Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Α΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1979: Ίδρυση (Καθ. Κ. Σολδάτος).
1ο εργαστήριο στην Ελλάδα (2ο εργαστήριο - Νοσ. Παπανικολάου 1983) (1979 – 2006): Συνεργάτες του εργαστηρίου – μέλη Ψυχιατρικής Κλινικής : Π. Σακκάς, Ι. Μπεργιαννάκη, Δ. Δικαίος, Θ.Παπαρρηγόπουλος, Κ. Ψάρρος

3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΔΟΜΗ
Μελέτη πρωτοπαθών και δευτεροπαθών διαταραχών ύπνου. Δυνατότητα ταυτόχρονης υπνο- πολυσωματογραφικής καταγραφής δύο ασθενών και προσεχώς τριών. Δυνατότητα μελέτης διαταραχών κιρκάδιων ρυθμών, κύκλου «ύπνου – εγρήγορσης» (μέσω της ακτιγραφίας) Εξωτερικό τακτικό ιατρείο διαταραχών ύπνου αποτελούμενο από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, νευρολόγους, πνευμονολόγους.

4 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ. Δικαίος (Υπεύθυνος Μονάδας)
Θ. Παπαρρηγόπουλος, Κ. Ψάρρος, Χ. Θελερίτης Α. Μπονάκης, Ν.-Τ. Οικονόμου Γ. Τρακαδά Α. Κώνστα Π. Κτώνας (σύμβουλος σε θέματα ανάλυσης βιοσημάτων) Ε. Βεντούρας, Σ. Γολεμάτη Ι.-Δ. Μπεργιαννάκη, Π. Σακκάς Σ. Παπαγεωργίου, Α. Κυρώζης, Ν. Σκαρμέας, Ν. Καλφάκης Μ. Σολδάτου, Χ. Τσέκου, Δ. Χαρμπίλας

5 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

6 Eρευνητικές δραστηριότητες – ερευνητικά πεδία
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Eρευνητικές δραστηριότητες – ερευνητικά πεδία Αϋπνία – Κλινική Επιδημιολογία Παραϋπνίες Aυτόματη ανάλυση σήματος ΗΕΓ/ΗΟΓ ύπνου Υπνικές άτρακτοι Νευρωνικό δίκτυο για την αυτόματη ανίχνευση υπνικών ατράκτων Αυτόματη ανάλυση βραδέων κυμάτων δ

7 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Αϋπνία – Κλινική και Επιδημιολογία
- Athens Insomnia Scale: validation of an instrument based on ICD-10 criteria. Soldatos CR, Dikeos DG, Paparrigopoulos TJ. J Psychosom Res Jun;48(6): - The diagnostic validity of the Athens Insomnia Scale. Soldatos CR, Dikeos DG, Paparrigopoulos TJ. J Psychosom Res Sep;55(3):263-7. - How do individuals sleep around the world? Results from a single-day survey in ten countries. Soldatos CR, Allaert FA, Ohta T, Dikeos DG. Sleep Med Jan;6(1):5-13. - Insomnia and its correlates in a representative sample of the Greek population. Paparrigopoulos T, Tzavara C, Theleritis C, Psarros C, Soldatos C, Tountas Y. BMC Public Health Sep 3;10:531.

8 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Αϋπνία – Κλινική και Επιδημιολογία
Dikeos D, Georgantopoulos G. Medical comorbidity of sleep disorders. Curr Opin Psychiatry Jul;24(4): Ferentinos P, Kontaxakis V, Havaki-Kontaxaki B, Paparrigopoulos T, Dikeos D, Ktonas P, Soldatos C. Sleep disturbances in relation to fatigue in major depression. J Psychosom Res Jan;66(1):37-42. Korres SG, Papadakis CE, Riga MG, Balatsouras DG, Dikeos DG, Soldatos CR. Sleep position and laterality of benign paroxysmal positional vertigo. J Laryngol Otol Dec;122(12): Lee KA, Beyene Y, Paparrigopoulos TJ, Dikeos DG, Soldatos CR. Circadian rhythms and sleep patterns in urban Greek couples. Biol Res Nurs Jul;9(1):42-8. Lazaratou H, Dikeos DG, Anagnostopoulos DC, Sbokou O, Soldatos CR. Sleep problems in adolescence. A study of senior high school students in Greece. Eur Child Adolesc Psychiatry Jul;14(4): Dikeos DG, Soldatos CR. The condition of insomnia: etiopathogenetic considerations and their impact on treatment practices. Int Rev Psychiatry Aug;17(4):

9 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Παραϋπνίες
REM sleep behaviour disorder: clinical profiles and pathophysiology. Paparrigopoulos TJ. Int Rev Psychiatry. 2005;(4): A familial case of sleep rhythmic movement disorder persistent into adulthood; approach to pathophysiology. Bonakis A, Kritikou I, Vagiakis E, Nanas S, Papageorgiou SG. Mov Disord. 2011;26(9):   Lamotrigine withdrawal may worsen RBD symptoms. Economou NT, Bonakis A, Ghika A, Ferini-Strambi L, Vassilopoulos D, Kyrozis A. Neurologist. 2011;17(5): Agomelatine may improve RBD symptoms. Bonakis A, Economou NT, Papageorgiou SG, Vagiakis E, Nanas S, Paparrigopoulos T. J Clin Psychopharmacology accepted 2012

10 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Aυτόματη ανάλυση σήματος ΗΕΓ/ΗΟΓ ύπνου
Εφαρμογή της αυτόματης ανάλυσης σήματος (υπνικές άτρακτοι, βραδέα κύματα δ, οφθαλμογράφημα) Δημιουργία νευρωνικού δικτύου και άλλων μεθόδων ανάλυσης σήματος Ανοϊκά σύνδρομα, σχιζοφρένεια, κατάθλιψη και προσεχώς και σε άλλες νόσους (π.χ. αϋπνία)

11 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Υπνικές άτρακτοι
Sleep spindle incidence dynamics: a pilot study based on a Markovian analysis. Ktonas PY, Paparrigopoulos T, Monoyiou EA, Bergiannaki JD, Soldatos CR. Sleep May 1;23(3):419-23 Time-frequency analysis methods to quantify the time-varying microstructure of sleep EEG spindles: Possibility for dementia biomarkers? Ktonas, P.Y., Golemati, S., Xanthopoulos, P., Sakkalis, V., Ortigueira, M.D., Tsekou, H., Zervakis, M., Paparrigopoulos, T., Bonakis, A., Economou, N.T., Theodoropoulos, P., Papageorgiou, S.G., Vassilopoulos, D., Soldatos, C.R.. Journal of Neuroscience Methods 185: , 2009. Independent component analysis for source localization of EEG sleep spindle components. Ventouras, E.M., Ktonas, P.Y., Tsekou, H., Paparrigopoulos, T., Kalatzis, I., Soldatos, C.R. Computational Intelligence and Neuroscience, Epub 2010 Mar 29, 2010.

12 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νευρωνικό δίκτυο για την αυτόματη ανίχνευση υπνικών ατράκτων Sleep spindle detection using artificial neural networks trained with filtered time-domain EEG: a feasibility study. Ventouras, E.M., Monoyiou, E.A., Ktonas, P.Y., Paparrigopoulos, T., Dikeos, D.G., Uzunoglu N.K., Soldatos, C.R. Computer Methods and Programs in Biomedicine 78: , 2005. Performance Evaluation of an Artificial Neural Network Automatic Spindle Detection System. Ventouras E.M, Economou N.T, Kritikou I, Tsekou H, Paparrigopoulos TJ, Ktonas PY. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc accepted Αυτόματη ανάλυση βραδέων κυμάτων δ Differences in EEG delta frequency characteristics and patterns in slow wave sleep between dementia patients and controls: A pilot study. Bonanni, E., Di Coscio, E., Maestri, M., Carnicelli, L., Tsekou, H., Economou, N.T., Paparrigopoulos, T., Bonakis, A., Papageorgiou, S.G., Vassilopoulos, D., Soldatos, C.R., Murri, L., Ktonas, P.Y. Journal of Clinical Neurophysiology 29: 50-54, 2012.

13 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Κλινικό έργο

14 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Εξωτερικό τακτικό ιατρείο διαταραχών ύπνου
Αϋπνία (πρωτοπαθής-δευτεροπαθής) και εν γένει οι διαταραχές του ύπνου με ψυχιατρικό υπόβαθρο. Υπεύθυνος Ιατρείου Θ. Παπαρρηγόπουλος. Ψυχίατροι Κ. Ψάρρος και Χ. Θελερίτης, ψυχολόγος Α. Κώνστα Διαταραχές ύπνου με νευρολογικό υπόβαθρο (ναρκοληψία, παραϋπνίες, κλπ) Α. Μπονάκης, Ν-Τ. Οικονόμου Διαταραχές αναπνοής στον ύπνο Γ. Τρακαδά

15 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Εργαστηριακή διερεύνηση
Νυκτερινή υπνοπολυγραφική μελέτη διαταραχών ύπνου Hμερήσιες υπνοπολυγραφικές μελέτες (MSLT – MWT) σε υπερυπνίες

16 Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες

17 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Τέσσερις διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη: Π. Θεοδωρόπουλος, Ν.Τ. Οικονόμου, Ε. Τσούκας (ύπνος και άνοια), Χ. Τσεκου (ύπνος και σχιζοφρένεια) Διπλωματική εργασία σε εξέλιξη: Α. Κώνστα (διαχείριση του στρές σε άτομα με προβλήματα ύπνου) Eνεργός συμμετοχή στις διεθνείς επιστημονικές δραστηριότητες της Ευρωπαικής Εταιρίας Έρευνας του Ύπνου (Εuropean Sleep Research Societies – ESRS) καθώς και στις τακτικές συνελεύσεις των Εθνικών Εταιριών Ύπνου (Assembly of National Sleep Societies – ANSS) Εκπαίδευση σε επισκέπτες επιστήμονες από το εξωτερικό Δημιουργία σχολής εκπαίδευσης τεχνικών ύπνου (1ο σχολείο Ιούνιος 2012)

18 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κεντρο Μελέτης ύπνου – Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Pisa (Ιταλία). Υπευθ. Prof. Murri Sleep Disorders Centre –University San Raffaele – Milan (Ιταλία) Υπευθ. Prof. Ferini-Strambi Sleep Centre – Neurocenter of Southern Switzerland – Lugano (Ελβετία) Υπευθ. Prof. Bassetti Κέντρο Μελέτης Ύπνου – Κλινική εντατικής Θεραπείας Νοσ. Ευαγγελισμός. Υπευθ. Καθ. Ρούσσος, Ζακυνθινός. Κος Βαγιάκης Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Υπευθ. Καθ. Νικήτα Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Αθήνας Υπευθ. Καθ. Βεντούρας

19 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ GRANTS – ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ
BIOPATTERN: Computational Intelligence for Biopattern Analysis in Support of e-Healthcare (EU FP6 NoE, Project No , ; PI: University of Plymouth). PISA AWARD: Grant for the joint project “Neurophysiological study of sleep in demented patients” Ενίσχυση από διάφορες πηγές μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

20 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ BRAINTECH: Brain-inspired Technologies to Improve the Quality of Life of Older People (EU FP7-PEOPLE-2012-ITN, Marie Curie Program; PI: University of Plymouth) pending BRAINAGING: Patient-specific Computer-based Models of Pathological Aging Brain for Personalized and Predictive Healthcare in Dementia (EU FP7-ICT —PI: University of Plymouth, UK) pending BIOPROFILE: Info-structure for Research and Clinical Applications of Computer-based Models and Simulation in Predictive Healthcare for Dementia (EU FP7-ICT —PI: University of Plymouth, UK) pending

21 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Και ενώ εσείς κοιμόσασταν… Κάποιοι εργαζόντουσαν…

22 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Κάποιοι άλλοι (συ)σκεπτόντουσαν…

23 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Και προσπαθούσαν να βρουν λύσεις…

24 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Ενώ κάποιοι φαίνεται τις είχαν ήδη βρει…


Κατέβασμα ppt "ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google