Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010

2 2 Ευρωπαϊκό συμβούλιο της Λισσαβόνας (23 και 24 Μάρτη 2000) «Να γίνει η Ευρώπη έως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης, ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Στρατηγικός στόχος Ορόσημο το έτος 2010

3 3 «να καταστούν τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ποιοτικό σημείο αναφοράς παγκοσμίως έως το 2010». Ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης..

4 4 Κοινή εκπαιδευτική πολιτική των Ευρωπαϊκών κρατών Εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Κοινές εκπαιδευτικές πολιτικές κυρίως στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην ανώτατη εκπαίδευση επιδιώκεται η διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με χαρακτηριστικό τα ενοποιημένα κριτήρια ώστε τα συστήματα να είναι, όπως λένε, αναγνωρίσιμα μεταξύ τους ­ αναγνώσιμα και συγκρίσιμα. Αυτό θα οδηγήσει σταδιακά σε κοινά προγράμματα σπουδών, κοινά πτυχία και άρα στη διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου εκπαίδευσης ως το 2010.

5 5 Κοινοί στόχοι για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (Συμβούλιο της Στοκχόλμης) 1 ος στόχος. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ. 2 ος στόχος. Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 3 ος στόχος. Διεύρυνση των οριζόντων των εκπαιδευτικών συστημάτων (υπερτοπικότητα).

6 6 Τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτώνΤη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών Την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσηςΤην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης Την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις ΤΠΕΤην εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις ΤΠΕ Την αύξηση της προσέλευσης στις επιστημονικές και τεχνικές σπουδέςΤην αύξηση της προσέλευσης στις επιστημονικές και τεχνικές σπουδές Τη βέλτιστη χρήση των πόρωνΤη βέλτιστη χρήση των πόρων Η βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης υλοποιείται με..

7 7 Αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με την ένταξη των ΤΠΕ το έτος 2010…….  Εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων κατάρτισης στο Διαδίκτυο και τα πολυμέσα  Λήψη μέτρων ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών  Αύξηση κάθε χρόνο των κατά κεφαλή επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό.

8 8 Η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις ΤΠΕ θα γίνει με …..  Παροχή επαρκούς εξοπλισμού και εκπαιδευτικού λογισμικού  Ενθάρρυνση της βέλτιστης χρήσης καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης, που βασίζονται στις ΤΠΕ (τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας)

9 9 Δείκτες προόδου….  Το ποσοστό διδασκόντων που έχουν καταρτισθεί στη χρήση ΤΠΕ στο σχολείο  Το ποσοστό μαθητών και σπουδαστών που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στις σπουδές τους  Το ποσοστό μαθημάτων που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

10 10 Ωστόσο…….  απλή εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της Επικοινωνίας…. ή  ριζική αλλαγή των υφιστάμενων δομών και προτύπων διδασκαλίας και μάθησης; Μπορούν οι ΤΠΕ να κάνουν θαύματα;

11 11 Φέρνουν οι ΤΠΕ επανάσταση στη γνώση; Πρώτη εκδοχή: Η εκδοχή της πανάκειας «Οι νέες Τεχνολογίες έχουν απεριόριστες δυνατότητες»

12 12 Φέρνουν οι ΤΠΕ επανάσταση στη γνώση;. Δεύτερη εκδοχή: Η εκδοχή της χρήσης των ΤΠΕ ως απλών εκπαιδευτικών μέσων και εργαλείων. «Οι νέες τεχνολογίες είναι ευεργετικές ή επικίνδυνες ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από την πλευρά των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών».

13 13 Φέρνουν οι ΤΠΕ επανάσταση στη γνώση; Τρίτη εκδοχή: Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. «Οι νέες τεχνολογίες εμπεριέχουν τις μορφές χρήσης τoυς και προσδιορίζουν ως ένα βαθμό τους σκοπούς της χρήσης τους».

14 14 Σημαντικά ερωτήματα  Ποιο πρόβλημα επιλύει μια νέα τεχνολογία;  Ποιανού είναι αυτό το πρόβλημα;  Ποια νέα προβλήματα ανακύπτουν με την επίλυση ενός υπάρχοντος προβλήματος;  Ποιες κοινωνικές ομάδες και ποιοι θεσμοί πλήττονται;  Ποιες αλλαγές επέρχονται στη γλώσσα;  Ποιος αποκτά νέα εξουσία;

15 15 Συνέπειες…..  Οι ΤΠΕ μας φέρνουν όσο τίποτε άλλο αντιμέτωπους με την αδυναμία να διακρίνουμε το επιθυμητό από το ανεπιθύμητο.  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βοηθός και συνεργάτης της μνήμης ή καταστροφέας της ανάκλησης καταστροφικός μηχανισμός

16 16 Κριτική στάση Να σκεφτόμαστε….  Τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς τις νέες τεχνολογίες ή τι χάνουμε όταν τις χρησιμοποιούμε. Όσο μας απασχολούν αυτού του είδους τα ερωτήματα, μένει χώρος για την επανεξέταση της θέσης των συμβατικών εργαλείων στο σχολείο.

17 17 Χρήσιμες ιστοσελίδες  http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11086.htmhttp://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11086.htm Λεπτομερές πρόγραμμα των επακολουθών εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη  http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10241.htm http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10241.htm Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000): προς την Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης  http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11064.htmhttp://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11064.htm Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση  http://www2.e-yliko.gr/e-learning.htmhttp://www2.e-yliko.gr/e-learning.htm Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Κατέβασμα ppt "1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google