Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 6 ο : Προσαρμογές του Αναπτυσσόμενου Εγκεφάλου σ ελ. 219-262 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 2

3 3 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η Βασική αρχιτεκτονική είναι κοινή αλλά εν τέλει ο κάθε εγκέφαλος θα είναι μοναδικός Η Βασική αρχιτεκτονική είναι κοινή αλλά εν τέλει ο κάθε εγκέφαλος θα είναι μοναδικός

4 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 4 Η Αναλογία του Ανεγειρόμενου Σπιτιού

5 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 5 Συσχέτιση Συμπεριφοράς & Αναπτυσσόμενου Εγκεφάλου Ο Εγκέφαλος & η Συμπεριφορά αναπτύσσονται ταχύτατα και παράλληλα Ο Εγκέφαλος & η Συμπεριφορά αναπτύσσονται ταχύτατα και παράλληλα Η ανάπτυξη του Εγκεφάλου γίνεται και με την αύξηση της πολυπλοκότητας: των συνδέσεων Η ανάπτυξη του Εγκεφάλου γίνεται και με την αύξηση της πολυπλοκότητας: των συνδέσεων  της Συμπεριφοράς  της Συμπεριφοράς Η μελέτη της σχέσης Εγκεφάλου & Συμπεριφοράς γίνεται: Η μελέτη της σχέσης Εγκεφάλου & Συμπεριφοράς γίνεται:

6 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 6 1. Πρόβλεψη Συμπεριφοράς από την Εγκεφαλική Δομή Συμπεριφορές και ικανότητες που δεν εμφανίζονται πριν την ανάπτυξη των αντίστοιχων εγκεφαλικών δομών Συμπεριφορές και ικανότητες που δεν εμφανίζονται πριν την ανάπτυξη των αντίστοιχων εγκεφαλικών δομών πχ:- οπτική αναγνώριση πριν την ικανότητα λόγου - μετωπιαίος λοβός & κοινωνική αλληλεπίδραση - μετωπιαίος λοβός & κοινωνική αλληλεπίδραση

7 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 7 2. Συσχέτιση Εγκεφαλικής Δομής & Συμπεριφοράς Η ανάδυση νέων συμπεριφορών κατά την ανάπτυξη οδηγεί στην αναζήτηση των εγκεφαλικών δομών που μόλις ωρίμασαν Η ανάδυση νέων συμπεριφορών κατά την ανάπτυξη οδηγεί στην αναζήτηση των εγκεφαλικών δομών που μόλις ωρίμασαν πχ: ανάδυση της ικανότητας λόγου πχ: ανάδυση της ικανότητας λόγου

8 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 8 3. Επιδράσεις στην Εγκέφαλο & τη Συμπεριφορά Γνωρίσουμε ήδη ποιες εγκεφαλικές δομές επιτρέπουν συγκεκριμένες συμπεριφορές Γνωρίσουμε ήδη ποιες εγκεφαλικές δομές επιτρέπουν συγκεκριμένες συμπεριφορές  μελετάμε τη σχέση τους & τους παράγοντες που τους επηρεάζουν  μελετάμε τη σχέση τους & τους παράγοντες που τους επηρεάζουν πχ: - αισθητική εμπειρία - βλάβες & τραύματα - βλάβες & τραύματα - δράσεις ορμονών - δράσεις ορμονών - μεταλλάξεις - μεταλλάξεις

9 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 9 ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 10 Η Λάθος Ιδέα του Προσχηματισμού Σένεκας: πρότεινε ότι τα έμβρυα των ζώων είναι προσχηματισμένα αλλά μικρότερα ενήλικα άτομα Σένεκας: πρότεινε ότι τα έμβρυα των ζώων είναι προσχηματισμένα αλλά μικρότερα ενήλικα άτομα 19 ος αιώνας: εντοπίζονται ομοιότητες μεταξύ των εμβρύων διαφορετικών ζώων 19 ος αιώνας: εντοπίζονται ομοιότητες μεταξύ των εμβρύων διαφορετικών ζώων

11 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 11 Η Εμβρυογένεση “Ακολουθεί” την Φυλογένεση

12 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 12 Μακροσκοπική Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ΝΣ ΖΥΓΩΤΟ: γονιμοποίηση – 2 η εβδ. ΖΥΓΩΤΟ: γονιμοποίηση – 2 η εβδ. ΕΜΒΡΥΟ: 2 η - 8 η εβδ. ΕΜΒΡΥΟ: 2 η - 8 η εβδ. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟ ΕΜΒΡΥΟ: 8 η εβδ. - γέννηση ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟ ΕΜΒΡΥΟ: 8 η εβδ. - γέννηση

13 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 13 Γαστριδοποίηση Διαμόρφωση 3 Στοιβάδων κυττάρων: Διαμόρφωση 3 Στοιβάδων κυττάρων: - Εξώδερμα  Νευρικό Σύστημα - Εξώδερμα  Νευρικό Σύστημα - Μεσόδερμα  Μύες & Αίμα - Μεσόδερμα  Μύες & Αίμα - Ενδόδερμα  Σπλάχνα & Αδένες - Ενδόδερμα  Σπλάχνα & Αδένες  [Video 4 a,b,c ]  [Video 21 a,b,c ]

14 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 14 Νευριδοποίηση: Ο Σχηματισμός του Νευρικού Σωλήνα

15 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 15 Από τη Νευριδοποίηση στη Γέννηση

16 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 16 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΩΝ & ΝΕΥΡΟΓΛΟΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Όλα τα κύτταρα ενός οργανισμού προέρχονται από το Ζυγωτό άρα έχουν ακριβώς το ίδιο DNA. Όλα τα κύτταρα ενός οργανισμού προέρχονται από το Ζυγωτό άρα έχουν ακριβώς το ίδιο DNA. Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ επιτυγχάνεται με την επιλεκτική έκφραση γονιδίων: ποια, πότε και σε ποια ποσότητα Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ επιτυγχάνεται με την επιλεκτική έκφραση γονιδίων: ποια, πότε και σε ποια ποσότητα

17 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 17 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΩΝ & ΝΕΥΡΟΓΛΟΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Το “φυτώριο” του εγκεφάλου: Το “φυτώριο” του εγκεφάλου: - στο έμβρυο : στο εσωτερικού του Ν. Σωλήνα - στο έμβρυο : στο εσωτερικού του Ν. Σωλήνα - στον ενήλικα: στην Κοιλιακή Ζώνη - στον ενήλικα: στην Κοιλιακή Ζώνη Βλαστικά Κύτταρα (ΒΛΑΣΤΕΣ) [:πολυδύναμα] Βλαστικά Κύτταρα (ΒΛΑΣΤΕΣ) [:πολυδύναμα]  ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ  ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ  ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΕΣ & ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΕΣ  ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΕΣ & ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΕΣ  ΝΕΥΡΩΝΕΣ & ΝΕΥΡΟΓΛΟΙΑ  ΝΕΥΡΩΝΕΣ & ΝΕΥΡΟΓΛΟΙΑ

18 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 18 Διαφοροποίηση των Εγκεφαλικών Κυττάρων

19 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 19 ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 1. Κυτταρική Γέννηση (Νευρογένεση & Γλοιογένεση) 2. Κυτταρική Μετανάστευση 3. Κυτταρική Διαφοροποίηση 4. Κυτταρική Ωρίμανση (Δενδρίτες & Νευράξονας) 5. Συναπτογένεση 6. Κυτταρικός Θάνατος & Συναπτικό Κλάδεμα 7. Μυελινογένεση

20 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 20 Νευρογένεση, Μετανάστευση & Διαφοροποίηση Τα στάδια της εγκεφαλικής ανάπτυξης ακολουθούν τη σωματική ανάπτυξη του εμβρύου Τα στάδια της εγκεφαλικής ανάπτυξης ακολουθούν τη σωματική ανάπτυξη του εμβρύου Κρίσιμες περίοδοι ολοκλήρωσης & επιδιόρθωσης Κρίσιμες περίοδοι ολοκλήρωσης & επιδιόρθωσης

21 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 21 Νευρωνική Μετανάστευση Τα ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΝΕΥΡΟΓΛΟΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ σχηματίζουν ακτινωτές οδούς μετανάστευσης (που μπορούν να μεγαλώσουν καθώς ο εγκέφαλος αναπτύσσεται). Τα ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΝΕΥΡΟΓΛΟΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ σχηματίζουν ακτινωτές οδούς μετανάστευσης (που μπορούν να μεγαλώσουν καθώς ο εγκέφαλος αναπτύσσεται). Οι Νευρώνες ακολουθούν Οι Νευρώνες ακολουθούν Σταθεροποιούνται με μόρια αναγνώρισης Σταθεροποιούνται με μόρια αναγνώρισης

22 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 22 Νευρωνική Ωρίμανση 1. Ανάπτυξη ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΩΝ Συνδέσεων και ΑΚΑΝΘΙΚΩΝ ΠΡΟΕΚΒΟΛΩΝ 2. Σωστή ιχνηλάτηση του ΝΕΥΡΑΞΟΝΑ  ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ (με ΙΝΟΠΟΔΙΑ) υπό τις οδηγίες ΜΟΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ (CAMs) & (πολλών) ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (+/-)  ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ (με ΙΝΟΠΟΔΙΑ) υπό τις οδηγίες ΜΟΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ (CAMs) & (πολλών) ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (+/-) Όπως τα προέβλεψε ο Ramon y Cajal Όπως τα προέβλεψε ο Ramon y Cajal  [Video 22 a,b,c ]

23 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 23 Αυξητικός Κώνος & Ινοπόδια

24 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 24 Συναπτική Ανάπτυξη Μόνο ο φλοιός ενός ημισφαιρίου έχει 10 10 κύτταρα ενώ υπάρχουν 10 14 συνάψεις στον ανθρωπινό εγκέφαλο Μόνο ο φλοιός ενός ημισφαιρίου έχει 10 10 κύτταρα ενώ υπάρχουν 10 14 συνάψεις στον ανθρωπινό εγκέφαλο 5 ος μήνας: οι πρώτες συναπτικές επαφές 5 ος μήνας: οι πρώτες συναπτικές επαφές 7 ος μήνας: μεγάλος αριθμός συνάψεων 7 ος μήνας: μεγάλος αριθμός συνάψεων γέννηση : ραγδαία αύξηση συναπτικών συνδέσεων ως τον 2 ο – 4 ο μήνα γέννηση : ραγδαία αύξηση συναπτικών συνδέσεων ως τον 2 ο – 4 ο μήνα 1 έτους : συνεχίζουν να αυξάνονται 1 έτους : συνεχίζουν να αυξάνονται

25 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 25 Κυτταρικός Θάνατος & Συναπτικό “Κλάδεμα” Ο εγκέφαλος ολοκληρώνεται σαν γλυπτό: φτιάχνει πολύ περισσότερα κύτταρα απ’ όσα θα χρειαστεί στο τέλος  “αδειάζει” Ο εγκέφαλος ολοκληρώνεται σαν γλυπτό: φτιάχνει πολύ περισσότερα κύτταρα απ’ όσα θα χρειαστεί στο τέλος  “αδειάζει” Στον άνθρωπο το 42% των νευρώνων σε Απόπτωση Στον άνθρωπο το 42% των νευρώνων σε Απόπτωση

26 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 26 Αυξομείωση των Συνάψεων στον Οπτικό Φλοιό

27 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 27 Ο Νευρωνικός Δαρβινισμός Μεταξύ των Νευρώνων υπάρχει Αγώνας Επιβίωσης Μεταξύ των Νευρώνων υπάρχει Αγώνας Επιβίωσης Επιβιώνουν μόνοι οι Νευρώνες με επαρκή αριθμό συνάψεων/δραστηριότητας και στους σωστούς στόχους Επιβιώνουν μόνοι οι Νευρώνες με επαρκή αριθμό συνάψεων/δραστηριότητας και στους σωστούς στόχους ΓΙΑΤΙ: δέχονται ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΙ: δέχονται ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Οι Νευρώνες που μένουν με λίγες συνάψεις ή σε λάθος στόχους  ΑΠΟΠΤΩΣΗ Οι Νευρώνες που μένουν με λίγες συνάψεις ή σε λάθος στόχους  ΑΠΟΠΤΩΣΗ

28 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 28 Η Ανάπτυξη των Νευρογλοιακών Κυττάρων Μετά τους Νευρώνες αρχίζει η γένεση των Ολιγοδενδροκυττάρων (μυελίνη) & Αστροκυττάρων Μετά τους Νευρώνες αρχίζει η γένεση των Ολιγοδενδροκυττάρων (μυελίνη) & Αστροκυττάρων Η μυελίνωση ένας πρόχειρος δείκτης εγκεφαλικής ωρίμανσης Η μυελίνωση ένας πρόχειρος δείκτης εγκεφαλικής ωρίμανσης Διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές ολοκληρώνουν σε διαφορετικές ηλικίες Διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές ολοκληρώνουν σε διαφορετικές ηλικίες

29 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 29 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

30 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 30 Κινητικές Συμπεριφορές  Καθώς ολοκληρώνεται η ανάπτυξη & μυελίνωση της κινητικής περιοχής του φλοιού Νεογνό : αντανακλαστικό άρπαγμα Νεογνό : αντανακλαστικό άρπαγμα 2 μηνών : κατευθυνόμενη κίνηση, ψαχούλεμα 2 μηνών : κατευθυνόμενη κίνηση, ψαχούλεμα 4 μηνών : αποφασιστικό πιάσιμο 4 μηνών : αποφασιστικό πιάσιμο 10 μηνών: χρήση αντίχειρα ως τσιμπίδα 10 μηνών: χρήση αντίχειρα ως τσιμπίδα  Απώλεια των κινητικών νευρώνων στον ενήλικα  απώλεια ικανότητας

31 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 31 Η Ανάπτυξη της Γλώσσας Η απόκτηση ομιλίας έμφυτη στον άνθρωπο αλλά χρειάζεται τα κατάλληλα ερεθίσματα Η απόκτηση ομιλίας έμφυτη στον άνθρωπο αλλά χρειάζεται τα κατάλληλα ερεθίσματα Συνήθως εγκαθιδρύεται στα 3-4 έτος & ολοκληρώνεται ως το 12 ο έτος Συνήθως εγκαθιδρύεται στα 3-4 έτος & ολοκληρώνεται ως το 12 ο έτος Καθολικό αλλά υπάρχει ένα ηλικιακό παράθυρο Καθολικό αλλά υπάρχει ένα ηλικιακό παράθυρο (: η απόκτηση λόγου θα πρέπει να συμπορεύεται με την εγκεφαλική ανάπτυξη) (: η απόκτηση λόγου θα πρέπει να συμπορεύεται με την εγκεφαλική ανάπτυξη) Βασίζεται σε νευρωνικές συνδέσεις & μυελίνωση στις γλωσσικές ζώνες (Broca) Βασίζεται σε νευρωνικές συνδέσεις & μυελίνωση στις γλωσσικές ζώνες (Broca)

32 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 32 Η Ανάπτυξη της Ικανότητας Επίλυσης Προβλημάτων  Τα 4 στάδια Γνωστικής Ανάπτυξης (Piaget): 1. 18-24 μηνών - Αισθητικοκινητική Περίοδος (αναγνώριση εαυτού, μονιμότητα αντικειμένων) (αναγνώριση εαυτού, μονιμότητα αντικειμένων) 2. 2-6 ετών – Προσυλλογιστική Περίοδος (νοητικές & λεκτικές αναπαραστάσεις & σχέδια) (νοητικές & λεκτικές αναπαραστάσεις & σχέδια) 3. 7-11 ετών – Περίοδος Συγκεκριμένης Σκέψης (νοητικές έννοιες, όγκοι υγρών, διαστάσεις) (νοητικές έννοιες, όγκοι υγρών, διαστάσεις) 4. 11 + ετών – Περίοδος Αφηρημένης Σκέψης

33 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 33 Μονιμότητα του Αντικειμένου (μηνών) & Διατήρηση του Όγκου (7 ετών)

34 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 34 Η Εξαπάτηση του Μηχανισμού Εκτίμησης Όγκου

35 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 35 Οι 4 Αναπτυξιακές Αιχμές του Εγκεφάλου Ο εγκέφαλος αυξάνει το βάρος του κατά 5-10%: 1. 3-10 μηνών 2. 2-4 ετών 3. 6-8 ετών 4. 12-14 ετών  Ίσως αύξηση νευρογλοιακών/αγγείων Αλλά: - Εφηβεία; (ο Piaget δεν έχει 5 ο στάδιο) Αλλά: - Εφηβεία; (ο Piaget δεν έχει 5 ο στάδιο) - οι ουσιαστικές αλλαγές συναπτικές - οι ουσιαστικές αλλαγές συναπτικές

36 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 36 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

37 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 37 Εμπειρία & Οργάνωση του Φλοιού Λαβύρινθος του Hebb-Williams: [Video 23 a,b,c ] Λαβύρινθος του Hebb-Williams: [Video 23 a,b,c ]  Η νοημοσύνη επηρεάζεται από τις εμπειρίες σε περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα (ελεύθεροι επίμυες vs. σε κλουβιά) (ελεύθεροι επίμυες vs. σε κλουβιά) άρα: εμπλουτισμένο περιβάλλον άρα: εμπλουτισμένο περιβάλλον  ενισχυμένη εγκεφαλική ανάπτυξη  ενισχυμένη εγκεφαλική ανάπτυξη αλλά: - τι είναι εμπλουτισμένο περιβάλλον; αλλά: - τι είναι εμπλουτισμένο περιβάλλον; - γιατί συμβαίνει αυτό - γιατί συμβαίνει αυτό

38 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 38 Εμπλουτισμένο περιβάλλον, περισσότεροι Δενδρίτες & Συνάψεις

39 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 39 Εμπειρία & Νευρωνική Διασύνδεση Roger Sperry (1963): Η υπόθεση της χημειοσυγγένειας Roger Sperry (1963): Η υπόθεση της χημειοσυγγένειας  Ο κάθε νευράξονας έχει τη δική του χημική ταυτότητα που τον κατευθύνει στην σωστή περιοχή Αλλά: πως βρίσκει ακριβώς τον στόχο του; Αλλά: πως βρίσκει ακριβώς τον στόχο του;  από την εμπειρία της χρήσης  από την εμπειρία της χρήσης

40 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 40 Νευρωνικές Συνδέσεις στο Οπτικό Σύστημα

41 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 41 Ο Βάτραχος με τα 3 Μάτια (1978) Η προγεννητική μεταμόσχευση του 3 ου ματιού οδήγησε στη σύνδεσή του με ένα από τα Οπτικό Πέταλο Η προγεννητική μεταμόσχευση του 3 ου ματιού οδήγησε στη σύνδεσή του με ένα από τα Οπτικό Πέταλο Εκεί, ανταγωνίζεται με τα φυσιολογικά μάτια Εκεί, ανταγωνίζεται με τα φυσιολογικά μάτια

42 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 42 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΓΤΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο Εγκέφαλος κατά την ανάπτυξη έχει κρίσιμες περιόδους κατά τις οποίες η απόκτηση συμπεριφοράς/ικανοτήτων έχει μία μόνο ευκαιρία να αναδυθεί. Ο Εγκέφαλος κατά την ανάπτυξη έχει κρίσιμες περιόδους κατά τις οποίες η απόκτηση συμπεριφοράς/ικανοτήτων έχει μία μόνο ευκαιρία να αναδυθεί. πχ: - η αποτύπωση της μητέρας στα χηνάκια πχ: - η αποτύπωση της μητέρας στα χηνάκια - η απόκτηση γλώσσας (5-αρχή εφηβείας) - η απόκτηση γλώσσας (5-αρχή εφηβείας) - η ικανότητα ομιλίας ξένης γλώσσας χωρίς προφορά (έκθεση μέχρι την εφηβεία) - η ικανότητα ομιλίας ξένης γλώσσας χωρίς προφορά (έκθεση μέχρι την εφηβεία)

43 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 43 Η Αποτύπωση της “Μητέρας” στις Χήνες

44 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 44 Οι Περίπτωση της Genie Απομονωμένη ως τα 13 της (1957-70) Απομονωμένη ως τα 13 της (1957-70) Μεγάλη δυσκολία επικοινωνίας Μεγάλη δυσκολία επικοινωνίας Η κατάσταση επιβαρύνθηκε από τις …μελέτες Η κατάσταση επιβαρύνθηκε από τις …μελέτες

45 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 45 Μη-Φυσιολογική Εμπειρία & Εγκεφαλική Ανάπτυξη Η στέρηση εμπειριών, μητρικής φροντίδας και συντροφιάς επιφέρει έκπτωση στην αναπτυσσόμενη νοημοσύνη, στη μνήμη ακόμα και στην αίσθηση πόνου Η στέρηση εμπειριών, μητρικής φροντίδας και συντροφιάς επιφέρει έκπτωση στην αναπτυσσόμενη νοημοσύνη, στη μνήμη ακόμα και στην αίσθηση πόνου Η έλλειψη μητρικής φροντίδας οδηγεί σε ατροφία των νευρωνικών συνάψεων στους μετωπιαίους λοβούς  προβληματική κοινωνικοποίηση Η έλλειψη μητρικής φροντίδας οδηγεί σε ατροφία των νευρωνικών συνάψεων στους μετωπιαίους λοβούς  προβληματική κοινωνικοποίηση Το πρώιμο stress  κατάθλιψη, αμυγδαλή Το πρώιμο stress  κατάθλιψη, αμυγδαλή

46 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 46 Ορμόνες & Εγκεφαλική Ανάπτυξη Οι φυλετικές ορμόνες επηρεάζουν και την ανάπτυξη και του εγκεφάλου Οι φυλετικές ορμόνες επηρεάζουν και την ανάπτυξη και του εγκεφάλου Οι επιρροές αυτές γίνονται και κατά την παιδική ηλικία και στους ενήλικες Οι επιρροές αυτές γίνονται και κατά την παιδική ηλικία και στους ενήλικες Οι ίδιες εμπειρίες, υπό διαφορετικές φυλετικές ορμόνες, έχουν διαφορετική επίδραση στον εγκέφαλο Οι ίδιες εμπειρίες, υπό διαφορετικές φυλετικές ορμόνες, έχουν διαφορετική επίδραση στον εγκέφαλο

47 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 47 Βλάβες & Εγκεφαλική Ανάπτυξη Κρίσιμες οι βλάβες κατά τους 5-9 μήνες εγκυμοσύνης, τον τοκετό και τους 5 πρώτους μήνες ζωής Κρίσιμες οι βλάβες κατά τους 5-9 μήνες εγκυμοσύνης, τον τοκετό και τους 5 πρώτους μήνες ζωής Είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μόνιμες αναπτυξιακές ανωμαλίες στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά Είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μόνιμες αναπτυξιακές ανωμαλίες στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά Αλλά: επειδή ακόμα υπό ανάπτυξη, συχνά λιγότερο σημαντικές από αντίστοιχες βλάβες σε ενήλικες Αλλά: επειδή ακόμα υπό ανάπτυξη, συχνά λιγότερο σημαντικές από αντίστοιχες βλάβες σε ενήλικες

48 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 48 Φάρμακα & Εγκεφαλική Ανάπτυξη Καφεΐνη (καφές, cola, σοκολάτα) Καφεΐνη (καφές, cola, σοκολάτα) Νικοτίνη Νικοτίνη Αλκοόλ Αλκοόλ Οπιούχα ή παραισθησιογόνα Οπιούχα ή παραισθησιογόνα Αντιβιοτικά Αντιβιοτικά

49 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 49 Το Πλαστικό Εύρος του Φυσιολογικού Εγκεφάλου Το “φυσιολογικό” έχει πολύ μεγάλο εύρος Το “φυσιολογικό” έχει πολύ μεγάλο εύρος Οι μηχανισμοί ανάπτυξης του εγκεφάλου επιτρέπουν επιδιορθώσεις/παρακάμψεις Οι μηχανισμοί ανάπτυξης του εγκεφάλου επιτρέπουν επιδιορθώσεις/παρακάμψεις Ο εγκέφαλος έχει αρκετά μεγάλη ανοχή και εφεδρικότητα Ο εγκέφαλος έχει αρκετά μεγάλη ανοχή και εφεδρικότητα Η πλαστικότητα των συνάψεων και των νευρώνων συχνά επιδιορθώνει και υποκαθιστά Η πλαστικότητα των συνάψεων και των νευρώνων συχνά επιδιορθώνει και υποκαθιστά

50 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 50 Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις Η Σχιζοφρένεια Η Σχιζοφρένεια Οι Πολλαπλές Προσωπικότητες Οι Πολλαπλές Προσωπικότητες

51 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 51

52 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 52 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

53 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-1353 ΤΕΛΟΣ 12 ης ΔΙΑΛΕΞΗΣ


Κατέβασμα ppt "Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google