Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ΟΥ Γ/σίου Αθηνών για την ημερίδα εργασιών του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου στις ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ανάπτυξη της 6ης ενότητας - οι αποφάσεις στη ζωή μας - του βιβλίου ΣΕΠ της Γ΄ Γυμνασίου. Ανάλυση του 2ΟΥ κειμένου του παραρτήματος του βιβλίου του καθηγητή _Η αλληλουχία των Εκπαιδευτικών – Επαγγελματικών αποφάσεων του μαθητή_ Δημητρόπουλος. Ε. (2003). ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Παρουσίαση εκπαιδευτικών επιλογών μετά το Γ/σιο. Λειτουργίες του θεσμού Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στάδια Επαγγελματικής Ανάπτυξης (το ουράνιο τόξο της σταδιοδρομίας κατά τον Super). Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (ενδεικτικά: η διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων κατά τον Hilton). Μετάβαση και Επαγγελματική Ανάπτυξη. Κριτήρια σημαντικότητας μίας απόφασης. Τα στάδια στην λήψη ατομικών αποφάσεων. Πως παίρνουν οι άνθρωποι αποφάσεις. ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. (3 χρόνια) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ – ΤΕΙ) ΕΠΑ.Σ. (2 χρόνια) Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Από την Α΄ τάξη Πηγή: Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση και κατάρτιση, ΓΡΑΣΕΠ Εν. Λυκείου Ακρωτηρίου. Ι.Ε.Κ. (ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ) ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

4 ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (κατά Κάντα & Χατζή).
ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

6 ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών
ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ SUPER (ΠΗΓΗ: ΚΑΝΤΑΣ & ΧΑΤΖΗ,1991) ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

7 ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών
ΘΕΩΡΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ HILTON. ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

8 ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών
ΘΕΩΡΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – Μοντέλο του GELATT. ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

9 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταξύ των κυριότερων οργανωτικών πρακτικών που έχουν υιοθετηθεί στις διάφορες χώρες για την παρέμβαση και επικούρηση του ατόμου κατά την μετάβασή του από τον εκπαιδευτικό στον επαγγελματικό-εργασιακό χώρο περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες: Δημιουργία κέντρων διασύνδεσης σχολείου και αγοράς εργασίας, δημιουργία γραφείων σταδιοδρομίας, οργάνωση υπηρεσιών διασύνδεσης, οργάνωση υπηρεσιών επαγγελματικής τοποθέτησης είτε στο σχολείο είτε στην τοπική κοινωνία με την οργάνωση αντίστοιχων κέντρων και γραφείων, αξιοποίηση των υπηρεσιών απασχόλησης, δημιουργία μικτών επιτροπών από το εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον στα τοπικά επιμελητήρια των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων, δημιουργία γραφείων για την εκπαίδευση ενηλίκων(π.χ. για την χώρα μας, τα αντίστοιχα προγράμματα της Γ. Γ. Νέας Γενιάς), την δημιουργία γραφείων για την ενίσχυση της Ισότητας και στις επαγγελματικές ευκαιρίες (π.χ. για την χώρα μας, τα αντίστοιχα προγράμματα της Γ. Γ. Ισότητας), δημιουργία κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. για την χώρα μας, τα αντίστοιχα προγράμματα του ΟΑΕΔ και του ΟΕΕΚ και τα ΚΕΚ των ΟΤΑ δημόσια και ιδιωτικά),κ. α. ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Δημητρόπουλος 2000 τ. Β΄)
Η δυσκολία μίας απόφασης. Οι εναλλακτικές λύσεις παρουσιάζονται το ίδιο ελκυστικές. Επιτακτική ανάγκη λήψης μίας απόφασης. Ο σκοπός που οδηγεί στην λήψη της απόφασης. Αυξημένη η πιθανότητα της επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα μιας απόφασης. Το ρίσκο της απόφασης. Ανάγκη χρήσης βοηθητικών στοιχείων (ειδικές πληροφορίες κ.α.). Αμετάκλητα αποτελέσματα μίας απόφασης. Περιορισμένα χρονικά περιθώρια για την λήψη της απόφασης. Οι εκβάσεις της απόφασης είναι κρίσιμες και σοβαρές για το άτομο και επηρεάζουν τη ζωή του στις διάφορες διαστάσεις της. ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

11 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Μία λογική διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον Δημητρόπουλο (2000 τ.2ος), είναι η ακόλουθη: Προσεγμένη μελέτη σε βάθος και πλήρη κατανόηση του αντικειμένου ή του προβλήματος. Διασάφηση της σπουδαιότητας που έχει για το άτομο η συγκεκριμένη απόφαση. Ανάλυση και κατανόηση των καταστάσεων και συνθηκών που αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο θα ληφθεί η απόφαση. Διάκριση, διαμόρφωση και εξέταση πιθανών εναλλακτικών λύσεων. Μελέτη πιθανών εμποδίων ή δυσκολιών. Μελέτη για πρόβλεψη των πιθανών επιπτώσεων. Μελέτη και αξιολόγηση της κάθε έκβασης σε αντιστοιχία με τις προτεραιότητες που έχει θέσει το ίδιο το άτομο σε ότι αφορά την επικείμενη απόφαση. Επιλογή εκείνης της εναλλακτικής λύσης που παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα και τα λιγότερα μειονεκτήματα. Δοκιμαστική υλοποίηση της απόφασης όπου οι καταστάσεις το επιτρέπουν. ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

12 ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ με την μέθοδο του επιθυμητού - η επιθυμία αποτελεί καθοριστική μεταβλητή, με την μέθοδο της αποφυγής - ανεπιθύμητη έκβαση, με την μέθοδο της ασφάλειας - εναλλακτική με τις περισσότερες πιθανότητες, με την μέθοδο του συνδυασμού - συνδυασμός των ανωτέρω. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Συμπεριφορά αυθόρμητη. Συμπεριφορά μοιρολατρική. Συμπεριφορά συμμόρφωσης (συμμορφωτική). Συμπεριφορά ενόρασης. Συμπεριφορά αγωνίας (εναγώνια). Συμπεριφορά παράλυσης (παραλυτική). ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών

13 ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Blau, P. M., Gustad, J. W., Jessor, R., Parnes, H. S. and Wiccock, R. C. (1956). Occupational choice: A conceptual framework. Industrial and Labour Relations Review, 9, Δημητρόπουλος, Ε. (2000) τ. 2ος . Συμβουλευτική Προσανατολισμός. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτικός , Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Gelatt, A. B. (1962). Decision Making: A Perceptual Frame of Reference for Counseling. Journal of Counseling Psychology, 9, Hilton, T. L. (1962). Carrer decision-making. Journal o Counseling Psychology, 9, Holland, L. J. (1959). A theory of vocational choice. Journal of Counseling Psychology,6, Kaldor, D. R. and Zytowski, D. G. (1969). A maximizing model of occupational decision making. Personnel and Guidance journal, 47, Κάντας, Α. και Χατζή, Α. (1991). Ψυχολογία της Εργασίας. Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Στοιχεία Συμβουλευτικής. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Super, E. D. (1953). A theory of vocational development. American Psychologist, 8, Super, E. D. (1984). Career and life development. Στο D. Brown, L. Brooks et al. (Eds), Career choice and development. San Francisco: Jossey-Bass, 1984. Super, E. D. and Bohn, M. J. (1971). Occupational psychology. London: Tavistock Publications. Thoresen, C. E. and Mehrens, W. A., (1967). Decision theory and vocational counseling: Important concepts and questions. Personnel and Guidance Journal, 46, 1967, Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. N.Y.: Wiley. ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών Παντελίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών


Κατέβασμα ppt "ΓραΣΕΠ 65ου Γ/σίου Αθηνών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google