Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

THE USE OF ICT IN THE EFL CLASSROOM THE USE OF ICT IN THE EFL CLASSROOM ΛΑΜΙΑ 08 – 03 -2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "THE USE OF ICT IN THE EFL CLASSROOM THE USE OF ICT IN THE EFL CLASSROOM ΛΑΜΙΑ 08 – 03 -2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 THE USE OF ICT IN THE EFL CLASSROOM THE USE OF ICT IN THE EFL CLASSROOM ΛΑΜΙΑ 08 – 03 -2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ…  Η δημιουργία νέων περιβαλλόντων μάθησης όπου, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βελτιώνουν τις γνώσεις τους ή και να αποκτούν νέες γνώσεις, αλληλεπιδρώντας με το τεχνολογικό μέσο, στο εργαστήριο των υπολογιστών τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε συνεργασία με τους άλλους μαθητές σε μικρές ομάδες.

3 Εκπαιδευτικό λογισμικό (ΕΛ ) Τι είναι το ΕΛ;  Εκπαιδευτικό λογισμικό (ΕΛ) χαρακτηρίζεται κάθε λογισμικό / εφαρμογή για τη χρήση του τεχνολογικού μέσου / μηχανήματος που ονομάζεται υπολογιστής το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς διδασκαλίας και μάθησης σε ένα δεδομένο εκπαιδευτικό σύστημα

4 Τα οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ και των ΕΛ  Παθητικότητα > Δραστηριοποίηση  Συνεργατική μάθηση  Ανακαλυπτική και αυτόνομη μάθηση  Μεταγνωστικές ικανότητες  Διόρθωση – Αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση  Διαθεματικότητα  Παραγωγικότητα και Αντικειμενοποίηση  Το εκπαιδευτικό λογισμικό συμπληρώνει το σχολικό υλικό

5 ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τι είναι το Εκπαιδευτικό Σενάριο; Μία δομημένη, πλήρης και εφαρμόσιμη διδακτική πρόταση  «δομημένη»: μορφή του σεναρίου που είναι σαφής, διακρίνεται σε θεματικές ενότητες και στηρίζεται σε ένα μοντέλο συγγραφής σεναρίων  «πλήρης»: το σύνολο των παιδαγωγικών και γνωστικών πτυχών της μαθησιακής διαδικασίας που προτείνει το σενάριο  «εφαρμόσιμη»: το πλαίσιο λειτουργίας και εφαρμογής του σεναρίου σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας

6 Δομή Εκπαιδευτικού Σεναρίου Ένα σενάριο αποτελείται συνήθως από:  τους μαθησιακούς / διδακτικούς στόχους  την κεντρική ιδέα (τίτλος) που διέπει το σενάριο  τους εμπλεκόμενους και τους ρόλους τους (π.χ. μαθητής, δάσκαλος, συμμαθητής)  τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούν οι εμπλεκόμενοι (π.χ. οι μαθητές θα συζητούν – γράφουν – διαβάζουν – ρωτούν – απαντούν – σχολιάζουν – εξηγούν – εφαρμόζουν – αναλύουν – συνθέτουν – προβληματίζονται – αξιολογούν και αξιολογούνται)  το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή ή μη μορφή  τις Τ.Π.Ε. που προτείνονται προς χρήση (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό)

7 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεναρίου  Είναι εντάξιμο στο κύριο διδακτικό έργο μου και στην καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου μου;  Έχει σαφείς στόχους και σκοπούς;  Ενισχύει-προωθεί: –αλληλεπίδραση –συνεργασία μαθητών –ενεργό συμμετοχή μαθητών –διερεύνηση –οικοδόμηση της γνώσης –δημιουργικότητα και κριτική σκέψη μαθητών –αξιολόγηση- αυτοαξιολόγηση –Διαθεματικότητα;  Χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά μέσα & τα αλλά εκπαιδευτικά εργαλεία με ισορροπία και οικονομία;  Είναι απλό και αξιοποιήσιμο;

8 Λογισμικά που διαθέτουμε  Δημοτικό  ΑΓΓΛΙΚΑ Δ΄ ΕΩΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (δημιουργός – εκδότης SIEM 2008, έκδοση 1.0) - PC CD-ROM  Π.Ι. Εκπαιδευτικό λογισμικό CD-ROM: Αγγλικά Δ΄ & Ε΄ Δημοτικού, Αγγλικά ΣΤ΄ Δημοτικού  Γυμνάσιο  English + Basic  Π.Ι. Εκπαιδευτικό λογισμικό CD-ROM: Αγγλικά για Αρχάριους Α΄, Β΄, Γ΄, Γυμνασίου, Αγγλικά για Προχωρημένους Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου  Λύκειο  English + Intermediate

9 Παραδείγματα σεναρίου Παραδείγματα σεναρίου 1.Revision and Consolidation of Comparison of Adjectives Lesson Plan  Class: Στ΄class  Level: A1 + (L 0 – Introductory) - mixed ability  No of pupils: 22 (11 boys + 11 girls)  Time: one 45-minute teaching session  Equipment: 7 PCs, Εκπαιδευτικό CD-ROM Αγγλικά Δ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού (2008 SIEM), Π.Ι. – Εκπαιδευτικό λογισμικό CD-ROM: Αγγλικά ΣΤ΄Δημοτικού  Aids: flashcards and pictures  Materials: one worksheet per group, a photocopy per pupil for H/W  Recent Work: Pupils have completed Unit 3, Αγγλικά ΣΤ΄Δημοτικού. They have practiced comparison of adjectives and adverbs through a variety of tasks.

10 PRE-COMPUTER TASK Teacher arranges class into 6 groups of three and one group of four. Then she revises comparison through flashcards and pictures. Objective: To motivate learners and activate content and formal Schemata. Time: 10 minutes Procedure: Teacher – Learner oriented Skills Integration: Speaking only WHILE-COMPUTER TASK Teacher hands out a copy of the instructions per group. Learners read and follow the instructions. Teacher supports and monitors the activity. Objective: to practise comparison of adjectives and adverbs Time: 30 minutes Procedure: Learner oriented / Group Work Skills Integration: Reading, Listening and Speaking POST-COMPUTER TASK Homework assignment Objective: further practice Time: 5 minutes Procedure: Teacher – Learner oriented Skills Integration: Reading, Listening and Speaking

11 INSTRUCTIONS  Click on the castle in the middle (2nd level)  Click on the clown. Play the game at least 6 times.  Click back and then back again.  Click on the castle on the right (3rd level).  Click on the clown. Play the game at least 5 times.  Click back and then back again.  Click exit.  Click on the file Agglika ST. Click start up and then start.  Click on Space centre.  Click on Space exploration. Read about the planets and choose the correct answer.  If you finish, click on Toy Store and play any game you like. *distance = απόσταση diameter = διάμετρος satellite = δορυφόρος mean temperature = μέση θερμοκρασία orbital velocity = ταχύτητα της τροχιάς Have fun! Have fun!

12 2. Using the Internet to play games Lesson Plan Level: A2 - (L 0 – Introductory) - mixed ability No of pupils: 23 (13 boys + 10 girls) Time: one 45-minute teaching session Equipment: 7 PCs, a connection to the Internet, a Web browser (Internet Explorer) Web site: http://www.learnenglish.org.uk/kids/http://www.learnenglish.org.uk/kids/ http://www.britishcouncil.org/kids-topics- food.htm Materials: one worksheet per group, a photocopy per pupil for H/W Recent Work: Pupils are working on food and healthy eating - Unit 2, Αγγλικά ΣΤ΄Δημοτικού.

13 PRE-COMPUTER TASK Teacher arranges class into 5 groups of three and two groups of four. Then she shows the food pyramid to revise vocabulary Objective: To motivate learners and activate content and formal Schemata. Time: 10 minutes Procedure: Teacher – Learner oriented Skills Integration: Speaking only WHILE-COMPUTER TASK Teacher introduces the game and gives each group a copy of the instructions. Learners read and follow the instructions. Teacher supports and monitors the activity. Objective: to practise food vocabulary Time: 30 minutes Procedure: Learner oriented / Group Work Skills Integration: Reading, Listening, Speaking and Writing POST-COMPUTER TASK Homework assignment Objective: further practice Time: 5 minutes Procedure: Teacher – Learner oriented Skills Integration: Reading, Writing, Listening and Speaking

14 INSTRUCTIONS  Click on the trolley on the left. Play TROLLEY DASH  Click on Fruit and Vegetables in the centre of the page. Play the game  Click on Make a banana milk shake.  Click on Food quiz.  Click on Healthy eating.  Click on The Greedy Hippo. Read the story and then complete the activity at the back of this page.  Click on Pizza and Chips. Listen to the song. Then click on the game and play.  If you want, you can click on for older learners and do some more activities (word games on food and staple food). Have fun!

15 Useful links  http://www.digitalschool.minedu.gov.gr http://www.digitalschool.minedu.gov.gr  http://rcel.enl.uoa.gr/peap/ http://rcel.enl.uoa.gr/peap/  http://www.learnenglish.org.uk/kids/ http://www.learnenglish.org.uk/kids/  http://www.bbc.co.uk/schools/games/ http://www.bbc.co.uk/schools/games/  http://www.bbc.co.uk/schools/revisewise/english/gamezone http://www.bbc.co.uk/schools/revisewise/english/gamezone  http://www.e-yliko.gr http://www.e-yliko.gr  http://iteslj.org/links/ http://iteslj.org/links/  http://www.manythings.org/ http://www.manythings.org/  http://worldofenglish.com/ http://worldofenglish.com/  http://www.efl.net/ http://www.efl.net/  http://www.eduplace.com/tales/ http://www.eduplace.com/tales/  http://www.un.org/pubs/cyberschoolbus/qui.html http://www.un.org/pubs/cyberschoolbus/qui.html  http://www.eslkidstuff.com/ http://www.eslkidstuff.com/  http://www.mes-english.com/ http://www.mes-english.com/  http://www.historyforkids.org/ http://www.historyforkids.org/  http://www.aesopfables.com/ http://www.aesopfables.com/  http://kidzclub.com/animalcrafts.htm http://kidzclub.com/animalcrafts.htm  http://maryglasgowplus.com/teachers/ http://maryglasgowplus.com/teachers/  http://puzzlemaker.school.discovery.com http://puzzlemaker.school.discovery.com  http://english-4kids.com/nursery.html http://english-4kids.com/nursery.html  http://eslprintables.com/ http://eslprintables.com/  http://firstschoolyears.com http://firstschoolyears.com  http://songsforteaching.com/ http://songsforteaching.com/  http://realbooks.co.uk http://realbooks.co.uk

16 konstantina_kotsi@hotmail.com


Κατέβασμα ppt "THE USE OF ICT IN THE EFL CLASSROOM THE USE OF ICT IN THE EFL CLASSROOM ΛΑΜΙΑ 08 – 03 -2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google