Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Networked Digital Library of Theses and Dissertations Εργασία στο μάθημα των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Networked Digital Library of Theses and Dissertations Εργασία στο μάθημα των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Networked Digital Library of Theses and Dissertations Εργασία στο μάθημα των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

2 Networked Digital Library of Theses and Dissertation Αρχική Ιδέα: Αρχική Ιδέα: Ann Harbor,1987 Ann Harbor,1987 UMI, Virginia Tech, Michigan, SoftQuad, ArborText. UMI, Virginia Tech, Michigan, SoftQuad, ArborText. 1994, SURA 1994, SURA Δημιουργία εργαστηρίου με σκοπό την ανάπτυξη σχεδίων για ηλεκτρονικές διατριβές. Δημιουργία εργαστηρίου με σκοπό την ανάπτυξη σχεδίων για ηλεκτρονικές διατριβές. PDF & SGML PDF & SGML

3 Networked Digital Library of Theses and Dissertation Διεθνές ενδιαφέρον Διεθνές ενδιαφέρον Καναδάς, Αγγλία, Γερμανία κ.α. Καναδάς, Αγγλία, Γερμανία κ.α. Συντονισμός Συμμετοχών Συντονισμός Συμμετοχών Δημιουργία NDLTD Δημιουργία NDLTD Μέλη Μέλη Σήμερα αριθμούνται παγκοσμίως 174 (147 πανεπιστήμια, 2 consortia, 4 εθνικές βιβλιοθήκες) Σήμερα αριθμούνται παγκοσμίως 174 (147 πανεπιστήμια, 2 consortia, 4 εθνικές βιβλιοθήκες) Ετήσιο Διεθνές Συμπόσιο για Ηλεκτρονικές Διατριβές Ετήσιο Διεθνές Συμπόσιο για Ηλεκτρονικές Διατριβές Κάθε άνοιξη & κάθε χειμώνα Κάθε άνοιξη & κάθε χειμώνα

4 Electronic Theses & Dissertation Γιατί Etds; Γιατί Etds; Παγκοσμίως προσιτή συλλογή Παγκοσμίως προσιτή συλλογή Πλεονεκτήματα ~ Πλεονεκτήματα ~ Κοινό αποθηκευτήριο Κοινό αποθηκευτήριο Εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση Εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση Βελτίωση της Διαφάνειας (visibility) Βελτίωση της Διαφάνειας (visibility) Προώθηση της Γνώσης- Εύρεση Μη τετριμμένων θεμάτων Προώθηση της Γνώσης- Εύρεση Μη τετριμμένων θεμάτων Μηδενικό κόστος & διαχείριση Etds μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών Μηδενικό κόστος & διαχείριση Etds μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών

5 Electronic Theses & Dissertation Διαδικασία Υποβολής Διαδικασία Υποβολής 1994: Blackburg Virginia: 1994: Blackburg Virginia: Επιλογή κοινής μορφής υποβολής των ηλεκτρονικών διατριβών: Επιλογή κοινής μορφής υποβολής των ηλεκτρονικών διατριβών: Διευκόλυνση πρόσβασης, φυλλομέτρησης, αναζήτησης, ανάκτηση Διευκόλυνση πρόσβασης, φυλλομέτρησης, αναζήτησης, ανάκτηση Αναζήτηση: πλήρους κειμένου, με λέξεις- κλειδιά ή προκαθορισμένων πεδίων: ίδρυμα, συγγραφέας, τίτλος, ημερομηνία Αναζήτηση: πλήρους κειμένου, με λέξεις- κλειδιά ή προκαθορισμένων πεδίων: ίδρυμα, συγγραφέας, τίτλος, ημερομηνία Προετοιμασία ETDs σε ερμηνευμένη και περιγραφική μορφή: PDF & SGML. Προετοιμασία ETDs σε ερμηνευμένη και περιγραφική μορφή: PDF & SGML.

6 Electronic Theses & Dissertation Διαδικασία Υποβολής II Διαδικασία Υποβολής II Εκπαίδευση φοιτητών για χρήση PDF, SGML, XML Εκπαίδευση φοιτητών για χρήση PDF, SGML, XML Ειδική σελίδα submission στο site του ndltd Ειδική σελίδα submission στο site του ndltd (μέσω http ή a: ή cd) (μέσω http ή a: ή cd) Εγγραφή σε Word, LaTex κλπ Εγγραφή σε Word, LaTex κλπ Μετατροπή σε PDF Μετατροπή σε PDF Εξέταση για τυχόν λάθη μορφής & κριτήρια αξιολόγησης Εξέταση για τυχόν λάθη μορφής & κριτήρια αξιολόγησης Αποθήκευση στο ηλεκτρονικό ράφι Αποθήκευση στο ηλεκτρονικό ράφι Διαθεσιμότητα στους χρήστες μέσω on-line catalog Διαθεσιμότητα στους χρήστες μέσω on-line catalog

7 Electronic Theses & Dissertation Λόγοι επιλογής PDF & SGML Λόγοι επιλογής PDF & SGML Τα PDF έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται μέσω υπολογιστικών & λειτουργικών συστημάτων χωρίς να χάνουν τη μορφή τους. Τα PDF έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται μέσω υπολογιστικών & λειτουργικών συστημάτων χωρίς να χάνουν τη μορφή τους. Το λογισμικό διατίθεται δωρεάν μέσω του www. Το λογισμικό διατίθεται δωρεάν μέσω του www. SGML δομητές: επιτρέπουν την αποθήκευση πολυμεσικών αντικειμένων σε γενικώς αποδεκτά πρότυπα αναπαράστασης (jpeg, mpeg) SGML δομητές: επιτρέπουν την αποθήκευση πολυμεσικών αντικειμένων σε γενικώς αποδεκτά πρότυπα αναπαράστασης (jpeg, mpeg) Εύκολη αρχειοθέτηση, διαχείριση από τους φοιτητές Εύκολη αρχειοθέτηση, διαχείριση από τους φοιτητές

8 Στόχοι NDLTD Γενικοί Στόχοι Γενικοί Στόχοι Προετοιμασία Επόμενης Γενιάς Ερευνητών Προετοιμασία Επόμενης Γενιάς Ερευνητών Προώθηση της Διανομής της Έρευνας Προώθηση της Διανομής της Έρευνας Βελτίωση Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης Βελτίωση Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης Διαμοιρασμός Μεταξύ των Πανεπιστημίων Διαμοιρασμός Μεταξύ των Πανεπιστημίων

9 Στόχοι NDLTD Ειδικοί Στόχοι Ειδικοί Στόχοι Εξοικείωση των φοιτητών και των πανεπιστημίων με τις έννοιες της ηλεκτρονικής δημοσίευσης και των ψηφιακών βιβλιοθηκών Εξοικείωση των φοιτητών και των πανεπιστημίων με τις έννοιες της ηλεκτρονικής δημοσίευσης και των ψηφιακών βιβλιοθηκών Παραγωγή νέας γνώσης με χρήση των παραπάνω Παραγωγή νέας γνώσης με χρήση των παραπάνω Απαραίτητη η ανάπτυξη υποδομών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών από τα Πανεπιστήμια, για Απαραίτητη η ανάπτυξη υποδομών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών από τα Πανεπιστήμια, για Συλλογή, καταλογογράφηση, αρχειοθέτηση και διάθεση των ΕΤD. Συλλογή, καταλογογράφηση, αρχειοθέτηση και διάθεση των ΕΤD. Υψηλότερη ποιότητα ηλεκτρονικών διατριβών Υψηλότερη ποιότητα ηλεκτρονικών διατριβών

10 Στόχοι NDLTD Συνένωση πρωτοβουλιών σε μία μοναδική και ενιαία συλλογή Συνένωση πρωτοβουλιών σε μία μοναδική και ενιαία συλλογή UNESCO: προώθηση ελεύθερης και σε παγκόσμιο επίπεδο ανταλλαγής επιστημονικής πληροφορίας και εξέλιξης των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και των εκδοτικών τεχνολογιών. UNESCO: προώθηση ελεύθερης και σε παγκόσμιο επίπεδο ανταλλαγής επιστημονικής πληροφορίας και εξέλιξης των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και των εκδοτικών τεχνολογιών. Διατύπωση διεθνούς στρατηγικής για δημιουργία και διάδοση των ETDs. Διατύπωση διεθνούς στρατηγικής για δημιουργία και διάδοση των ETDs. 2000 έκδοση on-line οδηγού- υπόδειξη καλύτερων πρακτικών για την ανάπτυξη ενός ETD προγράμματος 2000 έκδοση on-line οδηγού- υπόδειξη καλύτερων πρακτικών για την ανάπτυξη ενός ETD προγράμματος UMI: Διατηρεί τη μεγαλύτερη συλλογή διατριβών σε ηλεκτρονική μορφή και μικροφίλμ UMI: Διατηρεί τη μεγαλύτερη συλλογή διατριβών σε ηλεκτρονική μορφή και μικροφίλμ Australian Digital Theses: διάδοση των διατριβών της Αυστραλίας Australian Digital Theses: διάδοση των διατριβών της Αυστραλίας

11 Projects στα πλαίσια του NDLTD Πρότυπα Μεταδεδομένων Πρότυπα Μεταδεδομένων Union Archive Union Archive Union Catalog Union Catalog

12 ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τρέχον Πρότυπο: ETD-MS (Electronic Theses and Dissertations Metadata Set) Τρέχον Πρότυπο: ETD-MS (Electronic Theses and Dissertations Metadata Set) Σχεδιασμός Προτύπου 2000 – 2η έκδοση 2001 Σχεδιασμός Προτύπου 2000 – 2η έκδοση 2001 Συνεχείς τροποποιήσεις Συνεχείς τροποποιήσεις Εύκολα τροποποιήσιμο σύνολο γενικών κατευθυντήριων γραμμών για την κωδικοποίηση και τη διανομή ανάμεσα στα ιδρύματα πολύ βασικών μεταδεδομένων σχετικά με τις ETDs Εύκολα τροποποιήσιμο σύνολο γενικών κατευθυντήριων γραμμών για την κωδικοποίηση και τη διανομή ανάμεσα στα ιδρύματα πολύ βασικών μεταδεδομένων σχετικά με τις ETDs

13 Πρότυπο Μεταδεδομένων Πρώτη προσέγγιση Πρώτη προσέγγιση Δημιουργία XML DTD – κωδικοποίηση ETD σε XML Δημιουργία XML DTD – κωδικοποίηση ETD σε XML Πλεονεκτήματα Πλεονεκτήματα Πλούσια μεταδεδομένα Πλούσια μεταδεδομένα Εύκολη εξαγωγή για μεταποθήκευση σε Βάση Δεδομένων Εύκολη εξαγωγή για μεταποθήκευση σε Βάση Δεδομένων Μειονεκτήματα Μειονεκτήματα Αδυναμία συμφωνίας σε ένα μοναδικό DTD Αδυναμία συμφωνίας σε ένα μοναδικό DTD Τοπική ανάπτυξη ή υιοθέτηση άλλων προτύπων Τοπική ανάπτυξη ή υιοθέτηση άλλων προτύπων Απροθυμία ή έλλειψη προετοιμασίας για χρήση XML Απροθυμία ή έλλειψη προετοιμασίας για χρήση XML

14 ETD-MS Δεύτερη προσέγγιση: ETD-MS Δεύτερη προσέγγιση: ETD-MS Σκοπός: Σκοπός: Ύπαρξη γενικών κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου τα ιδρύματα να είναι ικανά να αναπτύξουν ένα κοινό μονοπάτι μεταξύ των τοπικά υιοθετημένων προτύπων και ενός κοινού προτύπου που θα χρησιμοποιείται για τη διανομή των ETD Ύπαρξη γενικών κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου τα ιδρύματα να είναι ικανά να αναπτύξουν ένα κοινό μονοπάτι μεταξύ των τοπικά υιοθετημένων προτύπων και ενός κοινού προτύπου που θα χρησιμοποιείται για τη διανομή των ETD Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών Βελτίωση των υπαρχόντων μεθόδων αναζήτησης Βελτίωση των υπαρχόντων μεθόδων αναζήτησης Δημιουργία Ενιαίων Βάσεων Δεδομένων Δημιουργία Ενιαίων Βάσεων Δεδομένων Σταθερότητα στις αναζητήσεις Σταθερότητα στις αναζητήσεις

15 ETD-MS Βασίζεται στο πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core Βασίζεται στο πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core Χρήση του element set Χρήση του element set 15 Βασικά στοιχεία για το περιεχόμενο, πνευματική ιδιοκτησία, διάταξης 15 Βασικά στοιχεία για το περιεχόμενο, πνευματική ιδιοκτησία, διάταξης Χρήση Qualifiers Χρήση Qualifiers Μεταδεδομένα για ηλεκτρονική και παραδοσιακή μορφή Μεταδεδομένα για ηλεκτρονική και παραδοσιακή μορφή Μεταδεδομένα για διάφορες γλώσσες Μεταδεδομένα για διάφορες γλώσσες

16 ETD-MS Κωδικοποιήσεις Κωδικοποιήσεις Σε MARC21 Σε MARC21 VANILLA Encoding (Σε XML) VANILLA Encoding (Σε XML) Σε pdf Σε pdf

17 ETD-MS MARC21 MARC21 Σκοπός Σκοπός Εξυπηρέτηση μελών που αποθηκεύουν τα αρχεία τους σε MARC διατάξεις Εξυπηρέτηση μελών που αποθηκεύουν τα αρχεία τους σε MARC διατάξεις Επικοινωνία πανεπιστημίων που χρησιμοποιούν μεταδεδομένα διαφορετικών διατάξεων Επικοινωνία πανεπιστημίων που χρησιμοποιούν μεταδεδομένα διαφορετικών διατάξεων Αποτέλεσμα Αποτέλεσμα Εύκολη επικοινωνία πανεπιστημίων Εύκολη επικοινωνία πανεπιστημίων Παροχή πλήρους πίνακα αντιστοιχίας των στοιχείων του ETD-MS Παροχή πλήρους πίνακα αντιστοιχίας των στοιχείων του ETD-MS

18 Vanilla Encoding XML κωδικοποίηση XML κωδικοποίηση Σκοπός: Σκοπός: Απευθείας αντιστοίχιση πεδίων του ETD-MS σε πεδία και υποπεδία της XML. Απευθείας αντιστοίχιση πεδίων του ETD-MS σε πεδία και υποπεδία της XML. Για τα πανεπιστήμια που χρησιμοποιούν την XML. Για τα πανεπιστήμια που χρησιμοποιούν την XML. Παροχή πίνακα αντιστοιχίας στοιχείων στο site του NDLTD Παροχή πίνακα αντιστοιχίας στοιχείων στο site του NDLTD

19 Union Archive Project Σκοπός Σκοπός Δημιουργία ενός μοναδικού και αποτελεσματικού μηχανισμού συγκέντρωσης των ETD σε μία συλλογή ώστε να παρέχονται στους χρήστες συλλογικές υπηρεσίες Δημιουργία ενός μοναδικού και αποτελεσματικού μηχανισμού συγκέντρωσης των ETD σε μία συλλογή ώστε να παρέχονται στους χρήστες συλλογικές υπηρεσίες Λειτουργία Λειτουργία Παροχέας υπηρεσιών και δεδομένων Παροχέας υπηρεσιών και δεδομένων Υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου Open Archive Initiative PMH (Protocol for Metadata Harvesting) Υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου Open Archive Initiative PMH (Protocol for Metadata Harvesting)

20 Union Archive Project Υιοθέτηση του OAI Υιοθέτηση του OAI Client server Πρωτόκολλο για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε συστήματα Client server Πρωτόκολλο για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε συστήματα Απλό και γενικό Απλό και γενικό Ευκολία δημιουργίας εργαλείων Ευκολία δημιουργίας εργαλείων Αποτέλεσμα Αποτέλεσμα Οργάνωση και διατήρηση κεντρικής συλλογής μεταδεδομένων από τους διάφορους ιστότοπους συμβατούς με το OAI Οργάνωση και διατήρηση κεντρικής συλλογής μεταδεδομένων από τους διάφορους ιστότοπους συμβατούς με το OAI Αναδημοσίευση των μεταδεδομένων ως μία μοναδική συλλογή – παροχή συλλογικών υπηρεσιών Αναδημοσίευση των μεταδεδομένων ως μία μοναδική συλλογή – παροχή συλλογικών υπηρεσιών

21 Union Archive Project Απαιτήσεις OAI Απαιτήσεις OAI Κωδικοποίηση μεταδεδομένων σε UTF-8 Κωδικοποίηση μεταδεδομένων σε UTF-8 Για την εξυπηρέτηση μη-λατινογενών πανεπιστημίων Για την εξυπηρέτηση μη-λατινογενών πανεπιστημίων Ευκολία ανάπτυξης εργαλείων διαχείρισης των σχετικών δεδομένων Ευκολία ανάπτυξης εργαλείων διαχείρισης των σχετικών δεδομένων

22 Union Archive Project Πλεονεκτήματα κεντρικής συλλογής Πλεονεκτήματα κεντρικής συλλογής Ανάπτυξη πολλαπλών υπηρεσιών σε ένα κεντρικό ιστότοπο, χωρίς να είναι απαραίτητη η συλλογή μεταδεδομένων σε διάφορα χρονικά διαστήματα Ανάπτυξη πολλαπλών υπηρεσιών σε ένα κεντρικό ιστότοπο, χωρίς να είναι απαραίτητη η συλλογή μεταδεδομένων σε διάφορα χρονικά διαστήματα Ανάπτυξη πειραματικών υπηρεσιών που δεν επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα των server Ανάπτυξη πειραματικών υπηρεσιών που δεν επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα των server Βασικοί Παροχείς Υπηρεσιών για το NDLTD: το Union Catalog και το ODL Βασικοί Παροχείς Υπηρεσιών για το NDLTD: το Union Catalog και το ODL

23 Union Catalog Project Αλληλεπίδραση προγραμμάτων Αλληλεπίδραση προγραμμάτων Union Archive Union Archive Union Catalog Union Catalog Open Digital Library Open Digital Library Για την πρόσβαση και αναζήτηση των ETD σε ένα κεντρικό αποθηκευτήριο Για την πρόσβαση και αναζήτηση των ETD σε ένα κεντρικό αποθηκευτήριο

24 Union Catalog Project Σκοπός Σκοπός Παροχή φυλλομέτρησης και αναζήτησης μέσω μίας πύλης (portal) Παροχή φυλλομέτρησης και αναζήτησης μέσω μίας πύλης (portal) Ένταξη της Virtua ILS Ένταξη της Virtua ILS Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών σε κατανεμημένα περιβάλλοντα Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών σε κατανεμημένα περιβάλλοντα Διεπιφάνεια χρήστη για την αναζήτηση και την φυλλομέτρηση Διεπιφάνεια χρήστη για την αναζήτηση και την φυλλομέτρηση Υποστήριξη ΟΑΙ Υποστήριξη ΟΑΙ Υποστήριξη διαφόρων γλωσσών Υποστήριξη διαφόρων γλωσσών Διαφορετικών τρόπων εισαγωγής μεταδεδομένων Διαφορετικών τρόπων εισαγωγής μεταδεδομένων

25 Union Catalog Project Διεπιφάνεια Chameleon Διεπιφάνεια Chameleon Web διεπιφάνεια Web διεπιφάνεια Εύκολα παραμετροποιήσιμη για την εξυπηρέτηση διαφορετικών κοινοτήτων χρηστών Εύκολα παραμετροποιήσιμη για την εξυπηρέτηση διαφορετικών κοινοτήτων χρηστών

26 Networked Digital Library of Theses and Dissertations Μελλοντικές Εξελίξεις Μελλοντικές Εξελίξεις Ανάπτυξη περαιτέρω εργαλείων, προτύπων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των πανεπιστημίων και των χρηστών Ανάπτυξη περαιτέρω εργαλείων, προτύπων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των πανεπιστημίων και των χρηστών Προσάρτηση περισσότερων πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο Προσάρτηση περισσότερων πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο Υποστήριξη διαφόρων γλωσσών Υποστήριξη διαφόρων γλωσσών

27 Networked Digital Library of Theses and Dissertations Ειδικά για την Ελλάδα Ειδικά για την Ελλάδα Συνεργασία με το ΕΚΤ Συνεργασία με το ΕΚΤ 2004- Μετάφραση του ETD οδηγού της UNESCO στα ελληνικά 2004- Μετάφραση του ETD οδηγού της UNESCO στα ελληνικά

28


Κατέβασμα ppt "Networked Digital Library of Theses and Dissertations Εργασία στο μάθημα των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google