Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΛΩΣΣΑ Ένα κείμενο για τα χαρακτηριστικά της γλώσσας σε εφτά διαφορετικές γλώσσες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΛΩΣΣΑ Ένα κείμενο για τα χαρακτηριστικά της γλώσσας σε εφτά διαφορετικές γλώσσες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΛΩΣΣΑ Ένα κείμενο για τα χαρακτηριστικά της γλώσσας σε εφτά διαφορετικές γλώσσες.

2 Ελληνικά Η γλώσσα είναι ένας όρος με διαφορετικές σημασίες. Από την μια εννοούμε το ανθρώπινο όργανο με το οποίο μιλάμε και τρώμε και από την άλλη αναφερόμαστε σε ένα κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων. Πάντως, όποια από τις δυο ερμηνείες και αν ψάξουμε, θα καταλάβουμε πως είναι το ίδιο σημαντικές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι το βασικότερο εργαλείο με το οποίο συνεννοούνται άνθρωποι κοινής ή διαφορετικής καταγωγής. Χρειάστηκαν χρόνια για να δημιουργηθεί και εμείς οφείλουμε να την διατηρούμε, να την σεβόμαστε αλλά και να την εμπλουτίζουμε. Κάθε λαός έχει την δική του μητρική γλώσσα, αλλά όλες οι γλώσσες μεταξύ τους έχουν κάποια κοινά στοιχεία και είναι δείγματα διαφορετικών πολιτισμών.

3 Αγγλικά Language is a term with different meanings. from a sense of human organs with which we speak and eat and on the other refers to a code of communication among people. However which Ono which the two interpretations you look, you will understand how it is just as important. We must not forget that is the main tool by which consult the common people of different origins. It took years to develop and we are obliged to maintain, but respect her and enrich. Every people has its own native languages, but all languages ​​between them have some things in common and are samples of different cultures.

4 Ισπανικά El lenguaje es un término con diferentes significados. de un sentido de órganos humanos con los que hablamos y comemos y en el otro se refiere a un código de comunicación entre las personas. Sin embargo lo que Ono que las dos interpretaciones que usted busca, usted entenderá cómo es igual de importante. No hay que olvidar que es la herramienta principal por el cual consultar a la gente común de diferentes orígenes. Tomó años para desarrollar y estamos obligados a mantener, sino respetarla y enriquecer. Cada pueblo tiene sus propias lenguas nativas, pero todos los idiomas entre ellos tienen algunas cosas en común y son muestras de diferentes culturas.

5 Κινέζικα 语言是不同的含义的术语。从人体器官与 我们说话,吃饭和其他的感觉是指通信的 人之间的代码。不过这小野你看看这两种 解释,你就会明白它是如何也同样重要。 我们不能忘记,是其主要工具咨询不同来 源的老百姓。历经数年发展,我们有责任 维护,但尊重她和丰富。每个人都有自己 的母语,但他们之间的所有语言都有一些 共同点和不同文化的样本

6 Ζουλού Ulimi yigama nge izincazelo ezahlukene. kusukela umuzwa zitho zabantu ngazo sikhuluma nizodla ngakolunye ibhekisela ikhodi yokuxhumana phakathi kwabantu. Nokho okuyinto Ono ngalo Izincazelo ezimbili ubheka, uzokuqonda kuba njani nje kubaluleke. kumelwe singakhohlwa ukuthi nguye ithuluzi main ngazo axhumane nabantu abavamile zasezindaweni ezihlukahlukene. Kwathatha iminyaka ukuthuthukisa futhi sinesibopho ukugcina, kodwa sihloniphe wakhe futhi enothisa. Njalo Abantu inezilimi zayo siqu zabomdabu, kodwa zonke izilimi phakathi kwabo abe ezinye izinto ezivamile futhi kukhona amasampula namasiko ehlukene.

7 Λάο ພາສາແມ່ນໄລຍະທີ່ມີຄວາມຫມາຍທີ່ແຕກ ຕ່າງກັນ. ຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອະໄວຍະວະ ຂອງມະນຸດທີ່ພວກເຮົາເວົ້າແລະກິນ ອາຫານແລະອື່ນໆໄດ້ຫມາຍເຖິງລະຫັດຂອງ ການສື່ສານລະຫວ່າງປະຊາຊົນ. ຢ່າງໃດກໍ ຕາມທີ່ Ono ທີ່ສອງການຕີຄວາມທີ່ ທ່ານຊອກຫາ, ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈແນວໃດມັນ ເປັນພຽງແຕ່ທີ່ສໍາຄັນເປັນ. ພວກເຮົາ ຕ້ອງບໍ່ລືມວ່າເປັນເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍ ທີ່ ທີ່ປຶກສາຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປຂອງ ຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນໄດ້ ປີເພື່ອພັດທະນາແລະພວກເຮົາແມ່ນ ພັນທະທີ່ຈະຮັກສາການ, ແຕ່ວ່າເຄົາລົບ ນັບຖືຂອງນາງແລະເຊັ່ນ. ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ມີພາສາກໍາເນີດຂອງຕົນເອງ, ແຕ່ວ່າທັງ ຫມົດພາສາທີ່ລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າມີບາງ ສິ່ງໃນທົ່ວໄປແລະແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງ ວັດທະນະທໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

8 Λατινικά Sit diverso vocabulo dicitur. ab humano sensu in aliis partibus, qua ad nos et manducet et communicatio inter homines pareant. qui vero duo Ono interpretationes quas quaeris, quomodo, si tam magna. a tool ut est primarium, quod oblivisci non consulere plebem diversa. cogimur asserere amet annos accepit, respexit tamen et metu suo. Cuique enim populo sua lingua, sed in medio omnium, et habere in communi aliqua culturae exemplaria.

9 Βασίλειος Μακρίδης Γ3 3 ου Γυμνασίου Ξάνθης 2014-2015


Κατέβασμα ppt "ΓΛΩΣΣΑ Ένα κείμενο για τα χαρακτηριστικά της γλώσσας σε εφτά διαφορετικές γλώσσες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google