Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ζάρακα Καλλιόπη Ημερίδα Πληροφόρησης Kως, 14/10/2009 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης COMENIUS 2007- 2013 Σχολικές Συμπράξεις/ Ατομική κινητικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ζάρακα Καλλιόπη Ημερίδα Πληροφόρησης Kως, 14/10/2009 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης COMENIUS 2007- 2013 Σχολικές Συμπράξεις/ Ατομική κινητικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ζάρακα Καλλιόπη Ημερίδα Πληροφόρησης Kως, 14/10/2009 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης COMENIUS 2007- 2013 Σχολικές Συμπράξεις/ Ατομική κινητικότητα

2 Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα COMENIUS; Το Πρόγραμμα COMENIUS αφορά στην πρώτη φάση της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο ή την τεχνική σχολή. Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τοπικές αρχές, συνδέσμους γονέων, κ.α.

3 ■ Βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης ■ Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης ■ Ενθάρρυνση της εκμάθησης γλωσσών ■ Προαγωγή της διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης Γενικοί στόχοι του προγράμματος COMENIUS

4 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ COMENIUS 1 - Σχολικά Σχέδια – Γλωσσικά Σχέδια – Σχέδια Σχολικής Ανάπτυξης - Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS -COMENIUS 2 -Σχέδια COMENIUS 2.1 -Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση διδασκόντων και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού -Εργασία σε θέσεις Βοηθών για Υποψήφιους Δασκάλους και Καθηγητές Ξένων Γλωσσών -Πολυμερή Σχέδια COMENIUS -Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση διδασκόντων και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού -Εργασία σε θέσεις Βοηθών για Υποψήφιους Δασκάλους και Καθηγητές COMENIUS 3Δίκτυα COMENIUS Συνοδευτικά Μέτρα COMENIUS Ποιες δράσεις μπορούν να υποστηριχθούν από το Πρόγραμμα COMENIUS;

5 Καινοτομίες Ένας τύπος Σχεδίων (η έμφαση / ο προσανατολισμός μπορεί να διαφέρει) Διετείς Σχολικές Συμπράξεις (μία αίτηση, ένα συμβόλαιο και για τα 2 έτη) Lumpsums (Κατ’αποκοπή ποσά ) για τις Σχολικές Συμπράξεις. Τα ποσά υπάρχουν στην αίτηση Βοηθοί Καθηγητές/Δάσκαλοι όλων των ειδικοτήτων

6 Κεντρική (Εκτελεστικός Φορέας ΕΕ – Executive Agency http://eacea.ec.europa.eu) http://eacea.ec.europa.eu ■ Πολυμερή Σχέδια ■ Δίκτυα COMENIUS ■ Συνοδευτικά Μέτρα Αποκεντρωμένη (Εθνικοί Φορείς των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα) ■ Σχολικές Συμπράξεις ■ Ατομική κινητικότητα ( Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση, Εργασία ως Βοηθός Δάσκαλος / Καθηγητής) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS

7 COMENIUS Σχολικές Συμπράξεις

8 Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης 3 χώρες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχ τν εστάιν & Νορβηγία) Τουρκία

9 ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Κ.Υ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1 11742 Αθήνα www.iky.gr

10 Στόχοι Δια Βίου μάθησης Οι σχολικές συμπράξεις COMENIUS στοχεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου μάθησης Σχολική Σύμπραξη COMENIUS Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) Ενεργό συμμετοχή μαθητών Παιδαγωγικές διοικητικές πρακτικές Εκμάθηση ξένων γλωσσών

11 Επιλέξιμη δομή Σχολικής Σύμπραξης COMENIUS Πολυμερείς Συμπράξεις Πολυμερείς Συμπράξεις: 3 τουλάχιστον συμμετέχουσες χώρες Διμερείς Συμπράξεις Διμερείς Συμπράξεις: Γλωσσικά- προσανατολισμένων Κοινών Σχεδίων Μάθησης (Ανταλλαγή 10 τουλάχιστον μαθητών – 12 ετών και άνω για 10 τουλάχιστον μέρες)

12 Είδη δραστηριοτήτων Τοπικές δραστηριότητες Εργασίες μαθητών Έρευνες Μελέτες Ανταλλαγές εμπειριών Μεταφράσεις Δημοσιεύσεις Παραγωγή τελικού προϊόντος Χρήση Ν έων Τ εχνολογιών Αξιολόγηση Διάδοση Προϊόντος Θεατρικές παραστάσεις Γλωσσική προετοιμασία Διακρατικής κινητικότητας Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Μετακινήσεις μαθητών ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ Επίσκεψη μελέτης Διευθυντών/Υποδιευθυντών Ανταλλαγή διδασκόντων Ανταλλαγή τάξεων Συμμετοχή σε δραστηριότητες Δικτύων COMENIUS

13 Πολυμερείς συμπράξεις (μεταξύ σχολείων από τουλάχιστο 3 χώρες) Οι δραστηριότητες μπορούν να επικεντρώνονται στο μαθητή και/ή στη σχολική μονάδα Οικονομική βοήθεια για διακρατική κινητικότητα και δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου Προκαθορισμένα οικονομικά πακέτα (lumpsums), βασισμένα σε ελάχιστο αριθμό κινητικοτήτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν από το δικαιούχο Ποια ιδρύματα δικαιούνται; Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία (Προ)Δημοτικής, Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ειδικά Σχολεία Διάρκεια 2 έτη Διμερείς συμπράξεις Ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση ξένης γλώσσας Περιλαμβάνουν αμοιβαία ανταλλαγή 10 τουλάχιστο ν μαθητών, άνω των 12 ετών, διάρκειας 10 τουλάχιστο ν ημερών

14 Κοινοτική επιχορήγηση- Ενιαίο ποσό Νέες πολυμερείς συμπράξεις για 2 έτη Νέες Πολυμερείς & Διμερείς Συμπράξεις για 2 έτη Ανανεώσεις για 1 χρόνο Διμερείς Συμπράξεις Τουλάχιστον4 Διακρατικές Κινητικότητες Τουλάχιστον8 Διακρατικές κινητικότητες Τουλάχιστον12 Διακρατικές κινητικότητες Τουλάχιστον 2 4 Διακρατικές κινητικότητες 6.000 € 9.000 € 13.000 € 21.000 € Το ύψος της επιχορήγησης ανά σύμπραξη καθορίζεται με βάση τις ελάχιστες δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας

15 Το 200 9 θα δοθεί προτεραιότητα σε: καλής ποιότητας αιτήσεις για ανανέωση συμπράξεων που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους σχολεία που δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε συμπράξεις COMENIUS διαπολιτισμικό διάλογο συμπράξεις που προωθούν το διαπολιτισμικό διάλογο (Θεματική προτεραιότητα για την πρόσκληση του 2007). Προτεραιότητες του Προγράμματος για τις Σχολικές Συμπράξεις

16 συμπράξεις που ανεξάρτητα με το θέμα του σχεδίου λαμβάνουν ειδικά μέτρα για: -να προωθήσουν την εκμάθηση γλωσσών σε μικρή ηλικία / την προσέγγιση CLIL (Content Language Integrated Learning) -να βοηθήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες ή μαθητές που μειονεκτούν κοινωνικό-οικονομικά να λάβουν μέρος στο σχέδιο - ίση συμμετοχή των δύο φύλων στις δραστηριότητες του σχεδίου Προτεραιότητες του Προγράμματος για τις Σχολικές Συμπράξεις (συνέχεια)

17 Α) Εξεύρεση εταίρων (Σεμινάρια Επαφής, Ιστοχώροι ΕΕ στο διαδίκτυο, Ιστοσελίδα του ΙΚΥ, προσωπικές γνωριμίες) Β) Τα ενδιαφερόμενα σχολεία ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΕΕ και των Εθνικών Φορέων σχετικά με τα πιο κάτω: - Γενική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων/Προτάσεων (Προτεραιότητες και κριτήρια επιλογής) - Οδηγός προς αιτούντες - Έντυπο αξιολόγησης των αιτήσεων Τα βήματα πριν την υποβολή αίτησης για Νέα Σχολική Σύμπραξη http://ec.europa.eu/education/ llp/848/ en.htm http://ec.europa.eu/education/ llp/848/ en.htm

18 Γ) Συμφωνία με τους εταίρους για το θέμα του σχεδίου, τις δραστηριότητες και τα τελικά προϊόντα της σύμπραξης Δ) Δυνατότητα για επιχορήγηση Προπαρασκευαστικής Επίσκεψης σε ένα από τα σχολεία της μελλοντικής συνεργασίας (εφόσον θεωρείται απαραίτητη η προσωπική επαφή) Ε) Προετοιμασία της αίτησης από κοινού με τους άλλους εταίρους (έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.iky.gr – Lifelong Learning Programme - COMENIUS)www.iky.gr Τα βήματα πριν την υποβολή αίτησης για Σχολική Σύμπραξη (συνέχεια)

19 Υποβολή αιτήσεων 20 Φεβρουαρίου 200 9 Καταληκτική προθεσμία: 20 Φεβρουαρίου 200 9 Αιτήσεις υπογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σχολικού ιδρύματος Η αίτηση συνοδεύεται από ενότητες Α, Β & Γ συμπληρωμένες από κοινού στην κύρια γλώσσα εργασίας της σύμπραξης. Η αίτηση θα είναι συμπληρωμένη στ ην κύρια γλώσσα εργασίας και θα αποσταλεί στο ΙΚΥ.

20 Διαδικασία επιλογής Ποιοτικά κριτήρια Προτεραιότητες Φύλλα αξιολόγησης για: 1.Νέες Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις 2.Διμερείς σχολικές συμπράξεις 3.Ανανέωση πολυμερών Σχολικών συμπράξεων

21 Διαδικασία επιλογής των συμπράξεων □ Αξιολόγηση των αιτήσεων από 2 εξωτερικούς αξιολογητές (Τα έντυπα αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Φορέα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) □ Επιλογή σε εθνικό επίπεδο από την επιτροπή Επιλογών □ Διαβούλευση με τους Εθνικούς Φορείς των άλλων χωρών για τελική έγκριση των συμπράξεων □ Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων □ Υπογραφή συμβολαίων □ Για το 200 9 οι εγκεκριμένες συμπράξεις αρχίζουν την 1 η Αυγούστου 200 9 έως 31 Ιουλίου του 2011

22 Προπαρασκευαστικές επισκέψεις Εκπαιδευτικά ιδρύματα επιχορηγούνται για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους Συνάντηση μελλοντικών εταίρων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων (Contact seminar)

23 Υποβολή αιτήσεων Αίτηση προς ο ΙΚΥ τουλάχιστον 2 μήνες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της συνάντησης/σεμιναρίου Η αίτηση θα συνοδεύεται από πρόσκληση του ιδρύματος υποδοχής & πρόγραμμα του σεμιναρίου εξεύρεσης εταίρων. Η προπαρασκευαστική πρέπει να προηγείται της αίτησης για το σχέδιο.

24 Επιλέξιμη περίοδος-Διάρκεια Από 1 / 8 /200 9 έως 31/ 7 /20 11 Διάρκεια: το πολύ μια βδομάδα(έξι διανυχτερεύσεις στον τόπο προορισμού)

25 COMENIUS ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

26 COMENIUS Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών

27 Σκοπός: Η βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συμμετάσχει σε επιμορφωτική δραστηριότητα διάρκειας μέχρι 6 εβδομάδων http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm

28 Επιλέξιμοι υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί όλων των γνωστικών αντικειμένων που υπηρετούν στη σχολική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες Σχολικοί Σύμβουλοι Υπεύθυνοι σε Νομαρχιακό Επίπεδο: – ΚΕΣΥΠ – ΚΔΑΥ – Συμβουλευτικών σταθμών νέων – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Αγωγής Υγείας – Πολιτιστικών θεμάτων – Πληροφορικής (ΠΛΗΝΕΤ)

29 Κοινοτική Επιχορήγηση Δαπάνες ταξιδίου έως 100% Δαπάνες διδάκτρων έως 750€ Δαπάνες διαβίωσης Δαπάνες για γλωσσική προετοιμασία(500 €) Επαρκώς δικαιολογημένες περιπτώσεις

30 Υποβολή αιτήσεων Επιλέγεται η επιμορφωτική δραστηριότητα Καλή γνώση της γλώσσας εργασίας Εξασφάλιση προεγγραφής Ταχυδρομικά αιτήσεις στο ΙΚΥ (ειδικό έντυπο αίτησης για υποτροφία ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης) Όταν εγκριθεί η συμμετοχή, οι υποψήφιοι επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους στο συντονιστή της δραστηριότητας που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό.

31 Η αίτηση συνοδεύεται από… Βεβαίωση προεγγραφής σε δραστηριότητα κατάρτισης ή πρόσκληση σε συνέδριο ενημερωτικού χαρακτήρα Αναλυτική περιγραφή της επιμορφωτικής δραστηριότητας + δαπάνη των διδάκτρων Τίτλος ξένης γλώσσας Αντίγραφο βεβαίωσης υπηρεσιακών μεταβολών (ειδικότητα, ιδιότητα, έτη υπηρεσίας, υπηρεσιακή κατάσταση κτλ)

32 Κριτήρια επιλογής - προτεραιότητες Σαφήνεια και ακρίβεια στην περιγραφή των επιμορφωτικών αναγκών Βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης στο ίδρυμα του αιτούντος Επαρκής προετοιμασία για τη συμμετοχή του αιτούντος στη δραστηριότητα κατάρτισης Προτάσεις για διάδοση των εμπειριών και των δεξιοτήτων Συμβολή στην Ευρωπαϊκή διάσταση και στην περαιτέρω εμπλοκή του ιδρύματος στο πρόγραμμα «Δια Βίου μάθησης» Προτεινόμενος τρόπος αξιολόγησης της δραστηριότητας κατάρτισης. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Σε όσους δεν έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Σε όσους δεν έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν.

33 COMENIUS Τοποθέτηση/Υποδοχή μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

34 Ποιοι οι στόχοι; Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί: να κατανοήσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Διάσταση της διδασκαλίας και μάθησης να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και, να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες Εργασία σε θέσεις Βοηθών για Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς

35 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού και της μεγάλης ανάγκης για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ασκούν εκπαιδευτικό έργο, θα γίνουν δεκτές μόνο αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία. Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια ή υπηρετούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης και ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές δεν είναι επιλέξιμοι. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση.

36 Ποιες οι προτεραιότητες της Δράσης; □ Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους οι οποίοι δείχνουν εμφανές ενδιαφέρον να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί. □ Για ίσης ποιότητας αιτήσεις, επιπρόσθετη προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους που ενδιαφέρονται για σχολεία των οποίων η γλώσσα είναι λιγότερο ομιλούμενη και διδασκόμενη. Εργασία σε θέσεις Βοηθών για Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς

37 Πού; Εργασία ως βοηθός δάσκαλος / καθηγητής σε σχολείο/ίδρυμα άλλης χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Οικονομική βοήθεια Για έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης με βάση τα μηνιαία επιδόματα που καθορίζονται από την ΕΕ και τον Εθνικό Φορέα της χώρας του υποψηφίου Επιλογή Επιλογή Υποψηφίων από τον Εθνικό Φορέα της χώρας τους με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση και το ενδιαφέρον τους και μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα σχολεία Διάρκεια 13 έως 45 εβδομάδες

38 Ποιοι οι στόχοι; Τα ιδρύματα αποκτούν επιπρόσθετη υποστήριξη για: να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Διάσταση 6 να βελτιώσουν την κατανόηση και έκφραση των μαθητών / εκπαιδευομένων σε ξένες γλώσσες, ενισχύοντας τη γλωσσική προσφορά στο ίδρυμα να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες σχετικές με την προσέγγιση CLIL (Content Language Integrated Learning) να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχέδια Ευρωπαϊκής συνεργασίας (Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS ) Φιλοξενία Βοηθών Δασκάλων ή Καθηγητών

39 Ποιες οι προτεραιότητες; □ Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχολεία που δεν έχουν φιλοξενήσει Βοηθό Δάσκαλο/ Καθηγητή προηγουμένως. □ Για ίσης ποιότητας αιτήσεις, επιπρόσθετη προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφια ιδρύματα που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν βοηθό του οποίου η γλώσσα είναι λιγότερο ομιλούμενη και διδασκόμενη. Φιλοξενία Βοηθών Δασκάλων ή Καθηγητών

40 Ποια ιδρύματα μπορούν να φιλοξενήσουν Βοηθό; Σχολεία όλων των τύπων και επιπέδων και ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων Οικονομική βοήθεια Τα ιδρύματα δεν παίρνουν επιχορήγηση γιατί δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις αλλά και γιατί επωφελούνται από την παρουσία του Βοηθού Επιλογή Επιλογή των ιδρυμάτων από τον Εθνικό Φορέα της χώρας τους Διάρκεια 3 μήνες μέχρι και ένα σχολικό έτος

41 Διαδικασία υποβολής αίτησης και για τους υποψήφιους Βοηθούς και για τα Ιδρύματα Υποδοχής Έντυπα αιτήσεων: - Για εργασία ως Βοηθός σε άλλη χώρα - Για φιλοξενία βοηθού από άλλη χώρα Υπάρχουν στην ιστοσελίδα: www.iky,gr – Lifelong Learning Programme www.iky,gr Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις; Στον εθνικό Φορέα της Ελλάδας Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιανουαρίου 200 9 Εργασία σε θέσεις Βοηθών για Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς

42

43

44 pzaraka@gmail.com


Κατέβασμα ppt "Ζάρακα Καλλιόπη Ημερίδα Πληροφόρησης Kως, 14/10/2009 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης COMENIUS 2007- 2013 Σχολικές Συμπράξεις/ Ατομική κινητικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google