Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ:

2 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ
Θα πρέπει να παρουσιαστεί - και όχι να αναγνωστεί. Θα πρέπει να επικεντρώνεται σαφώς πάνω στο θέμα που έχει ανατεθεί Δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 15λεπτών και μεγαλύτερη των 20 (-10%/5min) Συνιστάται η οργάνωση σε θεματικές ενότητες με εναλλαγή ομιλητών. Συνιστάται η χρήση εποπτικού υλικού (φωτογραφιών, σχεδιαγράμματος κλπ). Επιτρέπεται η διανομή σύντομου φυλλαδίου στους συμφοιτητές (σχεδιάγραμμα ή φωτογραφίες) αλλά αυτό θα περιορίζεται σε 1-2 σελίδες Α4. Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

4 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Την ημέρα της παρουσίασης θα πρέπει να συνοδεύεται από: (1) σημειώσεις σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (αρχείο σε USB ή CD) (2) ηλεκτρονικό αντίγραφο του αρχείου PowerPoint ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα αρχεία θα πρέπει να έχουν αποθηκευτεί ως “αρχεία Office2003/7”. Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

5 ΧΡΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
(Υπάρχει σχετικό έγγραφο στο eClass) ΜΟΝΟ Επιστημονικά Βιβλία & Άρθρα που έχουμε στα χέρια μας (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) ΟΧΙ: πληροφορίες από site από το internet (εκτός από φωτογραφίες) ΟΧΙ: άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

6 Για Επιστημονικά Βιβλία:
ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Μιχμίζος Δ. Συναπτική Πλαστικότητα στον Ιππόκαμπο. Στο: Μνημονική Εγχάραξη & Ανάκληση (Μπαλογιάννης Σ.Ι, επιμελητής). Oxford Press, Θεσσαλονίκη, 2002: ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: (Μιχμίζος, 2002) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

7 Για Επιστημονικά Άρθρα:
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Μιχμίζος Δ, Κουτσουράκη Ε, Ασπροδίνη Ε Ένα ενιαίο μοντέλο μακρόχρονης συναπτικής αποδυνάμωσης. ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, 11: ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: (Μιχμίζος & συν, 2009). Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

8 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Γενικές Συμβουλές: Συνιστάται η έγκαιρη συλλογή της σχετικής βιβλιογραφίας καθώς κάποια θέματα αλληλεπικαλύπτονται και οι βιβλιοθήκες του ΠΘ δεν έχουν απεριόριστο αριθμό αντιτύπων. Η δίκαιη κατανομή της εργασίας επαφίεται στα μέλη της ομάδας. Με την εξαίρεση πολύ σοβαρών καταστάσεων (όπως βαριά ασθένεια ή διακοπή σπουδών), ο διδάσκων δεν μπορεί να εμπλακεί. Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

9 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που έχει εξ αρχής ορισθεί. Οποιαδήποτε αναβολή (συμπεριλαμβανομένης και αδικαιολόγητης απουσίας μέλους ή ολόκληρης της ομάδας) μεταφέρει αυτόματα την παρουσίαση για το αμέσως επόμενο εργαστήριο με malus -10% από το βαθμό που θα απονεμηθεί για κάθε εβδομάδα αναβολής. Οι δικαιολογημένες (με χαρτί γιατρού) απουσίες/αναβολές μετατίθενται αυτόματα για την εβδομάδα αναπλήρωσης, χωρίς ποινή. Οι ομάδες που θα επιλέξουν να παρουσιάσουν την εργασία τους κατά την πρώτη εβδομάδα θα έχουν bonus +10% στο βαθμό τους ως συντελεστή δυσκολίας μικρότερου χρόνου προετοιμασίας. Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

10 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Κάθε εργασία θα αξιολογηθεί με τον εξής τρόπο: - Πληρότητα κάλυψης : /5 - Βιβλιογραφία : /2 - Παρουσίαση : /2 - Χρήση Χρόνου : /1 Με εξαίρεση τις εργασίες της πρώτης ημέρας των παρουσιάσεων που θα βαθμολογηθούν ως υπόδειγμα, η αξιολόγηση των υπολοίπων εργασιών θα ανακοινωθούν στη τελευταία διάλεξη του εξαμήνου και θα αναρτηθούν με τον αριθμό μητρώου. H χρήση εργασιών προηγούμενων εξαμήνων εξασφαλίζει το μηδενισμό της εργασίας. Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

11 ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

12 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
ΜΑΡΤΙΟΣ: - 8: (1) Επιστήμη: Γέννηση, Ιστορική Πορεία, Κοινωνικός Ρόλος & Μέλλον. (2) Βιολογία : Ιστορικοί σταθμοί, Κεντρικές Θεωρίες & Σημαντικοί Επιστήμονες. - 15: (3) Εγκεφαλικές Περιοχές και Γλώσσα. (4) Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Εγκεφαλικών κακώσεων. 22: (5) Κυτταρική Επικοινωνία Ι: Υποστρωματική, Ορμονική & Χημική. (6) Κυτταρική Επικοινωνία ΙΙ: Συνάψεις. - 29: (7) Κυτταρικά Οργανίδια Ι: Πυρήνας & Πυρηνίσκος (8) Κυτταρικά Οργανίδια ΙΙ: Μιτοχόνδρια & Σύστημα Golgi. Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

13 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
AΠΡΙΛΙΟΣ: - 5: (9) Προκαρυωτικά Κύτταρα: Μορφή, Δομές, Οργάνωση & Λειτουργίες. (10) Ευκαρυωτικά Κύτταρα : Μορφή, Δομές, Οργάνωση - 12: (11) Κληρονομικά Νευρολογικά προβλήματα. (12) Αυτοάνοσα Νευρολογικά προβλήματα. - 19: (13) Ο Εγκέφαλος κατά την εφηβεία. (14) Ο Εγκέφαλος κατά την Τρίτη ηλικία. ΜΑΪΟΣ: 17: (15) Ρόλος & Λειτουργίες του Ιπποκάμπου & της Αμυγδαλής (16) Ρόλος & Λειτουργίες του Υποθαλάμου της Υπόφυσης. (17) Εγκέφαλος & Μαθησιακές Δυσκολίες. Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

14 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Εισαγωγή στην Επιστημονική Σκέψη & Επιστημολογία Εγκέφαλος & Συμπεριφορά Ι: Εξέλιξη Εγκέφαλος & Συμπεριφορά ΙΙ: Από τους Νευρώνες στις αποφάσεις Λειτουργίες του ΝΣ Ι: Ανατομία & Οργάνωση Λειτουργίες του ΝΣ ΙΙ: Εγκεφαλικές Περιοχές Λειτουργίες του ΝΣ ΙΙΙ: Οι 8 Αρχές Λειτουργίας του ΝΣ Βασικές Έννοιες Μοριακής & Κυτταρικής Βιολογίας Τα Κύτταρα του ΝΣ Νευρωνική Επικοινωνία: Νευροδιαβιβαστές & Συνάψεις Συναπτική Πλαστικότητα: Μάθηση & Μνήμη Αναπτυξιακή ΝευροΒιολογία Ι: Νευρογένεση & Οργάνωση Αναπτυξιακή ΝευροΒιολογία ΙΙ: Συμπεριφορά Οι Απαντήσεις της ΝευροΒιολογίας για την Ευτυχία Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

15 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

16 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Κεφάλαιο 1ο : Η Προέλευση του Εγκεφάλου & της Συμπεριφοράς σελ. 2-17 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

17 ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

18 Παραδείγματα Λειτουργίας Αριστερού & Δεξιού Ημισφαιρίου
Αριστερό Ημισφαίριο : - Λύση εξίσωσης - Προσαρμογή Συνταγής Δεξιό Ημισφαίριο : - L’ ésprit de l’ escalié - Αίνιγμα με πέτρες Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

19 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Εγκεφαλικός Φλοιός Αύλακες (sulcus) & Έλικες (gyrus) Μεγάλη Εφεδρικότητα αλλά και μεγάλη εξειδίκευση Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

20 Επικοινωνία των Ημισφαιρίων
Μεσολόβιο Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

21 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
ΛΟΒΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Μετωπιαίος Λοβός Βρεγματικός Λοβός Ινιακός Λοβός Παρεγκεφαλίδα Κροταφικός Λοβός Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

22 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Βρεγματικός Λοβός Μετωπιαίος Λοβός Κροταφικός Λοβός Γέφυρα Προμήκης Μυελός Ινιακός Λοβός Νωτιαίος Μυελός Παρεγκεφαλίδα Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

23 Παραδείγματα από την καθημερινότητα
Γιατί χασμουριόμαστε; Γιατί ξύνουμε το κεφάλι μας όταν δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση; Καπέλα & σκούφοι το χειμώνα Πως μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος μας λέει ψέματα; Πως ξεγελάμε τον ανιχνευτή ψεύδους; Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

24 Εγκεφαλικές Κακώσεις & Ευρήματα
Προϊστορικοί τρυπανισμοί Ιπποκράτης ( πΧ) Γαληνός ( μΧ) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

25 Κακώσεις Κλειστού Κρανίου
Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

26 Η Περίπτωση του Phineas Gage
Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

27 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13

28 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ)
Εγκέφαλος Παρεγκεφαλίδα Στέλεχος (Γέφυρα & Προμήκης Μυελός) Νωτιαίος Μυελός Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

29 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΝΣ)
Περιφερικά Νεύρα Αυτόνομο ΝΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

30 Νεύρα & Νευρώνες του ΠΝΣ
Κινητικό Νευρικό Σύστημα (σε σκελετικούς μυς) Edmond Jacobson (1932): ακόμα και εν πλήρη ηρεμία συνεχίζουμε να κάνουμε υποσυνείδητα ελεγχόμενες κινήσεις Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (Φυγόκεντρο & Αισθητικό) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

31 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Νευρομυϊκή Σύναψη Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

32 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Αισθητικοί Νευρώνες Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

33 Ενδιάμεσοι Νευρώνες (ΝΜ)
Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

34 Αισθητηριακή Απομόνωση
Heron Woodburn (1957): O εγκέφαλος έχει ανάγκη συνεχούς αισθητικής διέγερσης Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

35 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Σοβιετική Ένωση ( ) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

36 Guantanamo & Abu-Ghraib (2005 -σήμερα)
Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

37 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

38 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

39 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: “Συμπεριφορά αποτελείται από πρότυπα στο χρόνο” (Eibl-Eibelsfeldt, 1970) δηλ: - κινήσεις - φωνήσεις - μορφασμοί - σκέψη Η Συμπεριφορά διαμορφώνεται από Μνημίδια Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

40 Συμπεριφορικά Πρότυπα Ζώων
Κληρονομικά: γενικευμένα στον πληθυσμό Από Μάθηση: εξειδικευμένα & σπανιότερα πχ: - κοτόπουλα: ο φόβος της σκιάς του γερακιού - άνθρωπος: αντανακλαστικό θηλασμού έμφυτος φόβος των φιδιών - λοξίας : χρήση ράμφους εκ γενετής - επίμυες : χρήση κοπτήρων από μάθηση Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

41 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Είδη Μάθησης Κληρονομικά Από παρατήρηση άλλων (πράξη, παράδειγμα) Από διήγηση (σε ζώα με αυτή την ικανότητα) Από εμπειρία: - επανάληψη - σύνδεση Όσο πιο πολύπλοκο το ΝΣ ενός ζώου, τόσες πιο πολλές συμπεριφορικές επιλογές έχει. ΑΛΛΑ: οι παλαιότερες δομές παραμένουν! Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

42 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

43 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ)
Αριστοτέλης ( πΧ) Η ιδέα της αθάνατης Ψυχής/Νου που ελέγχει τη συμπεριφορά Η Ψυχή άυλη και ξέχωρη από το σώμα - αλλά υπαρκτή οντότητα “Η Ψυχή υπεύθυνη για τη ζωή, αφού με την αποχώρησή της επέρχεται ο θάνατος” Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

44 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Στη Ψυχή/Νου οφείλονται: οι σκέψεις, η αντίληψη, τα συναισθήματα, η βούληση, η φαντασία, η γνώμη, οι επιθυμίες, η ηδονή, ο πόνος, η μνήμη και η λογική Έδρα της Ψυχής είναι η καρδιά “Ρόλος του εγκεφάλου να Ψύχει το αίμα” (!) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

45 Προβλήματα του Μενταλισμού
Ο Νους και η Ψυχή είναι το ίδιο; Αν ο Νους /Ψυχή είναι άυλος, αυτός ΔΕΝ μπορεί να μελετηθεί από την ανθρώπινη Επιστήμη Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

46 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
DESCARTES (ΔΥΪΣΜΟΣ) Rene Descartes ( ) Εντόπισε το Νου στον Εγκέφαλο και έτσι τον έφερε στο Σώμα Ξέχωρα αλλά & αλληλένδετα “το πνεύμα και το σώμα θα πρέπει να είναι ενωμένα ώστε να δημιουργούν τον άνθρωπο” Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

47 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Χρήση του Μηχανικού Παραδείγματος της Εποχής: μία άυλη οντότητα (ΝΟΥΣ) έχει τον έλεγχο μιας μηχανής (ΣΩΜΑ) μέσω του εγκεφάλου Το πρόβλημα του πως ένας άυλος Νους αλληλεπιδρά με το υλικό σώμα είναι η βάση του ΔΥΪΣΜΟΥ:  Οι Αυτόματες λειτουργίες (πέψη, αναπνοή) γίνονται χωρίς την επέμβαση του Νου αλλά οι συνειδητές αποφάσεις/κινήσεις απαιτούν τη συνδρομή του Νου Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

48 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
 Έδρα του Νου η Επίφυση (Κωνάριο ή Pineal Gland) Το μοντέλο είναι του Descartes είναι ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ: η επίφυση κατευθύνει υγρό από τις κοιλίες του εγκεφάλου (μέσου των νεύρων) στους μύες που διογκώνονται και έτσι κινούνται. Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

49 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΤΟ ΔΥΪΣΜΟ
ΓΛΩΣΣΑΣ: η διατύπωση λογικών προτάσεων για άυλες οντότητες ΔΡΑΣΗΣ : συμπεριφορά μετά από λογική σκέψη (και όχι ενστικτώδης) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

50 Προβλήματα του Δυϊσμού
Καταστροφή της Επίφυσης ΔΕΝ οδηγεί σε έκπτωση της νοήμονος συμπεριφοράς Η Επίφυση παίζει ρόλο στον έλεγχο των βιολογικών ρυθμών αλλά ΔΕΝ ελέγχει την ανθρώπινη συμπεριφορά Δεν περνάει υγρό από τον εγκέφαλο στους μυς (Απόδειξη: βύθιση σε νερό) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

51 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Οι Δοκιμασίες αποτυγχάνουν σε κάποια ζώα πχ: χρήση (νοηματικής) γλώσσας από πιθήκους Οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα πχ: παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση δεν έχουν ανθρώπινο νου; (έλλειψη λογικής σκέψης) Αν ο Νους/Ψυχή άυλος, η αλληλεπίδραση με την ύλη του Σώματος παραβιάζει την Αρχή Διατήρησης της Υλοενέργειας Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

52 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
DARWIN (ΥΛΙΣΜΟΣ) Charles Darwin ( ) & Alfred Wallace ( ) “Η έλλογη συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί πλήρως με βάση των λειτουργιών του εγκεφάλου” “Περί της Καταγωγής των Ειδών μέσω της Φυσικής Επιλογής” (1859) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

53 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
Τους εξέπληξαν τα κοινά χαρακτηριστικά των οργανισμών παρά την μεγάλη ποικιλομορφία Οι ομοιότητες αυτές οφείλονται στο Γενετικό υπόβαθρο που έχει κοινή καταγωγή Donald Hebb (1949): Θεωρία του Εγκεφάλου “η συμπεριφορά και η νευρωνική λειτουργία συνδέονται τελείως και η μία προκαλείται αποκλειστικά από την άλλη. Δεν υπάρχει ψυχή ή δύναμη ζωής…” Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

54 Επιπτώσεις στη μελέτη του Εγκεφάλου & της Συμπεριφοράς
Επιτρέπει την μελέτη “κατώτερων” ειδών και την αναγωγή των συμπερασμάτων στον άνθρωπο Επιτρέπει την αναγνώριση των κοινών κληρονομήσιμων συμπεριφορών (πχ: ζήλια, χαμόγελο) Η εξελικτική αύξηση της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου επέτρεψε την αύξηση και της πολυπλοκότητας της συμπεριφοράς Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

55 Προβλήματα του Υλισμού
Στηρίζεται σε ανθρωποκεντρικότητα Εξαντλείται στη Φυσική του 19ου & 20ου αιώνα Δεν μπορεί να εξηγήσει φαινόμενα όπως μνήμες από τραυματίες χωρίς εγκεφαλική λειτουργία Χρησιμοποιείται από κάποιους ως Θρησκεία με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται (λάθος) σαν τέτοια Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:

56 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13
ΤΕΛΟΣ 2ης ΔΙΑΛΕΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd:


Κατέβασμα ppt "ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google