Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σταυρούλα Καλδή ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Παραπομπές σε πηγές – τι είναι;
Πρόκειται για αναφορές σε δημοσιοποιημένες επιστημονικές εργασίες (πηγές) εντός του κειμένου μιας επιστημονικής εργασίας που συντάσσεται ή έχει συνταχθεί. Δηλώνουν την πηγή ή τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για να τεκμηριωθεί η επιστημονική θέση που αναπτύσσεται ενδοκειμενικά σε μια μελέτη είτε με βιβλιογραφική αποκλειστικά διερεύνηση ή με εμπειρική διερεύνηση. Το κείμενο που χρησιμοποιείται αυτούσιο ή παραφρασμένο από άλλη πηγή ονομάζεται ‘παράθεμα’. Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

3 Παραπομπές σε πηγές – τι είναι; (συνέχεια)
Στη δομή μιας επιστημονικής μελέτης με βιβλιογραφική διερεύνηση οι παραπομπές χρησιμοποιούνται σε όλο το εύρος του κειμένου. Στη δομή μιας μελέτης με εμπειρική διερεύνηση χρησιμοποιούνται περισσότερο για την παρουσίαση / τεκμηρίωση του θεωρητικού μέρους μιας επιστημονικής εργασίας , για την τεκμηρίωση της επιλεγμένης μεθοδολογίας της έρευνας και για την κριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της μελέτης. Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

4 Παραπομπές σε πηγές – γιατί;
Ο συγγραφέας της επιστημονικής εργασίας ξεχωρίζει με αυτόν τον τρόπο την εργασία άλλων συγγραφέων από τη δική του μελέτη, σεβόμενος την πνευματική ιδιοκτησία τους αλλά και τους άγραφους νόμους της επιστημονικής δεοντολογίας, δείχνει ποιο περιεχόμενο ή/και ποιες ιδέες δεν είναι δικά του, επαληθεύει ιδέες και περιεχόμενο που αναπτύσσει και αναδεικνύει τις περισσότερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο μελέτης. Ο αναγνώστης ενημερώνεται για τις πηγές άντλησης της θεωρίας ή προηγούμενων μελετών στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο διερεύνησης και μπορεί να εξετάσει τις πηγές της μελέτης, είτε γιατί επιθυμεί να ανατρέξει προσωπικά σε αυτές τις πηγές ή γιατί θέλει να επιβεβαιώσει την ανάλυση κι ερμηνεία του συγγραφέα. Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

5 Παράθεση παραπομπής – πώς;
Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ιδέες ή/και τα ερευνητικά αποτελέσματα μιας επιστημονικής εργασίας που μελετήσαμε εντός του κειμένου που συντάσσουμε τότε παραπέμπουμε στην εργασία αυτή ως πηγή. Υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί: Προσπαθούμε να παραφράσουμε το κείμενο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, κυρίως όταν πρόκειται για μεγάλη ή μεγάλες παραγράφους. Αλλά αν δεν γράψουμε και την παραπομπή, τότε θεωρείται ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

6 Παράθεση παραπομπής – πώς;
Περιορισμοί (συνέχεια): 2. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε εκτενώς αυτούσιο κείμενο από την πηγή που έχουμε επιλέξει. Αν η παράθεση ενός κειμένου γίνει αυτολεξεί χωρίς εισαγωγικά ή σε ξεχωριστή σειρά με ευδιάκριτη εσοχή στα αριστερά τότε θεωρείται ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ. Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

7 Παράθεση παραπομπής – πώς;
Περιορισμοί / Οδηγίες (συνέχεια): 3. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε αυτούσιο κείμενο από μια πηγή (π.χ. στην περίπτωση ενός ορισμού ή μιας πρότασης άξιας αναφοράς ως αυτούσιο κείμενο), τότε το ακριβές κείμενο από την πηγή πρέπει να είναι είτε εντός εισαγωγικών στη ροή του κειμένου ΕΆΝ το ακριβές κείμενο από την πηγή δεν ξεπερνά τις 3 σειρές είτε στην επόμενη σειρά με ευδιάκριτη εσοχή στην αριστερή στοίχιση ΕΆΝ το ακριβές κείμενο από την πηγή ξεπερνά τις 3 σειρές και το διάστημα γίνεται μονό, ενώ η γραμματοσειρά μπορεί να είναι είτε σε πλάγια γραφή είτε μικρότερη από το υπόλοιπο κείμενο. Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

8 Παράδειγμα παραθέματος εντός εισαγωγικών (1)
Παράθεμα εντός εισαγωγικών: Στο δάσκαλο επιφυλάσσεται ένας πιο σύγχρονος ρόλος: αυτός του σχεδιαστή και συντονιστή ο οποίος, γνωρίζοντας τις ανάγκες της τάξης του και «[…] σεβόμενος την ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, οφείλει να ακολουθεί το ρυθμό, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης του» (Γαβριηλίδου, Σφυρόερα & Μπεζέ, 2003: 10) Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

9 Παράδειγμα παραθέματος εντός εισαγωγικών (2)
Οι Γαβριηλίδου, Σφυρόερα και Μπεζέ (2003) υποστηρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να σέβεται «την ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, οφείλει να ακολουθεί το ρυθμό, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης του» (σελ. 10). Ή Τον υπεύθυνο ρόλο του εκπαιδευτικού έχουν υποστηρίξει και οι Γαβριηλίδου, Σφυρόερα και Μπεζέ (2003: 10): «ο εκπαιδευτικός οφείλει να σέβεται την ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, οφείλει να ακολουθεί το ρυθμό, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης του». Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

10 Παράδειγμα παραθέματος με ευδιάκριτη εσοχή αριστερά (1)
Με ευδιάκριτη εσοχή στην αριστερή στοίχιση: Συχνά στην υλοποίηση των σχεδίων εργασίας απαιτείται ο σχηματισμός μικρών ομάδων, στις οποίες οι μαθητές θα συνεργάζονται, θα ορίζουν τον σκοπό, θα καταστρώνουν λεπτομερώς το σχέδιο εργασίας, θα ανατρέχουν σε πηγές, θα ερευνούν, θα συγκεντρώνουν υλικό και τέλος θα κρίνουν το τελειωμένο έργο (Κανάκης, 2006, σελ. 39). Ή ο σχηματισμός μικρών ομάδων, στις οποίες οι μαθητές θα συνεργάζονται, θα ορίζουν τον σκοπό, θα καταστρώνουν λεπτομερώς το σχέδιο εργασίας, θα ανατρέχουν σε πηγές, θα ερευνούν, θα συγκεντρώνουν υλικό και τέλος θα κρίνουν το τελειωμένο έργο (Κανάκης, 2006, σελ. 39). Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

11 Παράδειγμα παραθέματος με ευδιάκριτη εσοχή αριστερά (2)
Με ευδιάκριτη εσοχή στην αριστερή στοίχιση: Όπως τονίζει ο Κανάκης (2006) ή Ο Κανάκης (2006) διαπίστωσε ότι ο σχηματισμός μικρών ομάδων, στις οποίες οι μαθητές θα συνεργάζονται, θα ορίζουν τον σκοπό, θα καταστρώνουν λεπτομερώς το σχέδιο εργασίας, θα ανατρέχουν σε πηγές, θα ερευνούν, θα συγκεντρώνουν υλικό και τέλος θα κρίνουν το τελειωμένο έργο (σελ. 39). Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

12 Πώς γράφουμε τις πληροφορίες από την πηγή τεκμηριώνοντας τις θέσεις μας
Μπορείτε να κάνετε αναφορά σε μελέτες άλλων συγγραφέων μέσα στο κείμενο εισάγοντας προτάσεις όπως: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Αγαλιώτης (2012), ο εκπαιδευτικός… Όπως υποστηρίζουν οι Wiggins και McTighe (1998) …. Βάσει των ισχυρισμών των Χατζηδήμου και Ταρατόρη (1997) η διδακτική μέθοδος… Ο Κουμαράς (2007) υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της …. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα της μελέτης της Heacox (2009) ή των Κόλλια κ. συν. (2007)… Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

13 Πώς παραπέμπουμε στην πηγή
Τι γράφουμε για να δηλώσουμε την πηγή: Παράθεση του επιθέτου του συγγραφέα (ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΙΚΑ), έτος έκδοσης του βιβλίου, περιοδικού, πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων ή άλλης πηγής εντός παρένθεσης. Π.χ. (Berry, 2006) ή (Δεδούλη, 2002). Δεν αναφέρονται οι σελίδες της πηγής όταν η αναφορά γίνεται σε μια συνολική ιδέα ή/και παρουσίαση του κειμένου. Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

14 Πώς παραπέμπουμε στην πηγή
Στην παραπομπή αναφέρονται υποχρεωτικά και οι σελίδες του κειμένου που χρησιμοποιείται ως πηγή στις εξής περιπτώσεις: Α. Όταν το κείμενο που χρησιμοποιείται είναι αυτούσιο από την πηγή (αυτολεξεί). Π.χ. (Berry, 2006: 122) ή (Δεδούλη, 2002: 54). Εναλλακτικά με την άνω κάτω τελεία χρησιμοποιείται η υποδιαστολή και η συντομογραφία ‘σελ.’ ή ‘σ.’, ή ‘p’ στα αγγλικά. Π.χ. (Berry, 2006, p. 122) ή (Δεδούλη, 2002, σελ. 54). Συνέπεια ενδοκειμενικά για όποιο σύστημα αποφασιστεί. Β. Όταν παρουσιάζονται περιληπτικά ιδέες ή αποσπάσματα ενός κειμένου-πηγής έκτασης μισής σελίδας ως 2-3 σελίδες. Π.χ. (Sam, 2005: 33-35) ή (Sam, 2005, pp ) ή (Τριλιανός, 2007: ) ή (Τριλιανός, 2007, σελ ). Συνέπεια κι εδώ! Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

15 Πώς παραπέμπουμε στην πηγή
Όταν οι συγγραφείς από μια πηγή είναι δύο τότε η παραπομπή γίνεται (Berry and Sam, 2006) ή (Ματσαγγούρας και Κουλουμπαρίτση, 2003). Μπορείτε αντί για τη λέξη ‘και’ να χρησιμοποιείτε το σύμβολο ‘&’. Ό,τι κι αν επιλέξετε χρειάζεται να είστε συνεπείς σε όλο το κείμενο. Όταν οι συγγραφείς από μια πηγή είναι τρεις, η παραπομπή είναι ως εξής: (Berry, Sam and Flanagan, 2006) ή (Ματσαγγούρας, Κούσουλας και Κουλουμπαρίτση, 2003). Τέλος εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από τρεις δίνουμε το όνομα του πρώτου συγγραφέα μόνο και η παραπομπή έχει τη μορφή: (Berry et al., 2000) ή (Ματσαγγούρας κ. συν., 2002). Εάν ο ίδιος συγγραφέας έχει εκδώσει δύο ή περισσότερες μελέτες το ίδιο έτος, τότε αυτές οι μελέτες πρέπει να διαχωρίζονται χρονολογικά. Π.χ. (Ogbu, 1990a; 1990b) ή (Σακκά, 2006α, 2006β) κ.ο.κ. Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

16 Πώς παραπέμπουμε σε πολλές πηγές ταυτόχρονα
Όταν οι πηγές είναι παραπάνω από μία τότε γίνεται παραπομπή σε όλες, αλλά τηρείται αλφαβητική σειρά και διαχωρίζονται μεταξύ τους με την άνω τελεία: Π.χ. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα ακουοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον δημιουργεί πολλά επικοινωνιακά εμπόδια στους κωφούς και βαρήκοους μαθητές (Stewart & Kluvin, 2001∙ Stinson & Antia, 1999). Για τις ηλεκτρονικές πηγές, αν δεν έχουν αριθμούς σελίδας, χρησιμοποιείται η αρίθμηση των παραγράφων. Αλλιώς χρησιμοποιείται ο αριθμός της σελίδας και η ιστοσελίδα. Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

17 Παράθεση παραπομπής από άλλη πηγή
Όταν η πηγή που θέλουμε να παραπέμψουμε βρίσκεται σε άλλο κείμενο που μελετήσαμε τότε η παραπομπή έχει την εξής μορφή: Ο Westwood (2006, όπ. αναφ. στους Kaldi, Filippatou & Govaris, 2011) διερεύνησε .... όπ. αναφ. = όπως αναφέρεται Στη βιβλιογραφία γράφουμε τα στοιχεία της πηγής που μελετήσαμε. Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

18 Αντιγραφή / Λογοκλοπή ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ορίζεται η ιδιοποίηση ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας (Μπαμπινιώτης, 1999: 1024). Η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας στον ακαδημαϊκό χώρο αφορά κυρίως μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης κατά κανόνα γραπτά κείμενα, έντυπα ή ηλεκτρονικά. Ιδιοποιούμαι ξένη πνευματική ιδιοκτησία όταν όταν γράφω μια εργασία μεταφέροντας αυτολεξεί αποσπάσματα από εργασίες, άρθρα, βιβλία άλλων συγγραφέων χωρίς να χρησιμοποιήσω εισαγωγικά ή άλλον αποδεκτό τρόπο και χωρίς να δηλώσω την ακριβή προέλευσή τους/ την πηγή τους όταν γράφω μια εργασία μεταφέρονταςπαραφρασμένα/ παραλλαγμένα αποσπάσματα από εργασίες, άρθρα, βιβλία άλλων χωρίς να δηλώσω την πηγή/ προέλευσή τους όταν γράφω μια εργασία χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από κείμενα στο διαδίκτυο χωρίς να αναφέρω την πηγή τους (ιστοσελίδα) Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

19 Έχει ηθικές συνέπειες και νομικές κυρώσεις
Αντιγραφή / Λογοκλοπή Έχει ηθικές συνέπειες και νομικές κυρώσεις Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

20 Παραθέματα από ερευνητικά δεδομένα
Παραθέματα σε ερευνητικές εργασίες μπορεί να είναι και αποσπάσματα από ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων ή/και παρατήρησης ή/και γραπτών κειμένων από τους συμμετέχοντες. Για την παράθεση αυτών των αποσπασμάτων ακολουθείται παρόμοια στρατηγική με αυτή της παράθεσης αυτούσιου κειμένου από δημοσιοποιημένη / δημοσιευμένη μελέτη. Σκοπός αυτών των παραθεμάτων αποτελεί η παρουσίαση και τεκμηρίωση θεματικών αξόνων στα αποτελέσματα που προέρχονται από ποιοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων όπως είναι η συνέντευξη και η παρατήρηση (συμμετοχική ή μη συμμετοχική) με καταγραφή σημειώσεων ή ημερολογίου αλλά και από γραπτά κείμενα συμμετεχόντων. Δεν αλλοιώνονται τα γραφόμενα / λόγια. Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

21 Πώς παραθέτουμε αποσπάσματα από ερευνητικά δεδομένα
Παράδειγμα 1: Κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών οι ερευνητικές εργασίες συνέβαλαν στη μείωση των ανταγωνισμών, στην εμπέδωση συνεργατικής συμπεριφοράς και γενικότερα στη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών μεταξύ τους: …απευθυνόμουν σε μια ομάδα μαθητών που κάθε άλλο παρά ομάδα ήταν. Είχαν πολλές εσωτερικές συγκρούσεις και φοβερούς ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Κατάφεραν όμως αυτά τα παιδιά να αισθάνονται στο τέλος ότι κανένας δεν δούλεψε εις βάρος του άλλου … θεωρώ ότι είναι ένα μάθημα που βοηθά πάρα πολύ στη σύσφιξη των σχέσεων των μαθητών (Κωδ. 009, 5/6/2013) ή (Ε09, 5/6/2013) Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

22 Πώς παραθέτουμε αποσπάσματα από ερευνητικά δεδομένα
Παράδειγμα 2: Η πλειονότητα των μαθητών και μαθητριών ισχυρίστηκαν ότι τα καταφέρνουν να γράψουν κάνοντας χρήση μη σεξιστικής γλώσσας: Στο γράψιμο ξαναγυρνάς πίσω, κοιτάς τι έγραψες, διορθώνεις, προσθέτεις, αφαιρείς. Άρα:: έχεις στο μυαλό σου να:: βάλεις τύπους όπως “τα παιδιά::”, “οι άνθρωποι”:: (Μβ, 13/5/2013) Να σου πω την αλήθεια κατευθείαν γράφω. Σαν να πάει το χέρι μου ρε παιδί μου! Ενώ για να μιλήσω:::.(Μδ, 15/5/2013) Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

23 Πώς παραθέτουμε αποσπάσματα από ερευνητικά δεδομένα
Παράδειγμα 3: Christina explicitly linked some of the activities of this project to the children's substantive knowledge according to their age. This is exemplified in the activity “myths and fairy-tales in children's literature” (7), at the end of which Christina disclosed her satisfaction: I was really happy with this lesson! I really enjoyed it, because children - in general - do not seem to read stories and fairy-tales. In this way they had to do reading, narration and summary! (Fieldnotes, 23/1/1996) Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014

24 Πώς παραθέτουμε αποσπάσματα από ερευνητικά δεδομένα
Παράδειγμα 5: Some examples of whole class sessions are illustrated in the following: 11:00-11:30 a.m. Part of a discussion about the connection between the physical geography of each area and the main industries and products. Τeac1: Let's go now for a trip to Europe to look at the countries with their capitals. Who wants to be the volunteer? One child comes to the board where the map is. All the other children were sitting on their desks and looking at the same time in their atlases. Ch: Hellas with the capital of Athens, Bulgaria with the capital of Sofia, Yugoslavia with the capital of Belgrade (interrupted by the teacher) Teac1: It is no longer one country! It was in the past and now it is split in smaller countries. (She names all the countries of the ex Yugoslavia). In Sarajevo..., ...there's something going on here! What is this? Ch: War!... The child kept telling the countries with the capitals. When the child finished the teacher assigned the next part. Teac1: Now we will play a game. One of you will come up to the board and will name a country, show it on the map and then ask the rest of you their capitals. (Fieldnotes, 17/1/1996) Παραπομπές & παραθέματα 6 Μαρτίου 2014


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google