Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενικές οδηγίες:  Η Εξέταση αποτελείται από 5 (πέντε) μέρη και πρέπει να απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.  Το Α΄ Μέρος που αποτελείται από 18 (δεκαοχτώ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενικές οδηγίες:  Η Εξέταση αποτελείται από 5 (πέντε) μέρη και πρέπει να απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.  Το Α΄ Μέρος που αποτελείται από 18 (δεκαοχτώ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Γενικές οδηγίες:  Η Εξέταση αποτελείται από 5 (πέντε) μέρη και πρέπει να απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.  Το Α΄ Μέρος που αποτελείται από 18 (δεκαοχτώ) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και υπάρχει μόνο ΜΙΑ ορθή απάντηση με βαθμολογία 3 (τρεις) μονάδες η κάθε μια, σύνολο 54 μονάδες.  Το Β΄ Μέρος με 5 (πέντε) ερωτήσεις Σωστό-Λάθος με βαθμολογία 2 (δύο) μονάδες η κάθε μια, σύνολο 10 μονάδες.  Το Γ΄ Μέρος αποτελείται από 6 (έξι) ερωτήσεις αντιστοίχησης με βαθμολογία 1 (μια) μονάδα η κάθε μια, σύνολο 6 μονάδες.  Το Δ΄ Μέρος με 2 (δυο) ερωτήσεις κρίσεως που θα πρέπει ν’ αναπτύξετε το θέμα κάτω από την κάθε μια, με 5 (πέντε) μονάδες η κάθε μια, σύνολο 10 μονάδες.  Το Ε΄ Μέρος αποτελείται από 1 άσκηση (7 Ερωτήσεις) που θα αναγράψετε το αποτέλεσμα από κάτω στην κάθε μια ερώτηση και η βαθμολογία τους είναι σύνολο 20 μονάδες.

3  Αν έψαχνα να βρω αρχεία με την έκφραση ‘r*1?.?xt’ το σύστημα θα μου επέστρεφε τα ακόλουθα: Α)r1.txtr12.xxtr12.txt Β)f12.txtr12.xxtr12.txt Γ)rain.docrail.xxtr12.txt Δ)rar12.txtr12.sxtr12.txt Ε) r12txtr12.txt

4  Ποια από τις ακόλουθες πράξεις δεν έχει λογική εξήγηση στην περίπτωση που το αντικείμενο μας είναι μια εικόνα (clipart): ◦ Κέντρο (Center) ◦ Τέντωμα (Justify) ◦ Δεξιά Στοίχιση (Align Right) ◦ Υπογράμμιση (Underline) ◦ Αριστερά Στοίχιση (Align Left)  Ποιο από τα παρακάτω είναι αλήθεια (για την εφαρμογή Excel); ◦ Σε ένα ηλεκτρονικό φύλλο δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των γραμμών. ◦ Σε ένα ηλεκτρονικό φύλλο δεν μπορούμε να καθορίσουμε το χρώμα των κελιών. ◦ Σε ένα ηλεκτρονικό φύλλο δεν μπορούμε να έχουμε εικόνες (clipart). ◦ Στο ίδιο ηλεκτρονικό φύλλο μπορούμε να έχουμε παραπάνω από μια γραφική παράσταση ◦ Δεν μπορούμε να ταξινομήσουμε ένα ηλεκτρονικό φύλλο βάση μια στήλης.

5  Τι είναι Master Slide (Κύρια Διαφάνεια) στο πρόγραμμα Microsoft PowerPoint; ◦ Ο χώρος μιας ιστοσελίδας. ◦ Μία παρουσίαση με πολλές σελίδες. ◦ Η σελίδα ή ο χώρος που περιέχει το βασικό σχεδιασμό των διαφανειών. ◦ Η μικρογραφία μίας εικόνας που προβάλλουμε σ’ ένα παραβάν. ◦ Ηλεκτρονικό φύλλο.  Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αλήθεια; Διαλέξτε μόνο μια απάντηση. ◦ Όταν γεμίσει μια σελίδα στο Word μας δίνει αυτόματα μια νέα. ◦ Στο Word μπορώ να χρησιμοποιήσω πίνακες και clipart. ◦ Σε ένα αρχείο Word μπορώ να έχω συνδέσμους (hyperlinks) σε ένα άλλο αρχείο ή μια σελίδα του Παγκόσμιας Εμβέλειας Ιστού (WWW). ◦ Με το Word μπορώ να δημιουργήσω απλές ιστοσελίδες (web pages). ◦ Όλα τα πιο πάνω είναι ψευδή. 

6  URL(Universal Resource Locator) είναι η γενική διεύθυνση στο World Wide Web (Παγκόσμιας Εμβέλειας Ιστός-WWW) που μας εντοπίζει οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση θέλουμε. ◦ Σωστό Β) Λάθος  Ένα E-mail μήνυμα αποστέλλεται σε κάποιο παραλήπτη μόνο αν είναι απ’ ευθείας συνδεδεμένος με τον υπολογιστή μας. ◦ Σωστό Β) Λάθος  Μπορώ να στείλω ένα email του οποίου οι παραλήπτες δεν βλέπουν σε ποιους άλλους το έχω στείλει. ◦ Σωστό Β) Λάθος

7  Παγκόσμιας Εμβέλειας Ιστός (WWW)  Οριοθέτηση σελίδας  Microsoft Windows  Landscape (Οριζόντια)  Internet Explorer  Λειτουργικό σύστημα

8  Ερώτηση Κρίσεως – Θεωρίας (Διαδίκτυο)  Άσκηση Logo

9 EXCEL (1 άσκηση)  FUNCTIONS: SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT  =name_of_function(A1:A5)-range of cells  CountIF, IF  =CountIF(A1:A5,”>0”), range, συνθήκη που ελέγχω  =IF(A1>20, “true”, “false”) αριθμητικές πράξεις δεν μπαίνουν σε εισαγωγικά.  Διαφορά ($Β1, $Β$1, Β$1)  Αν στο κελί C3 έχω τον τύπο ($B5 * $C$20) + F$2 και τον αντέγραφα (copy & paste) στο κελί B2, τότε τι τύπο θα είχα στο B2;  C2: ($B4 * $C$20) +E$2  Παράδειγμα Ερώτησης:  Γράψτε τον τύπο που θα βάζατε στο κελί D7 για να βρείτε το Μέγιστο Κέρδος και τον τύπο στο D8 για το Ελάχιστο Κέρδος (υποθέστε ότι στις ανάλογες κυψελίδες υπάρχουν ήδη τα συμπληρωμένα ορθά δεδομένα).


Κατέβασμα ppt "Γενικές οδηγίες:  Η Εξέταση αποτελείται από 5 (πέντε) μέρη και πρέπει να απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.  Το Α΄ Μέρος που αποτελείται από 18 (δεκαοχτώ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google