Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 37 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 37 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 37 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕRASMUS ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2007-08 ΕΩΣ 2010-11 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Α.Μ.227) Επιβλέπων Καθηγητής Γιαννίκος Ιωάννης Μέλη Επιτροπής Συριόπουλος Κωνσταντίνος Ανδρουλάκης Γεώργιος

2 Data Envelopment Analysis Μέθοδος αποτίμησης της αποδοτικότητας ενός συνόλου συγκρίσιμων και ομοιογενών μονάδων Η αποδοτικότητα σχετίζεται με την ικανότητα μιας μονάδας να μετασχηματίζει τις εισροές που καταναλώνει σε παραγόμενες εκροές Μέθοδος Data Envelopment Analysis Προσέγγιση της μεθόδου: (1957) Farrel (1978) Charnes, Cooper και Rhodes

3 Μονάδες Λήψης Αποφάσεων Σύνολο Μονάδων Απόφασης Decision Making Units DMUs Χαρακτηριστικά: λειτουργούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο είναι συγκρίσιμες και ομοιογενείς καταναλώνουν τις ίδιες πολλαπλές εισροές παράγουν τις ίδιες πολλαπλές εκροές,

4 Αποδοτικό σύνορο DEA: μη παραμετρική μέθοδος γραμμικού προγραμματισμού υπολογίζει το όριο της αποδοτικότητας (αποδοτικό σύνορο) ενός συνόλου μονάδων παραγωγής και επιτυγχάνει να διαχωρίσει αυτές σε αποδοτικές ή μη Μονάδες Αποδοτικές να εκτιμηθεί το περιθώριο βελτίωσης Μη Αποδοτικές να μετατραπούν σε αποδοτικές

5 Εφαρμογές της DEA Πεδία εφαρμογής: Τράπεζες (Barr andSiems, 1997) Παροχές υγείας (Chilingerian and Sherman, 2004) Βιομηχανία (Rei, Seiford and Ζhu, 1998) και πολλά άλλα πεδία… Η μεθοδολογία της DEA έχει χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε πολλές χώρες : Αυστραλία (Madden et al. 1997, Avrikan 2001 and Abbott and Doucouliagos 2003) Kίνα (Ng and Li 2000) Γερμανία (Fandel 2007) Αγγλία (Athanassopoulos and Shale 1997, Sarrico et al. 1997, Flegg et al. 2004) USA (Colbert et al. 2000)

6 Μαθηματικά Μοντέλα της DEA Input-Oriented DEA Model CRS (Constant Returns to Scale) Output-Oriented DEA Model CRS (Constant Returns to Scale) VRS (Variable Returns to Scale) Slack-based DEA Models Input-Oriented DEA ModelOutput-Oriented DEA Model

7 Πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης: ERASMUS Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολική Εκπαίδευση Εκπαίδευση Ενηλίκων Επαγγελματική Κατάρτιση Το πρόγραμμα Erasmus είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κινητικότητα και την συνεργασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα απευθύνεται: (α) σε φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό (β) σε καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να διδάξουν στο εξωτερικό και (γ) στο προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιθυμεί να καταρτιστεί στο εξωτερικό.

8 Πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης: ERASMUS ERASMUS STUDENT MOBILITY STUDENT MOBILITY STUDIES (SMS) STUDENT MOBILITY PLACEMENT (SMP) ERASMUS STAFF MOBILITY STAFF TEACHING ASSIGNMENT (STA) STAFF TRAINING (STT) Πηγή: Erasmus – Facts, Figures & Trends/ The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2010-11 Πηγή: Erasmus – Facts, Figures & Trends/ The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2010-11 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY): Εθνική Μονάδα στην Ελλάδα για τη διαχείρισης των κεντρικών δράσεων του ERASMUS

9 Πηγή: Ι.Κ.Υ.

10 Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος Erasmsus σε 37 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, με βάση τη μεθοδολογία της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων κατά 4 συνεχή ακαδημαϊκά έτη από το 2007 έως το 2011 Καθορισμός Μονάδων Λήψης Αποφάσεων 37 Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  21 Πανεπιστήμια (UNI 1, UNI 2, …, UNI 21)  16 Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ 1, ΤΕΙ 2, …, ΤΕΙ 16) Καθορισμός Εισροών – Εκροών

11 Καθορισμός Λογισμικού Εφαρμογή του Excel: Solver (εργαλείο βελτιστοποίησης και επίλυσης εξισώσεων) Συνολικά αποτελέσματα: Χρήση Μακροεντολών Καθορισμός Μαθηματικού Μοντέλου  Μοντέλο με προσανατολισμό την εισροή (Ιnput-Oriented Model) Καθεστώς σταθερών αποδόσεων κλίμακας (Constant Returns to Scale, CRS) Καθεστώς μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας (Variable Rteurns to Scale, VRS)  Μοντέλο βασισμένο στο περιθώριο (Slack-Based Model)

12 2008-09: Καλύτερη ακαδημαϊκή χρονιά κατά την οποία υπήρχαν τα περισσότερα αποδοτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μικρός αριθμός αποδοτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε σχέση με τα εξεταζόμενα 2008-09 μόνο το 32% (12/37) των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υπήρξε αποδοτικό, σε σχέση με το σύνολο των υπό εξέταση Ιδρυμάτων (VRS) Ασθενής έως και μηδαμινή παρουσία των αποδοτικών ΤΕΙ Φθίνουσα τάση στον αριθμό αποδοτικών Μονάδων Λήψης Αποφάσεων

13 7 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπήρξαν πλήρως αποδοτικά για τα 4 συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη που εξετάστηκαν (VRS) 4 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπήρξαν πλήρως αποδοτικά για τα 4 συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη που εξετάστηκαν (CRS) Μόνο ΑΕΙ υπήρξαν πλήρως αποδοτικά για τα 4 συνεχή έτη Ένα ΤΕΙ υπήρξε πλήρως αποδοτικό για 2 ακαδημαϊκά έτη Το UNI 8 υπήρξε τις περισσότερες φορές σημείο αναφοράς για μη αποδοτικές μονάδες (παρουσιάστηκε 102 φορές ως σημείο αναφοράς σε μη αποδοτικές μονάδες κατά τη διάρκεια των 4 ακαδημαϊκών ετών)

14 Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για όλα τα Ιδρύματα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης ERASMUS To κενό των στοιχείων δεν μπόρεσε να καλυφθεί από το Υπουργείο Παιδείας καθώς και η παραχώρηση επιπλέον πληροφοριών που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες Επιπλέον πληροφορίες θα μπορούσε να είναι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με το πρόγραμμα, ο αριθμός των συμβασιούχων που εκτελεί σχετικό διοικητικό έργο κ.α. Στη συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη οι εξωτερικοί παράγοντες που ισχύουν και μπορεί να επηρεάσουν την αποδοτικότητα των μονάδων Για παράδειγμα η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα

15 Το θέμα της αποδοτικότητας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS μπορεί να επεκταθεί, καθώς ξεκινάει το νέο κοινοτικό πρόγραμμα ERASMUS for all 2014-2020 Προτεινόμενες μεταβλητές που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο μοντέλο είναι: O αριθμός των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ο αριθμός των αιτήσεων που εγκρίθηκαν Ο αριθμός των ατόμων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (προπτυχιακοί/ μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί) Η απορρόφηση του ποσοστού του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κ.α.

16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 37 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google