Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Neoset ντουλάπα εφαρμογές Τμ. Δημιουργικó Marketing.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Neoset ντουλάπα εφαρμογές Τμ. Δημιουργικó Marketing."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 neoset ντουλάπα εφαρμογές Τμ. Δημιουργικó Marketing

2 Εφαρμογές- χρωματικοί συνδυασμοί

3 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Ανοιγόμενης ντουλάπας » σε h 277cm
96 96 96 96 96 176 176 176 176 176 90 60 45 90 45 90 45 90 Δρ. Ανοιχτό Δρ. Σκούρο- Δρ. Ανοιχτό Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ h 277 96 176 96 176 96 176 96 176 96 176 120 60 60 60 60 90 60 90 60 90 120 120 120 Ιβουάρ Καρυδιά- Ιβουάρ Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ

4 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Ανοιγόμενης ντουλάπας » σε h 261cm
96 260 160 90 45 45 45 45 90 45 90 45 90 Δρ. Ανοιχτό Καρυδιά- Ιβουάρ Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ h 261 64 96 260 160 192 120 60 60 60 60 90 60 90 60 90 120 120 120 Δρ. Ανοιχτό Καρυδιά- Ιβουάρ Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ

5 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Ανοιγόμενης ντουλάπας » σε h 245cm
240 90 90 45 90 90 90 45 90 90 90 Καρυδιά Δρ.Σκούρο- Δρ.Ανοιχτό Καρυδιά- Ιβουάρ Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ h 245 240 120 60 60 60 60 90 60 90 60 90 120 120 120 Δρ. Ανοιχτό Καρυδιά- Ιβουάρ Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ

6 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Ανοιγόμενης ντουλάπας » σε h 229cm
64 224 160 90 45 45 45 90 45 90 45 45 90 90 45 Καρυδιά- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Καρυδιά- Ιβουάρ Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ h 229 64 224 160 120 120 60 90 60 90 60 120 45 Καρυδιά- Ιβουάρ Καρυδιά Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ Δρ. Ανοιχτό- Κερασιά

7 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 261cm
90 90 120 90 90 Καρυδιά Ιβουάρ Δρ. σκούρο- Ιβουάρ Δρ. σκούρο- Ιβουάρ h 261 120 120 Δρ. Ανοιχτό Καρυδιά - Ιβουάρ

8 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 261cm
90 90 120 90 120 Καρυδιά- Μαύρο(τζάμι) Ιβουάρ- Λευκό (τζάμι) Δρ. σκούρο- Μόκα(τζάμι) Δρ. Ανοιχτό- Μαυρο(τζάμι) h 261 120 Καρυδιά - Λευκό (τζάμι) + Ιβουάρ Λευκό (τζάμι)

9 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 245cm
90 90 120 90 120 Δρ. Ανοιχτό Δρ. σκούρο- Ιβουάρ Δρ. σκούρο- Ιβουάρ Δρ. Ανοιχτό- ιβουάρ

10 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 245cm
90 90 120 90 90 Καρυδιά - Λευκό (τζάμι) Δρ. Σκούρο – Δρ.Ανοιχτό Μαύρο(τζάμι) Δρ. σκούρο-Ιβουάρ -Μόκα(τζάμι) Δρ. Ανοιχτό - Μόκα(τζάμι) h 245 120 120 Δρ.Σκούρο- Μαύρο(τζάμι) Δρ. Ανοιχτό- Μαυρο(τζάμι)-Λευκό(τζάμι)

11 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 229cm
90 90 120 120 Καρυδιά Δρ. σκούρο Δρ. Ανοιχτό-Δρ.Σκούρο

12 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 229cm
90 90 90 120 Δρ..Ανοιχτό – Μόκα (τζάμι) Δρ..Ανοιχτό- Μαύρο(τζάμι) Ιβουάρ-Μόκα(τζάμι) h 229 120 90 Δρ. Σκούρο- Μαύρο(τζάμι)-Μόκα (τζάμι) Καρυδιά - Λευκό (τζάμι)-Μαύρο(τζάμι)

13 εσωτερικού χώρου ντουλάπας
Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου ντουλάπας

14 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 277cm
96 176 96 176 122,8 120 Δρ. ανοιχτό 277 96 176 96 176 152,6 45 60 45 Κερασιά-Ιβουάρ

15 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 277cm
96 176 96 176 182,8 60 120 Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ 277 96 176 96 176 182,8 45 90 45 Δρ. Ανοιχτό- Δρ. σκούρο

16 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261cm
64 256 192 242,8 90 60 90 Δρ.Ανοιχτό-Ιβουάρ 261 64 256 192 εσωτερικά συρτάρια 242,8 60 120 60 Δρ.Ανοιχτό-Ιβουάρ

17 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261cm
64 192 256 287,8 120 45 120 Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ 120 h 261 242,8 Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ 256

18 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261cm
64 192 256 εσωτερικά συρτάρια 212,8 60 90 60 60 90 60 Δρ.Σκούρο-Ιβουάρ h 261 256 212,8 60 90 60 Δρ.Σκούρο-Ιβουάρ

19 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261cm
256 137,8 90 45 Δρ.Σκούρο 261 96 160 128,8 45 90 45 Δρ.Ανοιχτό-Ιβουάρ

20 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261cm
64 256 192 272,8 45 90 90 45 Δρ.Σκούρο- Ιβουάρ

21 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261cm
60 182,8 Καρυδιά-Ιβουάρ 64 192 256 h 261 256 212,8 60 90 60 Δρ.Σκούρο-Ιβουάρ

22 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 245cm
240 εσωτερικά συρτάρια εσωτερικά συρτάρια 242,8 60 120 60 Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ h 245 240 εσωτερικά συρτάρια 137,80 90 45 Δρ.Σκούρο

23 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 229cm
64 224 160 εσωτερικό συρτάρι 212,8 60 90 60 Δρ. Ανοιχτο- Ιβουάρ h 229 224 152,6 45 60 45 Δρ. Ανοιχτο- Ιβουάρ

24 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «συρόμενης ντουλάπας» σε h 261cm
εσωτερικό συρτάρι 272,8 90 45 45 90 Καρυδιά- Μαύρο(τζάμι) h 261 εσωτερικά συρτάρια 242,8 120 120 120 60 60 Δρ. Ανοιχτό

25 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «συρόμενης ντουλάπας» σε h 261cm
εσωτερικά συρτάρια 182,8 90 90 90 90 Δρ.Ανοιχτό-Ιβουάρ

26 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «συρόμενης ντουλάπας» σε h 245cm
90 Εσωτερικό συρτάρι 272,8 90 45 45 90 Δρ.Ανοιχτό- Ιβουάρ h 245 272,8 90 90 90 Καρυδιά- Μαύρο(τζάμι)

27 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «συρόμενης ντουλάπας» σε h 245cm
εσωτερικό συρτάρι 182,80 90 90 90 90 Καρυδιά-Μαύρο(τζάμι)

28 Πόμολα ντουλάπας

29

30

31

32


Κατέβασμα ppt "Neoset ντουλάπα εφαρμογές Τμ. Δημιουργικó Marketing."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google