τάξη τους. 6 Ν. Αμανατίδης

7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 7 Ν. Αμανατίδης

8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η θεματολογία των εκπαιδευτικών σεναρίων θα είναι σύμφωνη με τους στόχους που περιγράφονται στα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στα Δ.Ε.Π.Π.Σ.* Τα θέματα αντλούνται από: 1. βιώματα της καθημερινής ζωής, από συγχώνευση δεδομένων του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος με την εσωτερική εμπειρία ή σκέψη και το συναίσθημα, 2. ψυχικές και υποσυνείδητες καταστάσεις που παίρνουν μορφή και προσδιορίζονται μέσα από τη γραπτή έκφραση 8 Ν. Αμανατίδης

9 Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών σε σχέση με αυθεντικά προβλήματα της πραγματικότητας, όπως αυτό του «ξένου», η κατανόηση και η ενεργοποίησή τους ως στοχαζόμενοι και ενεργοί μαθητές/τριες και πολίτες με την αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων ΤΠΕ. Μέσα από ανάλογες με το πνεύμα του εκπαιδευτικού σεναρίου δραστηριότητες, συνδέεται το σχολείο με την ίδια τη ζωή και τις πηγές της.

10 ΣΕΝΑΡΙΟ να καταγράψει να εξερευνήσει να συνθέσει να εκφράσει να χαρτογραφήσει να αναλύσει να δημιουργήσει να παρουσιάσει 10 Ν. Αμανατίδης

11 11 Ν. Αμανατίδης

12 12 Ν. Αμανατίδης

13 13 Ν. Αμανατίδης

14 14 Ν. Αμανατίδης

15 15 Ν. Αμανατίδης


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ «ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 1 Ν. Αμανατίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google