Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτέα ύλη ( ): Κεφάλαιο 1 – Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες (Η/C)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτέα ύλη ( ): Κεφάλαιο 1 – Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες (Η/C)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Διδακτέα ύλη (2013-14): Κεφάλαιο 1 – Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες (Η/C)
Αφαιρείται η §1.7 Αρωματικές ενώσεις – Βενζόλιο Κεφάλαιο 2 – Αλκοόλες – Φαινόλες. Αφαιρείται η §2.3 Φαινόλες Κεφάλαιο 3 – Καρβοξυλικά οξέα. Αφαιρούνται οι: §3.2 Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ και §3.3 Βενζοϊκό οξύ Κεφάλαιο 4 – Βιομόρια και άλλα μόρια. ΝΑΙ η §4.2 Λίπη και έλαια ΝΑΙ η §4.4 Πολυμερή («πλαστικά») – Γενικά-Κατάταξη

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (Η/C)
Κεφάλαιο 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (Η/C)

4 Εισαγωγή (1/4) Συστηματική εκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων, βασικός μοχλός Βιομηχανικής Επανάστασης: Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής Βελτίωση διατροφής Αύξηση ορίου ηλικίας Αύξηση συνολικού πληθυσμού Νέο κοινωνικο-πολιτικό καθεστώς

5 Εισαγωγή (2/4) Όμως... ...η δυσανάλογη ...συνεχής τάση
αύξηση πληθυσμού ...συνεχής τάση για υπερ-κατανάλωση Ενεργειακή κρίση Οικονομική κρίση (ανεργία, πληθωρισμός) Οικολογική κρίση (υποβάθμιση περιβάλλοντος)

6 Εισαγωγή (3/4) Γεωργικά λιπάσματα & φυτοφάρμακα Αύξηση γεωργικής
παραγωγής Βιομηχανία πλαστικών Ανάγκες σε ρουχισμό, κατοικία

7 3 περίπου βιολογικά είδη χάνονται κάθε μέρα από τον πλανήτη...
Εισαγωγή (4/4) Διαταραχές στο περιβάλλον: Φαινόμενο θερμοκηπίου Όξινη βροχή Φωτοχημικό νέφος Τρύπα όζοντος 3 περίπου βιολογικά είδη χάνονται κάθε μέρα από τον πλανήτη...

8 1.1 Πετρέλαιο – προϊόντα πετρελαίου Βενζίνη. Καύση-καύσιμα
1.1 Πετρέλαιο – προϊόντα πετρελαίου Βενζίνη. Καύση-καύσιμα The Epic of Black Gold

9 1.1 Καύσιμα-καύση Καύσιμα: υλικά που όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας Γαιάνθρακας (στερεό καύσιμο) Πετρέλαιο (υγρό καύσιμο) Φυσικό αέριο (αέριο καύσιμο)

10 1.1 Καύσιμα-καύση Καύση μιας ουσίας είναι η ένωση αυτής με Ο2 όταν συνοδεύεται από παραγωγή φωτός και θερμότητας Καύση C παράγει CO2 (τέλεια καύση) ή CO ή C (ατελής καύση) Καύση Η2 παράγει Η2Ο Τέλεια καύση Η/C παράγει CO2 + Η2Ο +Q

11 1.1 Πετρέλαιο «Μαύρος χρυσός»: βάση για βιομηχανική ανάπτυξη κάθε χώρας Υγρό με 100άδες ουσίες Πλειοψηφία υγροί Η/C με διαλυμένους αέριους+στερεούς Η/C Διαλυμένα S, N2, O2 Ορισμός [μπλε γράμματα σελ.10]

12 1.1 Σχηματισμός πετρελαίου
Φυτοζωικής προέλευσης, από πλαγκτόν, πριν πολλά εκατομμύρια χρόνια Καταπλακώθηκαν από νερό σε αμμώδεις ή αργιλώδεις εκτάσεις Υψηλές p, θ

13 1.1 Διύλιση πετρελαίου Εξαγωγή με άντληση, μέσω γεωτρήσεων
Στην ξηρά πιο εύκολη από υποθαλάσσια Αργό (ακάθαρτο) πετρέλαιο, καστανοκίτρινο ή καστανόμαυρο Αδιάλυτο, αραιότερο από νερό

14 1.1 Διύλιση πετρελαίου Χρειάζεται κατεργασία (διύληση)
Απομάκρυνση ξένων ουσιών (S κυρίως) Κλασματική απόσταξη: χωρίζεται σε κλάσματα με βάση Σ.Ζ. Περισσότερο ως πηγή ενέργειας Το υπόλοιπο για παρασκευή πετροχημικών

15 1.1 Αποστακτική στήλη Ατμοσφαιρική απόσταξη Απόσταξη κενού

16 1.1 Βενζίνη Το σημαντικότερο κλάσμα Μίγμα H/C με 5-12 C Μ.Ο = οκτάνιο
Δεν αρκεί από κλασματική απόσταξη

17 1.1 Βενζίνη Θέλουμε ανώτερα κλάσματα (θ>βενζίνης) που δεν έχουν ζήτηση όσο βενζίνη Πυρόλυση (cracking), παρουσία καταλυτών, σπάει σε Η/C με λιγότερους C Βενζίνη από πυρόλυση καλύτερη! Μίγμα από απόσταξη + πυρόλυση

18 1.1 Βενζίνη (ποιότητα) Ποιότητα βενζίνης: συμπεριφορά από καύση σε πρότυπο κινητήρα Αριθμός οκτανίου: δείκτης ποιότητας Ευθύγραμμη αλυσίδα: μικρός # οκτανίων Διακλαδώσεις: μεγάλος # οκτανίων

19 Homework Θεωρία σελ. 9-13 Ερωτήσεις σελ.45: 1, 2, 3, 4β
Ασκήσεις σελ.46: 21, 22 (εκτός του α)

20 «Το πετρέλαιο είναι πολύ πολύτιμο για να καίγεται...» Mendeleev
1.2 Νάφθα – Πετροχημικά «Το πετρέλαιο είναι πολύ πολύτιμο για να καίγεται...» Mendeleev

21 1.2 Νάφθα – Πετροχημικά Νάφθα: κλάσμα απόσταξης αργού πετρελαίου μεταξύ βενζίνης – κηροζίνης. Κυρίως αλκάνια 5-9 C (σελ.14) Πετροχημεία: κλάδος βιομηχανικής χημείας που περιλαμβάνει το σύνολο των μεθόδων παραγωγής χημικών προϊόντων με 1η ύλη το πετρέλαιο (σελ.14)

22 Απορρυπαντικά, αζωτούχα λιπάσματα, πολυμερή, υφάνσιμες ύλες κλπ
1.2 Νάφθα – Πετροχημικά 1ες ύλες Πετροχημείας: αέριοι + υγροί Η/C, που κυρίως προέρχονται από τη Νάφθα με πυρόλυση Πυρόλυση νάφθας δίνει: Αέριο νάφθας (καύσιμο) [75% CH4, 5%H2, 5% C4H10] Βενζίνη Κατώτερους ακόρεστους Η/C και βενζόλιο Απορρυπαντικά, αζωτούχα λιπάσματα, πολυμερή, υφάνσιμες ύλες κλπ

23 Homework Θεωρία σελ. 14 Ερωτήσεις σελ.45: 4α

24 Πηγές http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGL-B132

25 Oil: The Epic of Black Gold (2004)
A Six Part Series (6 x 50:00 NTSC DVD) Directed by Jean Pierre Beaurenaut and Yves Billon, Produced by Les Films du Village in association with Planet Group Entertainment Ltd. 1. The Golden Age of the Majors 2. Oil Nationalism 3. Oil as a Weapon 4. Oil Gone, A Time of Hope or Despair 5. Oil, The Beginning of the End 6. The After-Oil Era


Κατέβασμα ppt "Διδακτέα ύλη ( ): Κεφάλαιο 1 – Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες (Η/C)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google