Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαλύματα αλάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαλύματα αλάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 διαλύματα αλάτων

2 Σχέση μεταξύ Kα και Kb (25οC)

3 ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΟΞΕΩΝ / ΒΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΟΞΕΩΝ / ΒΑΣΕΩΝ Κα Οξύ Συζυγής βάση Κb 1010 HClO4 ClO4- 10-24 109 HI Ι- 10-23 108 HBr Br- 10-22 HCl Cl- 103 H2SO4 HSO4- 10-17 HNO3 NO3- 1 H3O+ H2O 10-14 SO42- HNO2 NO2- HF F- HCOOH HCOO- CH3COOH CH3COO- H2CO3 HCO3- NH4+ NH3 HCN CN- CO32- OH- CH3OH CH3O-

4 Εξουδετέρωση κατά Bronsted- Lowry
οξύ 1 + βάση 2 ↔ συζ. βάση 1 + συζ. οξύ 2 Η ισορροπία είναι μετατοπισμένη προς την πλευρά του ασθενέστερου οξέος και της ασθενέστερης βάσης. Προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία της αντίδρασης: και άρα ….. Προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία της αντίδρασης:

5 Απαραίτητες γνώσεις από την Α Λυκείου
Απαραίτητες γνώσεις από την Α Λυκείου ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΜΕΤΑΛΛΑ K, Na, Ag +1 F -1 Ca, Mg, Zn +2 H +1, -1 Al +3 O -2 (-1, +2) Cu +1, +2 Cl, Br, I -1(+1,+3,+5,+7) Fe +2, +3 S -2(+4,+6) N,P -3(+3,+5) C -4,+4

6 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων
Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων CN-: κυάνιο SO : θειικό OH-: υδροξύλιο SO : θειώδες ClO4- :υπερχλωρικό HSO4- :όξινο θειικό ClO3- :χλωρικό CO3-2 : ανθρακικό ClO2- : χλωριώδες ΗCO3- : όξινο ανθρακικό ClO- : υποχλωριώδες PO4-3 : φωσφορικό NO3- : νιτρικό ΗPO4-2 : όξινο φωσφορικό NO : νιτρώδες Η2PO4- : δισόξινο φωσφορικό NH4+: αμμώνιο

7 Όλα τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις και διίστανται:
Άλατα Μ+x A-y Μy Ax ,όπου: Μ μέταλλο ή θετικό πολυατομικό ιόν και Α αμέταλλο ή αρνητικό πολυατομικό ιόν Όλα τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις και διίστανται: κλπ, κλπ

8 pH υδατικών διαλυμάτων
Άλατα που κανένα από τα ιόντα που προκύπτουν από την διάσταση τους δεν αντιδρά με το νερό. Δεν αντιδρούν με το νερό τα: Cl-, Br-, I-, NO3-, ClO επίσης τα Na+, K+, Ca2+ , ( και Ba2+) pH= 7 Άλατα που αντιδρά με το νερό μόνο το κατιόν τους (π.χ. NH4+ ,RNH3+) pH< 7 Άλατα που αντιδρά με το νερό μόνο το ανιόν τους( π.χ. F-,CN-, ClO-, κλπ) pH> 7

9 Άλατα που αντιδρά με το νερό και το ανιόν τους και το κατιόν τους ( πχ
Άλατα που αντιδρά με το νερό και το ανιόν τους και το κατιόν τους ( πχ. NH4F, NH4CN, CH3COONH4 κλπ) pH < 7 pH = 7 pH > 7

10 Ένα παράδειγμα με αιτιολόγηση
Ένα παράδειγμα με αιτιολόγηση Έστω ότι ζητείται το pH διαλύματος NH4F συγκέντρωσης C. Δίνονται , και C C C (1) αρχ C αντ/παραγ. -x x x I.I C-x x x (2) αρχ C αντ/παραγ. -y y y I.I C-y y y Ισχύει ,δηλαδή η ισορροπία 1 είναι περισσότερο μετατοπισμένη προς τα δεξιά Επειδή , άρα όξινο


Κατέβασμα ppt "Διαλύματα αλάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google