Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό έτος

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ.
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κύπρου Τηλ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Τηλ Υποβολή Αίτησης από 7 μέχρι 23 Ιουλίου 2010 Οι Ελλαδίτες φοιτητές αποτελούν το 10% (περίπου) των συνολικά εισαγόμενων στα δύο πανεπιστήμια.

3 Με την αίτηση συνυποβάλλονται
Επικυρωμένο αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Πρόσβασης. Βεβαίωση επιτυχίας σε ειδικό μάθημα, βάση κατάστασης επιτυχόντων από το Λύκειο αποφοίτησης ή/και δίπλωμα Αγγλικών, όπου αυτό απαιτείται.

4 ΤΑΧΙΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
«Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2010» Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη Τ.Θ Λευκωσία Κύπρος

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου το 2010 καθώς και οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου μέχρι δυο (2) προγενέστερα έτη από αυτό που υποβάλλουν την αίτηση (Δηλαδή 2008 και 2009).

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ελάχιστο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 10 Μπορούν να δηλώσουν μέχρι 10 Προγράμματα Σπουδών από ένα (1) ή δύο (2) Επιστημονικά Πεδία. Μπορούν να τα δηλώσουν με όποια σειρά επιθυμούν ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκουν.

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνονται και στα δύο επιστημονικά πεδία δηλώνονται μόνο μία φορά. Η επιλογή γίνεται αποκλειστικά από το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋπόθεσης που ορίζονται για το κάθε τμήμα χωριστά.

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης μπορούν να δηλώσουν το 1ο Ε.Π. και αν επιθυμούν και το 4ο με την προϋπόθεση όμως ότι έχουν εξεταστεί στο μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» κα να έχουν εξασφαλίσει τη βάση (10). Το μάθήμα αυτό δεν είναι απαραίτητο για τα τμήματα: «Επικοινωνίας και σπουδών διαδικτύου» (40) και «Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών» (41)

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι υποψήφιοι της Θετικής και της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης μπορούν να δηλώσουν μέχρι δύο από τα Ε.Π.: 2ο, 3ο, 4ο. Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης μπορούν να δηλώσουν τα Προγράμματα Χημείας στο 2ο Ε.Π. μόνο αν έχουν εξεταστεί στο μάθημα «Χημεία-Βιοχημεία» (Τεχν. Κατ. Ομάδα Τεχνολογίας και Παραγωγής)

10 Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιστημών) Α/Α ΤΜΗΜΑ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης 2009 ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤ (Ενδεικτικός) Α΄ΚΑΤ Β΄ΚΑΤ 1 Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 14,13 11,28 13 2 Ιστορίας και Αρχαιολογίας 14,78 10,97 10 3 Κλασικών σπουδών και Φιλοσοφίας (Κλασικές Σπουδές) 15,75 14,45 4 Κλασικών σπουδών και Φιλοσοφίας (Φιλοσοφία) 15,05 10,83 5 Αγγλικών σπουδών 16,68 16,52 6 Γαλλικών σπουδών και σύγχρονων γλωσσών (Γαλλικής γλώσσας κ. Φιλολ) 10,02 - 7 Σύγχρονων γλωσσών και Ευρωπαϊκών σπουδών 13,08 (1) (2) (5)

11 Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιστημών) Α/Α ΤΜΗΜΑ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης 2009 ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤ (Ενδεικτικός) Α΄ΚΑΤ Β΄ΚΑΤ 8 Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (Τουρκικές Σπουδές) 10,53 - 3 9 Κοινωνικών και πολιτικών επιστημών (Κοινωνιολογία) 14,27 11,03 4 10 Κοινωνικών και πολιτικών επιστημών (Πολιτική Επιστήμη) 14,67 12,73 11 Ψυχολογίας 17,70 5 12 Επιστημών Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση) 18,40 18,13 13 Επιστημών Αγωγής (Προδημοτική Εκπαίδευση) 17,33 16,82 14 Νομικής 18,53 (1)

12 Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών επιστημών) Α/Α ΤΜΗΜΑ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης 2009 ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤ (Ενδεικτικός) Α΄ΚΑΤ Β΄ΚΑΤ 15 Βιολογικών επιστημών 17,45 17,15 4 16 Μαθηματικών και στατιστικής 15,62 14,73 6 17 Φυσικής 15,72 13,60 18 Χημεία Τροφίμων και Περιβάλλοντος 16,57; 15,63; 2 19 Βιολογική Χημεία 20 Χημεία Υλικών 21 Πληροφορικής 15,54 15,12 8 22 Επιστημών Αγωγής (Δημοτικής Εκπαίδευσης) 18,40 18,13 Κοινός με το 1ο Ε.Π. 23 Επιστημών Αγωγής (Προδημοτική Εκπαίδευση) 17,33 16,82

13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών επιστημών) Α/Α ΤΜΗΜΑ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης 2009 (Έγινε Β΄ Κατανομή δεν έχουμε τις βαθμολογίες) ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤ (Ενδεικτικός) Α΄ΚΑΤ Β΄ΚΑΤ 24 Νοσηλευτικής 12,42 ; 15

14 Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ο Επιστημονικό Πεδίο (Τεχνολογικών επιστημών) Α/Α ΤΜΗΜΑ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης 2009 ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤ (Ενδεικτικός) Α΄ΚΑΤ Β΄ΚΑΤ 25 Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών 17,98 17,37 7 26 Μηχανικών μηχανολογίας και κατασκευαστικής 17,89 17,55 4 27 Πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος 18,23 18,20 28 Αρχιτεκτονικής 18,38 18,00 3 29 Επιστημών Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση) 18,40 18,13 Κοινός με το 1ο Ε.Π. 30 Επιστημών Αγωγής (Προδημοτική Εκπαίδευση) 17,33 16,82 (3)

15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ο Επιστημονικό Πεδίο (Τεχνολογικών επιστημών) Α/Α ΤΜΗΜΑ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης 2009 (Έγινε Β΄ Κατανομή δεν έχουμε τις βαθμολογίες) ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤ (Ενδεικτικός) Α΄ΚΑΤ Β΄ΚΑΤ 31 Ηλεκτρολόγων μηχανικών και τεχνολογιών πληροφορικής 17,14 ; 5 32 Μηχανολόγων μηχανικών και επιστήμης και μηχανικής υλικών 17,35 33 Πολιτικών μηχανικών και μηχανικών γεωπληροφορικής (πολιτικών μηχανικών) 18

16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ο Επιστημονικό Πεδίο (Τεχνολογικών επιστημών) Α/Α ΤΜΗΜΑ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης 2009 (Έγινε Β΄ Κατανομή δεν έχουμε τις βαθμολογίες) ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤ (Ενδεικτικός) Α΄ΚΑΤ Β΄ΚΑΤ 34 Πολιτικών μηχανικών και μηχανικών γεωπληροφορικής (τοπογράφων μηχανικών και μηχανικών γεωπληροφορικής ) 17,61 ; 5 35 Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων 13,03 36 Διαχείρισης περιβάλλοντος 14,92

17 Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας) Α/Α ΤΜΗΜΑ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης 2009 ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤ (Ενδεικτικός) Α΄ΚΑΤ Β΄ΚΑΤ 37 Δημόσιας διοίκησης και διοίκησης επιχειρήσεων 14,94 13,54 15 38 Οικονομικών 15,33 13,94 7 39 Διεθνών ευρωπαϊκών και οικονομικών σπουδών 14,61 13,53 3 (4) (4) (4)

18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «ΒΑΣΕΙΣ» ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας) Α/Α ΤΜΗΜΑ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης 2009 (Έγινε Β΄ Κατανομή δεν έχουμε τις βαθμολογίες) ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤ (Ενδεικτικός) Α΄ΚΑΤ Β΄ΚΑΤ 40 Διοίκησης ξενοδοχείων και τουρισμού 12,77 ; 5 41 Εμπορίου, χρηματοοικονομικών και ναυτιλίας 13,76 42 Επικοινωνίας και σπουδών διαδικτύου 12,81 43 Πολυμέσων και γραφικών τεχνών 14,91 (4) (4)

19 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (1) (2) (3) (4) (5) (1) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Αγγλική Γλώσσα» εξασφαλίζοντας βάση Για τα Προγράμματα Σπουδών «Οικονομικών» και «Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών» δεν απαιτείται η βάση.

20 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Γαλλική Γλώσσα» εξασφαλίζοντας βάση 10. (3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα « Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

21 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Για τα Τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Αγγλική Γλώσσα». Για το Προγρ. Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» (37) απαιτείται εξασφάλιση βάσης 10 στο ειδικό μάθημα. Αν οι υποψήφιοι δεν έδωσαν αγγλικά μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη ανεγνωρισμένο δίπλωμα Αγγλικών που θα επισυνάψουν. (θα εξεταστεί αναλόγως από τα Τμήματα)

22 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα ειδικά μαθήματα: «Αγγλική Γλώσσα», «Γαλλική Γλώσσα», «Γερμανική Γλώσσα» εξασφαλίζοντας βάση 10. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δύο Πανεπιστημίων γύρω στις αρχές Αυγούστου 2010

23 Αποστόλης Ρασούλης υπεύθυνος ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Χανίων
Αποστόλης Ρασούλης υπεύθυνος ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Χανίων Ιούνιος 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Τα βαθμολογικά στοιχεία (όπου υπάρχουν) προέρχονται από ανακοινώσεις των δύο πανεπιστημίων


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google