Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων

2 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 2 (Υλοποίηση ΣΔΒΔ) Αποθήκευση Ευρετήρια Εκτέλεση Ερωτήσεων Το εσωτερικό ενός ΣΔΒΔ Γενική Εικόνα του Μαθήματος ΜΕΡΟΣ 1 Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασμός) Προγραμματισμός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) Δημιουργία/Κατασκευή Εισαγωγή Δεδομένων Επεξεργασία Δεδομένων Με χρήση ΣΔΒΔ

3 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 3 Εισαγωγή ΣΔΒΔ Βάση Δεδομένων Η Δομή ενός ΣΔΒΔ

4 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 4 Εισαγωγή ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρχεία δεδομένων Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήματος ΣΔΒΔ

5 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 5 Εισαγωγή ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΔΒΔ File and Access Methods Disk Space Manager Buffer Manager Transaction Manager Lock Manager Recovery Manager Μηχανή Εκτέλεσης Ερωτήσεων

6 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 6 Εισαγωγή ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΔΒΔ File and Access Methods Disk Space Manager Buffer Manager Transaction Manager Lock Manager Recovery Manager Μηχανή Εκτέλεσης Ερωτήσεων

7 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 7 Επεξεργασία Ερωτήσεων Ερώτηση Συντακτική Ανάλυση & Μετάφραση Βελτιστοποίηση Έκφραση της Σχεσιακής Άλγεβρας Στατιστικά Στοιχεία Σχέδιο Εκτέλεσης Μηχανή Υπολογισμού Δεδομένα Αποτέλεσμα SQL Ερώτηση

8 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 8 Επεξεργασία Ερωτήσεων 1. Συντακτική Ανάλυση & Μετάφραση 2. Βελτιστοποίηση 3. Υπολογισμός Τα βασικά βήματα στην επεξεργασία μιας ερώτησης είναι

9 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 9 Συντακτική Ανάλυση & Μετάφραση 1. Συντακτική Ανάλυση (Parsing) & Μετάφραση Η ερώτηση μεταφράζεται σε μια εσωτερική μορφή αφού γίνει ο απαραίτητος συντακτικός και σημασιολογικός έλεγχος (π.χ., τα ονόματα που αναφέρονται είναι ονόματα σχέσεων που υπάρχουν) Αντικατάσταση των όψεων από τον ορισμό τους Εσωτερική μορφή; Έκφραση της σχεσιακής άλγεβρας select A 1, A 2, …, A n from R 1, R 2, …, R m where P π A1, A2, …, An (σ P (R 1 x R 2 x … x R m ))

10 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 10 Βελτιστοποίηση 2. Βελτιστοποίηση Μια SQL ερώτηση μπορεί να μεταφραστεί σε διαφορετικές (ισοδύναμες) εκφράσεις της σχεσιακής άλγεβρας select balance from account where balance < 25000 σ balance < 2500 (π balance (account)) π balance (σ balance < 2500 (account))

11 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 11 Βελτιστοποίηση Άρα δεν αρκεί ο προσδιορισμός της πράξης - πρέπει να προσδιορίζεται και ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της π.χ., για την υλοποίηση της επιλογής μπορεί είτε να σαρώσουμε (scan) όλο το αρχείο ελέγχοντας κάθε εγγραφή είτε αν υπάρχει π.χ., ένα Β + ευρετήριο στο γνώρισμα balance να χρησιμοποιήσουμε το ευρετήριο

12 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 12 Βελτιστοποίηση Κάθε πράξη της σχεσιακής άλγεβρας μπορεί να υλοποιηθεί με διαφορετικούς αλγορίθμους: βασικές (primitive) πράξεις (πράξη + αλγόριθμος) Σχέδιο εκτέλεσης (execution plan): μια ακολουθία από βασικές πράξεις π balance σ balance < 2500, χρησιμοποίησε το ευρετήριο 1 account

13 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 13 Βελτιστοποίηση Τα διαφορετικά σχέδια εκτέλεσης έχουν και διαφορικό κόστος Βελτιστοποίηση: η διαδικασία επιλογής του σχεδίου εκτέλεσης που έχει το μικρότερο κόστος Εκτίμηση του κόστους (συνήθως χρήση στατιστικών στοιχείων)

14 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 14 Εκτέλεση 3. Εκτέλεση Μηχανή εκτέλεσης που εκτελεί τις βασικές πράξεις

15 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 15 Επεξεργασία Ερωτήσεων 1.Αλγόριθμους εκτέλεσης βασικών πράξεων Επιλογή Προβολή Πράξεις συνόλων Συνένωση 2. Ισοδυναμία σχεσιακών εκφράσεων - ευριστική επιλογή

16 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 16 Αλγόριθμοι Εκτέλεσης Βασικών Πράξεων Εκτίμηση κόστους - αρχείο δεδομένων n R : αριθμός πλειάδων της σχέσης R b R : αριθμός blocks της σχέσης R s R : μέγεθος σε bytes κάθε πλειάδας της σχέσης R f R : παράγοντας ομαδοποίησης αν μη εκτεινόμενη, f R =  B / s R  και b R =  n R / f R  V(A, R): αριθμός διαφορετικών τιμών του Α | π Α (R) | -- αν Α κλειδί: SC(A, R): μέσος αριθμός πλειάδων που ικανοποιεί μια συνθήκη (δεδομένου ότι υπάρχει μια τουλάχιστον που την ικανοποιεί) 1 αν κλειδί, αν ομοιόμορφη;

17 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 17 Αλγόριθμοι Εκτέλεσης Βασικών Πράξεων Εκτίμηση κόστους - αρχείο ευρετηρίου f i : παράγοντας διακλάδωσης, πολυεπίπεδο f 0, Β + δέντρο ~ βαθμό H i : αριθμός επιπέδων LΒ i : αριθμός block φύλλων Αριθμό blocks που μεταφέρονται

18 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 18 Επιλογή Ε1 Σειριακή αναζήτηση Ε2 Δυαδική αναζήτηση Ε3 Χρήση πρωτεύοντος ευρετηρίου/ κατακερματισμού Ε4 Χρήση δευτερεύοντος ευρετηρίου/ κατακερματισμού Μονοπάτι προσπέλασης

19 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 19 Επιλογή: Συνθήκη Ισότητας Επιλογή - συνθήκη ισότητας Ε1 Σειριακή αναζήτηση σ Α = α (R) b R / 2 αν το Α υποψήφιο κλειδί bRbR Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε αρχείο

20 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 20 Επιλογή: Συνθήκη Ισότητας Ε2 Δυαδική αναζήτηση Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν το αρχείο είναι διατεταγμένο με βάση το γνώρισμα της επιλογής  log ( b R )  Εύρεση της πρώτης  SC(A, r) / f R  - 1 Εύρεση των υπόλοιπων + Αν το Α υποψήφιο κλειδί;

21 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 21 Επιλογή: Συνθήκη Ισότητας Ε3 Χρήση πρωτεύοντος ευρετηρίου Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υπάρχει πρωτεύον ευρετήριο στο Α HT i + 1 Εύρεση και μεταφορά της πρώτης HT i +  SC(A, R) / f R  Αν το Α δεν είναι υποψήφιο κλειδί -- ευρετήριο συστάδων

22 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 22 Επιλογή: Συνθήκη Ισότητας Ε4 Χρήση δευτερεύοντος ευρετηρίου Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υπάρχει δευτερεύον ευρετήριο στο Α HT i + 1 HT i + SC(A, R) Αν το Α δεν είναι υποψήφιο κλειδί Αν το Α είναι υποψήφιο κλειδί Στη χειρότερη περίπτωση κάθε εγγραφή που ικανοπoιεί τη συνθήκη σε διαφορετικό block

23 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 23 Επιλογή: Συνθήκη με Σύγκριση Επιλογή - συνθήκη με σύγκριση σ Α  u (R) ή σ Α  u (R) Έστω ότι c πλειάδες ικανοποιούν τη συνθήκη Γενικά c = n r / 2 Έστω min, max, ομοιόμορφη κατανομή και σ Α  u (R) c = 0 αν u < min n R αν u  max n R * [(u - min) / (max -min)]

24 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 24 Επιλογή: Συνθήκη με Σύγκριση Δ1 Σειριακή αναζήτηση; Δ2 Δυαδική αναζήτηση; σ Α  u (R)

25 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 25 Επιλογή: Συνθήκη με Σύγκριση Ε5 Χρήση πρωτεύοντος ευρετηρίου Α  u 1. Χρήση ευρετηρίου για την εύρεση της πρώτης εγγραφής Α  u 2. Σάρωση όλου του αρχείου ξεκινώντας από αυτήν την εγγραφή Α  u Δε χρειάζεται ευρετήριο, γιατί; HT i +  c / f R 

26 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 26 Επιλογή: Συνθήκη με Σύγκριση Ε6 Χρήση δευτερεύοντος ευρετηρίου Α  u από το u έως το τέλος Α  u από την αρχή έως το u Σάρωση των φύλλων του δέντρου Αν c = n R / 2, τότε (αν κάθε εγγραφή σε διαφορετικό block) HT i + LB i / 2 + n R / 2

27 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 27 Επιλογή: Συνθήκη Σύζευξης Επιλογή - συνθήκη σύζευξης Επιλεκτικότητα μιας συνθήκης: το πλήθος των εγγραφών (πλειάδων) που την ικανοποιούν το πλήθος των εγγραφών (πλειάδων) του αρχείου (σχέσης) σ Θ1 AND Θ2 … AND Θn (R)

28 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 28 Επιλογή: Συνθήκη Σύζευξης Αν οι συνθήκες είναι ανεξάρτητες, το μέγεθος του αποτελέσματος: n R * s 1 * s 2 * … * s n n R n Έστω s i = | σ Θi (R) | -- επιλεκτικότητα: s i / n R Αν Θi συνθήκη ισότητας σε ένα γνώρισμα υποψήφιο κλειδί s i = 1 / n R Αν Θi συνθήκη ισότητας σε ένα γνώρισμα, ομοιόμορφη κατανομή, k διακριτές τιμές, s i = k / n R

29 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 29 Επιλογή: Συνθήκη Σύζευξης Ε7 Συζευκτική επιλογή με χρήση ενός απλού ευρετηρίου Υπάρχει διαδρομή προσπέλασης για ένα από τα γνωρίσματα που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε απλή συνθήκη Χρήση μιας από τις προηγούμενες μεθόδους για την ανάκτηση των εγγραφών που ικανοποιούν αυτήν την συνθήκη και έλεγχος για κάθε επιλεγμένη εγγραφή αν ικανοποιεί και τις υπόλοιπες συνθήκες Επιλογή του γνωρίσματος στην απλή συνθήκη με τη μικρότερη επιλεκτικότητα

30 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 30 Επιλογή: Συνθήκη Σύζευξης Ε8 Συζευκτική επιλογή με χρήση σύνθετου ευρετηρίου Αν υπάρχει ευρετήριο στο συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων γνωρισμάτων που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε απλές συνθήκες

31 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 31 Επιλογή: Συνθήκη Σύζευξης Ε9 Συζευκτική επιλογή με τομή δεικτών Αν υπάρχουν ευρετήρια σε περισσότερα από ένα από τα γνωρίσματα

32 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 32 Επιλογή: Συνθήκη Διάζευξης Επιλογή - συνθήκη διάζευξης σ Θ1 OR Θ2 … OR Θn (R) Αν κάποια από τις συνθήκες δεν έχει διαδρομή προσπέλασης -> σάρωση όλου του αρχείου

33 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 33 Συνένωση Σ1 Εμφωλευμένος (εσωτερικός - εξωτερικός) βρόγχος Σ2 Χρήση μιας δομής προσπέλασης Σ3 Ταξινόμηση-Συγχώνευση Σ4 Συνένωση με κατακερματισμό R R.A op S.B S

34 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 34 Συνένωση Σ1 Εμφωλευμένος (εσωτερικός - εξωτερικός) βρόγχος Για κάθε εγγραφή t της R Για κάθε εγγραφή s της S Αν t[A] op s[B] πρόσθεσε το t s στο αποτέλεσμα n R * b S + b R Αγνοώντας την εγγραφή των blocks του αποτελέσματος

35 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 35 Συνένωση Για κάθε block B r της R Για κάθε block B s της S Για κάθε εγγραφή t του B r Για κάθε εγγραφή s του B s Αν t[A] op s[B] πρόσθεσε το t s στο αποτέλεσμα b R * b S + b R Αγνοώντας την εγγραφή των blocks του αποτελέσματος Συμφέρει η τοποθέτηση της μικρότερης σχέσης στο εξωτερικό βρόγχο

36 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 36 Συνένωση Για κάθε n B - 1 block B r της R Για κάθε block B s της S Για κάθε εγγραφή t του B r Για κάθε εγγραφή s του B s Αν t[A] op s[B] πρόσθεσε το t s στο αποτέλεσμα  (b R / (n B - 1 ) )  * b S + b R Αν υπάρχουν n B > 2 blocks στη μνήμη που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της συνένωσης συμφέρει να διαβάζουμε τα blocks της σχέσης του εξωτερικού βρόγχου ανά n B - 1

37 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 37 Συνένωση Σ2 Χρήση μιας δομής προσπέλασης Η σχέση για την οποία υπάρχει ευρετήριο τοποθετείται στο εσωτερικό βρόγχο. Έστω ότι υπάρχει ευρετήριο για το γνώρισμα Β της σχέσης S n R * c + b R όπου c το κόστος μιας επιλογής στο S Για κάθε block B r της R Για κάθε εγγραφή t του B r Χρησιμοποιείσαι το ευρετήριο στο B για να βρεις τις εγγραφές s της S τέτοιες ώστε t[A] op s[B]

38 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 38 Συνένωση Επιλεκτικότητα συνένωσης μιας σχέσης: το πλήθος των εγγραφών (πλειάδων) που επιλέγονται το πλήθος των εγγραφών (πλειάδων) του αρχείου (σχέσης) Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί ένα ευρετήριο ειδικά για τη συνένωση

39 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 39 Συνένωση Σ3 Ταξινόμηση - Συγχώνευση Ταξινόμησε τις πλειάδες της R στο γνώρισμα Α Ταξινόμησε τις πλειάδες της S στο γνώρισμα Β i : = 1; j := 1; while (i  n R and j  n S ) if (R i [A] < S j [B]) i := i + 1; if (R i [A] > S j [B]) j := j + 1;

40 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 40 Συνένωση else (* R i [A] = S j [B] *) πρόσθεσε το R i. S j στο αποτέλεσμα k := j + 1; (* γράψε και τις άλλες πλειάδες της S που ταιριάζουν, αν υπάρχουν *) while ((k  n S ) and (R i [A] = S k [B])) πρόσθεσε το R i. S k στο αποτέλεσμα k := k + 1; m := i + 1; (* γράψε και τις άλλες πλειάδες της R που ταιριάζουν, αν υπάρχουν *) while ((m  n R ) and (R m [A] = S j [B])) πρόσθεσε το R m. S j στο αποτέλεσμα k := k + 1; i := m; j := k;

41 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 41 Συνένωση Αν αγνοήσουμε τη ταξινόμηση για τη σάρωση: b R + b S Ταξινόμηση: b R * log(b R ) + b S * log(b S )

42 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 42 Συνένωση Σ4 Συνένωση με κατακερματισμό χωρίζουμε με βάση μια συνάρτηση κατακερματισμού h τις πλειάδες της S και της R σε κάδους -- στον ίδιο κάδο αν h(t R [A]) = h(t S [B]) δηλαδή οι πλειάδες με t R [A] = t S [B] πέφτουν στον ίδιο κάδο άρα αρκεί να ελέγξουμε μεταξύ τους τις πλειάδες που πέφτουν στον ίδιο κάδο

43 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 43 Συνένωση Χρησιμοποιούμε την μικρότερη σχέση για το πρώτο πέρασμα. Αν όλοι οι κάδοι που προκύπτουν χωράνε στη μνήμη, κόστος b R + b S Κατακερμάτισε τις εγγραφές της R χρησιμοποιώντας την h(t R [A]) Για κάθε εγγραφή t S της S k := h(t S [B]) σύγκρινε το t S [B] με t Ri [A] για όλες τις εγγραφές t Ri της R στον κάδο k

44 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 44 Συνένωση Έστω ότι δε χωρούν όλοι οι κάδοι. Έστω M καταχωρητές, N κάδοι, και η συνάρτηση h(k) = k mod N (* Κατακερμάτισε τις εγγραφές της R χρησιμοποιώντας την h(t R [A]) - στη μνήμη όλοι οι κάδοι του πρώτου κάδου και ένα block για τους υπόλοιπους *) Για κάθε t R της R k := h(t R [A]) if (k > 1 και το block του k-οστού κάδου είναι γεμάτο) μετέφερε το block στη δίσκο

45 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 45 Συνένωση (* στη μνήμη όλα τα blocks του 1ου κάδου - γράψε τα blocks των άλλων κάδων στο δίσκο *) Για κάθε εγγραφή t S της S k := h(t S [B]) αν k = 1 σύγκρινε το t S [B] με όλες τις εγγραφές t Ri στον κάδο 1 αν k > 1, γράψε την εγγραφή στο δίσκο

46 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 46 Συνένωση (* μετά το πρώτο βήμα - έχει γίνει συνένωση όλων των εγγραφών του πρώτου κάδου και στο δίσκο υπάρχουν N - 1 κάδοι της R και Ν - 1 κάδοι της S *) i := 2; j := 1; while (i  N) φέρε στη μνήμη όλα τα blocks του i-οστού κάδου while (j  # blocks του i-οστού κάδου του αρχείου S) φέρε στη μνήμη το j-οστό block B j του i-οστού κάδου του αρχείου S Για κάθε εγγραφή t S του B j σύγκρινε το t S [B] με όλες τις εγγραφές t Ri στον κάδο i

47 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 47 Πράξεις Συνόλων Ταξινόμησε τις πλειάδες της R σε ένα γνώρισμα Α Ταξινόμησε τις πλειάδες της S στο ίδιο γνώρισμα i : = 1; j := 1; while (i  n R and j  n S ) if (R i [A] > S j [B]) Τομή τίποτα Ένωση γράψε το S j στο αποτέλεσμα Διαφορά τίποτα j := j + 1

48 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 48 Πράξεις Συνόλων else if (R i [A] < S j [B]) Τομή τίποτα Ένωση γράψε το R i στο αποτέλεσμα Διαφορά γράψε το R i στο αποτέλεσμα j := j + 1 else (* R i [A] = S j [B] *) Τομή γράψε το R i στο αποτέλεσμα i: = i + 1; j := j + 1; Ένωση i: = i + 1; Διαφορά i: = i + 1; j := j + 1;

49 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 49 Πράξεις Συνόλων Ένωση while (i  n R ) γράψε το R i στο αποτέλεσμα i: = i + 1; while (j  n S ) γράψε το S j στο αποτέλεσμα j: = j + 1; Διαφορά while (i  n R ) γράψε το R i στο αποτέλεσμα i: = i + 1;

50 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 50 Βελτιστοποίηση Ερωτήσεων select A 1, A 2, …, A n from R 1, R 2, …, R m where P π A1, A2, …, An (σ P (R 1 x R 2 x … x R m ))

51 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 51 Βελτιστοποίηση Ερωτήσεων Δέντρο ερώτησης Φύλλα: σχέσεις εισόδου Εσωτερικοί κόμβοι: πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας Εκτέλεση δέντρου ερώτησης

52 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 52 Βελτιστοποίηση Ερωτήσεων 1. Διάσπαση των πράξεων επιλογής με συζευκτικές συνθήκες σε ακολουθίες πράξεων επιλογής 2. Μετατοπίζουμε την πράξη επιλογής όσο πιο κάτω επιτρέπεται από τα γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στη συνθήκη 3. Επαναδιευθέτηση των φύλλων ώστε να εκτελούνται πρώτα οι σχέσεις που έχουν τις πιο περιοριστικές πράξεις επιλογής

53 Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 53 Βελτιστοποίηση Ερωτήσεων 4. Συνδυασμός μιας πράξης καρτεσιανού γινομένου με μια πράξη επιλογής που ακολουθεί 5. Διάσπαση και μετακίνηση των λιστών προβολής όσο πιο κάτω γίνεται στο δέντρο 6. Εντοπισμός υποδέντρων με ομάδες πράξεων που μπορεί να εκτελεστούν με κοινό αλγόριθμο


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων 2001-2002 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google