Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HTML Μιχάλης Κουλίνας Α.Μ.:774 Χρήστος Μπουρνάζης Α.Μ.:792 Ρογκάκος Γεώργιος Α.Μ.:817.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HTML Μιχάλης Κουλίνας Α.Μ.:774 Χρήστος Μπουρνάζης Α.Μ.:792 Ρογκάκος Γεώργιος Α.Μ.:817."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HTML Μιχάλης Κουλίνας Α.Μ.:774 Χρήστος Μπουρνάζης Α.Μ.:792 Ρογκάκος Γεώργιος Α.Μ.:817

2  Το πρώτο λογισμικό ΙΣΤΟΥ δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο 1990  Καλοκαίρι 1991 το CERN διέθεσε το λογισμικό στην διεθνή κοινότητα  Ηλεκτρονικά "έγγραφα" με συνδέσεις με άλλα αντικείμενα. Hyperlinks = Συνδέσεις HyperText

3  Απλά αρχεία.  Περιέχουν εντολές και κείμενο μαζί. BROWSER.  Οι εντολές απευθύνονται στον BROWSER.  Καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου της σελίδας.  Δημιουργούνται με οποιονδήποτε συντάκτη κειμένου.

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Τα αρχεία σε HTML είναι απλά αρχεία και μπορούν να κατασκευαστούν από οποιονδήποτε συντάκτη κειμένου. Τέλος.

5  Είναι σημάδια που χρησιμοποιεί η HTML για να καθορίσει τον τρόπο εμφάνισης του ενδιάμεσου κειμένου.  Οι ετικέτες συνήθως συντάσσονται σε ζεύγη, π.χ.: ….  H ετικέτα καθορίζει ότι το κείμενο που ακολουθεί, θα εμφανιστεί ως επικεφαλίδα πρώτου μεγέθους.  H ετικέτα καθορίζει το τέλος του κειμένου επικεφαλίδας.

6 Η HTML είναι αναπτυσσόμενη γλώσσα και αλλάζει συνεχώς.  Πχ. σε παλιότερη έκδοση της HTML, η ετικέτα συντασσόταν χωρίς (βλέπε παράδειγμα).  Σήμερα συντάσσεται ως...  Η επιβάλλει αλλαγή παραγράφου.  Στην HTML οι εντολές μπορούν να γραφτούν με μικρά και/ή με κεφαλαία γράμματα.

7  Σχόλιο είναι οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσα στα:  Τα σχόλια δεν εμφανίζονται στην σελίδα.  Χρησιμοποιούνται από τους συγγραφείς σελίδων ως επεξηγήσεις.

8  Κάθε HTML έγγραφο, πρέπει να έχει ένα τίτλο, κυρίως για λόγους αναγνώρισης. ΚΕIΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟΥ  Υποστηρίζονται επίσης επικεφαλίδες έξη μεγεθών. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑΣ (n = 1,2,…,6)

9  Η παράμετρος ALIGN Κείμενο "Κεντράρει" την επικεφαλίδα. Οι δυνατές επιλογές είναι: –ALIGN = LEFT (Αριστερή στοίχιση) –ALIGN = CENTER (Κεντράρισμα) –ALIGN = RIGHT (Δεξιά στοίχιση) Εάν παραληφθεί ισοδυναμεί με ALIGN = LEFT

10 Κείμενο παραγράφου Επίσης υποστηρίζεται η παράμετρος ALIGN πχ Κείμενο παραγράφου Με προφανή (αντίστοιχα) αποτελέσματα.

11  H ισχύς της HTML προέρχεται από την δυνατότητα σύνδεσης με άλλα αρχεία.  Τα σημεία όπου βρίσκονται οι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένα και είναι συνήθως χρώματος μπλέ.  Η ετικέτα για δημιουργία συνδέσμων είναι: … και συντάσσεται με διάφορους παραμέτρους. Το γράμμα Α προέρχεται από την λέξη Anchor (Άγκυρα)

12  Η δημιουργία ενός συνδέσμου με κάποιο αρχείο, πχ με το αρχείο: grades,γίνεται ως: Κείμενο Κείμενο Κείμενο  Ο Browser θα εμφανίσει το Κείμενο υπογραμμισμένο και μπλέ. Κείμενο Μόλις ο χρήστης κάνει "κλικ" πάνω στον σύνδεσμο (με το "ποντίκι") τότε συνδέεται με το αρχείο grades (που βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με το τρέχον αρχείο).

13  Εάν το αρχείο που "σκοπεύει" ο σύνδεσμος δεν είναι στον ίδιο κατάλογο με το τρέχον αρχείο, τότε καθορίζεται από ένα σχετικό path, πχ: Κείμενο ή ή Κείμενο  Στις παραπάνω περιπτώσεις υποτίθεται ότι το τρέχον και τα υπόλοιπα αρχεία βρίσκονται στον ίδιο εξυπηρετητή (server).

14  Σύνδεσμοι με έγγραφα σε διαφορετικό server απαιτούν πλήρη διεύθυνση, πχ: Bαθμοί Η πλήρης διεύθυνση ονομάζεται URL. (Universal Resource Locator) Οι διευθύνσεις έχουν το παρακάτω γενικό σχήμα: xxxx://host.domain/path/filename όπου xxxx είναι: http, gopher και news, για αρχεία σε WWW servers, Gopher servers, Usenet servers.

15 Η σύνταξη: Στείλτε τα σχόλιά σας στον υπεύθυνο ξεκινά την διαδικασία αποστολής Email προς τον χρήστη info@webmaster.gr Εμφανίζεται δε ως: Στείλτε τα σχόλιά σας στον υπέθυνο

16 Για να εμφανιστεί μια λίστα πχ: Apples Oranges Χρειάζεται η ετικέτα: (unordered list) και η ετικέτα: (list item) Η σύνταξη έχει ως: Apples Oranges

17 Για να εμφανιστεί μια λίστα πχ: 1. Apples 2. Oranges 3. Grapes Χρειάζονται οι ετικέτες: και (OL = Ordered List) Apples Oranges Grapes

18 Η ετικέτα έχει παραμέτρους.  Ταξινομεί με αριθμούς  Ταξινομεί με κεφαλαία γράμματα  Ταξινομεί με μικρά γράμματα  Ταξινομεί με κεφαλαίους Λατινικούς αριθμούς  Ταξινομεί με μικρούς Λατινικούς αριθμούς ισοδυναμεί με

19 Πχ οι εντολές: Apples Oranges> Παράγουν το παρακάτω αποτέλεσμα. Α. Apples B. Oranges Οι δε εντολές: Apples Oranges> Ι. Apples ΙΙ. Oranges κλπ...

20  H παράμετρος START χρησιμοποιείται με την ετικέτα για να ξεκινήσει την αρίθμηση από οποιοδήποτε αριθμό.  Η παράμετρος VALUE χρησιμοποιείται με την ετικέτα για να αποφύγει κάποιους αριθμούς. Πχ οι εντολές: Apples Oranges Grapes Bananas Παράγουν το παρακάτω αποτέλεσμα.

21 3. Apples 4. Oranges 7. Grapes 8.Bananas Εάν αντικαταστήσουμε την ετικέτα με την θα έχουμε: C. Apples D. Oranges G. Grapes H. Bananas Εάν αντικαταστήσουμε την ετικέτα με την θα έχουμε: iii. Apples iv. Oranges vii. Grapes viii. Bananas

22 Χρησιμοποιούν τις ετικέτες:  … (Definition List)  (Definition Term)  (Definition Data) Παράδειγμα Τίτλος 1 Κείμενο 1 Τίτλος 2 Κείμενο 1

23 Το προηγούμενο παράδειγμα θα εμφανίσει την παρακάτω διάταξη: Τίτλος 1 Κείμενο 1. Τίτλος 2 Κείμενο 2

24  … Έντονη (bold) γραφή.  … Πλάγια (Italic) γραφή.  … Γραφή γραφομηχανής.  … Εκθέτης.  … Δείκτης.  … Υπογράμμιση.  … Αύξηση μεγέθους.  … Μείωση μεγέθους

25 … Κεντράρει στην σελίδα οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσα. Επιβάλλει αλλαγή γραμμής Τοποθετεί μια οριζόντια γραμμή Έχει παραμέτρους Καθορίζει το πάχος Καθορίζει το πλάτος απόλυτa ή σε ποσοστό της σελίδας. Καθορίζει την θέση της γραμμής ή = CENTER ή = RIGHT (αριστερά, κέντρο ή δεξιά) Μη σκιασμένη γραμμή.

26 Η HTML υποστηρίζει δύο ειδών αρχεία εικόνων  GIF  JPEG  Ολοι οι ψηφιακοί σαρωτές (scanners), υποστηρίζουν τουλάχιστον μιά από τις δύο μορφές.  Yπάρχουν προγράμματα που μετασχηματίζουν άλλες μορφές σε gif ή jpeg.  Οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν σύνδεσμοι, και να εμφανίζονται σε διαφορετικές διαστάσεις (μεγενθυμένες ή σε σμίκρυνση).

27 Για ένθεση εικόνας που περιέχεται στο αρχείο πχ. globe.gif χρησιμοποιείται η ετικέτα :  Για αλλαγή του μεγέθους της εικόνας γίνεται χρήση των παραμέτρων WIDTH και HEIGHT:  Η εικόνα θα έχει πλάτος 200 και ύψος 100 pixels.  Η εικόνα θα έχει πλάτος το 50% και ύψος το 60% των αντίστοιχων διαστάσεων της σελίδας.  Eάν καθορισθεί μόνο μία εκ των δύο παραμέτρων, η άλλη υπολογίζεται αυτόματα για ισότροπη αλλαγή.

28 Για να χρησιμοποιηθεί η εικόνα του αρχείου info.gif ως σύνδεσμος για την διεύθυνση www.domainame.gr γράφουμε:  Κείμενο δίπλα σε εικόνα ευθυγραμμίζεται αυτόματα με το κάτω μέρος της, εκτός εάν καθοριστεί αλλοιώς με την παράμετρο ALIGN= (top, middle,bottom). Κείμενο...

29  … Το φόντο της σελίδος καθορίζεται από την εικόνα του αρχείου: stone.gif  … Καθορίζει το χρώμα του φόντου. color = #RRGGBB όπου RR, GG, BB διψήφιοι δεκαεξαδικοί αριθμοί για τις εντάσεις των χρωμάτων R,G,B (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε). Τα ψηφία του δεκαεξαδικού είναι: 0123456789ABCDEF Πχ : κάνει το φόντο της σελίδας κόκκινο.

30 The Bradys Marcia Carol Greg Jan Alice Peter Cindy Mike Bobby The Bradys Marcia Carol Greg Jan Alice Peter Cindy Mike Bobby

31  Ξεκινά τον σχηματισμό ενός πίνακα Σηματοδοτεί το τέλος του πίνακα  Τοποθετεί μια λεζάντα από πάνω Σηματοδοτεί το τέλος της λεζάντας  Ξεκινά τον σχηματισμό μιας σειράς Σηματοδοτεί το τέλος της σειράς  Ξεκινά τον σχηματισμό ενός κελιού Σηματοδοτεί το τέλος του κελιού ... Όπως και το έντονο και κέντρο Table Row Table Data

32 The Bradys Agnes Wilma George Gwen Skippy Alvin Harry Melvin Joe The Bradys Agnes Gwen Harry Wilma SkippyAlvin George MelvinJoe

33  BORDER="3" Κανονίζει το πάχος του περιγράμματος  CELLSPACING="1" Κανονίζει το πάχος του περιγράμματος του κελιού  CELLPADDING="1"> Κανονίζει το περιθώριο μέσα στο κελί Agnes Κανονίζει την θέση του κειμένου στο κελί. Δυνατές τιμές: "left", "center", "right"

34 Strange 1999-2000 2001 Tax Partial Subtotals TOTAL

35 Δυνατότητα παρουσιάσεων με χρήση πολλών παραθύρων

36 Νέα παράμετρος της ετικέτας  TARGET = "όνομα νέου παραθύρου" Παράδειγμα ΒΑΘΜΟΙ  Ανοίγει ένα νέο παράθυρο με το όνομα new, χωρίς να κλείσει το τρέχον.  Η παρουσίαση της σελίδας HREF="grades.html" θα εμφανιστεί στο νέο παράθυρο.

37 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ HI there You can see your grades here Math 19 Phys 18 Comp 16 Lite 19 ΑΡΧΕΙΟ grades.html Η πρώτη σελίδα εμφανίζεται ως: HI there You can see your grades here

38 Math 19 Phys 18 Comp 16 Lite 19 HI there You can see your grades here

39  Εισάγεται στο … μέρος της σελίδας.  Έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο καθορισμένο παράθυρο, όλες οι σελίδες που σχετίζονται με δεσμούς στους οποίους η παράμετρος TARGET έχει παραλειφθεί.

40 Math 19 Phys 18 Comp 16 Lite 19 Αρχείο Mathematics Professor: C. F.Gauss Physics Professor: A. Einstein Comp. Science Professor: A. Turing Literature Professor: S. Bellow Περιεχόμενα math.txt phys.txt comp.txt lite.txt

41 Με τις ετικέτες FRAMESET καθορίζουμε την δομή του πλαισίου, που απαρτίζεται από διαφορετικά παράθυρα. Με τις ετικέτες FRAME καθορίζουμε τα περιεχόμενα των διαφορετικών παραθύρων του πλαισίου.

42 Συντάσσεται με μία εκ των δύο παραμέτρων  COLS = " εύρος στήλης1, εύρος στήλης2,…"  ROWS = " ύψος σειράς1, ύψος σειράς2,…" Τα εύρη (ύψη) καθορίζονται είτε: Σε αριθμό pixels, ή Σε ποσοστό κάλυψης ή Με ένα αστερίσκο (*) για αυτόματη ρύθμιση.

43  Η παραπάνω σύνταξη έχει ως αποτέλεσμα το χώρισμα μιας σελίδας σε τρεις στήλες. Η πρώτη έχει εύρος 110 pixels, η δεύτερη έχει εύρος ίσον προς το 30% της σελίδας, και η τρίτη προσαρμόζεται στο εναπομένον εύρος. 110 270 520

44  Η παραπάνω σύνταξη έχει ως αποτέλεσμα το χώρισμα μιας σελίδας σε τρεις σειρές. Η πρώτη έχει ύψος 110 pixels, Η δεύτερη έχει ύψος ίσον προς το 30% της σελίδας, και Η τρίτη προσαρμόζεται στο εναπομένον ύψος. 110 270 520

45 Κάθε μέρος (στήλη ή σειρά) της διαμέρισης είναι ένα διαφορετικό παράθυρο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Τα παράθυρα αυτά μπορούν να έχουν ονόματα.

46 Για κάθε στήλη (ή σειρά) πρέπει να υπάρχει μια ετικέτα τύπου FRAME που θα καθορίζει το περιεχόμενο της διαμέρισης. Χωρίζεται η σελίδα σε δύο στήλες. Η πρώτη καταλαμβάνει τα 30% του εύρους της σελίδας και τα υπόλοιπα 70% η δεύτερη.

47 Τα περιεχόμενα της πρώτης στήλης καθορίζονται από το αρχείο grades.html που ορίζεται μέσω της παραμέτρου SRC : Τα περιεχόμενα της δεύτερης στήλης καθορίζονται από το αρχείο tex8.gif που επίσης ορίζεται μέσω της παραμέτρου SRC : Παρατηρήστε την επιπλέον παράμετρο name="new", που ονομάζει το παράθυρο της δεύτερης στήλης new. Αυτό το όνομα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την TARGET παράμετρο της ετικέτας

48 Math 19 Phys 18 Comp 16 Lite 19 grades.html

49 Math 19 Phys 18 Comp 16 Lite 19

50 Math 19 Phys 18 Comp 16 Lite 19 Mathematics Professor: C. F.Gauss

51 Math 19 Phys 18 Comp 16 Lite 19 Physics Professor: A. Einstein

52 Math 19 Phys 18 Comp 16 Lite 19 Comp. Science Professor: A. Turing

53 Math 19 Phys 18 Comp 16 Lite 19 Literature Professor: S. Bellow

54  option = AUTO, NO, YES  Απαγορεύει την μεταβολή της διαμέρισης από το χρήστη  Κανονίζει το κατακόρυφο και οριζόντιο περιθώριο

55  Τοποθετούνται μεταξύ … Μηχανές Αναζήτησης  Πληροφορούν τις "Μηχανές Αναζήτησης" (MA) Οι ΜΑ ψάχνουν συνέχεια στον Ιστό και δημιουργούν βάσεις δεδομένων που συνδέουν τις σελίδες με θεματικά αντικείμενα, λέξεις κλειδιά, ονόματα συγγραφέων κλπ  Δίνουν εντολές στον Browser Υπάρχει ένα περιορισμένο σύνολο εντολών που γίνεται δεκτό μέσω των ετικετών.

56 XXX παίρνει διάφορες τιμές όπως: description keywords generator copyright expires author YYY είναι κείμενο

57  Περιγράφει τα περιεχόμενα της σελίδας   Καθορίζει σχετικές λέξεις "κλειδιά"   Πληροφορεί για τον κατασκευαστή της σελίδας 

58 Με ΧΧ και με αντίστοιχο ΥΥ expires Wed, 26 Feb 1977 08:21:37 GMT pragma no-cache refresh 2; URL= http://www.cs.uoi.gr/ set-cookie cookievalue=2; path=/ window-target _top content-type text/html; charset=iso-8859-7

59 Εντέλει τον Browser να μην αποθηκεύσει την σελίδα ούτε καν προσωρινά. Σε χρόνο 2 sec "φορτώνει" το καθορισμένο URL

60  Δημιουργούμε το σύνολο των σελίδων και τις τοποθετούμε σε ένα κατάλογο έστω με το όνομα public_html  Το αρχείο της κεντρικής σελίδας πρέπει να ονομαστεί: index.html ή index.htm

61 Ποιόν σκοπό εξυπηρετούν ?  Τα "Στυλιστικά Φύλλα" σκοπό έχουν να επιδρούν στην εμφάνιση των σελίδων με ένα συνεπή, εύκολο και ολοκληρωμένο τρόπο.  Διευκολύνουν το συγγραφικό έργο.  Συντελούν στην συστηματική τήρηση κανόνων αισθητικής ομοιομορφίας.

62 CSS Example H1 {font-size: 32pt; color: red} H2 {font-size: 24pt; color: blue} Η ετικέτα … Τοποθετείται μεταξύ …

63  Η ετικέτα επιτρέπει την διαμόρφωση των παραμέτρων των ετικετών της HTML.  H1 {font-size: 32pt; color: red} Καθορίζει ότι η ετικέτα θα χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 32 στιγμών και χρώματος κόκκινου.  H2 {font-size: 24pt; color: blue} Αντίστοιχα για την ετικέτα

64 TAG { Ιδιότητα_1: τιμή; Ιδιότητα_2: τιμή; … } Όπου TAG οποιοδήποτε όνομα HTML ετικέτας, πχ :  Η1  BODY  P Απομένει να καθοριστούν οι ιδιότητες και οι αντίστοιχες τιμές.

65 P { text-indent: 3em ; color: red; font-size: 18pt }  Καθορίζει ότι για την παράγραφο ( … ), η εσοχή θα είναι 3 φορές το μέγεθος της γραμματοσειράς.  Το χρώμα της γραμματοσειράς κόκκινο.  Το μέγεθος της γραμματοσειράς 18 στιγμών.

66 Είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε διάφορες κατηγορίες διαμόρφωσης για την ίδια ετικέτα. Δηλαδή η ίδια ετικέτα μπορεί να έχει περισσότερα του ενός στυλ. Παράδειγμα:  H1.norm { color: #0000FF; font-size: 24pt }  H1.enh { color: #FF2288; font-size: 32pt } Classes

67 Στο παράδειγμα κατασκευάστηκαν δύο κατηγορίες για την ετικέτα Η1.  norm  enh Θα μπορούν δε να χρησιμοποιούνται ως εξής: Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η και η

68  Οι κατηγορίες μπορούν να ορίζονται και ξεχωριστά, χωρίς την παρουσία κάποιας ετικέτας HTML. Πχ:.norm { color: #0000FF; font-size: 24pt }.enh { color: #FF2288; font-size: 32pt } Θα μπορούν δε να χρησιμοποιούνται ως εξής: Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

69 Ένας εναλλακτικός τρόπος για τον καθορισμό του στυλ είναι ο ID επιλογέας (ID selector).  #pib {color: black; font-size: 40pt } Χρησιμοποιείται δε ως:  Εισαγωγή Είναι προτιμητέα η χρήση των κατηγοριών

70 Παράδειγμα: P EM { background: yellow } Το παραπάνω στυλ ερμηνεύεται ως εξής: Κείμενο που είναι εντός και των δύο ετικετών: … κείμενο … Θα έχει κίτρινο φόντο.

71 P EM { background: yellow } Παράδειγμα This is an emphasized piece of text and it is treated specially Isn't it great ? INDEED !!!

72 Παράδειγμα This is an emphasized piece of text and it is treated specially Isn't it great ? INDEED !!! Εμφάνιση

73 Είναι δυνατόν να ορίσει κανείς κοινές ιδιότητες για μια ομάδα ετικετών. Π.χ: H1, H2, H3 {color: red; font-family:sans-serif} font-family:sans-serif} Grouping Ο παραπάνω κανόνας επιβάλει ότι για τις ετικέτες, και το χρώμα θα είναι κόκκινο και η γραμματοσειρά τύπου sans-serif.

74 Οι δηλώσεις:  A:link {color: red}  A:active { color: blue; font-size: 125% }  A:visited {color: green; font-size: 85% } Έχουν ως αποτέλεσμα:  Οι δεσμοί είναι κόκκινοι  Οι ενεργοί δεσμοί μπλε και 125% μεγαλύτεροι  Οι χρησιμοποιημένοι δεσμοί πράσινοι και 85% μικρότεροι Pseudo-classes Anchor pseudo-classes

75 Οι δηλώσεις:  P:first-line {font-variant: small-caps; font-weight: bold}  P:first-letter {font-size: 300% ; float: left} Επηρεάζουν αντίστοιχα την πρώτη γραμμή και το πρώτο γράμμα μιας παραγράφου.

76

77  CGI: Common Gateway Interface To Common Gateway Interface είναι ένα πρότυπο για την παροχή διεπαφών εφαρμογών σε Web servers με βάση τη είσοδο που λαμβάνεται από τους Web Browsers. Ουσιαστικά μιας εφαρμογής που τρέχει στο σύστημα και στον Web Server.  Τα CGI Scripts επιτρέπουν στους χρήστες των σελίδων να ‘αλληλεπιδρούν’ δυναμικά με μια σελίδα. Ένα CGI script εκτελείται σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε να παράγει ως έξοδο δυναμικές πληροφορίες.

78  Ένα URL το οποίο χρησιμοποιείται από έναν Web Browser αναφέρεται σε ένα script. Ο browser συνδέεται με τον server μέσω αυτού του URL.  Όταν ο server λάβει την αίτηση από τον Browser εκτελεί το script στο οποίο αναφέρεται το URL.  Στη συνέχεια, το script ανάλογα με την είσοδο του browser εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες όπως πρόσβαση σε βάση δεδομένων ή κλήση άλλων υποπρογραμμάτων.  Ακολούθως παράγει κάποια έξοδο και ο server την χρησιμοποιεί και την επιστρέφει στον browser ο οποίος στο τελικό στάδιο την εμφανίζει στην οθόνη του χρήστη.

79  Οι περισσότερες φόρμες αποτελούνται από δύο διαφορετικά μέρη: Τον HTML κώδικα για την φόρμα και το script που θα αφορά την επεξεργασία των στοιχείων της φόρμας όταν το script θα εκτελείται στον server. Η ιδιότητα ACTION η οποία βρίσκεται στο tag FORM περιέχει το όνομα το script που εκτελείται στον server. Π.χ. http://www.cs.uoi.gr/cgi-bin/script1

80  Καθορίζει τον τρόπο αποστολής των δεδομένων της φόρμας από τον browser του χρήστη στον server, και από εκεί στο script.  Οι δυνατές τιμές είναι δύο: GET ή POST

81  Με τη χρήση της GET τα δεδομένα που περιέχονται στη φόρμα πακετάρονται και τοποθετούνται στο τέλος του URL που καθορίστηκε από την ACTION. Τα δεδομένα εκχωρούνται στην προκαθορισμένη μεταβλητή περιβάλλοντος QUERY_STRING.  Με την χρήση της POST τα δεδομένα στέλνονται ξεχωριστά από την κλήση προς το script. Τα δεδομένα στέλνονται σαν διαφορετική δομή δεδομένων.


Κατέβασμα ppt "HTML Μιχάλης Κουλίνας Α.Μ.:774 Χρήστος Μπουρνάζης Α.Μ.:792 Ρογκάκος Γεώργιος Α.Μ.:817."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google