Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων 1999-2000 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων 1999-2000 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

2 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Έστω ένα σχήμα σχέσης R(Α 1, Α 2, …, Α n ). Aς συμβολίσουμε με R = {Α 1, Α 2, …, Α n } το σύνολο των γνωρισμάτων της R. Έστω X  R και Y  R, μια συναρτησιακή εξάρτηση Χ  Υ ισχύει στο σχήμα R αν για κάθε σχέση r(R), για κάθε ζεύγος πλειάδων t 1 και t 2 της r, τέτοιες ώστε t 1 [X] = t 2 [X]  t 1 [Y] = t 2 [Y] Με απλά λόγια, μια συναρτησιακή εξάρτηση μας λέει ότι αν δυο πλειάδες μιας σχέσης της R συμφωνούν σε κάποια γνωρίσματα Χ  R τότε συμφωνούν και σε κάποια γνωρίσματα Y  R.

3 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 3 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Αντί {Α 1, Α 2, …, Α n }  {Β 1, Β 2, …, Β m } γράφουμε Α 1 Α 2 …Α n  Β 1 Β 2 …Β m Παρατήρηση Α 1 Α 2 …Α n  Β 1 και Α 1 Α 2 …Α n  Β 2  Α 1 Α 2 …Α n  Β 1 Β 2

4 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 4 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις To Y εξαρτάται συναρτησιακά από το X Γιατί καλούνται συναρτησιακές Κ  R υπερκλειδί της R ανν K  ?

5 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 5 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Λογαριασμός Υποκατάστημα Πελάτης Καταθέτης Δάνειο Όνομα-Υποκαταστήματος Αριθμός-Λογαριασμού Ποσό Όνομα-Πελάτη Αριθμός-Λογαριασμού Όνομα-Πελάτη Οδός Πόλη Όνομα-Υποκαταστήματος Πόλη Σύνολο Όνομα-Πελάτη Αριθμός-Δανείου Όνομα-Υποκαταστήματος Αριθμός-Δανείου Ποσό Δανειζόμενος Παράδειγμα: Συναρτησιακές εξαρτήσεις στο σχήμα του παραδείγματος

6 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 6 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Λογαριασμός Πελάτης Παράδειγμα: Συναρτησιακές εξαρτήσεις στο σχήμα του παραδείγματος Όνομα-Υποκαταστήματος Αριθμός-Λογαριασμού Ποσό Όνομα-Πελάτη Όνομα-Πελάτη Οδός Πόλη Αριθμός-Δανείου

7 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 7 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Τετριμμένες εξαρτήσεις (ισχύουν για όλα τα σχήματα) Παράδειγμα: Α  Α ή ΑΒ  Β Γενικά, Χ  Υ τετριμμένη, όταν Χ  Υ

8 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 8 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Οι συναρτησιακές εξαρτήσεις ορίζονται στο σχήμα σχέσης Ένα σύνολο από συναρτησιακές εξαρτήσεις F ισχύει σε ένα σχήμα Έλεγχος αν μια σχέση ικανοποιεί το σύνολο F

9 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 9 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Παράδειγμα: Ποιες (μη τετριμμένες) συναρτησιακές εξαρτήσεις ικανοποιεί η παρακάτω σχέση Α Β C D a 1 b 1 c 1 d 1 a 1 b 2 c 1 d 2 a 2 b 3 c 2 d 3 a 3 b 3 c 2 d 4

10 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 10 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κανόνες Συμπερασμού- για τη συναγωγή εξαρτήσεων Συνάγουμε νέες εξαρτήσεις από ένα δεδομένο σύνολο εξαρτήσεων F + : κλείσιμο του F : σύνολο όλων των συναρτησιακών εξαρτήσεων που συνάγονται από το F Παράδειγμα F X  Y : η συναρτησιακή εξάρτηση X  Y συνάγεται από το σύνολο εξαρτήσεων F =

11 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 11 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κανόνες Συμπερασμού 1. Ανακλαστικός Κανόνας Αν Χ  Υ, τότε X  Y 3. Μεταβατικός Κανόνας {X  Y} ΧΖ  YZ = 2. Επαυξητικός Κανόνας {X  Y, Υ  Z } Χ  Z = Κανόνες του Amstrong: βάσιμοι (sound) δε δίνουν λανθασμένες εξαρτήσεις και πλήρεις (complete) μας δίνουν όλο το F +

12 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 12 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κανόνες Συμπερασμού - Επιπρόσθετοι κανόνες 4. Ενωτικός Κανόνας 5. Διασπαστικός Κανόνας {X  Y, ΥΖ  W } ΧZ  W = Απόδειξη (με χρήση των κανόνων του Amstrong) 6. Ψευδομεταβατικός Κανόνας {X  YZ } Χ  Y = {X  Y, Χ  Z } Χ  YZ =

13 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 13 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κανόνες Συμπερασμού (συνέχεια) Έστω R = {A, B, C, G, H, I} και F = {A  B, A  C, CG  H, CG  I, B  H} Παραδείγματα συναρτησιακών εξαρτήσεων που συνάγονται από το F Α  Η CG  Η ΑG  I

14 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 14 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Υπολογισμός Κλεισίματος Χ + : κλείσιμο ενός συνόλου X από γνωρίσματα υπό το F σύνολο όλων των γνωρισμάτων που εξαρτώνται συναρτησιακά από το X μέσω του F Υπολογισμός του Χ + Result := Χ while (αλλαγή στο Result) Για κάθε συναρτησιακή εξάρτηση: Υ  Ζ  F Αν Υ  Result, Result := Result  Z

15 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 15 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Υπολογισμός Κλεισίματος (συνέχεια) Παράδειγμα Έστω R = {A, B, C, G, H, I} και F = {A  B, A  C, CG  H, CG  I, B  H} Υπολογισμός του {A, G} +

16 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 16 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Υπολογισμός Κλεισίματος (συνέχεια) Είναι ο αλγόριθμος σωστός (α) Για κάθε Y  Result, ισχύει Υ  Χ + (β) Για κάθε Υ  Χ +, ισχύει Υ  Result Πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης

17 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 17 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Υπολογισμός Κλεισίματος (συνέχεια) Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο (πως;) για να: 1. Δείξουμε αν μια συναρτησιακή εξάρτηση ισχύει 2. Υπολογίσουμε τα κλειδιά ενός σχήματος σχέσης 3. Υπολογίσουμε το F +

18 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 18 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κάλυμμα Απλοποίηση ενός δοσμένου συνόλου συναρτησιακών εξαρτήσεων χωρίς να μεταβάλλουμε το κλείσιμό του Έστω δυο σύνολα συναρτησιακών εξαρτήσεων E και F Λέμε ότι το F καλύπτει το E (ή το Ε καλύπτεται από το F), αν κάθε ΣΕ στο Ε, ανήκει στο F+ (δηλαδή, συνάγεται από το F). Δυο σύνολα συναρτησιακών εξαρτήσεων E και F είναι ισοδύναμα αν E + = F +. (δηλαδή αν το Ε καλύπτει το F και το F καλύπτει το Ε)

19 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 19 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κάλυμμα (συνέχεια) Πως μπορούμε να υπολογίσουμε αν ένα σύνολο F καλύπτει ένα σύνολο E; Πως μπορούμε να υπολογίσουμε αν ένα σύνολο F είναι ισοδύναμο με ένα σύνολο E;

20 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 20 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κάλυμμα (συνέχεια) Ένα σύνολο F συναρτησιακών εξαρτήσεων είναι ελάχιστο αν: κάθε ΣΕ στο F έχει ένα μόνο γνώρισμα στο δεξιό της μέρος δε μπορούμε να αφαιρέσουμε μια ΣΕ από το F και να πάρουμε ένα σύνολο ισοδύναμο του F δε μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια ΣΕ Χ  Ζ από το F με μια ΣΕ Υ  Z τέτοια ώστε Y  Z και να πάρουμε ένα σύνολο ισοδύναμο του F Ελάχιστο κάλυμμα F min της F: ελάχιστο σύνολο από ΣΕ που είναι ισοδύναμο με την F

21 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 21 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κάλυμμα (συνέχεια) Περιττά γνωρίσματα: γνωρίσματα που αν αφαιρεθούν δεν επηρεάζουν το κλείσιμο (δηλαδή προκύπτει ισοδύναμο σύνολο) Έστω ένα σύνολο F συναρτησιακών εξαρτήσεων και η ΣΕ Χ  Υ  F Το γνώρισμα Α  Χ είναι περιττό στο Χ αν F F - {Χ  Υ}  {(Χ - A)  Υ} == Το γνώρισμα Α  Y είναι περιττό στο Y αν (F - {Χ  Υ})  {Χ  (Υ - A)} F

22 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 22 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κάλυμμα (συνέχεια) Πως θα υπολογίσουμε αν ένα γνώρισμα στο α.μ. μιας ΣΕ είναι περιττό; Το γνώρισμα Α  Χ είναι περιττό στο Χ αν F F - {Χ  Υ}  {(Χ - A)  Υ} = Υπολόγισε το (Χ - {Α}) + με βάση τις ΣΕ του συνόλου F. Το Α είναι περιττό αν το (Χ - {Α}) + περιέχει το Y

23 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 23 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κάλυμμα (συνέχεια) Πως θα υπολογίσουμε αν ένα γνώρισμα στο δ.μ. μιας ΣΕ είναι περιττό; = Το γνώρισμα Α  Y είναι περιττό στο Y αν (F - {Χ  Υ})  {Χ  (Υ - A)} F

24 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 24 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κάλυμμα (συνέχεια) Αλγόριθμος υπολογισμού ελάχιστου καλύμματος 1. Αντικατέστησε τις συναρτησιακές εξαρτήσεις Χ 1  Υ 1 και Χ 2  Υ 2 με Χ 1 Χ 2  Υ 1 Υ 2 2. Για κάθε ΣΕ (i) Βρες τα περιττά γνωρίσματα στο α.μ. (ii) Βρες τα περιττά γνωρίσματα στο δ.μ

25 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 25 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Κάλυμμα (συνέχεια) Παράδειγμα Έστω R(A, B, C) και F = {A  BC, B  C, A  B, AB  C}. Βρείτε το F min.

26 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 26 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Ανακεφαλαίωση Συναρτησιακή εξάρτηση Κανόνες συναγωγής εξαρτήσεων Κλείσιμο γνωρίσματος Ισοδυναμία συνόλου εξαρτήσεων Ελάχιστο κάλυμμα


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων 1999-2000 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google