Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Σ ΚΑΚΙΕΡΑΣ – Κ ΛΕΨΥΔΡΑΣ Μ ΕΤΑ ΤΩΝ Α ΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ Σ Ε CNC Ε ΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ Σ ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ 1ο και 3ο ΕΠΑΛ Κοζάνης Ηλεκτρονικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Σ ΚΑΚΙΕΡΑΣ – Κ ΛΕΨΥΔΡΑΣ Μ ΕΤΑ ΤΩΝ Α ΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ Σ Ε CNC Ε ΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ Σ ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ 1ο και 3ο ΕΠΑΛ Κοζάνης Ηλεκτρονικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Σ ΚΑΚΙΕΡΑΣ – Κ ΛΕΨΥΔΡΑΣ Μ ΕΤΑ ΤΩΝ Α ΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ Σ Ε CNC Ε ΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ Σ ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ 1ο και 3ο ΕΠΑΛ Κοζάνης Ηλεκτρονικό Σκάκι Ατματζίδου Σουμέλα ΠΕ19-Πληροφορικής Μισαηλίδης Λάζαρος ΠΕ17-Μηχανολογίας Όροβας Χρήστος ΠΕ20-Πληροφορικής Παπαδημητρίου Χαράλαμπος ΠΕ17-Ηλεκτρονικής Σκαρκαλάς Βασίλειος ΠΕ17-Ηλεκτρονικής

2 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 2 Ηλεκτρονικό Σκάκι  Υλοποίηση στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV (φορέας υλοποίησης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας)  1 ο ΕΠΑΛ & ΕΠΑ.Σ. Κοζάνης (πρώην Τ.Ε.Ε)  Σχολικό Έτος 2004-2005  Συνεργασία τομέων  Πληροφορικής  Ηλεκτρονικών  Μηχανολογίας  Συμμετοχή 5 καθηγητών και 12 μαθητών  Διάκριση  στην έκθεση έργων του προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV και μετέπειτα  εκπροσώπηση της χώρας μας στην έκθεση Expo Science Europe 2006 (Ταραγόνα Ισπανίας)

3 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 3 Στην έκθεση έργων του προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV

4 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 4 Ηλεκτρονικό Σκάκι   Κατασκευή σκακιέρας η οποία επιτρέπει την καταγραφή και την απεικόνιση της εξέλιξης του παιχνιδιού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Πιόνια κατασκευασμένα από μέταλλο μετά από σχετική επεξεργασία με χρήση μηχανών CNC (Computer Numerical Control)

5 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 5 Ηλεκτρονικός Τομέας (1/5)   Κατασκευή κυκλώματος ανίχνευσης της θέσης και της ταυτότητας των πιονιών επάνω στην σκακιέρα. Χρήση μικροελεγκτή PIC.  Μεταφορά ενέργειας με επαγωγή για την ενεργοποίηση των κυκλωμάτων που είναι μέσα σε κάθε πιόνι.   Λήψη της ταυτότητας του κάθε πιονιού με χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας (κατευθυντικότητα – ευκολία στην χρήση)   Σειριακή Επικοινωνία με τον Η/Υ (RS232) για λήψη εντολών και αποστολή δεδομένων θέσης και ταυτότητας πιονιών.

6 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 6 Ηλεκτρονικός Τομέας (2/5)   Κατασκευή κυκλώματος ανίχνευσης της θέσης και της ταυτότητας των πιονιών επάνω στην σκακιέρα. Χρήση μικροελεγκτή PIC.  Μεταφορά ενέργειας με επαγωγή για την ενεργοποίηση των κυκλωμάτων που είναι μέσα σε κάθε πιόνι.   Λήψη της ταυτότητας του κάθε πιονιού με χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας (κατευθυντικότητα – ευκολία στην χρήση)   Σειριακή Επικοινωνία με τον Η/Υ (RS232) για λήψη εντολών και αποστολή δεδομένων θέσης και ταυτότητας πιονιών.

7 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 7 Ηλεκτρονικός Τομέας (3/5)   Κατασκευή κυκλώματος ανίχνευσης της θέσης και της ταυτότητας των πιονιών επάνω στην σκακιέρα. Χρήση μικροελεγκτή PIC.  Μεταφορά ενέργειας με επαγωγή για την ενεργοποίηση των κυκλωμάτων που είναι μέσα σε κάθε πιόνι.   Λήψη της ταυτότητας του κάθε πιονιού με χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας (κατευθυντικότητα – ευκολία στην χρήση)   Σειριακή Επικοινωνία με τον Η/Υ (RS232) για λήψη εντολών και αποστολή δεδομένων θέσης και ταυτότητας πιονιών.

8 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 8 Ηλεκτρονικός Τομέας (4/5)

9 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 9 Ηλεκτρονικός Τομέας (/5)

10 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 10 Μηχανολογικός τομέας   Δημιουργία προγράμματος για εργαλειομηχανή CNC για την κατασκευή των πιονιών.   Απαιτήσεις λειτουργικότητας και αισθητικής (π.χ. ευκολία κατασκευής, ωραία σχήματα, ευκολία περεταίρω επεξεργασίας)   Υλικά: αλουμίνιο και μπρούντζος

11 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 11 Μηχανολογικός τομέας

12 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 12 Τομέας Πληροφορικής   Ανάπτυξη λογισμικού επικοινωνίας με την σκακιέρα, απεικόνισης του παιχνιδιού σε γραφικό περιβάλλον και εγγραφή σε αρχείο.   Χρήση της Visual Basic (ευκολία χρήσης)   Κωδικοποίηση πιονιών και μορφοποίηση μηνυμάτων σκακιέρας  Η/Υ

13 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 13 Συμπεράσματα - Αποτελέσματα  Παράδειγμα συνεργασίας τριών τεχνολογικών τομέων.  Ανάπτυξη δεξιοτήτων με κίνητρο την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου.  Αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων σε πραγματικές συνθήκες.  Μεταφορά της θεωρίας στην πράξη. Εμπέδωση και απόκτηση πείρας.  Ικανοποίηση προερχόμενη από την κατασκευή.  Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ατόμων και ομάδων.

14 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 14 Προοπτικές  Βελτίωση του λογισμικού για έλεγχο ορθότητας και προτάσεις κινήσεων.  Βελτίωση κυκλωμάτων και μείωση όγκου και αύξηση λειτουργικότητας.  Δυνατότητα χρήσης σε σκακιστικούς αγώνες / διοργανώσεις.  Χρήση ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως παράδειγμα ολοκληρωμένης εφαρμογής. εφαρμογής.

15 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 15 «Ισχύς εν τη ενώσει»

16 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 16 Ομάδα Μαθητών

17 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 17 Χειρόγραφα μαθητών

18 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 18 Κατά την κατασκευή Στην Ταραγόνα

19 http://1epal-kozan.koz.sch.gr/skaki/ 19 Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε..  το ΚΔΕΜΤ και τους εκπροσώπους του  τους μαθητές μας για την άψογη συνεργασίας μας και  τους συναδέλφους μας για την πολύτιμη βοήθεια τους  Λόκανα Ειρήνη κλ. ΠΕ19  Βλάμη Φώτη κλ. ΠΕ17  Καλογιάννη Γεώργιου (Ηλεκτρονικός, απόφοιτος του 1ου ΤΕΕ)


Κατέβασμα ppt "Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Σ ΚΑΚΙΕΡΑΣ – Κ ΛΕΨΥΔΡΑΣ Μ ΕΤΑ ΤΩΝ Α ΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ Σ Ε CNC Ε ΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ Σ ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ 1ο και 3ο ΕΠΑΛ Κοζάνης Ηλεκτρονικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google