Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ταξινόμηση - Sorting 1. Ταξινόμηση Φυσαλίδας – Bubble Sort Με την μέθόδο της ταξινόμησης φυσαλίδας μπορούμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ταξινόμηση - Sorting 1. Ταξινόμηση Φυσαλίδας – Bubble Sort Με την μέθόδο της ταξινόμησης φυσαλίδας μπορούμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ταξινόμηση - Sorting 1

2 Ταξινόμηση Φυσαλίδας – Bubble Sort Με την μέθόδο της ταξινόμησης φυσαλίδας μπορούμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα σε αύξουσα ή σε φθίνουσα σειρά. Η μέθοδος βασίζεται σε αλλεπάλληλους ελέγχους και μετακινήσεις ώστε να μπουν τα στοιχεία στην σειρά. 2

3 Παράδειγμα (αύξουσα σειρά) 5 4 10 3 1 4 5 10 3 1 3 5 10 4 1 5 10 4 3 1 4 10 5 3 1 3 10 5 4 1 3 10 5 4 1 3 5 10 4 1 3 4 10 5 1 3 4 5 10 3

4 Πρόγραμμα σε C for(i=0;iA[k]){ temp=A[i]; A[i]=A[k]; A[k]=temp; } 4

5 Φθίνουσα Σειρά Στην φθίνουσα σειρά ο αλγόριθμος παραμένει ο ίδιος. Το μόνο που αλλάζει είναι ο έλεγχος. Από Α[i] >A[k] γίνεται: Α[i] { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/12/3743944/slides/slide_5.jpg", "name": "Φθίνουσα Σειρά Στην φθίνουσα σειρά ο αλγόριθμος παραμένει ο ίδιος.", "description": "Το μόνο που αλλάζει είναι ο έλεγχος. Από Α[i] >A[k] γίνεται: Α[i]

6 Παράδειγμα 1 Να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που διαβάζει 10 ακέραιους αριθμούς από το αρχείο par1.in και τους τυπώνει σε αύξουσα σειρά στο αρχείο par1.out 6

7 Παράδειγμα 1 #include #define N 10 using namespace std; int main(){ int a[N], i, j, temp; FILE *fin,*fout; fin = fopen( "par1.in", "r" ); fout = fopen( "par1.out", "w" ); for(i=0;i a[j] ) { temp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = temp; } for( i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/12/3743944/slides/slide_7.jpg", "name": "Παράδειγμα 1 #include #define N 10 using namespace std; int main(){ int a[N], i, j, temp; FILE *fin,*fout; fin = fopen( par1.in , r ); fout = fopen( par1.out , w ); for(i=0;i a[j] ) { temp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = temp; } for( i=0; i a[j] ) { temp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = temp; } for( i=0; i

8 Παράδειγμα 2 Μέσα στο αρχείο par2.in υπάρχει ένας ακέραιος αριθμός Ν (0<Ν<=100) ακολουθούμενος από 2 στήλες. Στην πρώτη στήλη είναι ένας ακέραιος αριθμός που αντιστοιχεί στην ηλικία και στη δεύτερη το όνομα (μέχρι 30 χαρακτήρες). Να τυπώσετε στο αρχείο par2.out τα ονόματα ξεκινώντας από τον γηραιότερο. 8

9 Παράδειγμα 2 #include using namespace std; int main(){ int age[100],i,j,t1,N; char name[100][30],t2[30]; FILE *fin,*fout; fin=fopen("par2.in","r"); fout=fopen("par2.out","w"); fscanf(fin,"%d",&N); for(i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/12/3743944/slides/slide_9.jpg", "name": "Παράδειγμα 2 #include using namespace std; int main(){ int age[100],i,j,t1,N; char name[100][30],t2[30]; FILE *fin,*fout; fin=fopen( par2.in , r ); fout=fopen( par2.out , w ); fscanf(fin, %d ,&N); for(i=0;i

10 Παράδειγμα 3 Να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που διαβάζει από το αρχείο par3.in έναν αριθμό Ν(0<Ν<=100) ακολουθούμενο από Ν ονόματα και τα τυπώνει με αλφαβητική σειρά στο αρχείο par3.out 10

11 Παράδειγμα 3 #include using namespace std; int main(){ int i,j,N; char name[100][30],t1[30]; FILE *fin,*fout; fin=fopen("par3.in","r"); fout=fopen("par3.out","w"); fscanf(fin,"%d",&N); for(i=0;i0){ strcpy(t1,name[i]); strcpy(name[i],name[j]); strcpy(name[j],t1); } for(i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/12/3743944/slides/slide_11.jpg", "name": "Παράδειγμα 3 #include using namespace std; int main(){ int i,j,N; char name[100][30],t1[30]; FILE *fin,*fout; fin=fopen( par3.in , r ); fout=fopen( par3.out , w ); fscanf(fin, %d ,&N); for(i=0;i0){ strcpy(t1,name[i]); strcpy(name[i],name[j]); strcpy(name[j],t1); } for(i=0;i0){ strcpy(t1,name[i]); strcpy(name[i],name[j]); strcpy(name[j],t1); } for(i=0;i


Κατέβασμα ppt "Ταξινόμηση - Sorting 1. Ταξινόμηση Φυσαλίδας – Bubble Sort Με την μέθόδο της ταξινόμησης φυσαλίδας μπορούμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google