Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΥ-340 – Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο Παραγωγή τελικού κώδικα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΥ-340 – Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο Παραγωγή τελικού κώδικα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΥ-340 – Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο Παραγωγή τελικού κώδικα

2 Spring 2007Γ. Γεωργαλής, Σ. Δουμπουλάκης, Μ. Ζηδιανάκης, Θ. Μπουρδένας 2 Από τον ενδιάμεσο κώδικα στον τελικό (1/2)  Τα ορίσματα των εντολών ενδιάμεσου κώδικα είναι του τύπου expr*. Αυτές οι εκφράσεις θα πρέπει να μετατραπούν στα κατάλληλα ορίσματα για τις εντολές τελικού κώδικα.  Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος «μηχανισμός» όπου με βάση κάποιο expr* να κατασκευάζει κατάλληλα ένα vmarg*.

3 Spring 2007Γ. Γεωργαλής, Σ. Δουμπουλάκης, Μ. Ζηδιανάκης, Θ. Μπουρδένας 3 Από τον ενδιάμεσο κώδικα στον τελικό (2/2)

4 Spring 2007Γ. Γεωργαλής, Σ. Δουμπουλάκης, Μ. Ζηδιανάκης, Θ. Μπουρδένας 4 Παραγωγή τελικού κώδικα  Η παραγωγή τελικού κώδικα γίνεται μέσω της συνάρτησης emit όπως και στον ενδιάμεσο κώδικα (με την διαφορά ότι έχει ένα όρισμα τύπου instruction*)

5 Spring 2007Γ. Γεωργαλής, Σ. Δουμπουλάκης, Μ. Ζηδιανάκης, Θ. Μπουρδένας 5 Incomplete jumps (1/2)  Τα target labels των jump εντολών του ενδιάμεσου κώδικα θα πρέπει να τροποποιηθούν στις αντίστοιχες jump εντολές τελικού κώδικα. Ο λόγος είναι ότι δεν αντιστοιχεί μία εντολή ενδιάμεσου κώδικα σε μία εντολή τελικού κώδικα. Συνήθως, οι εντολές τελικού κώδικα είναι περισσότερες από τις εντολές ενδιάμεσου.  Η λύση είναι να εισάγουμε το πεδίο taddress στις εντολές ενδιάμεσου κώδικα και αυτό να συμπληρώνεται κατά την παραγωγή τελικού κώδικα με τον αριθμό της πρώτης εντολής τελικού κώδικα που αντιστοιχεί σε αυτή.

6 Spring 2007Γ. Γεωργαλής, Σ. Δουμπουλάκης, Μ. Ζηδιανάκης, Θ. Μπουρδένας 6 Incomplete jumps (2/2)

7 Spring 2007Γ. Γεωργαλής, Σ. Δουμπουλάκης, Μ. Ζηδιανάκης, Θ. Μπουρδένας 7 Τελικός κώδικας για Λογικές Εκφράσεις (1/2) … NOTarg1resulttaddress … … jeqarg1false_ assignfalseresult jump_ assigntrueresult … ενδιάμεσος κώδικας τελικός κώδικας ΛΟΓΙΚΕΣΕΚΦΡΑΣΕΙΣ +3 +2 … ORarg1arg2resulttaddress … … jeqarg1true_ jeqarg2true assignfalseresult jump_ assigntrueresult … ενδιάμεσος κώδικας τελικός κώδικας +4 +3 +2

8 Spring 2007Γ. Γεωργαλής, Σ. Δουμπουλάκης, Μ. Ζηδιανάκης, Θ. Μπουρδένας 8 Τελικός κώδικας για Λογικές Εκφράσεις (2/2) … ANDarg1arg2resulttaddress … … jeqarg1false_ jeqarg2false assigntrueresult jump_ assignfalseresult … ενδιάμεσος κώδικας τελικός κώδικας ΛΟΓΙΚΕΣΕΚΦΡΑΣΕΙΣ +4 +3 +2

9 Spring 2007Γ. Γεωργαλής, Σ. Δουμπουλάκης, Μ. Ζηδιανάκης, Θ. Μπουρδένας 9 Τελικός κώδικας για Συναρτήσεις (1/2)  Επειδή το target label του jump δεν είναι γνωστό πριν παραχθεί κώδικας για το funcend, διατηρείται μία λίστα (returnList) για κάθε τέτοιο jump και θα συμπληρώνονται τα target labels αυτών των jump αφού παραχθεί κώδικας για το funcend. ΚΩΔΙΚΑΣΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ … FUNCSTARTresulttaddress … RETURNresulttaddress … FUNCENDresulttaddress … enterfunc …… assignretvalresult jump_ … exitfunc ενδιάμεσος κώδικας τελικός κώδικας

10 Spring 2007Γ. Γεωργαλής, Σ. Δουμπουλάκης, Μ. Ζηδιανάκης, Θ. Μπουρδένας 10 Τελικός κώδικας για Συναρτήσεις (2/2)  Επειδή όμως υποστηρίζεται ο ορισμός συνάρτησης μέσα σε μία άλλη χρησιμοποιείται μία λίστα (funcstack): Στο funcstart γίνεται push η συνάρτηση στην στοίβα Στο funcend γίνεται pop και γίνονται patch τα target labels των εντολών jump που βρίσκονται στην returnList. Στο return εισάγουμε τον αριθμό εντολής τελικού κώδικα του jump στην returnList της συνάρτησης που βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας.

11 Spring 2007Γ. Γεωργαλής, Σ. Δουμπουλάκης, Μ. Ζηδιανάκης, Θ. Μπουρδένας 11 Τεχνική παραγωγής ενδιάμεσου κώδικα


Κατέβασμα ppt "ΗΥ-340 – Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο Παραγωγή τελικού κώδικα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google