Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία & Εφαρμογές (445)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία & Εφαρμογές (445)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία & Εφαρμογές (445)
Ελευθερία Γωνίδα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εαρινό Εξάμηνο 2015

2 Εργασίες Συνεργασία με την κ. Αλεξάνδρα Δεδικούση
Ψυχολόγο, Msc Σχολικής & Εξελικτικής Ψυχολογίας Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη, 6 – 8, Νησίδα, 416

3 Η παρουσίαση εργασιών θα ξεκινήσει στις 28 Απριλίου 2015!

4 Κίνητρα και συναισθήματα
Κίνητρα και συναισθήματα Ε1: Ν=4 - Brown, M. B. (2004). Academic motivation: Strategies for parents. In A. S. Canter et al. (Eds.), Helping children at home and school II: Handouts for families and educators. Bethesda, MD: NASP - Brown, M. B. (2004). Academic motivation: A guide for teachers. In A. S. Canter et al. (Eds.), Helping children at home and school II: Handouts for families and educators. Bethesda, MD: NASP - Carlton, M. (2004). Motivating learning in young children. In A. S. Canter et al. (Eds.), Helping children at home and school II: Handouts for families and educators. Bethesda, MD: NASP Ε2: Ν=3 Γωνίδα, Ε. (2012). Κίνητρα και Μάθηση: Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας. Στο Σ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ ). Αθήνα: Πεδίο.

5 Συμπεριφορές Αποφυγής
Συμπεριφορές Αποφυγής Ε1. Ν=2 Λεονταρή, Α. (2006). Αυτο-υπονόμευση. Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιμ.Έκδ.), Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο (σελ ). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

6 Αυτο-αντίληψη & Αυτο-εκτίμηση
Αυτο-αντίληψη & Αυτο-εκτίμηση Ε1. Ν=3 Γωνίδα, Ε. Ν. (2006). Αντιλήψεις για τον εαυτό μαθητών/ριών με δυσκολίες μάθησης. Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιμ.Έκδ.), Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο (σελ ). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. Ε2. Ν=2 Λεονταρή, Α. (2012). Αυτοεκτίμηση: μια βασική ψυχολογική ανάγκη; Στο Σ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ ). Αθήνα: Πεδίο.

7 19.05.2015 Ψυχολογικό περιβάλλον τάξης Ε1. N=2
Συγκολλίτου, Ε., & Γωνίδα, Ε. (2005). Αντιλήψεις για χαρακτηριστικά του ψυχολογικού κλίματος της τάξης: Η σχέση τους με την επίδοση και την αυτο-αποτελεσματικότητα. Στο Φ. Βλάχος, Φ. Μπονώτη, Γ. Μεταλλίδου, Ε. Δερμιτζάκη, & Α. Ευκλείδη (Επιμ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Τόμος 3 (σελ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

8 Γονεϊκότητα και μαθησιακά επιτεύγματα των παιδιών.
Γονεϊκότητα και μαθησιακά επιτεύγματα των παιδιών. Ε1. N=2 Blount Morse, A., & Christenson, S. (2004). School completions and student engagement: Information and strategies for parents. In A. S. Canter et al. (Eds.), Helping children at home and school II: Handouts for families and educators. Bethesda, MD: NASP Ε2. N=2 Dawson, P. (2004). Homework: A guide for parents. In A. S. Canter et al. (Eds.), Helping children at home and school II: Handouts for families and educators. Bethesda, MD: NASP

9 Γονεϊκότητα και μαθησιακά επιτεύγματα των παιδιών.
Γονεϊκότητα και μαθησιακά επιτεύγματα των παιδιών. E3. N=2 Joseph, L. (2004). Reading-encouraging positive attitudes: Strategies for parents and teachers. In A. S. Canter et al. (Eds.), Helping children at home and school II: Handouts for families and educators. Bethesda, MD: NASP E4. N=2 Callender, S., & Hansen, A. (2004). Family-school partnerships: Information and approaches for educators. In A. S. Canter et al. (Eds.), Helping children at home and school II: Handouts for families and educators. Bethesda, MD: NASP


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία & Εφαρμογές (445)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google