Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Κέλυφος Bash – Τι μάθαμε? Μεταξύ άλλων…  Συνθήκες ελέγχου (if, case…) και βρόχοι επανάληψης (for, while)  Πράξεις ακεραίων (let, expr) και δεκαδικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Κέλυφος Bash – Τι μάθαμε? Μεταξύ άλλων…  Συνθήκες ελέγχου (if, case…) και βρόχοι επανάληψης (for, while)  Πράξεις ακεραίων (let, expr) και δεκαδικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Κέλυφος Bash – Τι μάθαμε? Μεταξύ άλλων…  Συνθήκες ελέγχου (if, case…) και βρόχοι επανάληψης (for, while)  Πράξεις ακεραίων (let, expr) και δεκαδικών (bc)  Επεξεργασία string expr substr string position length expr length string  Διάβασμα λέξεων με read, set, πίνακες  Και πολλά άλλα…

2 2 Θέμα 1

3 3 Λύση – Θέμα 1

4 4 Θέμα 2

5 5 Λύση – Θέμα 2

6 6 Επικοινωνία Διεργασιών

7 7 Νήματα Εργάτες

8 8 Όρια Μηνυμάτων

9 9 Τι κάνει το παρακάτω?

10 10 Επιστροφή Τιμών

11 11 Τι κάνει το παρακάτω?

12 12 Επικοινωνία Διεργασιών/Νημάτων

13 13 Σηματοφόροι/Κοινή Μνήμη

14 14 Επικοινωνία Διεργασιών

15 15 Σήματα και Fork

16 16 Δυαδικοί Σηματοφόροι και Μεταβλητές Συνθήκης

17 17 Ουρές Μηνυμάτων

18 18 Βρες την ερώτηση/απάντηση

19 19 Επανάληψη Παλαιάς Άσκησης

20 20 Μεγέθη καταλόγων και ln

21 21 Ξανά Περί Διεργασιών…

22 22 Βρείτε τα Λάθη

23 23 Περί Σημάτων

24 24 Μία Παλιά Διαφάνεια… Πώς να αγνοήσουμε το SIGINT αν η ισχύει η προκαθορισμένη δράση για αυτό NULL σημαίνει κάνω ερώτηση για τρέχουσα δράση

25 25 Διεργασίες και Ουρές Μηνυμάτων

26 26 Περί Διεργασιών Ξανά…

27 27 Τι Είναι Λάθος???


Κατέβασμα ppt "1 Κέλυφος Bash – Τι μάθαμε? Μεταξύ άλλων…  Συνθήκες ελέγχου (if, case…) και βρόχοι επανάληψης (for, while)  Πράξεις ακεραίων (let, expr) και δεκαδικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google