Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγράμματων ταυτοτήτων Ειδικό Μέρος Ενότητα Ι, 2.4.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγράμματων ταυτοτήτων Ειδικό Μέρος Ενότητα Ι, 2.4."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγράμματων ταυτοτήτων Ειδικό Μέρος Ενότητα Ι, 2.4

2 Οι διδακτικές επιλογές και οι επιλογές μας ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας, σχετίζονται με τον τύπο της εγγράμματης ταυτότητας που επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε Η διδασκαλία, εν τέλει, αποτελεί μια βαθιά πολιτική επιλογή Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγράμματων ταυτοτήτων

3 Τρεις διαφορετικές εκδοχές αξιοποίησης των ΤΠΕ  Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε πιο παραδοσιακές μορφές διδασκαλίες  Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε πιο καινοτόμες κατευθύνσεις  Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση του κριτικού νέου γραμματισμού Νέος γραμματισμός / εγγραμματισμός / literacy = αλφαβητισμός (κατανόηση ανάγνωσης και γραφής) αλλά πιο δυναμικός, σχετίζεται με: τη δυνατότητα του εγγράμματου ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορες καθημερινές κοινωνικές πρακτικές που συμπεριλαμβάνουν ανάγνωση και γραφή στις ποικίλες εκδοχές της. Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγράμματων ταυτοτήτων

4

5 Βασική μονάδα λόγου η λέξη Ρυθμιστικός χαρακτήρας της διδασκαλίας Έμφαση στην εκμάθηση των γραμματικοσυντακτικών δομών και της μεταγλώσσας Έμφαση στο γραπτό λόγο Δασκαλοκεντρική διδασκαλία Ο μαθητής παθητικός αποδέκτης της όλης διαδικασίας Παραδοσιακή προσέγγιση

6 Η γλώσσα ως σύστημα Βασική μονάδα λόγου η πρόταση Μηχανιστικού τύπου ασκήσεις -Έμφαση στην ανατροφοδότηση Προτεραιότητα στον προφορικό λόγο Έμφαση στην επίσημη μορφή της γλώσσας Ανάγνωση: ‘σπάσιμο του κώδικα’ – κατανόηση γραπτού λόγου Γραφή: ‘η θεωρία των τριών σταδίων’ (προετοιμασία – γράψιμο –επανεξέταση) Διόρθωση: βελτίωση επιφανειακών χαρακτηριστικών (γλωσσικών δομών, ορθογραφίας, στίξης) Δομιστική προσέγγιση

7 Ο υπολογιστής ως δάσκαλος συμπεριφορισμός Εκπαιδευτικό λογισμικό –Κλειστού τύπου Διδασκαλίας (Tutorial) Εξάσκησης (Drill and Practice) Ρόλος εκπαιδευτικού και μαθητών: περιορισμένος, προκαθορισμένος Αν και επιστημονικά ξεπερασμένα δημοφιλή και διαδεδομένα Δομιστική προσέγγιση & ΤΠΕ

8

9 Βασική μονάδα λόγου το κείμενο Από τις προτασιακές στις υπερπροτασιακές δομές Έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας (Hymes)επικοινωνιακής ικανότητας Έννοια της γλωσσικής ποικιλότητας (κοινωνιογλωσσολογία) Έννοια του συγκείμενου ή περικείμενου (context) (Halliday) Κινήματα –Η γλώσσα ως ενιαίο όλον (whole language)ενιαίο όλον –Το γράψιμο ως διαδικασία (process writing)διαδικασία Στην Ελλάδα: επικοινωνιακή αντίληψη, καλλιέργεια γλωσσικής ποικιλότητας Η θεωρία των κειμενικών γενών - ειδών Κινήματα προοδευτικής γλωσσοδιδακτικής - (1970 – 1980)

10 Ο Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας Ανοιχτά περιβάλλοντα –Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου –Προγράμματα υποστήριξης της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου –Προγράμματα προσομοίωσης –Σώματα κειμένων και Ηλεκτρονικά λεξικά Κινήματα προοδευτικής γλωσσοδιδακτικής - (1970 – 1980) & ΤΠΕ

11

12 Διδασκαλία με βάση τα κειμενικά είδη πολυγραμματισμοί Κριτική γλωσσολογία Πρόσφατες επιστημονικές αναζητήσεις (1980-2000)

13 Ο ΗΥ ως μέσο πρακτικής γραμματισμού Ο ΗΥ δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μέσο που μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη υλοποίηση των σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών αντιλήψεων αλλά και ως μέσο που μεταβάλλει το τοπίο της επικοινωνίας δημιουργώντας νέα κειμενικά και επικοινωνιακά δεδομένα Ανάγκη καλλιέργειας ψηφιακού ή νέου γραμματισμού Ενσωμάτωση στα γλωσσικά προγράμματα σπουδών των νέων επικοινωνιακών δεδομένων Καλλιέργεια κριτικού γραμματισμούκριτικού γραμματισμού Πολυγραμματισμοί και ΤΠΕ

14 Το μοντέλο του ρόμβου

15 Το μοντέλο του κύκλου


Κατέβασμα ppt "Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγράμματων ταυτοτήτων Ειδικό Μέρος Ενότητα Ι, 2.4."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google