Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλληλεπίδραση σωμάτων O 3ος νόμος του Newton

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλληλεπίδραση σωμάτων O 3ος νόμος του Newton"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλληλεπίδραση σωμάτων O 3ος νόμος του Newton
Εργαστηριακή Άσκηση 11 από τον Εργαστηριακό Οδηγό Φυσικής B′ Γυμνασίου (Ελληνικά Γράμματα 2015) των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, Κ. Καμπούρη, Κ. Παπαμιχάλη, Λ. Παπατσίμπα

2 Δύναμη - Αλληλεπίδραση - Δράση - Αντίδραση
Βασικές έννοιες: Δύναμη - Αλληλεπίδραση - Δράση - Αντίδραση Απαραίτητα υλικά Δυναμόμετρα (ΜΣ.010.4) Οι κωδικοί αναφέρονται στο βιβλίο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΟΕΔΒ, Αθήνα, έκδοση 1η – Δεκέμβριος 2000

3 Παρατηρώ - Πληροφορούμαι - Γνωρίζω
Γενικεύοντας τις παρατηρήσεις του, ο Newton διατύπωσε την πρόταση που είναι γνωστή ως τρίτος νόμος του Newton: Όταν ένα σώμα ασκεί δύναμη σ' ένα άλλο σώμα (δράση), τότε και το δεύτερο σώμα ασκεί δύναμη ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης στο πρώτο (αντίδραση). Όταν στεκόμαστε όρθιοι, ασκούμε στο πάτωμα κατακόρυφη δύναμη προς τα κάτω και το πάτωμα ασκεί πάνω μας μια ίση δύναμη με φορά προς τα πάνω (εικόνα). Όταν βαδίζουμε, ασκούμε με το πόδι μας στο πάτωμα μια επιπλέον οριζόντια δύναμη προς τα πίσω. Το πάτωμα ασκεί στο πόδι μας μια δύναμη (δύναμη τριβής) προς τα εμπρός ίσου μέτρου. Δεν έχει σημασία ποια από τις δυο δυνάμεις αποκαλούμε δράση και ποια αντίδραση, αρκεί να θυμόμαστε πάντα ότι συνυπάρχουν. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι δυο δυνάμεις δράση - αντίδραση ασκούνται πάντοτε σε δύο διαφορετικά σώματα.

4 Πειραματίζομαι - Υπολογίζω - Ελέγχω
Διαθέτεις δύο δυναμόμετρα. Για να «επιβεβαιώσεις» τον 3ο νόμο του Νεύτωνα πραγματοποίησε την πειραματική διάταξη που φαίνεται στην εικόνα 1 και συμπλήρωσε τον πίνακα μετρήσεων. Εικόνα 1: Αλληλεπίδραση δυο ελατηρίων ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ένδειξη 1ου δυναμόμετρου (Δύναμη που ασκεί το 2ο δυναμόμετρο στο 1ο) Ένδειξη 2ου δυναμόμετρου (Δύναμη που ασκεί το 1ο δυναμόμετρο στο 2ο)

5 Συμπεραίνω Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων σου, γράψε τα συμπεράσματα σου. Συμπεράσματα Όση δύναμη ασκεί το 1ο δυναμόμετρο στο 2ο, τόση σε μέτρο και με αντίθετη φορά ασκεί και το 2ο στο 1ο.

6 (ΓΕ.010.0) Βάση παραλληλόγραμμη
Απαραίτητα υλικά Ράβδος μεταλλική (ΓΕ.030.3) Άγκιστρο με στέλεχος (ΓΕ.060.0) (ΓΕ.010.0) Βάση παραλληλόγραμμη Πλαστελίνη και κλωστή Σύνδεσμος απλός (ΓΕ.020.0) Ηλεκτρονικός ζυγός (ΓΕ.130.0) Δυναμόμετρο (ΜΣ.010.Χ) Οι κωδικοί αναφέρονται στο βιβλίο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΟΕΔΒ, Αθήνα, έκδοση 1η – Δεκέμβριος 2000

7 Πειραματίζομαι - Μετρώ - Εφαρμόζω
Διαθέτεις μια ζυγαριά, ένα κομμάτι πλαστελίνη δεμένο σε νήμα και ένα δοχείο με νερό. 1. Μέτρησε τη μάζα και υπολόγισε το βάρος της πλαστελίνης (g=10m/s2). 2. Τοποθέτησε το δοχείο με το νερό στο δίσκο της ζυγαριάς και σημείωσε τη μάζα του. Υπολόγισε το βάρος του δοχείου με το νερό. 3. Κρατάμε την πλαστελίνη από το νήμα και τη βυθίζουμε στο νερό του δοχείου (το δοχείο με το νερό βρίσκονται στο δίσκο της ζυγαριάς). Σημείωσε την ένδειξη της ζυγαριάς. 4. Κάνε ένα σχήμα της διάταξης και σχεδίασε: α) όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο κομμάτι πλαστελίνης όταν είναι βυθισμένο στο νερό, β) όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο νερό του δοχείου.

8 Πειραματίζομαι - Μετρώ - Εφαρμόζω
5. Υπολόγισε τη δύναμη που ασκεί το νερό στο βυθισμένο κομμάτι πλαστελίνης. 6. Εφάρμοσε τον τρίτο νόμο του Newton και υπολόγισε τη δύναμη που ασκεί το κομμάτι πλαστελίνης στο νερό. Μετρήσεις – Υπολογισμοί Μάζα πλαστελίνης m= ___________ Βάρος πλαστελίνης W= ____________ Μάζα δοχείου με νερό m′= ________ Βάρος δοχείου με νερό W′= _________ Απάντηση στο ερώτημα 3: ________________________________________ _____________________________________________________________ Απάντηση στο ερώτημα 5: ________________________________________ Απάντηση στο ερώτημα 6: ________________________________________

9 Διαδοχικές ενέργειες σε εικόνες
1 Διαδοχικές ενέργειες σε εικόνες 2 6 4 3 5

10 Εφαρμόζω - Εξηγώ – Ερμηνεύω
Στην εικόνα παρατηρείς ότι ο κόκκινος μαγνήτης ισορροπεί στον αέρα. Εξήγησε αυτό που παρατηρείς. Χρησιμοποίησε μια ζυγαριά και δείξε ότι η δύναμη που ασκεί ο κόκκινος μαγνήτης στον μπλε έχει μέτρο ίσο με το βάρος του κόκκινου μαγνήτη. Στη συνέχεια, δείξε ότι οι δυνάμεις με τις οποίες αλληλεπιδρούν ο κόκκινος και ο μπλε μαγνήτης ικανοποιούν τον τρίτο νόμο του Newton (έχουν τη μορφή δράσης - αντίδρασης). Σκέφτομαι - Συμπεραίνω Ο κόκκινος μαγνήτης έχει προς τα κάτω ίδιο πόλο μ’ αυτόν που έχει ο μπλε προς τα πάνω. Έτσι οι δυο μαγνήτες απωθούνται. Η απωστική δύναμη που ασκεί ο μπλε στον κόκκινο είναι ίση σε μέτρο με το βάρος του κόκκινου, το εξουδετερώνει, γι’ αυτό και ο κόκκινος ισοπποπεί στον αέρα.


Κατέβασμα ppt "Αλληλεπίδραση σωμάτων O 3ος νόμος του Newton"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google