Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Α. Η φυσική κατάσταση ενός υλικού εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία 25΄΄ 1 B. Η μετατροπή ενός υγρού σε αέριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Α. Η φυσική κατάσταση ενός υλικού εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία 25΄΄ 1 B. Η μετατροπή ενός υγρού σε αέριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Α. Η φυσική κατάσταση ενός υλικού εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία 25΄΄ 1 B. Η μετατροπή ενός υγρού σε αέριο ονομάζεται εξάχνωση Γ. Σε θερμοκρασία χαμηλότερη του σημείου τήξης όλα τα σώματα είναι στερεά Δ. Σε θερμοκρασία υψηλότερη του σημείου τήξης όλα τα σώματα είναι αέρια

2 Αν μεγεθύνουμε ένα άτομο όσο το Ολυμπιακό στάδιο, ο πυρήνας του θα είναι: Α. όσο το λεκανοπέδιο Αττικής 20΄΄ 1 B. όσος ο στίβος του σταδίου Γ. όσο ένα μπαλάκι του πινγκ-πόνγκ Δ. όσο ένα άτομο υδρογόνου

3 Για να πάρουμε το οινόπνευμα από το κρασί κάνουμε: Β. διήθηση 20΄΄ 2 Α. απόσταξη Γ. φυγοκέντρηση Δ. χρωματογραφία Λόγω διαφοράς στη θερμοκρασία βρασμού νερού και οινοπνεύματος

4 Σε 20g διαλύματος αλατιού / νερού 5%w/w περιέχονται: Α. 95g νερού 30΄΄ 4 Β. 5g αλατιού Γ. 10g αλατιού Δ. 19g νερού Αλάτι: 5% x 20g =1g Νερό: 20g – 1g = 19g

5 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Α. Όλες οι χημικές ουσίες αποτελούνται από μόρια 25΄΄ 3 Β. Τα μόρια μιας χημικής ουσίας είναι όλα όμοια μεταξύ τους Γ. Κάθε ουσία που αποτελείται από μόρια είναι χημική ένωση Δ. Όταν το νερό διασπάται, τα μόριά του δεν αλλάζουν

6 Ποιο από τα παρακάτω αναπαριστά χημικό στοιχείο; 20΄΄ 4 Αποτελείται από όμοια άτομα

7 Τα ακόλουθα προσομοιώματα ανήκουν αντίστοιχα στα: Α. Η 2, Η 2 Ο, Ο 2, Cl 2 25΄΄ 3 Β. Η 2, Η 2 Ο, Cl 2, Ο 2 Γ. Cl 2, Η 2, Η 2 Ο, Ο 2 Δ. Cl 2, Η 2 Ο, Η 2, Ο 2

8 Οι φωτογραφίες δείχνουν διαδοχικά την καύση σκόνης μαγνησίου. Για τις μάζες ισχύει: Α. μάζα σκόνης μαγνησίου > μάζας προϊόντος καύσης 30΄΄ 3 B. μάζα σκόνης μαγνησίου = μάζα προϊόντος καύσης Γ. μάζα σκόνης μαγνησίου < μάζας προϊόντος καύσης Δ. Δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τη σχέση των μαζών 2Mg + O 2  2MgO

9 Για το άτομο Au (χρυσός) ισχύει ότι: Β. Διαθέτει 200 νετρόνια 30΄΄ 4 Α. Διαθέτει 121 νετρόνια Γ. Διαθέτει 121 πρωτόνια Δ. Διαθέτει 200 πρωτόνια Νετρόνια = Α-Ζ = 200-79 = 121 200 79

10 Συμπληρώστε τους συντελεστές της χημικής εξίσωσης Β. 2 3 2 30΄΄ 3 Α. 1 3 1 Γ. 1 2 2 Δ. 2 2 3 Fe + Cl 2 → FeCl 3

11 Τα φυτά παραλαμβάνουν άνθρακα: Α. από τον αέρα Β. από το χώμα Γ. από το λίπασμα Δ. με το πότισμα 25΄΄ 3 Από το CO2 της ατμόσφαιρας, με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης

12 Α. πόντισή 30΄΄ 4 Β. επεξεργασία Γ. εξάτμισή Δ. καύση Ποια λέξη λείπει από την παρακάτω αρχή της Πράσινης Χημείας; Είναι καλύτερα να προλαμβάνεται η δημιουργία αποβλήτων παρά να επιδιώκεται η εκ των υστέρων ……………………………… τους.

13 Πατέρας της Χημείας θεωρείται Α. ο Ρ. Μπόιλ 20΄΄ 3 B. ο Α. Αβογκάντρο Γ. ο Α. Λαβουαζιέ Δ. ο Μ Φάραντεϊ 1743-1794. Ο Εφευρέτης του οξυγόνου και του υδρογόνου.

14 Για το γρήγορο φαγητό (fast food) ΔΕΝ ισχύει ότι: Α. Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες 25΄΄ 2 B. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο Γ. Στην Ελλάδα απαγορεύεται η διαφήμισή του Δ. Προκαλεί εξάρτηση σε όσους το υπερκαταναλώνουν Στην Αγγλία απαγορεύεται η διαφήμισή του στις παιδικές τηλεοπτικές ζώνες

15 35΄΄ 4 Πόσες θερμίδες θα πάρω αν καταναλώσω 250g του προϊόντος που φέρει την παρακάτω ετικέτα στη συσκευασία του; Α. 900 B. 720 Γ. 9000 Δ. 2000 Ανά 100g περιέχει: της ενδεικτικής ημερήσιας πρόσληψης για ενήλικες

16 Στο Μονολίθι Πρεβέζης βρέθηκε ορυκτό χλωριούχο νάτριο (NaCl). Βρισκόταν: Α. Στην επιφάνεια του εδάφους 20΄΄ 4 B. Κάτω από καλλιεργήσιμο έδαφος Γ. Κάτω από αδιάβροχα αργιλικά πετρώματα Δ. Σε παραθαλάσσιες κοιλότητες βράχων Σε όλες τις άλλες θέσεις το NaCl θα είχε διαλυθεί στο νερό.

17 Δεν πρέπει να χύνουμε το χρώμα που περίσσεψε στην αποχέτευση επειδή… Α. Θα βουλώσει η αποχέτευση 30΄΄ 4 Β. Δεν γίνεται πουθενά επεξεργασία των λυμάτων Γ. Βοηθά στην ανάπτυξη του φαινομένου που λέγεται ευτροφισμός Δ. Απαιτούνται πολλές πρώτες ύλες και ενέργεια για τον καθαρισμό τέτοιων λυμάτων

18 Κάθε μέρα πεθαίνουν στον πλανήτη από το ακάθαρτο νερό και κακή υγιεινή… Α. 30 άτομα 30΄΄ 4 Β. 300 άτομα Γ. 3.000 άτομα Δ. 30.000 άτομα http://www.rbc.com 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι ή το 18% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό


Κατέβασμα ppt "Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Α. Η φυσική κατάσταση ενός υλικού εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία 25΄΄ 1 B. Η μετατροπή ενός υγρού σε αέριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google