Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PET -???MRI-Φυσιολογικό CT-Φυσιολογικό >> Εγκεφαλικός Θάνατος >> Καμία Απεικόνιση Διαφοροποίηση του Σπινθηρογραφήματος από τις Μορφολογικές Απεικονίσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PET -???MRI-Φυσιολογικό CT-Φυσιολογικό >> Εγκεφαλικός Θάνατος >> Καμία Απεικόνιση Διαφοροποίηση του Σπινθηρογραφήματος από τις Μορφολογικές Απεικονίσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 PET -???MRI-Φυσιολογικό CT-Φυσιολογικό >> Εγκεφαλικός Θάνατος >> Καμία Απεικόνιση Διαφοροποίηση του Σπινθηρογραφήματος από τις Μορφολογικές Απεικονίσεις από τις Μορφολογικές Απεικονίσεις

3 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Φυσιολογική / Παθοφυσιολογική απεικόνιση οργάνων και συστημάτων. Θεραπευτικές Εφαρμογές. In Vitro Μετρήσεις. Φυσιολογική / Παθοφυσιολογική απεικόνιση οργάνων και συστημάτων. Θεραπευτικές Εφαρμογές. In Vitro Μετρήσεις.

4 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ «Το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο οι πυρήνες ορισμένων ατόμων (πατρικοί πυρήνες) είναι ασταθείς, εκπέμπουν ακτινοβολία (σωματιδιακή ή/και ηλεκτρομαγνητική) και μετατρέπονται σε άλλους πυρήνες (θυγατρικούς πυρήνες), οι οποίοι έχουν μικρότερη μάζα ή μικρότερη ενέργεια. Οι παραγόμενοι πυρήνες μπορεί να είναι είτε σταθεροί είτε ασταθείς, οπότε διασπώνται και πάλι».

5 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ Ορίζονται οι επισημασμένες ουσίες που χορηγούνται σε ασθενείς για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή χρησιμοποιούνται για in vitro εξετάσεις με ραδιονουκλίδια. Διάγνωση → γ-ακτινοβολία Θεραπεία → σωματιδιακή ακτινοβολία (συνήθως β) ή σωματιδιακή και ηλεκτρομαγνητική (β+γ). Ορίζονται οι επισημασμένες ουσίες που χορηγούνται σε ασθενείς για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή χρησιμοποιούνται για in vitro εξετάσεις με ραδιονουκλίδια. Διάγνωση → γ-ακτινοβολία Θεραπεία → σωματιδιακή ακτινοβολία (συνήθως β) ή σωματιδιακή και ηλεκτρομαγνητική (β+γ).

6 ΙΔΑΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟ Κατάλληλες φυσικές, χημικές, βιολογικές ιδιότητες. Σταθερή σύνδεση με το ραδιονουκλίδιο (για τον επιθυμητό χρόνο ακτινοβόλησης). Υψηλή ειδική ραδιενέργεια. Συγκέντρωση αποκλειστικά στο όργανο «στόχος» (μεγάλος λόγος target/background). Χωρίς παρενέργειες. Εύκολη διαθεσιμότητα – χαμηλό κόστος. Κατάλληλες φυσικές, χημικές, βιολογικές ιδιότητες. Σταθερή σύνδεση με το ραδιονουκλίδιο (για τον επιθυμητό χρόνο ακτινοβόλησης). Υψηλή ειδική ραδιενέργεια. Συγκέντρωση αποκλειστικά στο όργανο «στόχος» (μεγάλος λόγος target/background). Χωρίς παρενέργειες. Εύκολη διαθεσιμότητα – χαμηλό κόστος.

7 ΙΔΑΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟNOYKΛΙΔΙΟ (για in vivo σπινθηρογράφηση) Εκπομπή αποκλειστικά γ-ακτινοβολίας (Εγ ≈ 150 keV). Κατάλληλο χρόνο φυσικού υποδιπλασιασμού. Παροχή μέσω «γεννήτριας». Επισήμανση μεγάλου αριθμού ουσιών. Εύκολη διαθεσιμότητα – χαμηλό κόστος. Εκπομπή αποκλειστικά γ-ακτινοβολίας (Εγ ≈ 150 keV). Κατάλληλο χρόνο φυσικού υποδιπλασιασμού. Παροχή μέσω «γεννήτριας». Επισήμανση μεγάλου αριθμού ουσιών. Εύκολη διαθεσιμότητα – χαμηλό κόστος.

8 Πίνακας 1: Τα σημαντικότερα ραδιονουκλίδια στην Πυρηνική Ιατρική ΡαδιονουκλίδιoΕκπεμπόμενη Ακτινοβολία/Ενέργεια (keV) Χρόνος Ημιζωής (t1/2) 99mTc 131Ι γ 140 γ 364 β- 600 6 h 8,04 d 125Ι 123I γ 35 27 γ 159 60 d 67Ga 68Ga 51Cr 91 γ 185 300 β+ 1900 γ 320 78,1 h 68 min 27,7 d 75Se 201Tl 81mKr 127Xe 133Xe 111In 113mIn 11C 13N 15O γ 265 280 Χ 67-81 γ 135 167 γ 191 γ 172 203 375 γ 809 γ 171 245 γ 393 β+ 1000 β+ 1200 β+ 1700 120 d 3,1 d 13 s 36,4 d 5,3 d 67,4 h 100 min 20,4 min 10 min 2 min

9 Πίνακας 1: Τα σημαντικότερα ραδιονουκλίδια στην Πυρηνική Ιατρική ΡαδιονουκλίδιoΕκπεμπόμενη Ακτινοβολία/Ενέργεια (keV) Χρόνος Ημιζωής (t1/2) 18Fβ+ 600110 min 32P 89Sr 90Y 198Au 186Re 76Br 75Br 153Sm 109Pd β- 1710 (Emax) β- 1460 (Emax) β- 2270 (Emax) β- 960 β- 1070 (Emax) γ 137 β+ 3700 β+ 1700 β- 810, 710, 640 γ 103 β- Εmax 1000 14,3 d 52,0 d 2,7 d 3,7 d 16,2 h 98 min 46,8 h 13,4 h

10 ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ενδοφλέβια (κατά κανόνα). Per os, ενδομυϊκά, ενδοαρτηριακά, υποδόρια, ενδοδερμικά, εισπνοή, τοπική χορήγηση, χορήγηση σε κοιλότητες. Ενδοφλέβια (κατά κανόνα). Per os, ενδομυϊκά, ενδοαρτηριακά, υποδόρια, ενδοδερμικά, εισπνοή, τοπική χορήγηση, χορήγηση σε κοιλότητες.

11 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1-2 περιπτώσεις / 10.000 χορηγήσεις. Μικρή ακτινική επιβάρυνση. 1-2 περιπτώσεις / 10.000 χορηγήσεις. Μικρή ακτινική επιβάρυνση.

12 IN VITRO ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις διάφορων ουσιών, όπως ορμόνες, καρκινικοί δείκτες, αντισώματα, επίπεδα φαρμάκων. Το ραδιονουκλίδιο που συνήθως χρησιμοποιείται είναι το Ι-125 (Εγ 27-35 keV, T ½ 60 d). Τεχνικές: RIA (radioimmunoassay), IRMA (immunoradiometric assay). Υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις διάφορων ουσιών, όπως ορμόνες, καρκινικοί δείκτες, αντισώματα, επίπεδα φαρμάκων. Το ραδιονουκλίδιο που συνήθως χρησιμοποιείται είναι το Ι-125 (Εγ 27-35 keV, T ½ 60 d). Τεχνικές: RIA (radioimmunoassay), IRMA (immunoradiometric assay).

13 R I A Ανταγωνισμός μεταξύ επισημασμένης και μη επισημασμένης ουσίας για τη σύνδεση με συγκεκριμένη (περιορισμένη) ποσότητα μονοκλωνικού αντισώματος. Το ποσοστό της επισημασμένης ουσίας που συνδέεται με το αντίσωμα είναι αντιστρόφως ανάλογο της συγκέντρωσης της μη επισημασμένης ουσίας. Αβ + Αg* Αβ-Αg* (επισημασμένο σύμπλοκο) + Αg Aβ-Αg (μη επισημασμένο σύμπλοκο) Διαχωρισμός συμπλόκων από μη συνδεδεμένη ουσία – μέτρηση ραδιενέργειας. Πρότυπα διαλύματα – καμπύλη αναφοράς. Ανταγωνισμός μεταξύ επισημασμένης και μη επισημασμένης ουσίας για τη σύνδεση με συγκεκριμένη (περιορισμένη) ποσότητα μονοκλωνικού αντισώματος. Το ποσοστό της επισημασμένης ουσίας που συνδέεται με το αντίσωμα είναι αντιστρόφως ανάλογο της συγκέντρωσης της μη επισημασμένης ουσίας. Αβ + Αg* Αβ-Αg* (επισημασμένο σύμπλοκο) + Αg Aβ-Αg (μη επισημασμένο σύμπλοκο) Διαχωρισμός συμπλόκων από μη συνδεδεμένη ουσία – μέτρηση ραδιενέργειας. Πρότυπα διαλύματα – καμπύλη αναφοράς.

14

15 I R M A Eπισημαίνεται το μονοκλωνικό αντίσωμα. Το αντιγόνο προσροφάται σε στερεή φάση, ενώ το επισημασμένο αντίσωμα είναι σε υγρή φάση («one-site»). Δύο μονοκλωνικά αντισώματα (ένα επισημασμένο και ένα μη επισημασμένο) συνδέονται σε διαφορετικά σημεία της ουσίας – «sandwich» («two-site»). Το ποσοστό του επισημασμένου αντισώματος που συνδέεται με την προς μέτρηση ουσία είναι ανάλογο της συγκέντρωσης της ουσίας. Διαχωρισμός συμπλόκων αντιγόνου-επισημασμένου αντισώματος – μέτρηση ραδιενέργειας. Πρότυπα διαλύματα – καμπύλη αναφοράς. Eπισημαίνεται το μονοκλωνικό αντίσωμα. Το αντιγόνο προσροφάται σε στερεή φάση, ενώ το επισημασμένο αντίσωμα είναι σε υγρή φάση («one-site»). Δύο μονοκλωνικά αντισώματα (ένα επισημασμένο και ένα μη επισημασμένο) συνδέονται σε διαφορετικά σημεία της ουσίας – «sandwich» («two-site»). Το ποσοστό του επισημασμένου αντισώματος που συνδέεται με την προς μέτρηση ουσία είναι ανάλογο της συγκέντρωσης της ουσίας. Διαχωρισμός συμπλόκων αντιγόνου-επισημασμένου αντισώματος – μέτρηση ραδιενέργειας. Πρότυπα διαλύματα – καμπύλη αναφοράς.

16

17

18 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καλοήθεις (νόσος Graves, «τοξικό» αδένωμα, «τοξική» πολυοζώδης βρογχοκήλη) και κακοήθεις (θηλώδες, θυλακιώδες) παθήσεις θυρεοειδούς – 131 Ι. Επώδυνες οστικές μεταστάσεις ( 89 Sr, 186 Re-HEDP, 153 Sm-EDTMP). Καρκινωματώδης ασκίτης – πλευρίτις ( 90 Y, 90 Y-Moab). Φλεγμονώδεις αρθρίτιδες ( 90 Y, 186 Re, 169 Er). Νευροενδοκρινείς όγκοι ( 131 I-MIBG, 90 Y-octreotide, 111 In-octreotide). Λεμφώματα ( 90 Y-Moab) Πολυκυτταραιμία rubra vera ( 32 P). Καλοήθεις (νόσος Graves, «τοξικό» αδένωμα, «τοξική» πολυοζώδης βρογχοκήλη) και κακοήθεις (θηλώδες, θυλακιώδες) παθήσεις θυρεοειδούς – 131 Ι. Επώδυνες οστικές μεταστάσεις ( 89 Sr, 186 Re-HEDP, 153 Sm-EDTMP). Καρκινωματώδης ασκίτης – πλευρίτις ( 90 Y, 90 Y-Moab). Φλεγμονώδεις αρθρίτιδες ( 90 Y, 186 Re, 169 Er). Νευροενδοκρινείς όγκοι ( 131 I-MIBG, 90 Y-octreotide, 111 In-octreotide). Λεμφώματα ( 90 Y-Moab) Πολυκυτταραιμία rubra vera ( 32 P).

19 γ-CAMERA Anger (1958). Συμβατική γ-camera (απεικόνιση σε δύο διαστάσεις). Τομογραφική γ-camera (SPECT) περιστροφή της μία (ή περισσοτέρων) ανιχνευτικών κεφαλών γύρω από το εξεταζόμενο όργανο (180 ο ή 360 ο ) σύνθεση της εικόνας στους τρεις άξονες (εγκάρσιο, οβελιαίο, επιμήκη). Anger (1958). Συμβατική γ-camera (απεικόνιση σε δύο διαστάσεις). Τομογραφική γ-camera (SPECT) περιστροφή της μία (ή περισσοτέρων) ανιχνευτικών κεφαλών γύρω από το εξεταζόμενο όργανο (180 ο ή 360 ο ) σύνθεση της εικόνας στους τρεις άξονες (εγκάρσιο, οβελιαίο, επιμήκη).

20

21 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ SPECT ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Λήψη πληροφοριών για το εξεταζόμενο όργανο σε τρεις διαστάσεις, που παρέχει τη δυνατότητα καλύτερου και ακριβέστερου εντοπισμού των «βλαβών» - εκτίμηση του όγκου. Μικρότερη επίπτωση της ακτινοβολίας των παρακείμενων ιστών και οργάνων (background). Δυνατότητα διόρθωσης των εικόνων για εξασθένιση της ακτινοβολίας (attenuation correction) και την κίνηση του ασθενή (motion correction). Μεγαλύτερη δυνατότητα ημιποσοτικών υπολογισμών. Λήψη πληροφοριών για το εξεταζόμενο όργανο σε τρεις διαστάσεις, που παρέχει τη δυνατότητα καλύτερου και ακριβέστερου εντοπισμού των «βλαβών» - εκτίμηση του όγκου. Μικρότερη επίπτωση της ακτινοβολίας των παρακείμενων ιστών και οργάνων (background). Δυνατότητα διόρθωσης των εικόνων για εξασθένιση της ακτινοβολίας (attenuation correction) και την κίνηση του ασθενή (motion correction). Μεγαλύτερη δυνατότητα ημιποσοτικών υπολογισμών.

22 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PET Το ποζιτρόνιο που εκπέμπεται από κάθε ραδιονουκλίδιο εξουδετερώνεται από ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο των ιστών παράγοντας ένα ζεύγος φωτονίων γ ενέργειας 511 keV. β + + e - 2γ (Εγ = 511keV) Τα δυο φωτόνια εκπέμπονται με αντίθετη διεύθυνση και η μεταξύ τους γωνία είναι 180 ο. Το ποζιτρόνιο που εκπέμπεται από κάθε ραδιονουκλίδιο εξουδετερώνεται από ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο των ιστών παράγοντας ένα ζεύγος φωτονίων γ ενέργειας 511 keV. β + + e - 2γ (Εγ = 511keV) Τα δυο φωτόνια εκπέμπονται με αντίθετη διεύθυνση και η μεταξύ τους γωνία είναι 180 ο.

23 CAMERA ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (ΡΕΤ)  Ταυτόχρονη ανίχνευση των ζευγών φωτονίων 511 keV που προκύπτουν από την αλληλοεξουδετέρωση των ποζιτρονίων (εκπέμπονται από τα χορηγούμενα ραδιοϊσότοπα) με γειτονικά ηλεκτρόνια.  Στα συστήματα ΡΕΤ χρησιμοποιούνται εκατοντάδες έως χιλιάδες ανιχνευτές, σε κυκλικούς, εξαγωνικούς ή οκταγωνικούς δακτύλιους και σε αντιδιαμετρική σύνδεση μεταξύ τους.  Συστήματα PET – CT (fusion).  Ταυτόχρονη ανίχνευση των ζευγών φωτονίων 511 keV που προκύπτουν από την αλληλοεξουδετέρωση των ποζιτρονίων (εκπέμπονται από τα χορηγούμενα ραδιοϊσότοπα) με γειτονικά ηλεκτρόνια.  Στα συστήματα ΡΕΤ χρησιμοποιούνται εκατοντάδες έως χιλιάδες ανιχνευτές, σε κυκλικούς, εξαγωνικούς ή οκταγωνικούς δακτύλιους και σε αντιδιαμετρική σύνδεση μεταξύ τους.  Συστήματα PET – CT (fusion).

24 PET Camera

25 Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά PET- ραδιονουκλιδίων Ραδιονουκλίδιο Χρόνος Υποδιπλασιασμού 11 C 13 N 15 O 18 F 68 Ga 82 Rb 20,4 min 10 min 2 min 110 min 68 min 75 sec

26 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΡΕΤ  Καλύτερα χαρακτηριστικά των ραδιοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις μελέτες «ΡΕΤ», ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητα επισήμανσης μεταβολιτών και παρακολούθησης μεταβολικών οδών.  Καλύτερη ευαισθησία και διακριτική ικανότητα.  Ακριβέστερη διόρθωση για την εξασθένιση της ακτινοβολίας (attenuation correction).  Ασύγκριτη δυνατότητα ημιποσοτικών / ποσοτικών αναλύσεων  ιδιαίτερα χρήσιμος είναι ο υπολογισμός του SUV (ή SUVmax).  Καλύτερα χαρακτηριστικά των ραδιοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις μελέτες «ΡΕΤ», ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητα επισήμανσης μεταβολιτών και παρακολούθησης μεταβολικών οδών.  Καλύτερη ευαισθησία και διακριτική ικανότητα.  Ακριβέστερη διόρθωση για την εξασθένιση της ακτινοβολίας (attenuation correction).  Ασύγκριτη δυνατότητα ημιποσοτικών / ποσοτικών αναλύσεων  ιδιαίτερα χρήσιμος είναι ο υπολογισμός του SUV (ή SUVmax).  Τιμές SUV>1 χαρακτηρίζουν την αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου

27 Μειονεκτήματα (?)  απαραίτητη η ύπαρξη κυκλοτρονίου.  υψηλό κόστος παραγωγής ραδιοεπισημασμένων βιομορίων.  υψηλό κόστος προμήθειας και λειτουργίας  μεγάλη εξειδίκευση. Σύγκριση PET vs SPECT

28 ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπολογίζεται ότι το 80 - 90% των εξετάσεων PET-CT αφορά ογκολογικούς ασθενείς  Ογκολογία  Νευρολογία  Καρδιολογία  Ψυχιατρική

29 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ PET ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ  την πρώιμη διάγνωση  τη σταδιοποίηση – επανασταδιοποίηση  την εκτίμηση του βαθμού κακοήθειας  την επιλογή της καταλληλότερης (πιο «θερμής») θέσης για βιοψία  τη διάγνωση υποτροπής  τη δ.δ. βιώσιμου από νεκρωμένο όγκο (ουλώδη ιστό)  την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία  το σχεδιασμό των ακτινοθεραπευτικών πεδίων Τελικά η ποζιτρονιακή τομογραφία επιφέρει αλλαγή της θεραπευτικής αγωγής περίπου σε έναν στους τρεις ογκολογικούς ασθενείς (Czernin J, et al, Ann Rev Med, 2002).  την πρώιμη διάγνωση  τη σταδιοποίηση – επανασταδιοποίηση  την εκτίμηση του βαθμού κακοήθειας  την επιλογή της καταλληλότερης (πιο «θερμής») θέσης για βιοψία  τη διάγνωση υποτροπής  τη δ.δ. βιώσιμου από νεκρωμένο όγκο (ουλώδη ιστό)  την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία  το σχεδιασμό των ακτινοθεραπευτικών πεδίων Τελικά η ποζιτρονιακή τομογραφία επιφέρει αλλαγή της θεραπευτικής αγωγής περίπου σε έναν στους τρεις ογκολογικούς ασθενείς (Czernin J, et al, Ann Rev Med, 2002).

30 Απεικόνιση Όγκων με PET-camera Tα νεοπλασματικά κύτταρα έχουν: αυξημένο ρυθμό γλυκόλυσης, –συγκεντρώνουν εκλεκτικά την 18 FDG. αυξημένη πρωτεϊνοσύνθεση, αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού, αυξημένη αιματική ροή συχνά εμφανίζουν υποξία και έχουν ειδικούς υποδοχείς ή χαρακτηριστικά αντιγόνα Tα νεοπλασματικά κύτταρα έχουν: αυξημένο ρυθμό γλυκόλυσης, –συγκεντρώνουν εκλεκτικά την 18 FDG. αυξημένη πρωτεϊνοσύνθεση, αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού, αυξημένη αιματική ροή συχνά εμφανίζουν υποξία και έχουν ειδικούς υποδοχείς ή χαρακτηριστικά αντιγόνα

31 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ  Fluorodeoxyglucose ( 18 FDG) - Επισημασμένο ανάλογο της γλυκόζης, προσλαμβάνεται από τα κύτταρα και φωσφορυλιώνεται από την εξοκινάση, δεν μεταβολίζεται περαιτέρω  δόση: 370-555 MBq – ακτινική επιβάρυνση: 4-10 mSv  Επισημασμένα ανάλογα αμινοξέων ( 11 C-L-methionine, 18 F- fluoroalanine).  Επισημασμένα ανάλογα βάσεων του DNA ( 11 C-thymidine, 18 F-adenosine, 18 F-fluorodeoxuridine, 18 F-ethyluracil).  15 O-H 2 O, 62 Cu-PTSM (εκτίμηση αιματικής ροής).  18 F-fluoromisonidazole (υποξία).  Επισημασμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα ( 18 F- fluorouracil, 13 N-cisplatin, 11 C-ethonal).  18 F-β-estradiol (απεικόνιση οιστρογονικών υποδοχέων).  Fluorodeoxyglucose ( 18 FDG) - Επισημασμένο ανάλογο της γλυκόζης, προσλαμβάνεται από τα κύτταρα και φωσφορυλιώνεται από την εξοκινάση, δεν μεταβολίζεται περαιτέρω  δόση: 370-555 MBq – ακτινική επιβάρυνση: 4-10 mSv  Επισημασμένα ανάλογα αμινοξέων ( 11 C-L-methionine, 18 F- fluoroalanine).  Επισημασμένα ανάλογα βάσεων του DNA ( 11 C-thymidine, 18 F-adenosine, 18 F-fluorodeoxuridine, 18 F-ethyluracil).  15 O-H 2 O, 62 Cu-PTSM (εκτίμηση αιματικής ροής).  18 F-fluoromisonidazole (υποξία).  Επισημασμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα ( 18 F- fluorouracil, 13 N-cisplatin, 11 C-ethonal).  18 F-β-estradiol (απεικόνιση οιστρογονικών υποδοχέων). 18 F-FDG

32

33

34 FOLLOW-UP Ασθενής με Ca παχέος εντέρου – ηπατική μετάσταση – αριστερή ημιηπατεκτομή (FDG PET-CT). Υποτροπή (Α, Β) Πλήρης ανταπόκριση (C, D). Μετά 3 μήνες

35 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ GIST – τοπική υποτροπή στο κοιλιακό τοίχωμα. (FDG PET-CT) πριν και 2 μήνες μετά τη χημειοθεραπεία. Μερική μεταβολική ανταπόκριση (η SUV μειώθηκε από 13.5 σε 6.4) GIST – μερική γαστρεκτομή. Ηπατικές μεταστάσεις. (FDG PET-CT) πριν και 2 μήνες μετά τη χημειοθεραπεία. Πλήρης μεταβολική ανταπόκριση

36 Ca παχέος εντέρου – μετάσταση στο ήπαρ - μερική ηπατεκτομή (FDG PET-CT). Τοπική υποτρπή ΥΠΟΤΡΟΠΗ - ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ

37 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ DNA – ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ Αδενοκαρκίνωμα γαστροοισοφαγικής συμβολής ( 18 F-fluorothymidine PET-CT)

38 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ Λεμφαδενική μετάσταση 18 F-FDG 18 F-Galacto-RGD

39 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ με PET-CAMERA Αυξημένη κατανάλωση / συγκέντρωση γλυκόζης από τα ενεργοποιημένα λευκοκύτταρα και μακροφάγα. Ανίχνευση φλεγμονών στους πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας, μαστούς, οστά, περιτοναϊκή κοιλότητα κλπ. Μειονεκτήματα: διαθεσιμότητα – κόστος. Αυξημένη κατανάλωση / συγκέντρωση γλυκόζης από τα ενεργοποιημένα λευκοκύτταρα και μακροφάγα. Ανίχνευση φλεγμονών στους πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας, μαστούς, οστά, περιτοναϊκή κοιλότητα κλπ. Μειονεκτήματα: διαθεσιμότητα – κόστος.

40 ) Οστεομυελίτιδα στέρνου ( 18 FDG/PET) ) Οστεομυελίτιδα O3-O4 ( 18 FDG/PET)

41 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ PET νεκρό μυοκάρδιο βιώσιμο μυοκάρδιο

42 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ «PET» ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ  sens. ≈ 93%, spec. ≈ 92%, norm. ≈ 93%, acc ≈ 91%.  Συνδυασμός κατά κανόνα με φαρμακολογικές δοκιμασίες (μικρός χρόνος υποδιπλασιασμού των ισοτόπων).  Ελαφρώς καλύτερη διαγνωστική αξία της PET σε σύγκριση με τη SPECT - Πιθανώς υπερτερεί της SPECT σε παχύσαρκους ασθενείς.  sens. ≈ 93%, spec. ≈ 92%, norm. ≈ 93%, acc ≈ 91%.  Συνδυασμός κατά κανόνα με φαρμακολογικές δοκιμασίες (μικρός χρόνος υποδιπλασιασμού των ισοτόπων).  Ελαφρώς καλύτερη διαγνωστική αξία της PET σε σύγκριση με τη SPECT - Πιθανώς υπερτερεί της SPECT σε παχύσαρκους ασθενείς. ACC/AHA/ASNC Guidelines, 2003 STRESS REST STRESS REST ΝΟΣΟΣΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

43 11 C – HED Ασθενής με εκτεταμένο Ε.Μ.

44 Νόσος Alzheimer Οι κυριότερες αναδείξεις της PET στη νόσο ALZHEIMER είναι: δ.δ. από απλή ελάττωση της μνήμης, μετωποκροταφική άνοια και αγγειακή εγκεφαλοπάθεια εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία  Ευαισθησία 93%  Ειδικότητα 80%  Ακρίβεια 87% Οι κυριότερες αναδείξεις της PET στη νόσο ALZHEIMER είναι: δ.δ. από απλή ελάττωση της μνήμης, μετωποκροταφική άνοια και αγγειακή εγκεφαλοπάθεια εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία  Ευαισθησία 93%  Ειδικότητα 80%  Ακρίβεια 87%

45 Νόσος Parkinson’s ( 18 FDOPA)

46 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Γονιδιακή απεικόνιση  Νέα ραδιοφάρμακα  Φαρμακοκινητική micro PET-CT Charite – Virchow Klinikum

47 ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ GRADE III GRADE II  συσχετισμός γονότυπου – φαινότυπου  απεικόνιση γονιδιακής θεραπείας Σύγκριση γενετικού profile, συγκέντρωσης FDG και βαθμού κακοήθειας σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνο (Lee JD. et al, EJNM, 2004)

48 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Η ποζιτρονιακή απεικόνιση, οδηγεί σε εξοικονόμηση χρημάτων (κυρίως σε ογκολογικούς ασθενείς), παρά το γεγονός ότι το κόστος της εξέτασης είναι σχετικά υψηλό Η εξοικονόμηση δαπανών, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει τα 5000$ ανά ασθενή (2100$ σε ασθενείς με colorectal cancer), οφείλεται στην καθοριστική συμβολή της μεθόδου στην ορθή διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών Η αποφυγή περιττών διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών πράξεων, πέρα από οικονομικό όφελος έχει ανεκτίμητη αξία για την υγεία (συχνά και τη ζωή) του ασθενούς, ενώ απελευθερώνει υγειονομικές υπηρεσίες για εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη Η ποζιτρονιακή απεικόνιση, οδηγεί σε εξοικονόμηση χρημάτων (κυρίως σε ογκολογικούς ασθενείς), παρά το γεγονός ότι το κόστος της εξέτασης είναι σχετικά υψηλό Η εξοικονόμηση δαπανών, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει τα 5000$ ανά ασθενή (2100$ σε ασθενείς με colorectal cancer), οφείλεται στην καθοριστική συμβολή της μεθόδου στην ορθή διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών Η αποφυγή περιττών διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών πράξεων, πέρα από οικονομικό όφελος έχει ανεκτίμητη αξία για την υγεία (συχνά και τη ζωή) του ασθενούς, ενώ απελευθερώνει υγειονομικές υπηρεσίες για εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη

49 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Από τα στατιστικά δεδομένα της Ελλάδας η χρήση της τεχνολογίας αφορά 20000-25000 ασθενείς ετησίως. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας υπολογίζονται σε περίπου 2000 οι ογκολογικοί ασθενείς που χρήζουν εξέτασης PET-CT ετησίως. Η εξέταση έχει κοστολογηθεί από το ΚΕΣΥ στα 900 Ευρώ (το φάρμακο κοστολογείται επιπλέον 600 Ευρώ). Δεν υπάρχει μονάδα PET-CT στην Ελλάδα εκτός Αθηνών!!! ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1 εξέταση ημερησίως καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα. 3 - 4 εξετάσεις ημερησίως καλύπτουν και το κόστος της επένδυσης.

50 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ!


Κατέβασμα ppt "PET -???MRI-Φυσιολογικό CT-Φυσιολογικό >> Εγκεφαλικός Θάνατος >> Καμία Απεικόνιση Διαφοροποίηση του Σπινθηρογραφήματος από τις Μορφολογικές Απεικονίσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google