Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη 3 Γενικά (σελ.60) Γενικός τύπος κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών: C v H 2v+1 ΟΗ ROH Προέρχονται από αλκάνια,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη 3 Γενικά (σελ.60) Γενικός τύπος κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών: C v H 2v+1 ΟΗ ROH Προέρχονται από αλκάνια,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 2.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη

3 3 Γενικά (σελ.60) Γενικός τύπος κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών: C v H 2v+1 ΟΗ ROH Προέρχονται από αλκάνια, αν αντικαταστήσω ένα Η με ΟΗ Αλκοόλη παλαιότερο και σημαντικότερο οργανικό αντιδραστήριο Αιθανόλη CH 3 CH 2 ΟΗ (πνεύμα του οίνου)

4 4 Γενικά Αναγνωρίζετε καμιά άλλη ένωση;

5 5 Παρασκευές (σελ.60-61) 1.Με αλκοολική ζύμωση Στην Π.Διαθήκη (Νώε) Η παρασκευή οινοπνεύματος από τη γλυκόζη, (που περιέχεται π.χ. στα σταφύλια) ονομάζεται αλκοολική ζύμωση και γίνεται παρουσία ενζύμου που ονομάζεται ζυμάση.

6 6 Παρασκευές (σελ.60-61) 1.Με αλκοολική ζύμωση Το κάθε ποτό εξαρτάται από: –ύλη ζύμωσηςύλη ζύμωσης –συνθήκες ζύμωσης (πχ CO 2 ;) –συνθήκες μετά τη ζύμωση (πχ απόσταξη;)

7 7 Παρασκευές (σελ.60-61) 2.Από πετρέλαιο Με προσθήκη νερού σε αιθυλένιο 3.Παρασκευή μεθανόλης Ξηρά απόσταξη ξύλων (ξυλόπνευμα) Βιομηχανικά

8 8 Φυσικές ιδιότητες (σελ.62) Κατώτερα μέλη: υγρά, άχρωμα, ευδιάλυτα στο νερό Μέσα μέλη: υγρά, ελαιώδη, δυσάρεστη οσμή, δυσδιάλυτα στο νερό Ανώτερα μέλη: στερεά, άοσμα, αδιάλυτα Αιθανόλη: –Άχρωμο υγρό, ευχάριστη δηκτική γεύση, ευχάριστη οσμή –αναμιγνύεται με νερό σε κάθε αναλογία, παρατηρείται ελάττωση(!) όγκου και εκλύεται θερμότητα

9 9 Χημικές ιδιότητες (σελ.62-64) 1.Καύση Χαρακτηριστική μπλε φλόγα, πολύ εξώθερμη (καύσιμο) 2.Εστεροποίηση Παρότι R-OH, ΔΕΝ θεωρούνται βάσεις......αντιδρούν όμως με οξέα (σαν εξουδετέρωση)

10 10 Χημικές ιδιότητες (σελ.62-64) 3.Οξείδωση (πρωτοταγείς) αλκοόλες → αλδεΰδες → οξέα (δευτεροταγείς) αλκοόλες → κετόνες → Χ! (τριτοταγείς) αλκοόλες → Χ! Για οξειδωτικά: KMnO 4, K 2 Cr 2 O 7 Βιομηχανικά: με αέρα (Ο 2 ) Σας θυμίζει τίποτα αυτή η αντίδραση;

11 11 Χημικές ιδιότητες (σελ.62-64) 4.Αφυδάτωση Οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες αφυδατώνονται, όταν θερμαίνονται (παρουσία πυκνού H 2 SO 4 ή Al 2 O 3 ) και ανάλογα με τις συνθήκες δίνουν αλκένιο ή αιθέρα. Γενικώς η αφυδάτωση των αλκοολών προς αλκένια γίνεται σε υψηλότερη θερμοκρασία απ' ότι η αφυδάτωσή τους προς αιθέρες. Σας θυμίζει τίποτα η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ αυτής της αντίδρασης;

12 12 Χημικές ιδιότητες (σελ.62-64) 5.Αντίδραση με δραστικά μέταλλα (Na, K) Το Η αντικαθίσταται από μέταλλο Αποδεικνύεται ο όξινος χαρακτήρας αλκοολών

13 13 Χρήσεις αιθανόλης (σελ.65) Στα αλκοολούχα ποτά! Επίσης:

14 14 Χαρακτηριστικές ιδιότητες καρβονυλικών ενώσεων (σελ.65-6) Αλδεΰδες και κετόνες μοιάζουν, λόγω καρβονυλικής ομάδας 1.Αντιδράσεις προσθήκης (στο 2πλό δεσμό καρβονυλίου)

15 15 Χαρακτηριστικές ιδιότητες καρβονυλικών ενώσεων (σελ.65-6) 2.Αντιδράσεις οξείδωσης Είδαμε ότι οι αλδεΰδες οξειδώνονται εύκολα σε οξέα (ενώ οι κετόνες όχι) Ενδιαφέρον έχουν τα ήπια οξειδωτικά μέσα: –το αντιδραστήριο Fehling (Φελίγγειο υγρό), το οποίο οδηγεί σε ερυθρό ίζημα Cu 2 O. κάτοπτρο Ag –το αντιδραστήριο Tollens, το οποίο δίνει κάτοπτρο Ag Αυτά χρησιμοποιούνται για ανίχνευση των αλδεϋδών

16 16 Χαρακτηριστικές ιδιότητες καρβονυλικών ενώσεων (σελ.65-6) 3.Αντιδράσεις πολυμερισμού Οι αλδεΰδες πολυμερίζονται σε όξινο περιβάλλον (ενώ οι κετόνες όχι) Στερεό οινόπνευμα

17 17 Μεθανάλη HCHO (σελ.66) Η απλούστερη αλδεΰδη Μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη Υδατικό διάλυμα φορμαλδεΰδης (40%) λέγεται φορμόλη (αντισηπτικό)

18 18 Homework Θεωρία σελ. 60-66 Ερωτήσεις σελ.74: 7, 8, 9*, 13αβγ, 17 (για όποιον μπορεί!) Ασκήσεις σελ.75: 19+21 (στοιχ.), 22 (αραίωση)

19 19 Πηγές 1.http://ebooks.edu.gr/2013/course- main.php?course=DSGL-B132http://ebooks.edu.gr/2013/course- main.php?course=DSGL-B132 2.www.wikipedia.comwww.wikipedia.com 3.http://primerasnoticias.com/alavueltadelaesquina/2013 /05/10/las-siglas-s-o-s-y-su-origen/http://primerasnoticias.com/alavueltadelaesquina/2013 /05/10/las-siglas-s-o-s-y-su-origen/ 4.http://www.chemview.gr/protaseis-gia- diabasma/articles/protaseis-gia-diabasma-434.htmlhttp://www.chemview.gr/protaseis-gia- diabasma/articles/protaseis-gia-diabasma-434.html 5.http://malmoeurovision.blogspot.gr/2013/02/coming- up.htmlhttp://malmoeurovision.blogspot.gr/2013/02/coming- up.html 6.http://www.chemist.gr/2010/05/3311/http://www.chemist.gr/2010/05/3311/ 7.http://www.ktima-kefala.gr/http://www.ktima-kefala.gr/

20 20

21 21

22 22

23 23


Κατέβασμα ppt "2.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη 3 Γενικά (σελ.60) Γενικός τύπος κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών: C v H 2v+1 ΟΗ ROH Προέρχονται από αλκάνια,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google