Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήση διαδραστικών πινάκων στη μαθησιακή διαδικασία Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γενικό μέρος - Ενότητα 3.4.6.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήση διαδραστικών πινάκων στη μαθησιακή διαδικασία Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γενικό μέρος - Ενότητα 3.4.6."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήση διαδραστικών πινάκων στη μαθησιακή διαδικασία Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε1 ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γενικό μέρος - Ενότητα 3.4.6

2 Εισαγωγή Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε2 «μπορούν να επιφέρουν μια δυνητική επανάσταση στην εκπαιδευτική πρακτική» Οι υποστηρικτές των Δ.Π. θεωρούν πως «μπορούν να επιφέρουν μια δυνητική επανάσταση στην εκπαιδευτική πρακτική». (Gillen, Staarman, Littleton, Mercer & Twiner, 2008; Miller & Glover, 2002; Smith, Higgins, Wall & Miller, 2005)

3 Εισαγωγή 3.000.000 + διαδραστικοί πίνακες παγκοσμίως Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς έχουν τα πρωτεία «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία». Η Ελλάδα εξοπλίζεται μέσα από την πράξη: «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία». (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε3

4 Τι είναι ένας διαδραστικός πίνακας; Ο Δ.Π. είναι ένας πίνακας που συνδυάζει την απλότητα και λειτουργικότητα ενός απλού πίνακα με τις δυνατότητες ενός υπολογιστή. Είναι ψηφιακό βοήθημα για τη στήριξη της διδασκαλίας. Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε4

5 Τυπική διάταξη ενός διαδραστικού συστήματος. Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε5

6 Ανήκει στην κατηγορία των τεταρτογενών Μέσων (Σοφός 2005) Ο ΔΠ καλύπτει όλες τις λειτουργίες του μαυροπίνακα Ο ΔΠ είναι ένας «κλασικός πίνακας» με ψηφιακές προεκτάσεις «Κρύβει» την ψηφιακή του υποδομή Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ΕξΑΕ Θέτει το εκπαιδευτικό σύστημα μπροστά σε νέες προκλήσεις Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε6

7 Πώς διαφοροποιείται ο ΔΠ από άλλες τεχνολογίες; Σχεδιάστηκε για χρήση από εκπαιδευτικούς Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και με σχετικά μικρό κόστος Υποστηρίζει διδασκαλία σε επίπεδο τάξης, αλλά και σε ομαδικό ή/και ατομικό επίπεδο Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε7

8 Τύποι διαδραστικών συστημάτων Διακρίνουμε 3 βασικά είδη τεχνολογιών. Οπτικής τεχνολογίας Ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας και Μηχανικής πίεσης Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε8

9 Οπτικής τεχνολογίας: τύπος 1 Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε 9

10 Οπτικής τεχνολογίας: τύπος 2 Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε 10

11 Ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε 11

12 Μηχανικής πίεσης (αφής) Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε 12

13 Μοντέλα διαδραστικών πινάκων Εμπρόσθιας προβολής Οπίσθιας προβολής (…ακριβοί) Συχνότερη διάσταση 70” Σταθερή εγκατάσταση ή τροχήλατοι (με ειδική βάση αυξομειώνεται το ύψος) Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε13

14 Εφαρμογές Χειρισμός από την επιφάνεια του ΔΠ οποιουδήποτε λογισμικού του ΗΥ Προβολή στην επιφάνεια του ΔΠ οποιουδήποτε λογισμικού του ΗΥ Ψηφιακή προσομοίωση του κλασικού πίνακα Αποθήκευση σημειώσεων από την επιφάνεια του ΔΣ σε ηλεκτρονική μορφή στον ΗΥ Μετατροπή κειμένου από χειρόγραφο σε τυπογραφικό Διαμοιρασμός εκπαιδευτικού υλικού Σύστημα καταγραφής/διαχείρισης της απόκρισης κοινού (Audience/Interactive Response System – A/IRS) Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε14

15 Λογισμικό διαδραστικών πινάκων Σε γενικές γραμμές … Διαθέτουν μεγάλες συλλογές έτοιμου υλικού Εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (κείμενο, ήχοι, σχέδια …) Εργαλεία καταγραφής οθόνης σε εικόνα ή βίντεο Μαθηματικά εργαλεία (χάρακες, διαβήτες, μοιρογνωμόνια) Εργαλεία αναπαραγωγής περιεχομένου Δυνατότητα εξαγωγής σε pdf, ppt, html Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε15

16 Ενότητα 2 Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε16

17 Γιατί Δ.Π. στην εκπαίδευση; Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι ο ΔΠ: Ενθαρρύνει τις συνεργατικές δραστηριότητες Υποστηρίζει την αλληλεπίδραση Επικεντρώνει την προσοχή των μαθητών Μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες μαθητών Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε17

18 Για την επιτυχή ένταξη των ΔΠ στην εκπαίδευση… Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Διαρκής παιδαγωγική και τεχνολογική υποστήριξη Μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά των ΔΠ Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε18

19 Η μαθησιακή και διδακτική διαδικασία με το ΔΠ Υποστηρίζουν τη διδασκαλία σε πολλά επίπεδα Παρουσίαση του υλικού στο σύνολο της τάξης Γέφυρα διδασκαλίας σε επίπεδο τάξης – διδασκαλία σε ομάδες Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε19 Οργάνωση περιεχομένου Διαμοιρασμός πληροφοριών Οργάνωση περιεχομένου Διαμοιρασμός πληροφοριών - Συμμετοχή - Αλληλεπίδραση - Βελτίωση προσοχής - ενθουσιασμός για μάθηση

20 Ιδιαίτερες δυνατότητες ΔΠ Μετακίνηση αντικειμένων «σύρε κι άφησε» Τοποθέτηση αντικειμένων σε επίπεδα Δυνατότητα για πρακτικά «άπειρες σελίδες» Εργαλεία γραφής και επισήμανσης Εργαλεία σύλληψης της οθόνης Αξιοποίηση πολυμεσικών βιβλιοθηκών του λογισμικού του ΔΠ Προβολή σε μεγάλη οθόνη Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε20

21 Οι ΔΠ στην Ειδική Αγωγή δυνατότητες χειρισμού της εικόνας, του ήχου, της κίνησης, με διαδραστικό τρόπο (κίνητρα για συμμετοχή) Υποστηρίζει πολλά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε21 Για τη χρήση του δεν απαιτείται ποντίκι, πληκτρολόγιο (παιδιά με κινητικές αναπηρίες) Ευκολία χρήσης Ευνοεί τα παιδιά με διάσπαση προσοχής

22 Αλλά … Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα εργαλείο Οι δυνατότητες του εργαλείου δεν κάνουν πιο ποιοτική τη διδασκαλία Ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι αυτός που θα προσδώσει στον Δ.Π. την «εποικοδομητική» ή «συμπεριφοριστική» του ταυτότητα. Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΤΠΕ@Ε22


Κατέβασμα ppt "Χρήση διαδραστικών πινάκων στη μαθησιακή διαδικασία Γιάννης Σαλονικίδης - ΠΕ70, επιμορφωτής ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γενικό μέρος - Ενότητα 3.4.6."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google