Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μόλβερ, Γ., Λαμπροπούλου, Π., 1991) © 2003 -  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μόλβερ, Γ., Λαμπροπούλου, Π., 1991) © 2003 -  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μόλβερ, Γ., Λαμπροπούλου, Π., 1991)
©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

2 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ (EBU, 2001)
©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Crudden και McBroom, 1999)
©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ (Crudden και McBroom, 1999) ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Crudden και McBroom, 1999) ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

6 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (Φυτράκη, Κ., 2003).
©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ι
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ National Academies (www.nap.org) - National Research Council, 2002. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Position Analysis Questionnaire database of 2,523 job title ratings) ΟΞΥΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΒΑΘΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Δεν καταγράφτηκε 0.5 38.1 46.6 47.3 Ελάχιστο (Very minor) 3.0 23.0 24.2 24.6 Χαμηλό (Low) 17.6 19.6 14.6 13.9 Μέτριο (Moderate) 69.2 13.2 9.8 9.1 Ψηλό (High) 8.8 5.2 4.1 3.8 Εξαιρετικά ψηλό (Extreme) 0.9 1.0 0.8 1.3 ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Back

8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ National Academies (www.nap.org) - National Research Council, 2002. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

9 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΙΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ National Academies (www.nap.org) - National Research Council, 2002. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ IV
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ National Academies (www.nap.org) - National Research Council, 2002. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

11 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ V
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ National Academies (www.nap.org) - National Research Council, 2002. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

12 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ VI
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ National Academies (www.nap.org) - National Research Council, 2002. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

13 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ VII
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ National Academies (www.nap.org) - National Research Council, 2002. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

14 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ VIII
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ National Academies (www.nap.org) - National Research Council, 2002. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

15 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ IX
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ National Academies (www.nap.org) - National Research Council, 2002. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

16 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ X
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ National Academies (www.nap.org) - National Research Council, 2002. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

17 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ The Canadian National Institute for the Blind
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Αξιολόγηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων. Επαγγελματική συμβουλευτική και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Προεπαγγελματική προετοιμασία. Άμεσο marketing του πελάτη προς τον εργοδότη. Ανάλυση έργου και τροποποίηση του χώρου εργασίας. Υποβοήθηση στην εξασφάλιση απασχόλησης και χρηματοδότησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Πληροφόρηση και εκπαίδευση του εργοδότη για την τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

18 ΤΥΠΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΆ HOLLAND
ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το συγκεκριμένο κριτήριο σε μορφή Braille, χορηγούμενο σε πληθυσμό εφήβων με προβλήματα όρασης παρουσιάζει ψηλό βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Οι συνηθέστερα απαντώμενοι τύποι μεταξύ των εφήβων με προβλήματα όρασης είναι ο Καλλιτεχνικός, ο Κοινωνικός και ο Τολμηρός. Υπάρχει μεγάλη συμφωνία μεταξύ των επαγγελματικών φιλοδοξιών και των επαγγελματικών τύπων που καταγράφτηκαν. Τα συνηθέστερα επαγγέλματα που εμφανίζονται κατά τη διατύπωση των επαγγελματικών φιλοδοξιών είναι: τραγουδιστής ηθοποιός μουσικός τηλεφωνητής χορδιστής μηχανικός ηλεκτρονικός ΤΥΠΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΆ HOLLAND R – ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ (REALISTIC) I – ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ (INVESTIGATIVE) A – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ (ARTISTIC) S – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ (SOCIAL) E – ΤΟΛΜΗΡΟΣ (ENTERPRISING) C – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ (CONVENTIONAL) ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

19 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Σ.Ε.Π. και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ Σ.Ε.Π. Ε.ΚΕ.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π. - ΚΕ.ΣΥ.Π. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Σ.Ε.Π. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Σ.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

20 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Σ.Ε.Π. και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙ
ΚΕ.ΣΥ.Π. Καρδίτσας ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

21 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Σ.Ε.Π. και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙΙ
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. Ε.Λ. Περάματος ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μόλβερ, Γ., Λαμπροπούλου, Π., 1991) © 2003 -  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google