Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης sak@aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε’ Εξάμηνο 2012-2013 Διάλεξη 9

2 Οι πολλές διαστάσεις της ανάπτυξης ενός Π.Σ. Τεχνική –Υλικό, λογισμικό, δεδομένα Οργανωτική –Οργανωτική υποστήριξη της ανάπτυξης του Π.Σ. –Ένταξη του Π.Σ. στην οργανωτική δομή του οργανισμού Κοινωνική –Σχέσεις εξουσίας –Ανταγωνισμός –Προσωπικές φιλοδοξίες –Ανθρώπινες ανάγκες

3 Τέσσερις παράγοντες Τεχνολογία (απαιτήσεις και περιορισμοί) Άνθρωποι (ηθικές αξίες και ανάγκες) Εργασίες (tasks) (κίνητρο και ικανότητα) Οργανωσιακό περιβάλλον (στόχοι)

4 Λέξη κλειδί: Αλλαγή Τεχνική, οργανωτική και κοινωνική αλλαγή Μικρές αλλαγές => μικρό όφελος Μεγάλες αλλαγές => μεγάλο κόστος Αντίσταση στην Αλλαγή (Resistance to Change) Στρατηγικές διοίκησης της αλλαγής (Change Management)

5 Αιτίες της Αντίστασης στην Αλλαγή 1.Ο έμφυτος συντηρητισμός (αρχή της αδράνειας) 2.Το μέγεθος της αλλαγής 3.Ο χαρακτήρας της επιχείρησης και το υπάρχον οργανωτικό-διοικητικό κλίμα 4.Η αβεβαιότητα για την επίδραση της αλλαγής στα μεμονωμένα άτομα 5.Η απουσία αισθήματος ανάγκης για το Π.Σ. και μη προφανής σκοπιμότητα ανάπτυξης του Π.Σ.

6 Αιτίες της Αντίστασης στην Αλλαγή 6.Η μη συμμετοχή των χρηστών και των άλλων εμπλεκόμενων στη λήψη αποφάσεων 7.Η έλλειψη δέσμευσης της διοίκησης στην ανάπτυξη του Π.Σ. 8.Ο κακός τεχνικός σχεδιασμός του Π.Σ. ως ολότητα 9.Η ανακατανομή των κέντρων εξουσίας ως αποτέλεσμα της εισαγωγής του Π.Σ. 10.Ο εμπειρικός και απλουστευτικός τρόπος λήψης αποφάσεων

7 Η συμμετοχή του χρήστη... Βαθμός συμμετοχής α) Καθόλου συμμετοχή (userless IS development) β) Συμβολική συμμετοχή γ) Συμβουλευτική συμμετοχή (involvement by advice) δ) Συμμετοχή με ασθενή έλεγχο (δίνουν έγκριση) ε) Έμπρακτη συμμετοχή (στις ομάδες εργασίας) στ) Συμμετοχή με ισχυρό έλεγχο (λήψη αποφάσεων)

8 … Η συμμετοχή του χρήστη... Τρόπος συμμετοχής Συμβουλευτική (consulting) –Οι αναλυτές διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη –Οι χρήστες δίνουν τις ανάγκες – απαιτήσεις Αντιπροσωπευτική (representative) –Προβλήματα «πολιτικής οικονομίας» Συναινετική (consensus) –Αποφασίζουν όλοι για όλα (!;)

9 … Η συμμετοχή του χρήστη... Περιεχόμενο συμμετοχής Ποια θέματα αφορά η συμμετοχή του χρήστη; Πώς κατανέμεται η γνώση και η πληροφορία; Διαδικασία συμμετοχής Επιτροπή καθοδήγησης (steering committee) Ομάδες σχεδιασμού –Επιλογή υλικού/λογισμικού, διεπαφές, αναδιοργάνωση της εργασίας, νέοι ρόλοι και υπευθυνότητες

10 ETHICS Effective Technical and Human Implementation of Computer-based Systems (by Enid Mumford)

11 Βασικές αρχές... Ίση βαρύτητα σε ανθρώπινες (κοινωνικές) και τεχνολογικές ανάγκες Τέσσερις αλληλοεξαρτημένες μεταβλητές: –Τεχνολογία –Εργαζόμενοι –Οργανωτική δομή της εργασίας –Επιχείρηση/Οργανισμός

12 ... βασικές αρχές... Η εισαγωγή της τεχνολογίας παρέχει την ευκαιρία για μια ευρύτερη αλλαγή και βελτίωση του οργανισμού. Πρέπει να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός των απαιτούμενων αλλαγών. Η σχεδίαση του συστήματος πρέπει να περιέχει και ανασχεδιασμό της μορφής της εργασίας.

13 Στόχοι της ETHICS Να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και να αναλάβουν την ευθύνη του μελλοντικού συστήματος. Να εξασφαλίσει την αποδοχή του νέου συστήματος από τους χρήστες. Να βοηθήσει του χρήστες να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να διαχειριστούν οι ίδιοι τις οργανωτικές αλλαγές, μειώνοντας την ανάγκη για τεχνική βοήθεια.

14 Οι Πέντε Παράγοντες... Στόχος: Το «Ταίριασμα» (Fit) Προσδοκιών και Πραγματικότητας Γνώση –Ο εργαζόμενος επιθυμεί να αξιοποιηθούν και να επαυξηθούν τα προσόντα και οι γνώσεις του Ψυχολογία –Ο εργαζόμενος επιδιώκει την επίτευξη προσωπικών στόχων, όπως ασφάλεια, επιτυχία, αναγνώριση, υπευθυνότητα, προώθηση, κύρος

15 Οι Πέντε Παράγοντες... Αποτελεσματικότητα –Ο εργαζόμενος αποζητά δίκαιη αμοιβή της προσπάθειάς του και αποτελεσματική εποπτεία και υποστήριξη Δομή εργασίας –Θέλει μια δουλειά που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του για διάκριση, ποικιλία, ενδιαφέρον, γνώση, αυτονομία Ηθικός παράγων –Ο εργαζόμενος επιθυμεί να δουλεύει για κάποιον του οποίου οι αρχές δεν αντιτίθενται στις δικές του

16 Αποτίμηση του «ταιριάσματος» Τι σου αρέσει περισσότερο και τι λιγότερο στη δουλειά σου; –Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βοηθήσει; Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι οι προσωπικές σου ικανότητες και γνώσεις αξιοποιούνται στην παρούσα εργασία σου; –Πολύ καλά… –Μερικές φορές… –Ελάχιστα…

17 Αποτίμηση του «ταιριάσματος» Χρειάζεσαι περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεών σου; –Ναι… –Όχι… Τι προκλήσεις αντιμετωπίζεις στη δουλειά σου; Θα ήθελες να έχεις περισσότερες προκλήσεις; Τι βαθμό υπευθυνότητας απαιτεί η εργασία σου; Θα ήθελες εργασία με μεγαλύτερες απαιτήσεις υπευθυνότητας; Πόσο συχνά νοιώθεις ότι έχεις επιτύχει κάτι σημαντικό;

18 Αποτίμηση του «ταιριάσματος» Έχεις τη δυνατότητα μέσα από τη δουλειά να γνωρίσεις ανθρώπους και να κάνεις φίλους; –Θα ήθελες περισσότερες ευκαιρίες; Πόσο συχνά βρίσκεις τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου σωστά; Τι ποσοστό του έργου σου ελέγχεται από κάποιον τρίτο; Έχεις συγκεκριμένους στόχους (ποσοτικούς και ποιοτικούς) που πρέπει να επιτύχεις; Θα ήθελες να έχεις καθαρούς και συγκεκριμένους στόχους;

19 Αποτίμηση του «ταιριάσματος» Είναι η ποσότητα των εργασιών που αναλαμβάνεις αντίστοιχη του χρόνου που έχεις διαθέσιμο; Θα έπρεπε να εργάζεσαι με λιγότερη πίεση; Έχεις περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών; Θα ήθελες να αναλαμβάνεις περισσότερες πρωτοβουλίες; Τι θα ήθελες να μπορείς να κάνεις;

20 Αποτίμηση του «ταιριάσματος» Απαιτείται να λαμβάνεις αποφάσεις και να χρησιμοποιείς την κρίση σου; Πόσες φορές έχεις τη δυνατότητα να αναλαμβάνεις μία εργασία από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή της, χωρίς να παρεμβαίνει τρίτος; Θα ήθελες να έχεις πιο συχνά αυτήν την ευκαιρία; Συνολικά, σε ευχαριστεί η εργασία σου ή όχι;

21 Αποτίμηση του «ταιριάσματος» Μπορείς να προτείνεις πώς η εργασία σου θα μπορούσε να γίνει πιο ικανοποιητική; Τι σου αρέσει περισσότερο στην εργασία σου; Τι σου αρέσει λιγότερο;

22 Τι ψάχνουμε να βρούμε; 1.Μειωτές της απόδοσης (efficiency reducers). 2.Μειωτές της ψυχικής ευχαρίστησης (job satisfaction reducers). 3.Συνεισφέροντες θετικά στην ψυχική ευχαρίστηση (job satisfaction contributors). 4.Συνεισφέροντες θετικά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας (effectiveness contributors).

23 Αλλαγές Αλλαγές στους στόχους και το περιεχόμενο της εργασίας Αλλαγές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας Αλλαγές στον προσωπικό τρόπο εργασίας και στα μέσα που χρησιμοποιούνται

24 Δομή της μεθοδολογίας ETHICS Βήμα 1: Αντιμετώπιση των προβλημάτων και ευκαιριών Βήμα 2: Οριοθέτηση του Συστήματος Βήμα 3: Αναλυτική περιγραφή υπάρχοντος συστήματος Βήμα 4: Προσδιορισμός αντικειμενικών σκοπών και στόχων Βήμα 5: Διάγνωση των βασικών αναγκών- αποκλίσεων

25 Δομή της μεθοδολογίας ETHICS Βήμα 6: Εξέταση της ευχαρίστησης που προσφέρει η εργασία στο σύστημα Βήμα 7: Ανάλυση μελλοντικών αναγκών Βήμα 8: Αξιολόγηση των παραμέτρων υπολογισμού της ευχαρίστησης που προσφέρει η εργασία Βήμα 9: Σχεδιασμός της οργανωτικής δομής του (νέου) συστήματος Βήμα 10: Εναλλακτικές λύσεις στα τεχνικά θέματα

26 Δομή της μεθοδολογίας ETHICS Βήμα 11: Αναλυτικός σχεδιασμός Βήμα 12: Υλοποίηση της λύσης Βήμα 13: Εποπτεία συστήματος Βήμα 14: Αξιολόγηση του νέου συστήματος

27 Η περίπτωση του «Εθνικού Νοσοκομείου» 657 κλίνες 1898 άνθρωποι προσωπικό 41 εκ. Ευρώ, ετήσιος προϋπολογισμός Υπηρεσίες: –Έκτακτα περιστατικά –Εξωτερικά ιατρεία –Γενική χειρουργική –Έρευνα

28 Στόχοι Αύξηση του αριθμού των ασθενών που εξυπηρετεί Βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει και συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες Ενθάρρυνση του προσωπικού, παροχή κινήτρων, ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

29 Ανάγκες σε πληροφοριακά συστήματα Διαχείριση ασθενών/Ιατρικός φάκελος Διαχείριση ασθενοφόρων Λογιστικό σύστημα και διαχείριση εσόδων – εξόδων Λίστα αναμονής ασθενών Σύστημα διοικητικής υποστήριξης (management information system)

30 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών Ερωτηματολόγια σε ομάδες χρηστών – Παράδειγμα: Υπεύθυνος ασθενοφόρων Ποια είναι η αποστολή σου και οι κυριότερες εργασίες που έχεις αναλάβει; –Αποστολή: να παρέχω υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα στους πολίτες που έχουν ανάγκη ασθενοφόρου να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο –Να παρέχω επαρκείς υπηρεσίες με τους υπάρχοντες περιορισμούς κόστους –Να παρέχω υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα στους ασθενείς που βρίσκονται στο ασθενοφόρο –Να διασφαλίζω ότι υπάρχει επαρκές προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες –Να διασφαλίζω ότι υπάρχουν αρκετά και κατάλληλα εξοπλισμένα ασθενοφόρα.

31 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών Περιγραφή κυριότερων εργασιών –Να παρέχω επαρκείς υπηρεσίες με τους υπάρχοντες περιορισμούς κόστους –Στόχος: να παραλαμβάνω τους ασθενείς και να τους μεταφέρω στο νοσοκομείο όσο πιο γρήγορα γίνεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ανάλογα με τον τραυματισμό ή την αρρώστιά τους –Καθημερινές δραστηριότητες: Να διαχειρίζομαι τα ασθενοφόρα και το προσωπικό Να διασφαλίζω την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού …

32 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών Ανάγκες σε πληροφορία για την εκτέλεση των βασικών εργασιών: –Αριθμός και είδος διαθέσιμων ασθενοφόρων (ανά ημέρα) –Αριθμός και γνώσεις του διαθέσιμου προσωπικού (ανά ημέρα) –Χρόνος αναμονής ασθενή –Χρόνος μετάβασης ασθενή –Είδος ασθένειας ή τραυματισμού –Είδος ιατρικής φροντίδας που δόθηκε μέσα στο ασθενοφόρο –Λόγοι απουσίας προσωπικού –Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας κάθε μέλους του προσωπικού

33 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών Κρίσιμα προβλήματα: –Λίγα ασθενοφόρα και χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό –Λίγα μέλη του προσωπικού έχουν κατάλληλη εκπαίδευση –Τα ασθενοφόρα δεν επιτυγχάνουν το στόχο της άφιξης μέσα σε 20 λεπτά –Οι ασθενείς δεν λαμβάνουν την αναγκαία φροντίδα –Βλάβες ασθενοφόρων και εξοπλισμού

34 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών Απαραίτητη πληροφορία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων –Πού βρίσκονται ασθενοφόρα που μπορούμε να δανειστούμε ή να ενοικιάσουμε; –Αιτίες καθυστερήσεων –Κατάταξη των ασθενοφόρων, του προσωπικού κ.λπ. –…

35 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών –Νέα συστήματα που πρόκειται να αναπτυχθούν: Νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ασθενοφόρων –Απαραίτητη πληροφορία για την ανάπτυξη του συστήματος: Είδος συστημάτων που είναι διαθέσιμα στην αγορά Τι συστήματα χρησιμοποιούν άλλα νοσοκομεία και πόσο ικανοποιημένα είναι; –Στόχοι που συνδέονται με την εργασία μου: Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με χαμηλό κόστος Πρόσληψη προσωπικού υψηλών δυνατοτήτων Ανάπτυξη και διατήρηση υψηλού κινήτρου και καλής ψυχολογίας του προσωπικού

36 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών Απαραίτητη πληροφορία για τους στόχους αυτούς: –Εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια κόστη –Τακτικές αξιολογήσεις της απόδοσης του προσωπικού –Τακτικές αξιολογήσεις του «ηθικού» του προσωπικού

37 Η περίπτωση του «Εθνικού Νοσοκομείου» Αυτή ήταν μόνο η πρώτη φάση …..

38 Πλεονεκτήματα ETHICS 1.Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επηρεάσουν το σχεδιασμό του συστήματος. 2. Οι χρήστες αποκτούν αίσθηση ιδιαιτερότητας και ιδιοκτησίας απέναντι στο σύστημα. 3. Το τελικό προϊόν δεν εξαρτάται απόλυτα από τους αναλυτές. 4. Η αντίδραση των χρηστών μειώνεται. 5. Η εμπλοκή των χρηστών είναι ουσιαστική. 6. Αντιμετωπίζει προβλήματα οργανωτική δομής.

39 Μειονεκτήματα ETHICS 1.Υστερεί στον τομέα του τεχνικού σχεδιασμού, καθώς δεν έχει συγκεκριμένες τεχνικές. 2. Δεν υποστηρίζεται από αυτοματοποιημένα εργαλεία. 3. Εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο η Διοίκηση απελευθερώνει τη ροή πληροφοριών. 4. Απαιτεί μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (περιλαμβάνει εκπαίδευση των χρηστών). 5. Μπορεί να οδηγήσει σε αντικρουόμενους στόχους και συνεπώς σε συγκρούσεις.

40 Μειονεκτήματα ETHICS 6. Ο συγκερασμός απόψεων μεταξύ υπαλλήλων και διοίκησης και η εύρεση σταθερής σχέσης μεταξύ δραστηριοτήτων, τεχνολογίας, ανθρώπων και επιχειρηματικών στόχων είναι δύσκολο πρόβλημα. 7. Υψηλό κόστος, αφού είναι χρονοβόρα και γενικά η συμμετοχική θεώρηση, απαιτεί αρκετούς ανθρώπινους πόρους.

41 Προβλήματα στην εφαρμογή... 1. Εμπιστοσύνη. –Παρά τη συμμετοχή τους, οι εργαζόμενοι παραμένουν καχύποπτοι. 2. Η δημιουργία των ομάδων. –Ποιοι θα επιλεγούν; 3. Αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. 4. Άγχος. –Οι χρήστες θα ζήσουν με το σύστημα, οι αναλυτές όχι. 5. Επικοινωνία και συναλλαγή.

42 Προβλήματα στην εφαρμογή... 6. Οι αναλυτές του συστήματος –Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας του αναλυτή. 7. Διοίκηση –Αλλαγή νοοτροπίας της διοίκησης. 8. Καταλύτης –Δύσκολη δουλειά.

43 Σύνοψη ETHICS Η κοινωνικο-τεχνική προσέγγιση Η ETHICS Χαρακτηριστικά της ETHICS Ερωτήματα …


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google