Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων Ενότητα 8: Βιογραφικό, Ενότητα 9: Συνέντευξη Ενότητα 10: Συνοδευτική Επιστολή Αθανάσιος Κουστέλιος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Σκοποί ενότητας Παρουσίαση και κατανόηση της σημασίας και αποτελεσματικής δημιουργίας Βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής καθώς επίσης και της διαδικασίας συνέντευξης (από την πλευρά του εργαζομένου) .

5 Περιεχόμενα ενότητας Βιογραφικό Σημείωμα Συνοδευτική επιστολή
Συνέντευξη

6 Βιογραφικό Σημείωμα Χρονολογικό Θεματικό Συνδυαστικό

7 Βιογραφικό Σημείωμα Προσαρμοσμένο στον στόχο (Ακαδημαϊκό, Επαγγελματικό, Προβολής κ.τ.λ.) Πάντοτε Ανανεωμένο

8 Βιογραφικό Σημείωμα Δημογραφικά Στοιχεία
Επαγγελματικό Προφίλ/Στόχος Καριέρας Τυπικά Προσόντα Εκπαίδευση Επαγγελματική Εμπειρία Προσωπικές Επαγγελματικές Δεξιότητες Άλλες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ενδιαφέροντα Σεμινάρια / Επιμορφώσεις Συστάσεις Γενική εικόνα Βιογραφικού

9 Βιογραφικό Σημείωμα Δημογραφικά Στοιχεία Προαιρετικά : Όνομα Επίθετο
Τόπος Κατοικίας Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ημερομηνία/ Χρονολογία Γέννησης Προαιρετικά : Φωτογραφεία, Εθνικότητα, Οικογενειακή Κατάσταση και κάποιες φορές η ημερομηνία Γέννησης

10 Βιογραφικό Σημείωμα Επαγγελματικό Προφίλ/Στόχος Καριέρας
Μια μικρή παράγραφος Π.χ.: Στελέχωση διοικητικής θέσης του τμήματος Ανθρωπίνου δυναμικού με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη σε ένα ανταγωνιστικό και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συνάφεια με τη θέση και το υπόλοιπο Βιογραφικό

11 Από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό
Βιογραφικό Σημείωμα Τυπικά Προσόντα Εκπαίδευση Ίδρυμα Χρονολογίες φοίτησης Σημαντικότερα Μαθήματα Επαγγελματική Εμπειρία Οργανισμός Διάρκεια εργασίας Σημαντικότερες Ευθύνες Από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό

12 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές, Επαγγελματικές Δεξιότητες
Σχέση με το περιεχόμενο του υπόλοιπου Βιογραφικού Αναφορά σε Επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες έχουν σχέση με τη θέση εργασίας Αναφορά στο πλαίσιο (Context), στην ενέργεια (Action) και στο αποτέλεσμα (Result)

13 10 Δημοφιλέστερες Επαγγελματικές Δεξιότητες
Βιογραφικό Σημείωμα 10 Δημοφιλέστερες Επαγγελματικές Δεξιότητες Επικοινωνία Προσανατολισμός στα αποτελέσματα/επιτεύγματα Επικέντρωση στον πελάτη Ομαδική εργασία Ηγεσία Προγραμματισμός και οργάνωση Κατανόηση επιχειρησιακού περιβάλλοντος Ευελιξία / Προσαρμοστικότητα Ανάπτυξη άλλων Επίλυση προβλημάτων

14 Βιογραφικό Σημείωμα Άλλες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ενδιαφέροντα
Τεχνικές/Γνωστικές δεξιότητες Π.χ.: Ξένες Γλώσσες, υπολογιστές κ.τ.λ. Μην επαναλαμβάνεστε Ενδιαφέροντα μόνο όσο σας κάνουν να φαίνεστε ενδιαφέροντες (π.χ. θέατρο, λογοτεχνία) και δεν προκαλούν αντιφάσεις (π.χ. Κυνήγι). Κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορεί να γίνει θέμα συζήτησης.

15 Βιογραφικό Σημείωμα Παράδειγμα Γνώσεων και δεξιοτήτων για ΙΤ CV
Λειτουργικά Συστήματα : Windows, Linux, Unix Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Προγραμματισμός : C, C++, C#, Java, Fortran, Visual Basic, Visual C#, Open GL Επιστημονικές Εφαρμογές : Mathematica, SPSS, R Διαχείριση : Apache, Apache Tomcat, Windows Server Δίκτυα: Σχεδιασμός δικτύου, Διαχείριση Cisco routers, TCP/IP Web Design: HTML, PHP, Perl, Χρήση και παραμετροποίηση Joomla Βάσεις δεδομένων: Σχεσιακές (RDBMS), SQL Server, My SQL, Θεωρητική σχεδίαση – κανονικοποίηση Κ.τ.λ.

16 Βιογραφικό Σημείωμα Σεμινάρια / Επιμορφώσεις Συστάσεις
Μικρή έκταση ενότητας Μόνο όσα σχετίζονται με το αντικείμενο Συστάσεις Στοιχεία επικοινωνίας με τη σύσταση Απαραίτητη η έγκριση Συστάσεις ικανοτήτων αλλά και χαρακτήρα Συνήθως μία επαγγελματική , μία ακαδημαϊκή

17 Βιογραφικό Σημείωμα Γενική εικόνα Βιογραφικού
Γραμματικά, συντακτικά και λάθη στίξης Μην χρησιμοποιείται φωτογραφία αν δεν σας ζητηθεί Μην χρησιμοποιείται λεπτομέρειες που δεν αφορούν στη θέση Μην χρησιμοποιείται μεγάλες προτάσεις Δημιουργήστε μία επαγγελματική διεύθυνση Μην μπερδεύεται τις ευθύνες με τα επιτεύγματα Κρατήστε ένα σοβαρό και επαγγελματικό ύφος

18 Βιογραφικό Σημείωμα Γενική εικόνα Βιογραφικού Έως 2 Σελίδες Α4
Οι σημαντικότερες λεπτομέρειες στην πρώτη σελίδα Europass Πρότυπα Βιογραφικά - Times New Roman 12 Σε περίπτωση Ξενόγλωσσου Βιογραφικού προχωρήστε σε δόμηση στην γλώσσα ενδιαφέροντος – ΌΧΙ ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

19 Προσοχή στα λάθη Τυπογραφικά και ορθογραφικά λάθη! Αοριστίες
Ένα για όλους ; Μακρόσυρτες εκφράσεις – Λιγοστές πληροφορίες! Αντιαισθητική εμφάνιση Κουραστικό Πολλές συντομογραφίες Λάθος στοιχεία επικοινωνίας ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ !!!!!!!!!!

20 Θυμηθείτε Γιατί Ξεχωρίζετε ;

21 Θυμηθείτε Τι αντιλαμβάνεται κάποιος όταν διαβάζει το Βιογραφικό σας ; Ή

22 Βιογραφικό Σημείωμα SOS 2η Ανάγνωση

23 Συνοδευτική Επιστολή (Cover Letter/ Motivation Letter)
2 είδη Ακαδημαϊκή – Επαγγελματική 3 βασικές παράγραφοι Εισαγωγή Γιατί Θέλω Γιατί Ταιριάζω

24 Συνοδευτική Επιστολή (Cover Letter/ Motivation Letter)
Περιγραφή ιδιαιτέρων δεξιοτήτων Σύνδεση με πράξεις και εμπειρίες Επίδειξη ενημέρωσης Γνωρίζεται τον οργανισμό στον οποίο απευθύνεστε; Επεξήγηση χρονικών κενών και αποχώρησης από την τελευταία εργασία Πρόσκληση επικοινωνίας ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΛΑΘΗ!!!!!

25 Προσοχή Απευθυνθείτε στον υπεύθυνο Μην αναπαράγετε το Βιογραφικό σας
Μην υπερβάλλεται Δείξτε ότι έχετε κάνει την έρευνά σας Κλείστε με την προοπτική μελλοντικής δράσης Όχι πάνω από μία σελίδα Δείξτε ότι είσαστε ο κατάλληλος για τη θέση Εξηγήστε γιατί το Βιογραφικό σας είναι κατάλληλο

26 Συνοδευτική Επιστολή SOS 2η Ανάγνωση

27 Και όλα αυτά για να οδηγηθείτε στη
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

28 Συνέντευξη Πρώτη επαφή με την εταιρία και τους πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες! Πως θα κάνετε την καλύτερη εντύπωση

29 Από το πρώτο τηλεφώνημα μέχρι την είσοδο στον Οργανισμό
Συνέντευξη Από το πρώτο τηλεφώνημα μέχρι την είσοδο στον Οργανισμό ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Τόπο Χρόνο Όνομα ατόμου που θα συναντήσεις Τηλέφωνο επικοινωνίας Επιπρόσθετα (Αποδεικτικά, φωτογραφίες κλπ)

30 Από το πρώτο τηλεφώνημα μέχρι την είσοδο στον Οργανισμό
Συνέντευξη Από το πρώτο τηλεφώνημα μέχρι την είσοδο στον Οργανισμό ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ : Είδος Προϊόντων – Υπηρεσιών Όραμα Μέγεθος Ιστορία Εύρος και τοποθεσία εγκαταστάσεων

31 Συνέντευξη DRESS CODE Περιποιημένο και καθαρό Προσεγμένο με τα
Προσεγμένο με τα απαραίτητα αξεσουάρ Μην υπερβάλετε Πολύ διακριτικό άρωμα (προαιρετικό) Λίγο παραπάνω από τη θέση για την οποία προορίζεις τον εαυτό σου

32 Συνέντευξη Να θυμάστε πάντα : Να φθάσετε λίγο νωρίτερα από το ραντεβού
Να είστε ευγενικοί, σε οποιαδήποτε περίπτωση και με όλους Να κάνετε μία σταθερή και αποφασιστική χειραψία Ένα ευγενικό χαμόγελο θα σας πάει πολύ μακριά Κλείστε το κινητό σας Extra tip : Καλό είναι να έχετε μαζί σας κάποιο βιβλίο, περιοδικό ή tablet για την περίπτωση που χρειαστεί να περιμένετε

33 Συνέντευξη Κατά τη διάρκεια:
Μη βιάζεστε να απαντήσετε – Αφήστε την πρωτοβουλία στο συνομιλητή σας Απαντάτε με ειλικρίνεια Να είστε χαλαροί, αλλά όχι υπερβολικά Αν χρειαστεί να αναφέρετε κάποιο λάθος σας συμπληρώστε με το τι μάθατε από αυτό

34 Συνέντευξη Κατά τη διάρκεια:
Προσπαθήστε να αναπτύξετε συζήτηση – μην απαντάτε μονολεκτικά Δείξτε σε κάθε ευκαιρία ότι θέλετε τη δουλειά και πιστεύετε ότι είστε κατάλληλοι για αυτή Σκεφτείτε αλλά μη διστάζετε Μην μιλήσετε αρνητικά για προηγούμενες συνεργασίες Μην αναφέρθητε πρώτοι σε οικονομικά θέματα

35 Συνέντευξη STARR : Περιγράψτε πώς θα χειριζόσασταν μία δυσκολία στο αντικείμενό σας Situation : Περιγράψτε την κατάσταση Task : Ποιο έργο θα ολοκληρώσετε Action: Πώς θα λυθεί το πρόβλημα Result: Περιγραφή συγκεκριμένου αποτελέσματος Relate: Συνδέστε τις δεξιότητες σας με την επίλυση του προβλήματος και τη θέση

36 Συνέντευξη Λίγο πριν το τέλος κάντε τις δικές σας ερωτήσεις
2-3 που να δείχνουν την πρόθεση σας να απασχοληθείτε στην εταιρία, το ενδιαφέρων σας και τα μελλοντικά σας σχέδια Να έχετε έτοιμες αρκετές καθώς κάποιες από αυτές που έχετε σκεφθεί θα απαντηθούν σίγουρα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

37 Παράδειγμα Ερωτήσεων Ποιά από τα προσόντα μου πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά για την επιτυχή κάλυψη της θέσης ; Πώς θα αναπτυχθώ μέσα στον Οργανισμό; Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποια πράγματα για την ομάδα με την οποία θα δουλεύω; Τι σημαίνει για εσάς επιτυχία όσον αφορά στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Πιστεύεται ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις όσον αφορά στα προσόντα και στις δεξιότητές μου; 

38 Συνέντευξη Αποχαιρετισμός :
Ευχαριστήστε τους συνομιλητές σας, υπενθύμισε το ενδιαφέρων σας για τη θέση κ και ενημέρωσέ τους ότι είστε στη διάθεσή τους Μέσα στις επόμενες μέρες στείλτε ένα ευχαριστήριο και εκδηλώστε την πρόθεσή σας για επόμενη συνάντηση

39 Μετά το αποτελέσμα Ρωτήστε για ποιο λόγο διάλεξαν, ή όχι, εσάς για την πλήρωση της θέσης Κάντε την αυτοαξιολόγησή σας

40 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google