Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος (maistros@cs.ntua.gr) Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/progtech/ 1Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Διαφάνειες παρουσίασης #5 (α) 4 Δομές και ενώσεις 4 Δείκτες 4 Πίνακες και δείκτες

2 2Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Δομές (structures)(i) u Ο τύπος struct struct complex_tag { double re, im; }; struct complex_tag z; z.re = 1.0; z.im = -1.0; typedef struct complex_tag complex; complex z; complex zs [100]; re im z

3 3Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Δομές (structures)(ii) u Παράδειγμα complex complement (complex z) { complex result; result.re = z.re; result.im = -z.im return result; }

4 4Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Δομές (structures)(iii) u Παράδειγμα typedef struct { char firstName [30]; char lastName [50]; char phone [10]; int age; double salary; } record; record r [1000]; r[423].age = 32;

5 5Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Ενώσεις (unions) u Ο τύπος union union number_tag { int i; double d; }; union number_tag n; d i n n.d = 1.2; printf("%lf\n", n.d); n.i = 42; printf("%d\n", n.i); printf("%lf\n", n.d); /* wrong! */

6 6Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Δείκτες (pointers)(i) u Μεταβλητές l που δεν περιέχουν μια τιμή κάποιου απλού τύπου δεδομένων l αλλά τη διεύθυνση μιας άλλης μεταβλητής u Παράδειγμα int x, *p; x δ124 p δ247 42 δ124

7 7Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Δείκτες (pointers)(ii) u Δεικτοδότηση: & l η διεύθυνση μιας μεταβλητής p = &x; u Αποδεικτοδότηση: * l το περιεχόμενο μιας διεύθυνσης printf("%d", *p); *p = 7; x δ124 p δ247 42 δ124

8 8Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Πίνακες και δείκτες(i) u Αριθμητική δεικτών int a[3] = {7, 6, 42}; int *p; p δ247 a δ124 7 δ125 6 δ126 42 δ124 p = &(a[0]); p = &a; p = a; printf("%d\n", *p); printf("%d\n", *(p+1)); p = p+2; printf("%d\n", *p);

9 9Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Πίνακες και δείκτες(ii) u Ισοδυναμία πινάκων και δεικτών l Ένας πίνακας είναι ένας δείκτης στο πρώτο στοιχείο. a[i] ισοδύναμο με *(a+i) l Οι πίνακες όμως είναι σταθεροί δείκτες, δηλαδή δεν μπορούν να αλλάξουν τιμή int a[3] = {7, 6, 42}; int *p = &a; p++; /* correct */ a++; /* wrong! */

10 10Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Πίνακες και δείκτες(iii) u Παράδειγμα: αντιγραφή πινάκων int a[10], b[10]; int *p = a, *q = b, i; /* assume b initialized */ for (i=0; i<10; i++) *p++ = *q++;

11 11Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Πίνακες και δείκτες(iv) u Παράδειγμα: εκτύπωση συμβολοσειράς void putchar (char c); char s[] = "Hello world!\n"; char *p; for (p = s; *p != '\0'; p++) putchar(*p);


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google