Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σελ. 1 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας Βασικές αρχές IP Τηλεφωνίας Ε.2.1.2 ΙΙ Ι Παρουσίαση IP τηλεφωνίας Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα IP και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σελ. 1 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας Βασικές αρχές IP Τηλεφωνίας Ε.2.1.2 ΙΙ Ι Παρουσίαση IP τηλεφωνίας Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα IP και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 σελ. 1 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας Βασικές αρχές IP Τηλεφωνίας Ε.2.1.2 ΙΙ Ι Παρουσίαση IP τηλεφωνίας Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα IP και παραδοσιακής τηλεφωνίας Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

2 σελ. 2 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας Εισαγωγή στην IP τηλεφωνία (Ι) Η υπηρεσία Voice Οver IP (VoIP) χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο του Διαδικτύου (Internet Protocol) για να μεταφέρει τη φωνή, πάνω από το Internet, ή από οποιοδήποτε σύγχρονο τοπικό ή μη δίκτυο δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται μετατρέποντας τη φωνή σε “πακέτα” ψηφιακών δεδομένων. Δεδομένου ότι το Internet δεν έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει μεταφορά ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο, έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες και πρωτόκολλα που εστιάζουν στην ποιοτική και αξιόπιστη μετάδοση της φωνής από το ένα σημείο στο άλλο. Η μετάδοση φωνής έχει σαφώς μεγαλύτερες απαιτήσεις από τη μετάδοση δεδομένων αφού δεν επιτρέπει καθυστερήσεις ή απώλειες πακέτων. Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

3 σελ. 3 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας Εισαγωγή στην IP τηλεφωνία (ΙΙ) Με την IP τηλεφωνία είναι δυνατό να υλοποιηθούν (διαφανώς για τον τελικό χρήστη) όλες οι υπηρεσίες της κλασικής τηλεφωνίας, παρέχοντας επιπρόσθετα νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Οι αυξημένες ανάγκες μετάδοσης φωνής και δεδομένων που παρουσιάζονται σε μικρομεσαίες αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς, έχουν αποτέλεσμα την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας με σκοπό:  Την παροχή νέων βελτιωμένων υπηρεσιών και την αύξηση της παραγωγικότητας  Την ενοποίηση των δικτύων φωνής δεδομένων  Τη μείωση του κόστους χρήσης και διαχείρισης Εκτιμάται ότι μέχρι το 2009 το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων θα χρησιμοποιούν υπηρεσίες ΙP τηλεφωνίας για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας τους. Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

4 σελ. 4 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας ΙP Τηλεφωνία Η γενικότερη σύγκλιση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών οδηγεί στην ενοποίηση των δικτύων δεδομένων και φωνής. Ειδικότερα:  Η ραγδαία αύξηση της χωρητικότητας (ταχύτητας) των δικτύων δεδομένων επιτρέπει πλέον τη χρήση τους για εφαρμογές μετάδοσης πολυμεσικής πληροφορίας (φωνής, εικόνας) σε πραγματικό χρόνο.  Η IP τηλεφωνία επιτρέπει τη χρήση τόσο του Internet όσο και κλειστών εταιρικών δικτύων δεδομένων για επικοινωνίες φωνής, ενοποιώντας πολλαπλούς χώρους παρουσίας μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και των κινητών χρηστών.  Οι επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα χρήσης του τοπικού δικτύου τους (LAN) τόσο για τη μεταφορά δεδομένων (αρχεία, λογιστήριο κ.λπ.) όσο και για τις εσωτερικές επικοινωνίες φωνής  Η χρήση υπηρεσιών IP τηλεφωνίας έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση οικονομικών και διαχειριστικών πόρων. Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας Τεχνολογικό πλαίσιο

5 σελ. 5 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας Κλασική τηλεφωνία Στην κλασική τηλεφωνία που όλοι γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της κλήσης δημιουργείται ένα συνεχές κύκλωμα από τον καλούντα έως τον καλούμενο. Τη δέσμευση και τη δημιουργία του κυκλώματος την αναλαμβάνουν τη στιγμή της κλήσης τα κέντρα μεταγωγής κλήσεων του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. H ορολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς για τα δίκτυα κλασικής τηλεφωνίας είναι το PSTN - Public Switched Telephony Network (Δημόσιο δίκτυο μεταγωγής τηλεφωνικών κλήσεων) Κέντρα μεταγωγής κλήσεων ΟΤΕ (Switching Centers) PSTN Καλούμενος Απλές τηλ. συσκευές Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας Ενδεικτική τοπολογία Καλών

6 σελ. 6 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία Κάποιες από τις βασικές αρχές λειτουργίας της IP τηλεφωνίας είναι:  Η φωνή μετατρέπεται σε πακέτα δεδομένων. Για τη μετατροπή αυτή χρησιμοποιούνται ευέλικτοι αλγόριθμοι συμπίεσης του ψηφιοποιημένου σήματος μειώνοντας κατά πολύ την απαιτούμενη χωρητικότητα για τη μετάδοση τους.  Τυπική αναλογία: Ένα κανάλι κλασικής τηλεφωνίας αντιστοιχεί με περίπου 6 κανάλια IP τηλεφωνίας  Κάθε συσκευή (ΙP τηλέφωνο) διαθέτει διεύθυνση IP, όπως ακριβώς και ένας προσωπικός υπολογιστής  Τα IP τηλέφωνα μπορεί να έχουν αριθμοδοσία ανάλογη με αυτή των συμβατικών  Κάθε πακέτο φωνής περιέχει την IP διεύθυνση του αποδέκτη της κλήσης  Τα πακέτα μπορούν να φτάσουν στον προορισμό τους ακολουθώντας πολλαπλές εναλλακτικές διαδρομές σύμφωνα με τους κανόνες δρομολόγησης του Internet  Για την μετάδοση των πακέτων της φωνής χρησιμοποιούνται κάποια εξειδικευμένα πρωτόκολλα που βελτιώνουν την ποιότητα και τη συνέχεια της συνομιλίας Βασικές αρχές λειτουργίας (Ι) Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

7 σελ. 7 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία  Οι κλήσεις μέσω IP τηλεφωνίας μπορούν να δρομολογηθούν και στο Δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας (PSTN) μέσω ειδικών πυλών (VoIP Gateways) τις οποίες διαθέτουν συνήθως πάροχοι υπηρεσιών ΙP τηλεφωνίας.  Η ΙP τηλεφωνία μπορεί να υλοποιηθεί και με τους τρεις παρακάτω τρόπους:  Από χρήστη VoIP σε χρήστη VoIP (IP-IP)  Από τηλέφωνο σε χρήστη VoIP (PSTN -IP)  Από τηλέφωνο σε τηλέφωνο (PSTN – IP – PSTN) Βασικές αρχές λειτουργίας (ΙΙ) Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

8 σελ. 8 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία 1 η περίπτωση: Χρήστης VoIP  Χρήστης VoΙP Σε αυτή τη περίπτωση η επικοινωνία μπορεί να γίνει αποκλειστικά μέσω Internet και χωρίς καμία χρέωση. Για να πραγματοποιηθεί η φωνητική επικοινωνία ανάμεσα σε δύο μέρη μέσω Internet θα πρέπει (εκτός από τη σύνδεση στο Internet – κατά προτίμηση ADSL): Να διαθέτουν την ίδια εφαρμογή επικοινωνίας εγκατεστημένη στον υπολογιστή τους καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό (μικρόφωνο, ακουστικά) Είτε να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (ειδικό ΙP Τηλέφωνο που υποστηρίζει τα διαδεδομένα πρωτόκολλα) το οποίο θα συνδέεται απευθείας στο ADSL modem/router Τρόποι λειτουργίας (Ι) Internet ADSL Modem PC VoIP Phone ADSL Modem PC VoIP Phone Α Β Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

9 σελ. 9 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία 2η περίπτωση: Χρήστης Τηλεφώνου (PSTN)  Χρήστης VoΙP Χρήστης VoΙP  Χρήστης Τηλεφώνου (PSTN) Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται κάποιος εξοπλισμός σε ένα από τα δύο μέρη. Είναι όμως απαραίτητη η ύπαρξη συνδρομής σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών VoIP. Η κλήση έχει πολύ μικρότερη χρέωση από μια κανονική υπεραστική – διεθνή κλήση. Τρόποι λειτουργίας (ΙΙ) PSTN ADSL Modem PC VoIP Phone Internet VoIP Gateway παρόχου ΑΒ Απλή τηλ. συσκευή Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

10 σελ. 10 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία 3η περίπτωση: Χρήστης Τηλεφώνου (PSTN)  Χρήστης Τηλεφώνου (PSTN) Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η ύπαρξη συνδρομής σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών VoIP. Ο πάροχος χρησιμοποιεί το Internet ως δίκτυο κορμού για τη μετάδοση της κλήσης υπεραστικά ή διεθνώς. Το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο χρησιμοποιείται μόνο για τη μετάδοση της κλήσης στο τελευταίο μίλι. Για το λόγο αυτό το κόστος κλήσης είναι μειωμένο. Τρόποι λειτουργίας (ΙIΙ) PSTN VoIP Gateway παρόχου περιοχής Α VoIP Gateway παρόχου περιοχής Β Internet ΑΒ Απλή τηλ. συσκευή Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

11 σελ. 11 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία Τοπικό δίκτυο κτιρίου Gateway Internet Εταιρικό δίκτυο δεδομένων Τοπικό δίκτυο κτιρίου Συσκευές IP PSTN Απλές τηλ. συσκευές Gateway VoIP Gateway Συσκευές IP Υποκατάστημα Β’ Υποκατάστημα Α’ PC - Softphone PC Softphone Συσκευές IP Κινητοί χρήστες με υπολογιστή παλάμης Ενδεικτικό λειτουργικό διάγραμμα ενοποιημένου εταιρικού δικτύου φωνής - δεδομένων Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

12 σελ. 12 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία Υλοποίηση στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»

13 σελ. 13 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας ΙP Τηλεφωνία  Ως τερματική συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί:  Ο προσωπικός υπολογιστής με σύνδεση στο δίκτυο, με τη χρήση ειδικού λογισμικού (π.χ Softphone) μικροφώνου και ακουστικών  Ειδική τηλεφωνική συσκευή  Συσκευές οι οποίες επιτρέπουν τη διασύνδεση κοινών τηλεφωνικών συσκευών με το Internet χωρίς να χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής  Υπολογιστές παλάμης με δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης (WiFi)  Λοιπός εξοπλισμός για την υποστήριξη VoIP  Δρομολογητής που υποστηρίζει τα απαραίτητα πρωτόκολλα  VoIP Gateway ή τηλεφωνικό κέντρο με αντίστοιχη λειτουργικότητα  Εξυπηρετητής με ειδικό λογισμικό διαχείρισης Εξοπλισμός Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

14 σελ. 14 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία Τα βασικά πρότυπα και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στην IP τηλεφωνία είναι: Πρωτόκολλο δικτύου  IP – Internet Protocol Πρωτόκολλα Μεταφοράς  TCP – Transmission Control Protocol  UDP – User Datagram Protocol Εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας (QoS – Quality of Service)  RTP – Real time transport protocol  RSVP – Resource Reservation Protocol Πρωτόκολλα σηματοδοσίας IP τηλεφωνίας  H.323  SIP – Session initiation Protocol  MGCP – Media Gateway Control Protocol Αναφορά σε πρωτόκολλα και πρότυπα Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

15 σελ. 15 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία Στην IP τηλεφωνία εκτός από τις γνωστές λειτουργίες της κλασικής τηλεφωνίας παρέχονται και υπηρεσίες όπως:  Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Δυνατότητα επικοινωνίας με πελάτες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, φαξ και ευφυών φωνητικών μηνυμάτων (φωνητικό ταχυδρομείο) μέσα σε ένα και μόνο φάκελο αλληλογραφίας (inbox).  Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω τηλεφώνου (κινητού και σταθερού), με χρήση της τεχνολογίας μετατροπής "κειμένου σε ομιλία" (text-to-speech).  Web Browsing – Διεπαφή διαδικτυακών υπηρεσιών.  Υπηρεσίες έξυπνης δρομολόγησης κλήσεων, μεταφορά τηλεφωνικών κλήσεων από το δίκτυο στον προσωπικό υπολογιστή και διαχείριση των επαφών.  Αυτόματη διανομή κλήσεων και ενσωμάτωση με βάσεις δεδομένων. Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας Υπηρεσίες

16 σελ. 16 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία  Ενοποίηση δικτύων δεδομένων και φωνής. Χρήση κοινού εξοπλισμού καθώς και κοινής καλωδίωσης. Πολλές φορές το ίδιο καλώδιο (UTP) χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του τηλεφώνου και του υπολογιστή μιας θέσης εργασίας.  Μειωμένο κόστος διαχείρισης.  Πρακτικά μηδενικό κόστος κλήσεων εντός του ενδοεταιρικού δικτύου (π.χ. από ένα υποκατάστημα σε άλλο).  Δεν υπάρχει η ανάγκη διατήρησης απλών τηλεφωνικών γραμμών. Δεν υφίστανται πάγια τέλη μίσθωσης γραμμών.  Μειωμένο κόστος πραγματοποίησης εξωτερικών κλήσεων.  Γρήγορη επιστροφή αρχικής επένδυσης.  Οι επεκτάσεις γίνονται κυρίως με την προσθήκη τηλεφώνων και μόνο. Δεν απαιτούνται προμήθειες επιπλέον εξοπλισμού (π.χ. αναβάθμιση χωρητικότητας τηλεφωνικού κέντρου). Πλεονεκτήματα Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας

17 σελ. 17 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP Τηλεφωνία  Μεγαλύτερο κόστος αρχικής επένδυσης (από πολλούς θεωρείται ότι το συνολικό κόστος απόκτησης είναι μικρότερο).  Μη σταθερή ποιότητα υπηρεσίας που εξαρτάται από τον φόρτο του δικτύου. Υπάρχει πιθανότητα κακής ποιότητας ήχου ή διακοπών της επικοινωνίας σε περιόδους αιχμής. Η ύπαρξη ειδικών πρωτοκόλλων στους δρομολογητές του δικτύου κορμού που επιτρέπουν την κατά προτεραιότητα δρομολόγηση των πακέτων φωνής, μπορεί να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα αυτή.  Έλλειψη κοινού πλαισίου αριθμοδότησης των φορέων VoIP.  Η χρήση των επιπλέον υπηρεσιών απαιτεί εξοικείωση των χρηστών με τη νέα τεχνολογία. Μειονεκτήματα Ε.2.1.2 Βασικές αρχές IP τηλεφωνίας


Κατέβασμα ppt "Σελ. 1 Ε2.1 Λειτουργία & Υπηρεσίες Τηλεφωνίας Βασικές αρχές IP Τηλεφωνίας Ε.2.1.2 ΙΙ Ι Παρουσίαση IP τηλεφωνίας Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα IP και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google