Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

3 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ Θα πρέπει να παρουσιαστεί - και όχι να αναγνωστεί. Θα πρέπει να παρουσιαστεί - και όχι να αναγνωστεί. Θα πρέπει να επικεντρώνεται σαφώς πάνω στο θέμα που έχει ανατεθεί Θα πρέπει να επικεντρώνεται σαφώς πάνω στο θέμα που έχει ανατεθεί Δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 15λεπτών και μεγαλύτερη των 20 (-10%/5min) Δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 15λεπτών και μεγαλύτερη των 20 (-10%/5min) Συνιστάται η οργάνωση σε θεματικές ενότητες με εναλλαγή ομιλητών. Συνιστάται η οργάνωση σε θεματικές ενότητες με εναλλαγή ομιλητών. Συνιστάται η χρήση εποπτικού υλικού (φωτογραφιών, σχεδιαγράμματος κλπ). Συνιστάται η χρήση εποπτικού υλικού (φωτογραφιών, σχεδιαγράμματος κλπ). Επιτρέπεται η διανομή σύντομου φυλλαδίου στους συμφοιτητές (σχεδιάγραμμα ή φωτογραφίες) αλλά αυτό θα περιορίζεται σε 1-2 σελίδες Α4. Επιτρέπεται η διανομή σύντομου φυλλαδίου στους συμφοιτητές (σχεδιάγραμμα ή φωτογραφίες) αλλά αυτό θα περιορίζεται σε 1-2 σελίδες Α4.

4 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 4 Την ημέρα της παρουσίασης θα πρέπει να συνοδεύεται από: Την ημέρα της παρουσίασης θα πρέπει να συνοδεύεται από: (1) σημειώσεις σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (1) σημειώσεις σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (αρχείο σε USB ή CD) (αρχείο σε USB ή CD) (2) ηλεκτρονικό αντίγραφο του αρχείου PowerPoint (2) ηλεκτρονικό αντίγραφο του αρχείου PowerPoint ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα αρχεία θα πρέπει να έχουν ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα αρχεία θα πρέπει να έχουν αποθηκευτεί ως “αρχεία Office2003/7”. αποθηκευτεί ως “αρχεία Office2003/7”.

5 ΧΡΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Υπάρχει σχετικό έγγραφο στο eClass) (Υπάρχει σχετικό έγγραφο στο eClass) ΜΟΝΟ Επιστημονικά Βιβλία & Άρθρα που έχουμε στα χέρια μας (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) ΜΟΝΟ Επιστημονικά Βιβλία & Άρθρα που έχουμε στα χέρια μας (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) ΟΧΙ: πληροφορίες από site από το internet (εκτός από φωτογραφίες) ΟΧΙ: πληροφορίες από site από το internet (εκτός από φωτογραφίες) ΟΧΙ: άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης ΟΧΙ: άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 5

6 Για Επιστημονικά Βιβλία: ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Μιχμίζος Δ. Συναπτική Πλαστικότητα στον Ιππόκαμπο. Στο: Μνημονική Εγχάραξη & Ανάκληση (Μπαλογιάννης Σ.Ι, επιμελητής). Oxford Press, Θεσσαλονίκη, 2002: 159-178. Μιχμίζος Δ. Συναπτική Πλαστικότητα στον Ιππόκαμπο. Στο: Μνημονική Εγχάραξη & Ανάκληση (Μπαλογιάννης Σ.Ι, επιμελητής). Oxford Press, Θεσσαλονίκη, 2002: 159-178. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: (Μιχμίζος, 2002) ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: (Μιχμίζος, 2002) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 6

7 Για Επιστημονικά Άρθρα: ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Μιχμίζος Δ, Κουτσουράκη Ε, Ασπροδίνη Ε. 2009. Ένα ενιαίο μοντέλο μακρόχρονης συναπτικής αποδυνάμωσης. ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, 11: 82-111. Μιχμίζος Δ, Κουτσουράκη Ε, Ασπροδίνη Ε. 2009. Ένα ενιαίο μοντέλο μακρόχρονης συναπτικής αποδυνάμωσης. ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, 11: 82-111. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: (Μιχμίζος & συν, 2009). ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: (Μιχμίζος & συν, 2009). Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 7

8 8 Συνιστάται η έγκαιρη συλλογή της σχετικής βιβλιογραφίας καθώς κάποια θέματα αλληλεπικαλύπτονται και οι βιβλιοθήκες του ΠΘ δεν έχουν απεριόριστο αριθμό αντιτύπων. Συνιστάται η έγκαιρη συλλογή της σχετικής βιβλιογραφίας καθώς κάποια θέματα αλληλεπικαλύπτονται και οι βιβλιοθήκες του ΠΘ δεν έχουν απεριόριστο αριθμό αντιτύπων. Η δίκαιη κατανομή της εργασίας επαφίεται στα μέλη της ομάδας. Με την εξαίρεση πολύ σοβαρών καταστάσεων (όπως βαριά ασθένεια ή διακοπή σπουδών), ο διδάσκων δεν μπορεί να εμπλακεί. Η δίκαιη κατανομή της εργασίας επαφίεται στα μέλη της ομάδας. Με την εξαίρεση πολύ σοβαρών καταστάσεων (όπως βαριά ασθένεια ή διακοπή σπουδών), ο διδάσκων δεν μπορεί να εμπλακεί. Γενικές Συμβουλές:

9 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 9 Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που έχει εξ αρχής ορισθεί. Οποιαδήποτε αναβολή (συμπεριλαμβανομένης και αδικαιολόγητης απουσίας μέλους ή ολόκληρης της ομάδας) μεταφέρει αυτόματα την παρουσίαση για το αμέσως επόμενο εργαστήριο με malus -10% από το βαθμό που θα απονεμηθεί για κάθε εβδομάδα αναβολής. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που έχει εξ αρχής ορισθεί. Οποιαδήποτε αναβολή (συμπεριλαμβανομένης και αδικαιολόγητης απουσίας μέλους ή ολόκληρης της ομάδας) μεταφέρει αυτόματα την παρουσίαση για το αμέσως επόμενο εργαστήριο με malus -10% από το βαθμό που θα απονεμηθεί για κάθε εβδομάδα αναβολής. Οι δικαιολογημένες (με χαρτί γιατρού) απουσίες/αναβολές μετατίθενται αυτόματα για την εβδομάδα αναπλήρωσης, χωρίς ποινή. Οι δικαιολογημένες (με χαρτί γιατρού) απουσίες/αναβολές μετατίθενται αυτόματα για την εβδομάδα αναπλήρωσης, χωρίς ποινή. Οι ομάδες που θα επιλέξουν να παρουσιάσουν την εργασία τους κατά την πρώτη εβδομάδα θα έχουν bonus +10% στο βαθμό τους ως συντελεστή δυσκολίας μικρότερου χρόνου προετοιμασίας. Οι ομάδες που θα επιλέξουν να παρουσιάσουν την εργασία τους κατά την πρώτη εβδομάδα θα έχουν bonus +10% στο βαθμό τους ως συντελεστή δυσκολίας μικρότερου χρόνου προετοιμασίας.

10 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 10 Κάθε εργασία θα αξιολογηθεί με τον εξής τρόπο: Κάθε εργασία θα αξιολογηθεί με τον εξής τρόπο: - Πληρότητα κάλυψης : /5 - Πληρότητα κάλυψης : /5 - Βιβλιογραφία : /2 - Βιβλιογραφία : /2 - Παρουσίαση : /2 - Παρουσίαση : /2 - Χρήση Χρόνου : /1 Με εξαίρεση τις εργασίες της πρώτης ημέρας των παρουσιάσεων που θα βαθμολογηθούν ως υπόδειγμα, η αξιολόγηση των υπολοίπων εργασιών θα ανακοινωθούν στη τελευταία διάλεξη του εξαμήνου και θα αναρτηθούν με τον αριθμό μητρώου. Με εξαίρεση τις εργασίες της πρώτης ημέρας των παρουσιάσεων που θα βαθμολογηθούν ως υπόδειγμα, η αξιολόγηση των υπολοίπων εργασιών θα ανακοινωθούν στη τελευταία διάλεξη του εξαμήνου και θα αναρτηθούν με τον αριθμό μητρώου. H χρήση εργασιών προηγούμενων εξαμήνων εξασφαλίζει το μηδενισμό της εργασίας. H χρήση εργασιών προηγούμενων εξαμήνων εξασφαλίζει το μηδενισμό της εργασίας.

11 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 11 ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

12 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 12 ΜΑΡΤΙΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ: - 8: (1) Επιστήμη: Γέννηση, Ιστορική Πορεία, Κοινωνικός Ρόλος & Μέλλον. & Μέλλον. (2) Βιολογία : Ιστορικοί σταθμοί, Κεντρικές Θεωρίες & (2) Βιολογία : Ιστορικοί σταθμοί, Κεντρικές Θεωρίες & Σημαντικοί Επιστήμονες. Σημαντικοί Επιστήμονες. - 15: (3) Εγκεφαλικές Περιοχές και Γλώσσα. (4) Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Εγκεφαλικών κακώσεων. (4) Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Εγκεφαλικών κακώσεων. - 22: (5) Κυτταρική Επικοινωνία Ι: Υποστρωματική, Ορμονική & Χημική. Χημική. (6) Κυτταρική Επικοινωνία ΙΙ: Συνάψεις. (6) Κυτταρική Επικοινωνία ΙΙ: Συνάψεις. - 29: (7) Κυτταρικά Οργανίδια Ι: Πυρήνας & Πυρηνίσκος (8) Κυτταρικά Οργανίδια ΙΙ: Μιτοχόνδρια & Σύστημα Golgi. (8) Κυτταρικά Οργανίδια ΙΙ: Μιτοχόνδρια & Σύστημα Golgi.

13 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 13 AΠΡΙΛΙΟΣ: AΠΡΙΛΙΟΣ: - 5: (9) Προκαρυωτικά Κύτταρα: Μορφή, Δομές, Οργάνωση & Λειτουργίες. Λειτουργίες. (10) Ευκαρυωτικά Κύτταρα : Μορφή, Δομές, Οργάνωση (10) Ευκαρυωτικά Κύτταρα : Μορφή, Δομές, Οργάνωση Λειτουργίες. Λειτουργίες. - 12: (11) Κληρονομικά Νευρολογικά προβλήματα. (12) Αυτοάνοσα Νευρολογικά προβλήματα. (12) Αυτοάνοσα Νευρολογικά προβλήματα. - 19: (13) Ο Εγκέφαλος κατά την εφηβεία. (14) Ο Εγκέφαλος κατά την Τρίτη ηλικία. (14) Ο Εγκέφαλος κατά την Τρίτη ηλικία. ΜΑΪΟΣ: ΜΑΪΟΣ: - 17: (15) Ρόλος & Λειτουργίες του Ιπποκάμπου & της Αμυγδαλής (16) Ρόλος & Λειτουργίες του Υποθαλάμου της Υπόφυσης. (16) Ρόλος & Λειτουργίες του Υποθαλάμου της Υπόφυσης. (17) Εγκέφαλος & Μαθησιακές Δυσκολίες. (17) Εγκέφαλος & Μαθησιακές Δυσκολίες.

14 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-1314 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 1. Εισαγωγή στην Επιστημονική Σκέψη & Επιστημολογία 2. Εγκέφαλος & Συμπεριφορά Ι: Εξέλιξη 3. Εγκέφαλος & Συμπεριφορά ΙΙ: Από τους Νευρώνες στις αποφάσεις 4. Λειτουργίες του ΝΣ Ι: Ανατομία & Οργάνωση 5. Λειτουργίες του ΝΣ ΙΙ: Εγκεφαλικές Περιοχές 6. Λειτουργίες του ΝΣ ΙΙΙ: Οι 8 Αρχές Λειτουργίας του ΝΣ 7. Βασικές Έννοιες Μοριακής & Κυτταρικής Βιολογίας 8. Τα Κύτταρα του ΝΣ 9. Νευρωνική Επικοινωνία: Νευροδιαβιβαστές & Συνάψεις 10. Συναπτική Πλαστικότητα: Μάθηση & Μνήμη 11. Αναπτυξιακή ΝευροΒιολογία Ι: Νευρογένεση & Οργάνωση 12. Αναπτυξιακή ΝευροΒιολογία ΙΙ: Συμπεριφορά 13. Οι Απαντήσεις της ΝευροΒιολογίας για την Ευτυχία

15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 15

16 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Κεφάλαιο 1 ο : Η Προέλευση του Εγκεφάλου & της Συμπεριφοράς σελ. 2-17 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 16

17 ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 17

18 Παραδείγματα Λειτουργίας Αριστερού & Δεξιού Ημισφαιρίου Αριστερό Ημισφαίριο : - Λύση εξίσωσης Αριστερό Ημισφαίριο : - Λύση εξίσωσης - Προσαρμογή Συνταγής - Προσαρμογή Συνταγής Δεξιό Ημισφαίριο : - L’ ésprit de l’ escalié Δεξιό Ημισφαίριο : - L’ ésprit de l’ escalié - Αίνιγμα με πέτρες - Αίνιγμα με πέτρες Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 18

19 Εγκεφαλικός Φλοιός Αύλακες (sulcus) & Έλικες (gyrus) Αύλακες (sulcus) & Έλικες (gyrus) Μεγάλη Εφεδρικότητα αλλά και μεγάλη εξειδίκευση Μεγάλη Εφεδρικότητα αλλά και μεγάλη εξειδίκευση Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 19

20 Επικοινωνία των Ημισφαιρίων Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 20 Μεσολόβιο

21 ΛΟΒΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 21 Μετωπιαίος ΛοβόςΒρεγματικός Λοβός Ινιακός Λοβός Κροταφικός Λοβός Παρεγκεφαλίδα

22 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 22 Μετωπιαίος Λοβός Κροταφικός Λοβός Γέφυρα Βρεγματικός Λοβός Ινιακός Λοβός ΠαρεγκεφαλίδαΝωτιαίος Μυελός Προμήκης Μυελός

23 Παραδείγματα από την καθημερινότητα Γιατί χασμουριόμαστε; Γιατί χασμουριόμαστε; Γιατί ξύνουμε το κεφάλι μας όταν δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση; Γιατί ξύνουμε το κεφάλι μας όταν δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση; Καπέλα & σκούφοι το χειμώνα Καπέλα & σκούφοι το χειμώνα Πως μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος μας λέει ψέματα; Πως μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος μας λέει ψέματα; Πως ξεγελάμε τον ανιχνευτή ψεύδους; Πως ξεγελάμε τον ανιχνευτή ψεύδους; Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 23

24 Εγκεφαλικές Κακώσεις & Ευρήματα Προϊστορικοί τρυπανισμοί Προϊστορικοί τρυπανισμοί Ιπποκράτης (460-377πΧ) Ιπποκράτης (460-377πΧ) Γαληνός (129-199μΧ) Γαληνός (129-199μΧ) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 24

25 Κακώσεις Κλειστού Κρανίου Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 25

26 Η Περίπτωση του Phineas Gage Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 26

27 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 27

28 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) Εγκέφαλος Εγκέφαλος Παρεγκεφαλίδα Παρεγκεφαλίδα Στέλεχος Στέλεχος (Γέφυρα & Προμήκης Μυελός) (Γέφυρα & Προμήκης Μυελός) Νωτιαίος Μυελός Νωτιαίος Μυελός Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 28

29 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΝΣ) Περιφερικά Νεύρα Περιφερικά Νεύρα Αυτόνομο ΝΣ Αυτόνομο ΝΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 29

30 Νεύρα & Νευρώνες του ΠΝΣ Κινητικό Νευρικό Σύστημα (σε σκελετικούς μυς) Κινητικό Νευρικό Σύστημα (σε σκελετικούς μυς) Edmond Jacobson (1932): ακόμα και εν πλήρη ηρεμία συνεχίζουμε να κάνουμε υποσυνείδητα ελεγχόμενες κινήσεις Edmond Jacobson (1932): ακόμα και εν πλήρη ηρεμία συνεχίζουμε να κάνουμε υποσυνείδητα ελεγχόμενες κινήσεις Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (Φυγόκεντρο & Αισθητικό) (Φυγόκεντρο & Αισθητικό) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 30

31 Νευρομυϊκή Σύναψη Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 31

32 Αισθητικοί Νευρώνες Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 32

33 Ενδιάμεσοι Νευρώνες (ΝΜ) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 33

34 Αισθητηριακή Απομόνωση Heron Woodburn (1957): O εγκέφαλος έχει ανάγκη συνεχούς αισθητικής διέγερσης Heron Woodburn (1957): O εγκέφαλος έχει ανάγκη συνεχούς αισθητικής διέγερσης Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 34

35 Σοβιετική Ένωση (1965-1985) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 35

36 Guantanamo & Abu-Ghraib (2005 -σήμερα) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 36

37 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 37

38 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 38

39 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: “Συμπεριφορά αποτελείται από πρότυπα στο χρόνο” (Eibl-Eibelsfeldt, 1970) ΟΡΙΣΜΟΣ: “Συμπεριφορά αποτελείται από πρότυπα στο χρόνο” (Eibl-Eibelsfeldt, 1970) δηλ: - κινήσεις δηλ: - κινήσεις - φωνήσεις - φωνήσεις - μορφασμοί - μορφασμοί - σκέψη - σκέψη Η Συμπεριφορά διαμορφώνεται από Μνημίδια Η Συμπεριφορά διαμορφώνεται από Μνημίδια Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 39

40 Συμπεριφορικά Πρότυπα Ζώων Κληρονομικά: γενικευμένα στον πληθυσμό Κληρονομικά: γενικευμένα στον πληθυσμό Από Μάθηση: εξειδικευμένα & σπανιότερα Από Μάθηση: εξειδικευμένα & σπανιότερα πχ: - κοτόπουλα: ο φόβος της σκιάς του γερακιού πχ: - κοτόπουλα: ο φόβος της σκιάς του γερακιού - άνθρωπος: αντανακλαστικό θηλασμού - άνθρωπος: αντανακλαστικό θηλασμού έμφυτος φόβος των φιδιών έμφυτος φόβος των φιδιών - λοξίας : χρήση ράμφους εκ γενετής - λοξίας : χρήση ράμφους εκ γενετής - επίμυες : χρήση κοπτήρων από μάθηση - επίμυες : χρήση κοπτήρων από μάθηση Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 40

41 Είδη Μάθησης 1. Κληρονομικά 2. Από παρατήρηση άλλων (πράξη, παράδειγμα) 3. Από διήγηση (σε ζώα με αυτή την ικανότητα) 4. Από εμπειρία: - επανάληψη - σύνδεση - σύνδεση Όσο πιο πολύπλοκο το ΝΣ ενός ζώου, τόσες πιο πολλές συμπεριφορικές επιλογές έχει. Όσο πιο πολύπλοκο το ΝΣ ενός ζώου, τόσες πιο πολλές συμπεριφορικές επιλογές έχει. ΑΛΛΑ: οι παλαιότερες δομές παραμένουν! ΑΛΛΑ: οι παλαιότερες δομές παραμένουν! Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 41

42 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 42

43 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ) Αριστοτέλης (384-322πΧ) Αριστοτέλης (384-322πΧ) Η ιδέα της αθάνατης Ψυχής/Νου Η ιδέα της αθάνατης Ψυχής/Νου που ελέγχει τη συμπεριφορά που ελέγχει τη συμπεριφορά Η Ψυχή άυλη και ξέχωρη από το σώμα - αλλά υπαρκτή οντότητα Η Ψυχή άυλη και ξέχωρη από το σώμα - αλλά υπαρκτή οντότητα “Η Ψυχή υπεύθυνη για τη ζωή, αφού με την αποχώρησή της επέρχεται ο θάνατος” “Η Ψυχή υπεύθυνη για τη ζωή, αφού με την αποχώρησή της επέρχεται ο θάνατος” Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 43

44 Στη Ψυχή/Νου οφείλονται: Στη Ψυχή/Νου οφείλονται: οι σκέψεις, η αντίληψη, τα συναισθήματα, η βούληση, η φαντασία, η γνώμη, οι επιθυμίες, η ηδονή, ο πόνος, η μνήμη και η λογική οι σκέψεις, η αντίληψη, τα συναισθήματα, η βούληση, η φαντασία, η γνώμη, οι επιθυμίες, η ηδονή, ο πόνος, η μνήμη και η λογική Έδρα της Ψυχής είναι η καρδιά Έδρα της Ψυχής είναι η καρδιά “Ρόλος του εγκεφάλου να Ψύχει το αίμα” (!) “Ρόλος του εγκεφάλου να Ψύχει το αίμα” (!) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 44

45 Προβλήματα του Μενταλισμού Ο Νους και η Ψυχή είναι το ίδιο; Ο Νους και η Ψυχή είναι το ίδιο; Αν ο Νους /Ψυχή είναι άυλος, αυτός ΔΕΝ μπορεί να μελετηθεί από την ανθρώπινη Επιστήμη Αν ο Νους /Ψυχή είναι άυλος, αυτός ΔΕΝ μπορεί να μελετηθεί από την ανθρώπινη Επιστήμη Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 45

46 DESCARTES (ΔΥΪΣΜΟΣ) DESCARTES (ΔΥΪΣΜΟΣ) Rene Descartes (1596-1650) Rene Descartes (1596-1650) Εντόπισε το Νου στον Εγκέφαλο και έτσι τον έφερε στο Σώμα Εντόπισε το Νου στον Εγκέφαλο και έτσι τον έφερε στο Σώμα Ξέχωρα αλλά & αλληλένδετα Ξέχωρα αλλά & αλληλένδετα “το πνεύμα και το σώμα θα πρέπει να είναι ενωμένα ώστε να δημιουργούν τον άνθρωπο” “το πνεύμα και το σώμα θα πρέπει να είναι ενωμένα ώστε να δημιουργούν τον άνθρωπο” Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 46

47 Χρήση του Μηχανικού Παραδείγματος της Εποχής: μία άυλη οντότητα (ΝΟΥΣ) έχει τον έλεγχο μιας μηχανής (ΣΩΜΑ) μέσω του εγκεφάλου Χρήση του Μηχανικού Παραδείγματος της Εποχής: μία άυλη οντότητα (ΝΟΥΣ) έχει τον έλεγχο μιας μηχανής (ΣΩΜΑ) μέσω του εγκεφάλου Το πρόβλημα του πως ένας άυλος Νους αλληλεπιδρά με το υλικό σώμα είναι η βάση του ΔΥΪΣΜΟΥ: Το πρόβλημα του πως ένας άυλος Νους αλληλεπιδρά με το υλικό σώμα είναι η βάση του ΔΥΪΣΜΟΥ:  Οι Αυτόματες λειτουργίες (πέψη, αναπνοή) γίνονται χωρίς την επέμβαση του Νου αλλά οι συνειδητές αποφάσεις/κινήσεις απαιτούν τη συνδρομή του Νου Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 47

48  Έδρα του Νου η Επίφυση (Κωνάριο ή Pineal Gland) Το μοντέλο είναι του Descartes είναι ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ: Το μοντέλο είναι του Descartes είναι ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ: η επίφυση κατευθύνει υγρό από τις κοιλίες του εγκεφάλου (μέσου των νεύρων) στους μύες που διογκώνονται και έτσι κινούνται. η επίφυση κατευθύνει υγρό από τις κοιλίες του εγκεφάλου (μέσου των νεύρων) στους μύες που διογκώνονται και έτσι κινούνται. Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 48

49 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΤΟ ΔΥΪΣΜΟ 1. ΓΛΩΣΣΑΣ: η διατύπωση λογικών προτάσεων για άυλες οντότητες 2. ΔΡΑΣΗΣ : συμπεριφορά μετά από λογική σκέψη (και όχι ενστικτώδης) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 49

50 Προβλήματα του Δυϊσμού Καταστροφή της Επίφυσης ΔΕΝ οδηγεί σε έκπτωση της νοήμονος συμπεριφοράς Καταστροφή της Επίφυσης ΔΕΝ οδηγεί σε έκπτωση της νοήμονος συμπεριφοράς Η Επίφυση παίζει ρόλο στον έλεγχο των βιολογικών ρυθμών αλλά ΔΕΝ ελέγχει την ανθρώπινη συμπεριφορά Η Επίφυση παίζει ρόλο στον έλεγχο των βιολογικών ρυθμών αλλά ΔΕΝ ελέγχει την ανθρώπινη συμπεριφορά Δεν περνάει υγρό από τον εγκέφαλο στους μυς Δεν περνάει υγρό από τον εγκέφαλο στους μυς (Απόδειξη: βύθιση σε νερό) (Απόδειξη: βύθιση σε νερό) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 50

51 Οι Δοκιμασίες αποτυγχάνουν σε κάποια ζώα Οι Δοκιμασίες αποτυγχάνουν σε κάποια ζώα πχ: χρήση (νοηματικής) γλώσσας από πιθήκους πχ: χρήση (νοηματικής) γλώσσας από πιθήκους Οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα Οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα πχ: παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση δεν έχουν ανθρώπινο νου; (έλλειψη λογικής σκέψης) πχ: παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση δεν έχουν ανθρώπινο νου; (έλλειψη λογικής σκέψης) Αν ο Νους/Ψυχή άυλος, η αλληλεπίδραση με την ύλη του Σώματος παραβιάζει την Αρχή Διατήρησης της Υλοενέργειας Αν ο Νους/Ψυχή άυλος, η αλληλεπίδραση με την ύλη του Σώματος παραβιάζει την Αρχή Διατήρησης της Υλοενέργειας Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 51

52 DARWIN (ΥΛΙΣΜΟΣ) Charles Darwin (1809-1892) & Alfred Wallace (1823-1913) Charles Darwin (1809-1892) & Alfred Wallace (1823-1913) “Η έλλογη συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί πλήρως με βάση των λειτουργιών του εγκεφάλου” “Η έλλογη συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί πλήρως με βάση των λειτουργιών του εγκεφάλου” “Περί της Καταγωγής των Ειδών μέσω της Φυσικής Επιλογής” (1859) “Περί της Καταγωγής των Ειδών μέσω της Φυσικής Επιλογής” (1859) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 52

53 Τους εξέπληξαν τα κοινά χαρακτηριστικά των οργανισμών παρά την μεγάλη ποικιλομορφία Τους εξέπληξαν τα κοινά χαρακτηριστικά των οργανισμών παρά την μεγάλη ποικιλομορφία Οι ομοιότητες αυτές οφείλονται στο Γενετικό υπόβαθρο που έχει κοινή καταγωγή Οι ομοιότητες αυτές οφείλονται στο Γενετικό υπόβαθρο που έχει κοινή καταγωγή Donald Hebb (1949): Θεωρία του Εγκεφάλου Donald Hebb (1949): Θεωρία του Εγκεφάλου “η συμπεριφορά και η νευρωνική λειτουργία συνδέονται τελείως και η μία προκαλείται αποκλειστικά από την άλλη. Δεν υπάρχει ψυχή ή δύναμη ζωής…” “η συμπεριφορά και η νευρωνική λειτουργία συνδέονται τελείως και η μία προκαλείται αποκλειστικά από την άλλη. Δεν υπάρχει ψυχή ή δύναμη ζωής…” Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 53

54 Επιπτώσεις στη μελέτη του Εγκεφάλου & της Συμπεριφοράς 1. Επιτρέπει την μελέτη “κατώτερων” ειδών και την αναγωγή των συμπερασμάτων στον άνθρωπο 2. Επιτρέπει την αναγνώριση των κοινών κληρονομήσιμων συμπεριφορών (πχ: ζήλια, χαμόγελο) 3. Η εξελικτική αύξηση της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου επέτρεψε την αύξηση και της πολυπλοκότητας της συμπεριφοράς Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 54

55 Προβλήματα του Υλισμού Στηρίζεται σε ανθρωποκεντρικότητα Στηρίζεται σε ανθρωποκεντρικότητα Εξαντλείται στη Φυσική του 19 ου & 20 ου αιώνα Εξαντλείται στη Φυσική του 19 ου & 20 ου αιώνα Δεν μπορεί να εξηγήσει φαινόμενα όπως μνήμες από τραυματίες χωρίς εγκεφαλική λειτουργία Δεν μπορεί να εξηγήσει φαινόμενα όπως μνήμες από τραυματίες χωρίς εγκεφαλική λειτουργία Χρησιμοποιείται από κάποιους ως Θρησκεία με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται (λάθος) σαν τέτοια Χρησιμοποιείται από κάποιους ως Θρησκεία με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται (λάθος) σαν τέτοια Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 55

56 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-1356 ΤΕΛΟΣ 2 ης ΔΙΑΛΕΞΗΣ


Κατέβασμα ppt "Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google