Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 neoset ντουλάπα εφαρμογές Τμ. Δημιουργικ ó Marketing.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 neoset ντουλάπα εφαρμογές Τμ. Δημιουργικ ó Marketing."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 neoset ντουλάπα εφαρμογές Τμ. Δημιουργικ ó Marketing

2 2 Εφαρμογές- χρωματικοί συνδυασμοί

3 3 h 277 90 4590 45 90 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Ανοιγόμενης ντουλάπας » σε h 277 cm Δρ. ΑνοιχτόΔρ. Σκούρο- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ 120606060906090 60 120 Ιβουάρ Καρυδιά- Ιβουάρ Δρ. Σκούρο- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ 60 96 176 96 176 96 176 96 176 96 176 Δρ. Σκούρο- Δρ. Ανοιχτό 60 96 176 h 277 96 176 96 176 96 176 96 176

4 4 9045 904590 45 90 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Ανοιγόμενης ντουλάπας » σε h 261 cm Δρ. ΑνοιχτόΚαρυδιά- ΙβουάρΔρ. Σκούρο- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ 120606060 h 261 906090 60 120 Δρ. ΑνοιχτόΚαρυδιά- ΙβουάρΔρ. Σκούρο- Ιβουάρ Κερασιά- Ιβουάρ 60 96 160 260 64 192 96 160 h 261 260 45

5 5 90 4590 4590 ΚαρυδιάΔρ.Σκούρο- Δρ.ΑνοιχτόΚαρυδιά- ΙβουάρΔρ. Ανοιχτό- ΙβουάρΚερασιά- Ιβουάρ Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Ανοιγόμενης ντουλάπας » σε h 245 cm 120606060906090 60 120 Δρ. ΑνοιχτόΚαρυδιά- ΙβουάρΔρ. Σκούρο- ΙβουάρΔρ. Ανοιχτό- ΙβουάρΚερασιά- Ιβουάρ 60 h 245 240 h 245 240

6 6 h 229 120 6090609012045120 Καρυδιά- ΙβουάρΔρ. Σκούρο- Ιβουάρ Δρ. Ανοιχτό- Κερασιά 64 160 224 9060 Δρ. Ανοιχτό- ΙβουάρΚαρυδιά 9045 9045 904590 45 Καρυδιά- ΙβουάρΚερασιά- ΙβουάρΔρ. Σκούρο- ΙβουάρΚαρυδιά- Ιβουάρ Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ 64 160 h 229 224 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Ανοιγόμενης ντουλάπας » σε h 229 cm 45

7 7 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 261 cm h 261 Καρυδιά 90 Δρ. σκούρο- Ιβουάρ 90 Δρ. σκούρο- Ιβουάρ 120 Ιβουάρ Δρ. ΑνοιχτόΚαρυδιά - Ιβουάρ

8 8 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 261 cm h 261 Καρυδιά- Μαύρο(τζάμι) 90 Δρ. σκούρο- Μόκα(τζάμι) 90 120 Ιβουάρ- Λευκό (τζάμι)Δρ. Ανοιχτό- Μαυρο(τζάμι) Καρυδιά - Λευκό (τζάμι) + Ιβουάρ Λευκό (τζάμι)

9 9 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 245 cm h 245 90 Δρ. σκούρο- Ιβουάρ 120 Δρ. ΑνοιχτόΔρ. σκούρο- Ιβουάρ Δρ. Ανοιχτό- ιβουάρ

10 10 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 245 cm h 245 90 Δρ. σκούρο-Ιβουάρ - Μόκα(τζάμι) 90 120 Δρ. Ανοιχτό- Μαυρο(τζάμι)- Λευκό(τζάμι) Καρυδιά - Λευκό (τζάμι) Δρ.Σκούρο- Μαύρο(τζάμι) Δρ. Ανοιχτό - Μόκα(τζάμι)Δρ. Σκούρο – Δρ.Ανοιχτό Μαύρο(τζάμι)

11 11 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 229 cm h 229 90 120 ΚαρυδιάΔρ. σκούροΔρ. Ανοιχτό-Δρ.Σκούρο

12 12 Εφαρμογές και χρωματικοί συνδυασμοί « Συρόμενης ντουλάπας » σε h 229 cm h 229 90 120 Ιβουάρ-Μόκα(τζάμι) Δρ..Ανοιχτό – Μόκα (τζάμι)Δρ..Ανοιχτό- Μαύρο(τζάμι) h 229 Καρυδιά - Λευκό (τζάμι)- Μαύρο(τζάμι) 120 Δρ. Σκούρο- Μαύρο(τζάμι)-Μόκα (τζάμι)

13 13 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου ντουλάπας

14 14 277 122,8 Δρ. ανοιχτό Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 277 cm 277 Κερασιά-Ιβουάρ 96 176 96 176 120 96 176 96 176 456045152,6

15 15 Δρ. Ανοιχτό- Δρ. σκούρο 9045 277 Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 277 cm 277 96 176 96 176 120 96 176 96 176 45 60 182,8

16 16 261 242,8 Δρ.Ανοιχτό-Ιβουάρ 90 60 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261 cm 261 242,8 Δρ.Ανοιχτό-Ιβουάρ 606060120 εσωτερικά συρτάρια 6464 192 256 6464 192 256

17 17 287,845120 h 261 120 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261 cm h 261 242,8 Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ 120 Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ 6464 192 256

18 18 Δρ.Σκούρο-Ιβουάρ 212,89060 h 261 Δρ.Σκούρο-Ιβουάρ 212,89060 9060 εσωτερικά συρτάρια Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261 cm 6464 192 256

19 19 h 261 90137,845 Δρ.Σκούρο Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261 cm 261 128,845 90 96 160 Δρ.Ανοιχτό-Ιβουάρ 256

20 20 90 45 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261 cm h 261 6464 192 256 Δρ.Σκούρο- Ιβουάρ 272,8

21 21 h 261 212,8 Δρ.Σκούρο-Ιβουάρ 606090906060 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 261 cm h 261 6060182,8 Καρυδιά-Ιβουάρ 60606060 6464 192 256

22 22 137,8090 Δρ.Σκούρο 45 h 245 εσωτερικά συρτάρια Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 245 cm h 245 εσωτερικά συρτάρια εσωτερικά συρτάρια 242,8 Δρ. Ανοιχτό- Ιβουάρ 12060 240

23 23 6060152,6 Δρ. Ανοιχτο- Ιβουάρ h 229 45 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «ανοιγόμενης ντουλάπας» σε h 229 cm h 229 160 212,8 Δρ. Ανοιχτο- Ιβουάρ 9060 εσωτερικό συρτάρι 64 224

24 24 12060 εσωτερικά συρτάρια 90459045 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «συρόμενης ντουλάπας» σε h 261 cm 272,8 Καρυδιά- Μαύρο(τζάμι) h 261 εσωτερικό συρτάρι 242,8 h 261 120 Δρ. Ανοιχτό

25 25 h 261 90 Δρ.Ανοιχτό-Ιβουάρ εσωτερικά συρτάρια Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «συρόμενης ντουλάπας» σε h 261 cm 182,8

26 26 45 90 45 90 272,8 h 245 Δρ.Ανοιχτό- Ιβουάρ Εσωτερικό συρτάρι Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «συρόμενης ντουλάπας» σε h 245 cm h 245 Καρυδιά- Μαύρο(τζάμι) 272,890

27 27 εσωτερικό συρτάρι 182,8090 h 245 Καρυδιά-Μαύρο(τζάμι) 90 Εφαρμογές διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου «συρόμενης ντουλάπας» σε h 245 cm

28 28 Πόμολα ντουλάπας

29 29

30 30

31 31

32 32


Κατέβασμα ppt "1 neoset ντουλάπα εφαρμογές Τμ. Δημιουργικ ó Marketing."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google