Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Σ ΚΑΚΙΕΡΑΣ – Κ ΛΕΨΥΔΡΑΣ Μ ΕΤΑ ΤΩΝ Α ΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ Σ Ε CNC Ε ΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ Σ ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ 1ο και 3ο ΕΠΑΛ Κοζάνης Ηλεκτρονικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Σ ΚΑΚΙΕΡΑΣ – Κ ΛΕΨΥΔΡΑΣ Μ ΕΤΑ ΤΩΝ Α ΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ Σ Ε CNC Ε ΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ Σ ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ 1ο και 3ο ΕΠΑΛ Κοζάνης Ηλεκτρονικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Σ ΚΑΚΙΕΡΑΣ – Κ ΛΕΨΥΔΡΑΣ Μ ΕΤΑ ΤΩΝ Α ΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ Σ Ε CNC Ε ΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ Σ ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ 1ο και 3ο ΕΠΑΛ Κοζάνης Ηλεκτρονικό Σκάκι Ατματζίδου Σουμέλα ΠΕ19-Πληροφορικής Μισαηλίδης Λάζαρος ΠΕ17-Μηχανολογίας Όροβας Χρήστος ΠΕ20-Πληροφορικής Παπαδημητρίου Χαράλαμπος ΠΕ17-Ηλεκτρονικής Σκαρκαλάς Βασίλειος ΠΕ17-Ηλεκτρονικής

2 2 Ηλεκτρονικό Σκάκι  Υλοποίηση στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV (φορέας υλοποίησης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας)  1 ο ΕΠΑΛ & ΕΠΑ.Σ. Κοζάνης (πρώην Τ.Ε.Ε)  Σχολικό Έτος  Συνεργασία τομέων  Πληροφορικής  Ηλεκτρονικών  Μηχανολογίας  Συμμετοχή 5 καθηγητών και 12 μαθητών  Διάκριση  στην έκθεση έργων του προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV και μετέπειτα  εκπροσώπηση της χώρας μας στην έκθεση Expo Science Europe 2006 (Ταραγόνα Ισπανίας)

3 3 Στην έκθεση έργων του προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV

4 4 Ηλεκτρονικό Σκάκι   Κατασκευή σκακιέρας η οποία επιτρέπει την καταγραφή και την απεικόνιση της εξέλιξης του παιχνιδιού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Πιόνια κατασκευασμένα από μέταλλο μετά από σχετική επεξεργασία με χρήση μηχανών CNC (Computer Numerical Control)

5 5 Ηλεκτρονικός Τομέας (1/5)   Κατασκευή κυκλώματος ανίχνευσης της θέσης και της ταυτότητας των πιονιών επάνω στην σκακιέρα. Χρήση μικροελεγκτή PIC.  Μεταφορά ενέργειας με επαγωγή για την ενεργοποίηση των κυκλωμάτων που είναι μέσα σε κάθε πιόνι.   Λήψη της ταυτότητας του κάθε πιονιού με χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας (κατευθυντικότητα – ευκολία στην χρήση)   Σειριακή Επικοινωνία με τον Η/Υ (RS232) για λήψη εντολών και αποστολή δεδομένων θέσης και ταυτότητας πιονιών.

6 6 Ηλεκτρονικός Τομέας (2/5)   Κατασκευή κυκλώματος ανίχνευσης της θέσης και της ταυτότητας των πιονιών επάνω στην σκακιέρα. Χρήση μικροελεγκτή PIC.  Μεταφορά ενέργειας με επαγωγή για την ενεργοποίηση των κυκλωμάτων που είναι μέσα σε κάθε πιόνι.   Λήψη της ταυτότητας του κάθε πιονιού με χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας (κατευθυντικότητα – ευκολία στην χρήση)   Σειριακή Επικοινωνία με τον Η/Υ (RS232) για λήψη εντολών και αποστολή δεδομένων θέσης και ταυτότητας πιονιών.

7 7 Ηλεκτρονικός Τομέας (3/5)   Κατασκευή κυκλώματος ανίχνευσης της θέσης και της ταυτότητας των πιονιών επάνω στην σκακιέρα. Χρήση μικροελεγκτή PIC.  Μεταφορά ενέργειας με επαγωγή για την ενεργοποίηση των κυκλωμάτων που είναι μέσα σε κάθε πιόνι.   Λήψη της ταυτότητας του κάθε πιονιού με χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας (κατευθυντικότητα – ευκολία στην χρήση)   Σειριακή Επικοινωνία με τον Η/Υ (RS232) για λήψη εντολών και αποστολή δεδομένων θέσης και ταυτότητας πιονιών.

8 8 Ηλεκτρονικός Τομέας (4/5)

9 9 Ηλεκτρονικός Τομέας (/5)

10 10 Μηχανολογικός τομέας   Δημιουργία προγράμματος για εργαλειομηχανή CNC για την κατασκευή των πιονιών.   Απαιτήσεις λειτουργικότητας και αισθητικής (π.χ. ευκολία κατασκευής, ωραία σχήματα, ευκολία περεταίρω επεξεργασίας)   Υλικά: αλουμίνιο και μπρούντζος

11 11 Μηχανολογικός τομέας

12 12 Τομέας Πληροφορικής   Ανάπτυξη λογισμικού επικοινωνίας με την σκακιέρα, απεικόνισης του παιχνιδιού σε γραφικό περιβάλλον και εγγραφή σε αρχείο.   Χρήση της Visual Basic (ευκολία χρήσης)   Κωδικοποίηση πιονιών και μορφοποίηση μηνυμάτων σκακιέρας  Η/Υ

13 13 Συμπεράσματα - Αποτελέσματα  Παράδειγμα συνεργασίας τριών τεχνολογικών τομέων.  Ανάπτυξη δεξιοτήτων με κίνητρο την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου.  Αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων σε πραγματικές συνθήκες.  Μεταφορά της θεωρίας στην πράξη. Εμπέδωση και απόκτηση πείρας.  Ικανοποίηση προερχόμενη από την κατασκευή.  Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ατόμων και ομάδων.

14 14 Προοπτικές  Βελτίωση του λογισμικού για έλεγχο ορθότητας και προτάσεις κινήσεων.  Βελτίωση κυκλωμάτων και μείωση όγκου και αύξηση λειτουργικότητας.  Δυνατότητα χρήσης σε σκακιστικούς αγώνες / διοργανώσεις.  Χρήση ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως παράδειγμα ολοκληρωμένης εφαρμογής. εφαρμογής.

15 15 «Ισχύς εν τη ενώσει»

16 16 Ομάδα Μαθητών

17 17 Χειρόγραφα μαθητών

18 18 Κατά την κατασκευή Στην Ταραγόνα

19 19 Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε..  το ΚΔΕΜΤ και τους εκπροσώπους του  τους μαθητές μας για την άψογη συνεργασίας μας και  τους συναδέλφους μας για την πολύτιμη βοήθεια τους  Λόκανα Ειρήνη κλ. ΠΕ19  Βλάμη Φώτη κλ. ΠΕ17  Καλογιάννη Γεώργιου (Ηλεκτρονικός, απόφοιτος του 1ου ΤΕΕ)


Κατέβασμα ppt "Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Σ ΚΑΚΙΕΡΑΣ – Κ ΛΕΨΥΔΡΑΣ Μ ΕΤΑ ΤΩΝ Α ΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ Σ Ε CNC Ε ΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ Σ ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ 1ο και 3ο ΕΠΑΛ Κοζάνης Ηλεκτρονικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google