Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οξέα- βάσεις κατά Arrhenius Οξέα είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν H + π.χ HF, HCl, HBr, HI, HNO 3, H 2 SO 4, κ.α Βάσεις είναι οι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οξέα- βάσεις κατά Arrhenius Οξέα είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν H + π.χ HF, HCl, HBr, HI, HNO 3, H 2 SO 4, κ.α Βάσεις είναι οι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Οξέα- βάσεις κατά Arrhenius Οξέα είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν H + π.χ HF, HCl, HBr, HI, HNO 3, H 2 SO 4, κ.α Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν OH - π.χ NaOH, KOH, Ba(OH) 2, Ca(OH) 2, NH 3 κ.α

4 Μειονεκτήματα της θεωρίας του Arrhenius Περιορίζει την ύπαρξη οξέων/βάσεων μόνο σε υδατικά διαλύματα Έχει διαπιστωθεί ότι στα υδατικά διαλύματα οξέων δεν υπάρχουν H +, αλλά Η 3 Ο + (οξώνια) Δεν μπορεί να ερμηνεύσει την όξινη ή βασική συμπεριφορά υδατικών διαλυμάτων αλάτων

5 Οξέα-βάσεις κατά Β/L Οξέα είναι οι ουσίες που μπορούν να δώσουν ένα ή περισσότερα πρωτόνια (H + ) Βάσεις είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχθούν ένα ή περισσότερα πρωτόνια (H + )

6 Παραδείγματα H Cl + H 2 O H 3 O + + Cl - CH 3 COO H + H 2 O H 3 O + + CH 3 COO - NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - NH 3 + H Cl NH 4 + Cl - H NO 3 + OH - NO 3 - + H 2 O N H 4 + + OH - NH 3 + H 2 O NH 3 + H 3 O + NH 4 + + H 2 O F - + H 3 O + HF + H 2 O

7 Μερικά συμπεράσματα από την θεωρία B/L για να δράσει μια ουσία ως οξύ (πρωτονιοδότης) απαιτείται η παρουσία μιας άλλης ουσίας που θα δράσει ως βάση (πρωτονιοδέκτης) και το αντίστροφο….. τα οξέα και οι βάσεις μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια, αλλά μπορεί να είναι και ιόντα η θεωρία B/L εφαρμόζεται τόσο σε υδατικά όσο και σε μη υδατικά διαλύματα

8 Το H 2 SO 4 «συμπεριφέρεται» σαν οξύ όχι μόνο στο νερό, αλλά και στο οινόπνευμα και στο ξύδι!! Πως «λειτουργούν» οι ουσίες H 2 O, CH 3 CH 2 OH CH 3 COOH απέναντι στο θειικό οξύ; Βέβαια εμάς θα μας απασχολήσουν μόνο τα υδατικά διαλύματα….

9 Συζυγή ζεύγη ΗΑ ⇋ Α - + Η + Οξύ Συζυγής βάση Β + Η + ⇋ ΒΗ + βάση Συζυγές οξύ Σε τι διαφέρει το οξύ ΗΑ από την συζυγή του βάση Α - ; Σε τι διαφέρει η βάση Β από το συζυγές της οξύ ΒΗ + ; Όσο μεγαλύτερη τάση έχει ένα οξύ να δώσει πρωτόνια, τόσο μικρότερη τάση έχει η συζυγής βάση που θα προκύψει να το «πάρει πίσω». Άρα…….

10 ΟξύΣυζυγής βάση HClO 4 ClO 4 - HIΙ- HBrBr- HClCl- H 2 SO 4 HSO 4 - HNO 3 NO 3 - H3O+H3O+ H2OH2O HSO 4 - SO 4 2- HNO 2 NO 2 - HFF-F- HCOOHHCOO - CH 3 COOHCH 3 COO - H 2 CO 3 HCO 3 - NH 4 + NH 3 HCNCN - HCO 3 - CO 3 2- H2OH2OOH - CH 3 OHCH 3 O - ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΟΞΕΩΝ / ΒΑΣΕΩΝ

11 Αμφιπρωτικές ουσίες η αμφολύτες Είναι οι ουσίες, που άλλοτε δρουν σαν οξέα και άλλοτε σαν βάσεις, ανάλογα με την ουσία με την οποία αντιδρούν. HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl - NH 3 + H 2 O ⇋ NH 4 + + OH - Δίνονται οι παρακάτω ουσίες οι οποίες δρουν σαν αμφολύτες: H 2 PO 4 -, HS -, HCO 3 - Για κάθε μια από αυτές να γράψετε τις αντιδράσεις ιοντισμού όπου να φαίνεται η δράση τους σαν αμφολύτες.


Κατέβασμα ppt "Οξέα- βάσεις κατά Arrhenius Οξέα είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν H + π.χ HF, HCl, HBr, HI, HNO 3, H 2 SO 4, κ.α Βάσεις είναι οι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google