Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέση μεταξύ Kα και Kb (25 ο C) ΚαΟξύΣυζυγής βάσηΚbΚb 10 HClO 4 ClO 4 - 10 -24 10 9 HIΙ-10 -23 10 8 HBrBr-10 -22 1.3. 10 6 HClCl-7.7. 10 -21 10 3 H.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέση μεταξύ Kα και Kb (25 ο C) ΚαΟξύΣυζυγής βάσηΚbΚb 10 HClO 4 ClO 4 - 10 -24 10 9 HIΙ-10 -23 10 8 HBrBr-10 -22 1.3. 10 6 HClCl-7.7. 10 -21 10 3 H."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Σχέση μεταξύ Kα και Kb (25 ο C)

4 ΚαΟξύΣυζυγής βάσηΚbΚb 10 HClO 4 ClO 4 - 10 -24 10 9 HIΙ-10 -23 10 8 HBrBr-10 -22 1.3. 10 6 HClCl-7.7. 10 -21 10 3 H 2 SO 4 HSO 4 - 10 -17 3. 10 1 HNO 3 NO 3 - 3. 10 -16 1H3O+H3O+ H2OH2O10 -14 1.1. 10 -2 HSO 4 - SO 4 2- 9.1. 10 -13 7.2. 10 -4 HNO 2 NO 2 - 1.4. 10 -11 6.6. 10 -4 HFF-F- 1.5. 10 -11 2.1. 10 -4 HCOOHHCOO - 4.8. 10 -11 1.8. 10 -5 CH 3 COOHCH 3 COO - 5.6. 10 -10 4.4. 10 -7 H 2 CO 3 HCO 3 - 2.3. 10 -8 5.6. 10 -10 NH 4 + NH 3 1.8. 10 -5 4. 10 -10 HCNCN - 2.5. 10 -5 4.7. 10 -11 HCO 3 - CO 3 2- 2.1. 10 -4 10 -14 H2OH2OOH - 1 3.2. 10 -16 CH 3 OHCH 3 O - 3. 10 1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΟΞΕΩΝ / ΒΑΣΕΩΝ

5 Εξουδετέρωση κατά Bronsted- Lowry οξύ 1 + βάση 2 ↔ συζ. βάση 1 + συζ. οξύ 2 Η ισορροπία είναι μετατοπισμένη προς την πλευρά του ασθενέστερου οξέος και της ασθενέστερης βάσης. Προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία της αντίδρασης: καιάρα ….. Προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία της αντίδρασης:

6 Απαραίτητες γνώσεις από την Α Λυκείου ΜΕΤΑΛΛΑΑΜΕΤΑΛΛΑ K, Na, Ag+1F Ca, Mg, Zn+2H+1, -1 Al+3O-2 (-1, +2) Cu+1, +2Cl, Br, I-1(+1,+3,+5,+7) Fe+2, +3S-2(+4,+6) N,P-3(+3,+5) C-4,+4

7 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων CN - : κυάνιοSO 4 -2 : θειικό OH - : υδροξύλιοSO 3 -2 : θειώδες ClO 4 - :υπερχλωρικόHSO 4 - :όξινο θειικό ClO 3 - :χλωρικόCO 3 -2 : ανθρακικό ClO 2 - : χλωριώδεςΗCO 3 - : όξινο ανθρακικό ClO - : υποχλωριώδεςPO 4 -3 : φωσφορικό NO 3 - : νιτρικόΗPO 4 -2 : όξινο φωσφορικό NO 2 - : νιτρώδεςΗ 2 PO 4 - : δισόξινο φωσφορικό NH 4 + : αμμώνιο

8 Άλατα Μ +x A -y Μ y A x  Μ μέταλλο ή θετικό πολυατομικό ιόν και  Α αμέταλλο ή αρνητικό πολυατομικό ιόν,όπου: Όλα τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις και διίστανται: κλπ, κλπ

9 pH υδατικών διαλυμάτων 1.Άλατα που κανένα από τα ιόντα που προκύπτουν από την διάσταση τους δεν αντιδρά με το νερό. Δεν αντιδρούν με το νερό τα: Cl -, Br -, I -, NO 3 -, ClO 4 - επίσης τα Na +, K +, Ca 2+, ( και Ba 2+ ) 2.Άλατα που αντιδρά με το νερό μόνο το κατιόν τους (π.χ. NH 4 +,RNH 3 + ) pH= 7 pH< 7 3.Άλατα που αντιδρά με το νερό μόνο το ανιόν τους( π.χ. F -,CN -, ClO -, κλπ) pH> 7

10 4.Άλατα που αντιδρά με το νερό και το ανιόν τους και το κατιόν τους ( πχ. NH 4 F, NH 4 CN, CH 3 COONH 4 κλπ) pH < 7 pH = 7 pH > 7

11 Ένα παράδειγμα με αιτιολόγηση Έστω ότι ζητείται το pH διαλύματος NH 4 F συγκέντρωσης C. Δίνονται, και C C C αρχ. C - - αντ/παραγ. -x +x +x I.I. C-x x x αρχ. C - - αντ/παραγ. -y +y +y I.I. C-y y y Ισχύει, άρα όξινο (1) (2),δηλαδή η ισορροπία 1 είναι περισσότερο μετατοπισμένη προς τα δεξιά Επειδή


Κατέβασμα ppt "Σχέση μεταξύ Kα και Kb (25 ο C) ΚαΟξύΣυζυγής βάσηΚbΚb 10 HClO 4 ClO 4 - 10 -24 10 9 HIΙ-10 -23 10 8 HBrBr-10 -22 1.3. 10 6 HClCl-7.7. 10 -21 10 3 H."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google