Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΑΛ (Ομάδα A) ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΙ Κ ΟΡΙΤΣΙ 9210 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 12 ΑΡΑΤΟΥ 18 ΚΙΑΤΟ 20200 2742020067 x.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΑΛ (Ομάδα A) ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΙ Κ ΟΡΙΤΣΙ 9210 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 12 ΑΡΑΤΟΥ 18 ΚΙΑΤΟ 20200 2742020067 x."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΠΑΛ (Ομάδα A)

3 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΙ Κ ΟΡΙΤΣΙ 9210 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 12 ΑΡΑΤΟΥ 18 ΚΙΑΤΟ 20200 2742020067 x

4 Δήλωση Προτίμησης Σχολών Τις σχολές που βρίσκονται στην ομάδα σχολών του τομέα μου. Μηχανολογικός τομέας : Τμήματα 11 ης Ομάδας Μηχανολογικός τομέας : Τμήματα 11 ης Ομάδας Ηλεκτρολογικός τομέας : Τμήματα 12 ης Ομάδας Ηλεκτρολογικός τομέας : Τμήματα 12 ης Ομάδας Τομέας Οχημάτων : Τμήματα 15 ης Ομάδας Τομέας Οχημάτων : Τμήματα 15 ης Ομάδας Τομέας Οικ/μίας-Δοίκησης : Τμήματα 22 ης Ομάδας Τομέας Οικ/μίας-Δοίκησης : Τμήματα 22 ης Ομάδας Τομέας Πληροφορικής : Τμήματα 21 ης Ομάδας Τομέας Πληροφορικής : Τμήματα 21 ης Ομάδας Τομέας Γεωπονίας : Τμήματα 24 ης Ομάδας Τομέας Γεωπονίας : Τμήματα 24 ης Ομάδας Τομέας Υγείας-Πρόνοιας : Τμήματα 23 ης Ομάδας 1. Ποιες σχολές μπορώ να δηλώσω; 2. Πόσες σχολές μπορώ να δηλώσω; Όσες θέλω από τις σχολές της ομάδας σχολών του τομέα μου. 3. Με ποια σειρά δηλώνω τις σχολές; Αρχίζω δηλώνοντας πρώτη τη σχολή που μου αρέσει ποιο πολύ, συνεχίζοντας προς τις σχολές που μου αρέσουν λιγότερο. Προσοχή η αρίθμηση να είναι συνεχής.

5 1 3 4 2 5

6 Υπολογισμός Μορίων Παράδειγμα : Μαθηματικά : Α’ βαθμολογητής : 50 Β’ βαθμολογητής : 50 Β’ βαθμολογητής : 50 Μόρια : 50 + 50 = 100 * 1,5=> 150 Μόρια : 50 + 50 = 100 * 1,5 => 150 Ν. Ελληνικά : Α’ βαθμολογητής : 60 Β’ βαθμολογητής : 62 Β’ βαθμολογητής : 62 Μόρια : 60 + 62 = 122 * 1,5 => 183 Μόρια : 60 + 62 = 122 * 1,5 => 183 1 ο Μάθ. Ειδικότητας. : Α’ βαθμολογητής : 70 Β’ βαθμολογητής : 72 Β’ βαθμολογητής : 72 Μόρια : 70 + 72 = 142 * 3,5 => 497 Μόρια : 70 + 72 = 142 * 3,5 => 497 2 ο Μάθ. Ειδικότητας. : Α’ βαθμολογητής : 80 Β’ βαθμολογητής : 78 Β’ βαθμολογητής : 78 Μόρια : 80 + 78 = 158 * 3,5 => 553 Μόρια : 80 + 78 = 158 * 3,5 => 553 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ : 150 + 183 + 497 + 553= 1383 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ : 150 + 183 + 497 + 553 = 1383 ( ΕΠΑΛ ομάδα Α’ )

7 Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος ; Α) Συμπληρώνει προσεκτικά και υπογράφει το μηχανογραφικό δελτίο του. Β) Υποβάλει το Μηχανογραφικό Δελτίο του στην ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί στην Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης του νομού του. Δ) Εάν ενδιαφέρετε, φροντίζει να ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων σε στρατιωτικές σχολές, αστυνομικές σχολές και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και να υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις.

8


Κατέβασμα ppt "ΕΠΑΛ (Ομάδα A) ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΙ Κ ΟΡΙΤΣΙ 9210 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 12 ΑΡΑΤΟΥ 18 ΚΙΑΤΟ 20200 2742020067 x."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google