Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΠΣ ΒΟΛΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΠΣ ΒΟΛΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΠΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μαθημα: Studio πολεοδομιασ-χωροταξιασ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΠΣ ΒΟΛΟΥ ΓΚΙΟΥΦΗ ΚΛΑΙΡΗ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΜΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2 SWOT ANALYSIS Δυνάμεις (Strengths): Ποικιλία οικοσυστημάτων – σημαντική χλωρίδα και πανίδα Περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος – δίκτυο NATURA 2000, υγροβιότοποι ρεμάτων, δασικές και αγροτικές εκτάσεις, ορεινός όγκος Πηλίου Αδυναμίες (Weaknesses): Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας, βιοποικιλότητας Υπερεκμετάλλευση γεωργικής γης και φυσικών πόρων Ρύπανση εδάφους (πεδινές και ορεινές εκτάσεις) , ατμόσφαιρας και υδροφόρου ορίζοντα (παράκτιο μέτωπο) Κυκλοφοριακή συμφόρηση, ηχορύπανση Ανεξέλεγκτη απόθεση αποβλήτων (λιμάνι, αστικά ρέματα) Ευκαιρίες (Opportunities): Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και ανάδειξης περιοχών ιδιαίτερης προσοχής Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δράση μέσα από προγράμματα έρευνας και επιμόρφωσης Ανάδειξη του φυσικού κάλους του περιαστικού χώρου της πόλης και βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών εντός της Απειλές (Threats): Υψηλά επίπεδα μόλυνσης λόγω βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διυλιστηρίου και λατομείου (ΑΓΕΤ, BP,ΜΕΤΚΑ) Αδυναμία ελέγχου αστικής δόμησης, φυσική και αισθητική υποβάθμιση

3 ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΒΟΛΟΣ : Αλλαγή μεταφορών, οικολογικές υποδομές(βελτίωση δικτύου ποδηλατοδρόμων, οικολογικά Μ.Μ.Μ, κ.α.) Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος Προγράμματα ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας Αύξηση χώρων αστικού πρασίνου Δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης (οικοτουρισμός, αγροβιότοποι) Συγκέντρωση δραστηριοτήτων σε τοπικά κέντρα (πχ Ν.Ιωνία, Αλυκές, Αγριά) Αναγνώριση και οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών Επαναπροσδιορισμός ζωνών φυσικού περιβάλλοντος Έλεγχος ρύπανσης και βιομηχανικών αποβλήτων Ανάπλαση ρεμάτων και δασικών εκτάσεων Διαμόρφωση γραμμικών πάρκων κατά μήκος των ποταμών-ρεμάτων της περιοχής (Άναυρος, Κραυσίδωνας, Ξηριάς, Λυγαρόρεμα) Χρήση ΑΠΕ και διαφύλαξη φυσικών πόρων Οικολογική διαχείριση υδάτινου ορίζοντα Προώθηση φιλικών μέσων παραγωγικών δραστηριοτήτων Επιστροφή σε φυσικά υλικά δόμησης με σεβασμό στο περιβάλλον Αξιοποίηση αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού τοπίου

4 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Δυνατότητα υλοποίησης στόχων μέσω κατάλληλων προγραμμάτων ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου. Ενδεχόμενες δυσκολίες εφαρμογής λόγω οικονομικού κόστους και αδυναμίας συγκρότησης ενιαίου φορέα υλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση η προστασία, εξυγίανση και ανάδειξη του περιβαλλοντικού στοιχείου αποτελεί προτεραιότητα με την προοπτική της πράσινης ανάπτυξης. Περιβαλλοντική – Ενεργειακή ταυτότητα: Α) Διαφύλαξη κ προστασία – συγκρότηση ενός αυστηρού προτύπου πλαισίου λειτουργίας Β) Εξυγίανση Γ) Περιβαλλοντική υποδομή

5 ΠΡΟΤΑΣΗ Π1 Πρόταση Π1: Σύμφωνα με την αναθεώρηση και επέκταση του ΓΠΣ Βόλου η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τους δήμους Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας, Ιωλκού, Πορταριάς και Αγριάς. Λαμβάνοντας υπόψη: Τις θεσμικές διατάξεις των Ν.2508/97 και Ν.2742/99 για τον βιώσιμο σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη Τις κατευθύνσεις των υπερκείμενων σχεδιαστικών πλαισίων (χωροταξικό, περιφερειακό και πολεοδομικό) καθώς και των ειδικών για τον τουρισμό, την βιομηχανία και τις ΑΠΕ Το ΡΣΒ και τις προδιαγραφές των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ Τα δεδομένα ανάλυσης και διάγνωσης της υπάρχουσας κατάστασης Προτείνεται η διαμόρφωση και η οργάνωση του ΠΣΒ να κινηθεί σε τρεις άξονες: Ισόρροπη πολυκεντρική ανάπτυξη με έμφαση στην σχέση πόλης – υπαίθρου Ισότητα πρόσβασης στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Οι παραπάνω άξονες – δράσεις στοχεύουν στην αειφόρο διάσταση του ΠΣΒ με την προϋπόθεση της μελέτης και του σχεδιασμού των συνολικών και επιμέρους επιπέδων ανάπτυξης σε άμεσο αλλά και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

6 Τα χαρακτηριστικά της πρότασης συνοψίζονται στις εξής προτεραιότητες:
ΠΡΟΤΑΣΗ Π1 Βασικές αρχές πρότασης: Τα χαρακτηριστικά της πρότασης συνοψίζονται στις εξής προτεραιότητες: Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος-δράσεις για μια πράσινη πόλη (περιβάλλον) Οικιστική διάρθρωση με υψηλά επίπεδα διαβίωσης (κατοικία) Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών (υποδομές) Ενίσχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων και προώθηση ανταγωνιστικότητας (παραγωγικό σύστημα) Δραστηριοποίηση ανθρώπινου δυναμικού μέσω έρευνας και εκπαίδευσης (ανθρώπινο δυναμικό) Ενίσχυση των τάσεων αποκέντρωσης μεγάλων κεντρικών λειτουργιών με βάση το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της οικιστικής ανάπτυξης (συμπαγής πόλη) Γενικότερα, η χωρική διάσταση της πρότασης επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση στην ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της δράσης και της ευελιξίας, στην εμβέλεια του τοπικού χαρακτήρα της πόλης, στην ενεργή κοινωνική διάσταση με πράσινες δραστηριότητες. (ecomobility, flexibility, interactivity)

7 ΠΡΟΤΑΣΗ Π1 Δεδομένα: Με βάση τα προγραμματικά μεγέθη για την πληθυσμιακή εξέλιξη του Βόλου προκύπτει ότι: Ο Βόλος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού με την Ν. Ιωνία να ακολουθεί. Στους παραπάνω δήμους αναμένεται σημαντική αύξηση του πληθυσμού στο σύνολό τους τα επόμενα έτη. Οι υπόλοιποι δήμοι παρουσιάζουν ήπιες τάσεις πληθυσμιακής αύξησης Στο νέο αναθεωρημένο σχέδιο επιχειρείται αναδιαμόρφωση της σημερινής κατάστασης με την ενίσχυση των τοπικών κέντρων των δήμω και την προώθηση διαδραστικών σχέσεων μεταξύ τους με σκοπό την αποσυμφόρηση του αστικού κέντρου και την περιβαλλοντική εξυγίανση. Σύμφωνα με την ιεράρχηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού: Ο Βόλος και η Ν. Ιωνία είναι οικισμοί 2ου επιπέδου Η Πορταριά, το Διμήνι και η Αγριά 4ου επιπέδου Οι υπόλοιποι 5ου επιπέδου Για την διευκόλυνση του σχεδιασμού τα οικιστικά σύνολα ομαδοποιούνται ως εξής: Αλυκές – Αγ. Στέφανος Διμήνι - Σέσκλο Πορταριά – Κατηχώρι – Χάνια - Δράκεια

8 Σχέσεις – Ανάδραση : ΠΡΟΤΑΣΗ Π1
Οι σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ των οικισμών όπως αναφέρθηκε παραπάνω επιδιώκουν την επέκταση του οικιστικού δικτύου διατηρώντας την ταυτότητά τους και σύμφωνα πάντα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ώστε να διασφαλίζεται και η προστασία των ειδικών περιοχών. Ως προς τον υπερκείμενο σχεδιασμό το πολεοδομικό σχέδιο: Ακολουθεί τις βασικές οδηγίες και κατευθύνσεις των γενικών και ειδικών πλαισίων σχεδιασμού Εστιάζει σε σημεία ειδικής μεταχείρισης σχετικά με την ιδιαιτερότητα και την φυσιογνωμία της περιοχής Επισημαίνει ανάγκες και ζητήματα σχεδιασμού του εξωαστικού χώρου όπως προκύπτει από την διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Σε γενικές γραμμές επιχειρεί να δώσει μια εικόνα των υπερκείμενων σχεδίων η οποία όμως αποτελεί σύνθεση επιμέρους ιδιαίτερων στοιχείων για την διερεύνηση των οποίων απαιτούνται συνδυαστικές ενέργειες σχεδιασμού.

9 Μέτρα-Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας :
ΠΡΟΤΑΣΗ Π1 Μέτρα-Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας : Η χωρική οργάνωση των δήμων στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και οι επιλογές της πρότασης περιλαμβάνουν ήπιες παρεμβάσεις και μέτρα προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως: Διατήρηση της καλλιεργήσιμης γης και προστασία περιοχών και σημείων περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (με ιδιαίτερη μέριμνα στην προστασία και ανάδειξη του ιστορικού αποθέματος των οικισμών και των μνημείων που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη την έκταση των δήμων). Αποσυμφόρηση του πυκνοδομημένου και συγκοινωνιακά επιφορτισμένου κέντρου με την δημιουργία κέντρων-δορυφόρων σε όμορους δήμους και περιοχές ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των κατοίκων σε τοπικό επίπεδο. Υπόδειξη κατάλληλων εκτάσεων για την χωροθέτηση αγροτοκτηνοτοφικών δραστηριοτήτων. Κινητροδότηση επιχειρήσεων βιοτεχνικού και μεταποιητικού χαρακτήρα για χωροθέτηση σε οργανωμένους υποδοχείς στην Βιομηχανική Περιοχή Βόλου (ΒΙ.ΠΕ).

10

11 ΠΡΟΤΑΣΗ Π2 Πρόταση Π2: Το κεφάλαιο Π2 ασχολείται κυρίως με τον εξωαστικό χώρο, την οργάνωση των χρήσεων γης και τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Το περιεχόμενό του κινείται βάσει των προδιαγραφών της νομοθεσίας, ενώ η χωρική οργάνωση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος προβλέπει την κατάταξη των περιοχών στις εξής κατηγορίες: Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΠΔ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων (ΠΙΧ) Οι παραπάνω ρυθμίσεις κινούνται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου, την λειτουργικότητα της οργάνωσης των επιμέρους δραστηριοτήτων, την διατήρηση της αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς και την προώθηση της ποιότητας ζωής.

12 1) Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης ΠΟΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Π2
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και τους πίνακες υπολογισμού χωρητικότητας προτείνεται: Οι πολεοδομικές ενότητες του Βόλου και της Ν. Ιωνίας να παραμείνουν ως έχουν στο σύνολό τους λόγω κορεσμού με ενδεχόμενη ενίσχυση των τοπικών τους κέντρων Η πύκνωση και η επέκταση του οικιστικού δικτύου στις πολεοδομικές ενότητες που βρίσκονται στο δήμο Βόλου και στο δήμο Ν. Ιωνίας Νεάπολη – Αγ. Ανάργυροι – Διμήνι (εξαιρείται η περιοχή «Σαμπάναγα» που εντάσσεται στη ΖΟΕ-3α (καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις) και αναπτύσσεται κατά μήκος της οδού Βόλου – Διμηνίου)– Παλιούρι Χιλιαδού – Μοσχάτο Αγ. Βασίλειος – Καλλιθέα Άλλη Μεριά – Καραγάτς – Ιωλκός Αγ. Γιώργης – Εργατικά – Αγ. Παρασκευή (εξαιρείται ο θύλακας που δημιουργείται μεταξύ Δήμου Βόλου, Δήμου Ν. Ιωνίας και Περιφερειακής Οδού που Εντάσσεται στη ΖΟΕ-3α (καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις). Αγ. Ονούφριος – Ανακασιά – Άνω Βόλος Η πύκνωση με ελεγχόμενο συντελεστή δόμησης στις πολεοδομικές ενότητες στις παράκτιες και εξωαστικές περιοχές: Ν. Παγασές – Αιβαλιώτικα ,Αλυκές, Αγ. Στέφανος, Αγριά, Χάνια, Δράκεια, Κατηχώρι, Πορταριά, Σέσκλο ΠΡΟΤΑΣΗ Π2

13 2) Περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων ΠΠΔ
ΠΡΟΤΑΣΗ Π2 2) Περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων ΠΠΔ Λόγω της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα της ανατολικής περιοχής του ΠΣΒ (ορεινός όγκος Πηλίου, δίκτυο Natura) συνίσταται η συγκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στα δυτικά της περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα του δήμου Ν. Ιωνίας. 3) Περιοχές ειδικής προστασίας ΠΕΠ Στις περιοχές ειδικής προστασίας σύμφωνα με τα άρθρα 4 & 5 του Ν. 2508/97 συγκαταλέγονται: Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ/ΦΠ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ/ΑΧ) Σκοπός της χωροθέτησης και θεσμοθέτησης των περιοχών αυτών είναι: Α) Το δίκτυο Natura Δασικές εκτάσεις στις παρυφές του Πηλίου Αγροτικές εκτάσεις στο βόρειο τμήμα του δήμου Αγριάς ο Υγρότοπος «Μπουρμπουλήθρα» (GR ) Β) Οι ζώνες φυσικού τοπίου στις περιοχές εκτός σχεδίου βόρεια, ανατολικά και δυτικά της περιοχής μελέτης Γ) Οι χώροι και τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς σε μεμονωμένα σημεία στο ΠΣΒ, (π.χ. Παλαιά Βόλου, "Πετρομαγούλας" στη θέση Μπουρμπουλήθρα, Γορίτσα) και στο σύνολο των οικισμών Σέσκλου και Διμήνι.

14 4) Περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης ΠΕΠΔ
ΠΡΟΤΑΣΗ Π2 4) Περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης ΠΕΠΔ Στις περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης περιλαμβάνονται: Η περιαστική ζώνη γύρω από τα συγκροτήματα του Βόλου και της Ν. Ιωνίας Οι αγροτικές εκτάσεις δυτικά της περιοχής μελέτης Ο χώρος περιμετρικά των βιομηχανικών εγκαταστάσεων 5) Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων ΠΙΧ Νεκροταφεία: απαγορεύεται να εγκρίνεται νέο και να επεκτείνεται υφιστάμενο σχέδιο πόλεως σε απόσταση από τα υφιστάμενα κοιμητήρια μικρότερη των 250μ. από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΧΥΤΑ Λατομική Περιοχή: απαγορεύεται σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου Αθλητικές Εγκαταστάσεις Πεδίο Βολής 6) ΠΕΡΠΟ στον χώρο εργοστασίου της ΑΓΕΤ σε περίπτωση απομάκρυνσής της

15

16 ΠΡΟΤΑΣΗ Π3 Πρόταση Π3: Το κεφάλαιο Π3 περιέχει τις κατευθύνσεις και τα προγραμματικά μεγέθη της πολεοδομικής αναβάθμισης των ήδη θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων ή της πολεοδομικής οργάνωσης των νέων προς πολεοδόμηση περιοχών, με τον γενικό στόχο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τους οικισμούς. Ειδικότεροι στόχοι των προτεινόμενων ρυθμίσεων ή/και παρεμβάσεων είναι: η ορθολογική κατανομή και συσχέτιση των χρήσεων γης ο καθορισμός ορίων ανάπτυξης η βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής η βελτίωση της λειτουργικότητας και της μορφής του οικιστικού ιστού η βελτίωση των συνθηκών ζωής και κατοικίας η εξασφάλιση των όρων και υποδομών για πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, θεομηνίες κλπ).

17 Α) Χρήσεις γης – όροι δόμησης
ΠΡΟΤΑΣΗ Π3 Α) Χρήσεις γης – όροι δόμησης Στο πολεοδομικό κέντρο διατηρούνται οι κεντρικές λειτουργίες και αναδιοργανώνονται οι κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και οι ελεύθεροι χώροι. Στα τοπικά κέντρα χωροθετούνται δραστηριότητες ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και με σκοπό την ανάπτυξη του περιφερειακού – συμπληρωματικού τους χαρακτήρα ως προς το πολεοδομικό κέντρο, με έμφαση στις διοικητικές, εμπορικές, κοινωνικές και άλλες ειδικές υποδομές. Σχετικά με τις κατηγορίες γενικής χρήσης, προτείνεται μείωση του ΣΔ στις κεντρικές περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου – Ν. Ιωνίας, ώστε να υπάρξει περιορισμός δόμησης. Διατήρηση του ΣΔ στους περιφερειακούς οικισμούς , χωρίς υπέρβαση των προβλεπόμενων τιμών και χρήσεις γενικής και αμιγούς κατοικίας αναλόγως με τις υπάρχουσες ανάγκες. Στις περιοχές επέκτασης ο νέος Σ.Δ. δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο.

18 Β) Ζώνες κινήτρων και πολεοδομικών κανονισμών (ΖΕΕ, ΖΕΚ)
ΠΡΟΤΑΣΗ Π3 Β) Ζώνες κινήτρων και πολεοδομικών κανονισμών (ΖΕΕ, ΖΕΚ) Στις ενότητες που προτείνονται ως ζώνες αναπλάσεων και κινήτρων περιλαμβάνονται: Ενδοαστικός χώρος Το παραλιακό μέτωπο του κέντρου. Η συνοικία των Παλαιών με έντονα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περιοχή περιμετρικά του ΟΣΕ λόγω της ιδιαιτερότητας χρήσης της. Τα προσφυγικά της Ν. Ιωνίας με ιστορικό – πολεοδομικό ενδιαφέρον. Τα ρέματα ως υδροφόρα τμήματα του αστικού ιστού. Η είσοδος Βόλου στο ύψος της βιομηχανικής ζώνης μέχρι την διασταύρωση Λαρίσης – Αθηνάς. Εξωαστικός χώρος Η περιοχή της ΑΓΕΤ -αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή λατόμησης . Οι ορεινές πολεοδομικές ενότητες της Πορταριάς, των Χανίων, της Άλλης Μεριάς και του Κατηχωρίου με το παραδοσιακό οικιστικό απόθεμα και το έντονο φυσικό – περιβαλλοντικό στοιχείο. Οι αρχαιολογικοί οικισμοί του Σέσκλου και του Διμηνίου. Η παραλιακή ζώνη των παραθαλάσσιων οικισμών (Αλυκές, Αγριά, Ν. Παγασές, Αγ. Στέφανος).

19 Γ) Δίκτυα υποδομών ΠΡΟΤΑΣΗ Π3 Μεταφορά:
α) δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων Μετατροπή του παραλιακού μετώπου Αλυκές – Αγριά σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας / πεζόδρομο / ποδηλατοδρόμο (εξωαστικό τμήμα). Σύνδεση Πανθεσσαλικού και Ολυμπιακού σταδίου με δίκτυο ποδηλατοδρόμου παράλληλα της εξωτερικής πλευράς του περιφερειακού και ανάλογη διαμόρφωση κόμβου. Υιοθέτηση και επέκταση του δικτύου των υπαρχόντων ποδηλατοδρόμων στο κέντρο του Βόλου και στη Ν. Ιωνία, με αλλαγή τρόπου κατασκευής για ασφάλεια. Μετατροπή της οδού Φιλιππίδου στον ποταμό Άναυρο σε πεζόδρομο / ποδηλατοδρόμο. Ποδηλατοδρόμος και στην Ρ. Φεραίου. Μετατροπή της οδού Ε. Καραμπατζάκη και Μητροπολίτου Ιωακείμ στον ποταμό Κραυσίδωνα σε πεζόδρομο / ποδηλατοδρόμο. Ποδηλατοδρόμος στο τμήμα της οδού Μεταμορφώσεως από την παραλία έως τον Περιφερειακό. Ποδηλατοδρόμος στην Αγ. Νικολάου στο τμήμα Σωκράτους, στο πάρκο Δημαρχείου και επέκταση στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού. Σύνδεση των Καραμπατζάκη, Μεταμορφώσεως, Κασαβέτη και Φιλιππίδου με ποδηλατοδρόμο μέσω της Ρ. Φεραίου. Πεζοδρόμηση και ανάπλαση κέντρου (Ι. Καρτάλη, Γαζή, Π. Μελά, Ιάσωνος) μετά από μελέτη. ΠΡΟΤΑΣΗ Π3

20 Γ) Δίκτυα υποδομών ΠΡΟΤΑΣΗ Π3 β) δίκτυο αστικού πρασίνου
Βασική προτεραιότητα στις νέες περιοχές προς πολεοδόμηση η διαμόρφωση ελεύθερων χώρων πρασίνου και η δυνατότητα ενοποίησης ακαλύπτων. Το Στρατόπεδο «Γεωργούλα» λόγω θέσης και μεγέθους, προτείνεται ως ενιαίος χώρος με το υπάρχον πάρκο, μετά την απομάκρυνση της στρατιωτικής χρήσης, να λειτουργήσει ως μητροπολιτικό πάρκο ΠΣ Βόλου με χρήσεις αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού και εγκατάσταση συνεδριακού χώρου. Μεταφορά νεκροταφείου εκτός πόλεως ώστε να αποτελέσει μελλοντικό χώρο πρασίνου για εξυπηρέτηση τοπικών χρήσεων. Μεταφορά του υποσταθμού υψηλής τάσης της ΔΕΗ (12στρ.) στην οδό Μαιάνδρου εκτός πόλης, και μετατροπή του χώρου σε πάρκο. Δίκτυο πεζοδρόμου που θα συνδέει τους μελλοντικούς χώρους πρασίνου του Νεκροταφείου και του ενιαίου Πάρκου (στρατόπεδο Γεωργούλα – πάρκο Ν.Ιωνίας- υποσταθμός ΔΕΗ) με το Πανθεσσαλικό στάδιο. Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο νέο πάρκο Δημητριάδος – Π. Μελά. Γραμμικοί χώροι αναψυχής κατά μήκος των ρεμάτων με κατάλληλη διαμόρφωση. Οργάνωση χώρων φυτεύσεων στα πεζοδρόμια. Διαμόρφωση των σημείων στάσεων στο λόφο Γορίτσας με ήπιες επεμβάσεις, χωρίς διατάραξη του φυσικού τοπίου, δημιουργία ορειβατικών διαδρομών και μετακίνηση με mini bus του ΚΤΕΛ. Κουκοράβα – Μακρινίτσα, αποκατάσταση παραδοσιακών μονοπατιών. ΠΡΟΤΑΣΗ Π3

21 Γ) Δίκτυα υποδομών ΠΡΟΤΑΣΗ Π3 Μεταφορά: γ) υπερτοπικής εμβέλειας
Διασύνδεση λειτουργιών για την διευκόλυνση των μεταφορών εντός και εκτός ΠΣΒ για την ανάδειξη του υπερτοπικού τους χαρακτήρα. δ) τοπικής εμβέλειας Επανασχεδιασμός λεωφορειακών γραμμών, επέκτασή στους περιφερειακούς οικισμούς, αύξηση συχνότητας και ωραρίου. Διατήρηση πρωτεύοντος οδικού δικτύου και πύκνωση δευτερεύοντος όπου απαιτείται, διευκόλυνση σύνδεσης με τον περιφερειακό δακτύλιο. Επαναχάραξη γραμμών και μελέτη ειδικών συγκοινωνιακών ρυθμίσεων. Ενέργεια: Χρήση φυσικού αερίου και οικολογικών μέσων ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος. Χρήση οικολογικών καυσίμων στα ΜΜΜ ή/και οικολογικά ΜΜΜ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια και δημόσιους χώρους (Σχολεία, Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Φυτόκο), αντιστοίχως απαγόρευση στους παραδοσιακούς οικισμούς. Διαμόρφωση φυτεμένων δωμάτων ή βιοκλιματικών όψεων όπου υπάρχει δυνατότητα. Τηλεπικοινωνίες: Ένταξη και υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών έρευνας και τεχνολογίας. Ύδρευση – Αποχέτευση: Αναβάθμιση και επέκταση όπου απαιτείται - αντικατάσταση σωλήνων Αμιάντου. ΠΡΟΤΑΣΗ Π3

22

23 Σας ευχαριστούμε!!


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΠΣ ΒΟΛΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google