Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργία προγράμματος ερωτηματολογίου Πολλαπλής Επιλογής Α. Σχεδίαση Φόρμας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργία προγράμματος ερωτηματολογίου Πολλαπλής Επιλογής Α. Σχεδίαση Φόρμας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργία προγράμματος ερωτηματολογίου Πολλαπλής Επιλογής Α. Σχεδίαση Φόρμας

2

3 Ρυθμίσεις Ιδιοτήτων της Φόρμας Ρυθμίσεις Ιδιοτήτων της Φόρμας Ενεργοποιούμε τη φόρμα κάνοντας κλικ πάνω της Στο μενού Properties επιλέγουμε την ιδιότητα Caption που αναφέρεται στον τίτλο της φόρμας Question Game Πληκτρολογούμε τον τίτλο της φόρμας Question Game

4 Ρυθμίσεις Ιδιοτήτων του κουμπιού Ρυθμίσεις Ιδιοτήτων του κουμπιού Ενεργοποιούμε το κουμπί κάνοντας κλικ πάνω του Στο μενού Properties επιλέγουμε την ιδιότητα Caption που αναφέρεται στη λεζάντα του Επόμενη Πληκτρολογούμε τη λέξη Επόμενη που εμφανίζεται

5 Β. Κώδικας πίσω από τα αντικείμενα

6 Γενικές Μεταβλητές του προγράμματος Γενικές Μεταβλητές του προγράμματος Απαιτείται μία μεταβλητή που θα καταγράφει την τρέχουσα ερώτηση και άλλη μία για το πλήθος των σωστών απαντήσεων Dim Q As Integer Dim RA As Integer Γράφονται στην αρχή του προγράμματος. Έτσι μπορεί να τις αναγνωρίσει κάθε διαδικασία του προγράμματος !

7 Όταν ξεκινά το πρόγραμμα Όταν ξεκινά το πρόγραμμα Κάνουμε διπλό κλικ στη φόρμα Private Sub Form_Load() RA = 0 Q = 1 Call Show_Question End Sub Αρχικοποιούμε τις μεταβλητές μας. Καλούμε μία Υπορουτίνα (πρέπει να τη συντάξουμε) που εμφανίζει την τρέχουσα ερώτηση στη φόρμα μας. !

8 Υπορουτίνα Show_Question Υπορουτίνα Show_Question Private Sub Show_Question() If Q = 1 Then Question.Caption = "Ερώτηση1" Option1.Caption = "Απάντ_1" Option2.Caption = "Απάντ_2" Option3.Caption = "Απάντ_3" ElseIf Q = 2 Then Question.Caption = "Ερώτηση2" Συνεχίζεται…

9 Υπορουτίνα Show_Question Υπορουτίνα Show_Question ElseIf Q = 2 Then Question.Caption = "Ερώτηση2" Option1.Caption = "Απάντ_1" Option2.Caption = "Απάντ_2" Option3.Caption = "Απάντ_3" ElseIf Q = 3 Then Question.Caption = "Ερώτηση3" Συνεχίζεται…

10 Η τελευταία εντολή ενεργοποιεί την πρώτη επιλογή Υπορουτίνα Show_Question Υπορουτίνα Show_Question ElseIf Q = 3 Then Question.Caption = "Ερώτηση3" Option1.Caption = "Απάντ_1" Option2.Caption = "Απάντ_2" Option3.Caption = "Απάντ_3" End If Option1.Value = True End Sub !

11 Κλικ στο κουμπί cmdNext Κλικ στο κουμπί cmdNext Private Sub cmdNext_Click() RA = RA + Check_Answer() If Q < 3 Then Q = Q + 1 Call Show_Question Else... Συνεχίζεται… Με διπλό κλικ στο κουμπί Επόμενο Αποτελέσματα της τρέχουσας ερώτησης Εμφάνιση της επόμενης

12 Κλικ στο κουμπί cmdNext Κλικ στο κουμπί cmdNext Else Question.Caption = "Οι σωστές απαντήσεις είναι:" + CStr(RA) Option1.Visible = False Option2.Visible = False Option3.Visible = False cmdNext.Visible = False End If End Sub Αποκρύπτονται τα αντικείμενα που δεν χρειάζονται πια… !

13 Ορίζουμε την επιλογή που περιέχει τη σωστή απάντηση της ερώτησης... ! Private Function Check_Answer() _ As Integer Check_Answer = 0 If Q=1 And Option1.Value Then Check_Answer=1 End If If Q=2 And Option2.Value Then Check_Answer=1 End If... End Function Έλεγχος απάντησης Έλεγχος απάντησης

14 Γ. Διόρθωση Λαθών Αν εκτελώντας το πρόγραμμα εμφανιστεί κάποιο λάθος, διορθώστε το αμέσως... Στα μεγάλα προγράμματα πρέπει να δηλώνεται ο τύπος κάθε μεταβλητής πριν αρχίσει η εκτέλεση του προγράμματος... Γράψτε τα σωστά ονόματα σε αντικείμενα, μεταβλητές και διαδικασίες...

15 Καλό Προγραμματισμό!!!


Κατέβασμα ppt "Δημιουργία προγράμματος ερωτηματολογίου Πολλαπλής Επιλογής Α. Σχεδίαση Φόρμας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google