Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4/19/20151 Είναι δυνατό για τους ανθρώπους να μοιραστούν τις παραλίες και τους ωκεανούς με τις χελώνες της θάλασσας. Η μοίρα τους εξαρτάται από όλους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4/19/20151 Είναι δυνατό για τους ανθρώπους να μοιραστούν τις παραλίες και τους ωκεανούς με τις χελώνες της θάλασσας. Η μοίρα τους εξαρτάται από όλους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 4/19/20151 Είναι δυνατό για τους ανθρώπους να μοιραστούν τις παραλίες και τους ωκεανούς με τις χελώνες της θάλασσας. Η μοίρα τους εξαρτάται από όλους μας. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πρέπει οι ίδιοι να μοιραστούν την ευθύνη για να είναι οι παραλίες μας φιλικές στις χελώνες -!

3 4/19/20152 What is a loggerhead sea turtle? Ο αφθονότερος όλων των θαλασσίων χελωνών, αυτό το όμορφο π λάσματα φθάνει σε 4 5 π όδια στο μήκος και ζυγίζει μέχρι 400 - 500 λίβρες. Οι Loggerheads είναι καφεκόκκινοι π ίσω και π ορτοκαλής και κίτρινος α π ό κάτω. Α π οκτούν συχνά τις λαβίδες και την ανά π τυξη φυκιών στα κοχύλια τους.

4 4/19/20153 Did you know… Οι Loggerheads είναι αερόβια ερπετά, το επιστημονικό όνομά τους είναι Caretta. Περνούν το 90% της ζωής τους στο νερό. Το κοινό όνομα αναφέρεται στο μεγάλο κεφάλι της χελώνας. Οι Loggerheads είναι οι πιό κοινές χελώνες θάλασσας στη Φλώριδα. Τα τρόφιμά τους αποτελούνται από τα μαλάκια, τα καβούρια και τα ζώα που βρίσκονται σε σκόπελους και βράχους

5 4/19/20154 Why are Loggerheads endangered? Από το 1983 ο πληθυσμός της χελώνας Loggerhead έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50%, κάνοντας το ένα απειλούμενο υπό εξαφάνιση είδος. Ο π ληθυσμός τους έχει μειωθεί λόγω της ανά π τυξης των ακτών και της διαταραχής των π αραλιών α π ό ανθρώ π ινες δραστηριότητες ό π ως ο καθαρισμός, η οδήγηση, και ο τεχνητός φωτισμός, συλλογή των αυγών, καταστρε π τικές π ρακτικές αλιείας, ρύ π ανση και η α π όρριψη των α π ορριμμάτων στον ωκεανό.

6 4/19/20155 How can you help the Loggerheads? Σιγουρευτείτε ότι δεν αφήνετε τα απορρίμματα στην παραλία, εάν βλέπετε οποιαδήποτε απορρίμματα απομάκρυνε ’τα. Μπερδεύουν μερικές φορές τα απορρίμματα με τα τρόφιμα. Κρατήστε το φωτισμό κλεισμένο κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και εκκόλαψης των αυγών. Αυτή η εποχή επεκτείνεται από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου ιδανικά. Ο φωτισμός πρέπει να παραμείνει μακριά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι πηγές φωτός που παραμένουν επάνω τους έχουν επιπτώσεις ακόμα για το ένα τρίτο των μικρών που προκύπτει από τις φωλιές σε μια δεδομένη νύχτα.

7 4/19/20156 What makes loggerheads so special? Ο loggerhead είναι π ιθανά η μεγαλύτερη σκληρή - ξεφλουδισμένη χελώνα. Α π οτελούν π ερί π ου το 90% του π ληθυσμού χελωνών θερινής θάλασσας. Κολυμ π ούν με " το π έταγμα " με τα βατραχο π έδιλά τους ενώ οι π ερισσότερες άλλες χελώνες " κω π ηλατούν " με τα π όδια τους. Μ π ορούν να γεννήσουν μέχρι 100 αυγά σε κάθε φωλιά.

8 4/19/20157 What should you do if you see a loggerhead nesting? Μην πάτε επίσης κοντά στη χελώνα. Μην πετάξετε φακό ή οποιοδήποτε άλλο φως στα μάτια της χελώνας Μην πιάσετε τα αυγά ή μην βάλετε οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα στη φωλιά. Μπορείτε να εισαγάγετε βακτηρίδια ή να τραυματίσετε τα αυγά.

9 4/19/20158 A loggerhead goes for a swim!

10 4/19/20159 Loggerhead Hatchlings!

11 10 Successful Loggerhead Release!

12 4/19/201511 The End!!!


Κατέβασμα ppt "4/19/20151 Είναι δυνατό για τους ανθρώπους να μοιραστούν τις παραλίες και τους ωκεανούς με τις χελώνες της θάλασσας. Η μοίρα τους εξαρτάται από όλους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google