Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της πληροφορικής, 2008
Α. Παπακωνσταντίνου, Νομικά θέματα πληροφορικής, 2006 Ε. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2004. Ι. Καράκωστας, Δίκαιο & Ιντερνετ, 2001. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία: D.Bainbridge, Computer Law, 2000; I. J. Lloyd, Information Technology Law, 2000; C. Reed, Internet Law. Text and Materials, 2000; J. Dickie, Internet and Electronic Commerce Law in the European Union, 1999; Τ. Hoeren/U. Sieber (Hrsg.), Handbuch Multimedia - Recht. Rechtsfragen des elektronischen Geschäftsverkehrs, München 1999; D. Kelleher/K. Murray, IT Law in the European Union, 1999.

3 ΟΡΙΣΜΟΣ Το δίκαιο της πληροφορικής είναι ένας νέος, σχετικά, κλάδος της νομικής επιστήμης, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και, πιο συγκεκριμένα, τη θέσπιση ρυθμίσεων σχετικά με τις τεχνολογίες αυτές - το δίκαιο της πληροφορικής αναδεικνύει τη σημασία (οικονομική, συνταγματική-πολιτική, κοινωνιολογική) της πληροφορίας και επιδιώκει την αντιμετώπιση των κινδύνων που ανακύπτουν από την τεχνολογία της πληροφορικής.

4 Στόχος του δικαίου της πληροφορικής
Το δίκαιο της πληροφορικής είναι ο κλάδος του δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ υποκειμένων δικαίου –φυσικών ή νομικών προσώπων– που προκύπτουν από την επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής η επεξεργασία πληροφοριών έχει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, όπως και η καθεαυτό έννοια της πληροφορίας. Ρυθμίζει τόσο την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο τεχνολογικών εφαρμογών off-line όσο και στο πλαίσιο διαδικτυακών εφαρμογών

5 Μεθοδολογία Το δίκαιο της πληροφορικής χρησιμοποιεί τις μεθόδους και τα μεθοδολογικά εργαλεία του κλάδου δικαίου που αντιστοιχεί σε κάθε πρόβλημα, σε σημείο που αυτό να ταυτίζεται σχεδόν με τον εκάστοτε κλάδο, στον οποίο αναφέρεται. Π.χ. προστασία δεδομένων -> συνταγματικό και διοικητικό δίκαιο

6 Μεθοδολογία Ενίοτε, οι υπάρχουσες έννοιες και κανόνες δικαίου δεν επαρκούν και απαιτείται εισαγωγή νέων εννοιών και δικαιωμάτων (δικαιωμάτων sui generis) Ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

7 Μεθοδολογία Το δίκαιο υπόκειται σε συνεχείς μεταβολές, δεν είναι δηλ. στατικό, οι τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν τη θέσπιση νέων κανόνων ή τη μεταβολή των υφιστάμενων, έτσι, λ.χ., στην περίπτωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπου την οδηγία 97/66/ΕΚ αντικατέστησε η οδηγία 2002/58/Κ, ως συνέπεια των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας των επικοινωνιών, η οποία μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 3471/2006. Π.χ., ο ν. 2472/1997 αναθεωρήθηκε περισσότερες φορές.

8 Υπηρεσίες Διαδικτύου – Παροχή πρόσβασης/ηλ. ταχυδρομείου κοκ
Access Provider

9 Υπηρεσίες Διαδικτύου - Blogs

10 Μια νέα σύλληψη της πληροφορίας
Η πληροφορία αποκτά νέες διαστάσεις Οικονομική σημασία της πληροφορίας Η πληροφορία ως μια τρίτη κατηγορία, πέρα από τις κατηγορίες των αντικειμένων και δικαιωμάτων, την οποία καλείται να ρυθμίσει πλέον το δίκαιο με ειδικούς κανόνες

11 Το αντικείμενο του δικαίου της πληροφορικής
Το δίκαιο της πληροφορικής αναζητεί τις δυνατότητες προσαρμογής παραδοσιακών κλάδων του δικαίου με την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα Επιπλέον, όμως, εξελίσσονται νέο κλάδοι του δικαίου, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το δίκαιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων

12 Γενική θεώρηση του δικαίου της πληροφορικής
1. Η πληροφορία γίνεται αντικείμενο ιδιοκτησίας 2. Διανομή της πληροφορίας 3. Έλεγχος της χρήσης προσωπικών πληροφοριών 4. Η πληροφορική υποκαθιστά την ανθρώπινη πρωτοβουλία

13 Γενική θεώρηση του δικαίου της πληροφορικής
5. Από τα προϊόντα το κέντρο βάρους στις υπηρεσίες πληροφορικής 6. Εμπόριο με πληροφοριακά αγαθά 7. Εμπόριο χωρίς χαρτιά και χωρίς ανθρώπους 8. Σύγκλιση των εθνικών νομοθεσιών

14 Κεντρικές ενότητες του μαθήματος
Προστασία προσωπικών δεδομένων Διανοητική ιδιοκτησία (προγράμματα η/υ, βάσεις δεδομένων, πολυμέσα, ψηφιακά έργα, ονόματα χώρου) Ηλεκτρονικό εμπόριο – ηλεκτρονικές υπογραφές Προστασία του καταναλωτή στο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικό εμπόριο


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google