Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οξέα-βάσεις κατά Bronsted-Lowry.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οξέα-βάσεις κατά Bronsted-Lowry."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οξέα-βάσεις κατά Bronsted-Lowry

2 Οξέα- βάσεις κατά Arrhenius
π.χ HF, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, κ.α Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν OH- π.χ NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, NH3 κ.α

3 Μειονεκτήματα της θεωρίας του Arrhenius
Περιορίζει την ύπαρξη οξέων/βάσεων μόνο σε υδατικά διαλύματα Έχει διαπιστωθεί ότι στα υδατικά διαλύματα οξέων δεν υπάρχουν H+, αλλά Η3Ο+(οξώνια) Δεν μπορεί να ερμηνεύσει την όξινη ή βασική συμπεριφορά υδατικών διαλυμάτων αλάτων

4 Οξέα-βάσεις κατά Β/L Οξέα είναι οι ουσίες που μπορούν να δώσουν ένα ή περισσότερα πρωτόνια (H+) Βάσεις είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχθούν ένα ή περισσότερα πρωτόνια (H+)

5 Παραδείγματα HCl + H2O H3O+ + Cl- CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COO-
NH H2O NH OH- NH HCl NH4+Cl- HNO3 + OH NO H2O NH OH NH H2O NH H3O NH H2O F H3O HF H2O

6 Μερικά συμπεράσματα από την θεωρία B/L
για να δράσει μια ουσία ως οξύ (πρωτονιοδότης) απαιτείται η παρουσία μιας άλλης ουσίας που θα δράσει ως βάση (πρωτονιοδέκτης) και το αντίστροφο….. τα οξέα και οι βάσεις μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια, αλλά μπορεί να είναι και ιόντα η θεωρία B/L εφαρμόζεται τόσο σε υδατικά όσο και σε μη υδατικά διαλύματα

7 Το H2SO4 «συμπεριφέρεται» σαν οξύ όχι μόνο στο νερό, αλλά και στο οινόπνευμα και στο ξύδι!!
Πως «λειτουργούν» οι ουσίες H2O, CH3CH2OH CH3COOH απέναντι στο θειικό οξύ; Βέβαια εμάς θα μας απασχολήσουν μόνο τα υδατικά διαλύματα….

8 Συζυγή ζεύγη Όσο μεγαλύτερη τάση έχει ένα οξύ να δώσει πρωτόνια, τόσο μικρότερη τάση έχει η συζυγής βάση που θα προκύψει να το «πάρει πίσω». Άρα……. ΗΑ ⇋ Α- + Η+ Οξύ Συζυγής βάση Β + Η+ ⇋ ΒΗ+ βάση Συζυγές οξύ Σε τι διαφέρει το οξύ ΗΑ από την συζυγή του βάση Α-; Σε τι διαφέρει η βάση Β από το συζυγές της οξύ ΒΗ+;

9 ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΟΞΕΩΝ / ΒΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΟΞΕΩΝ / ΒΑΣΕΩΝ Οξύ Συζυγής βάση HClO4 ClO4- HI Ι- HBr Br- HCl Cl- H2SO4 HSO4- HNO3 NO3- H3O+ H2O SO42- HNO2 NO2- HF F- HCOOH HCOO- CH3COOH CH3COO- H2CO3 HCO3- NH4+ NH3 HCN CN- CO32- OH- CH3OH CH3O-

10 Αμφιπρωτικές ουσίες η αμφολύτες
Αμφιπρωτικές ουσίες η αμφολύτες Είναι οι ουσίες, που άλλοτε δρουν σαν οξέα και άλλοτε σαν βάσεις, ανάλογα με την ουσία με την οποία αντιδρούν. HCl H2O → H3O Cl- NH H2O ⇋ NH OH- Δίνονται οι παρακάτω ουσίες οι οποίες δρουν σαν αμφολύτες: H2PO4-, HS-, HCO3- Για κάθε μια από αυτές να γράψετε τις αντιδράσεις ιοντισμού όπου να φαίνεται η δράση τους σαν αμφολύτες.


Κατέβασμα ppt "Οξέα-βάσεις κατά Bronsted-Lowry."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google