Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 11.1 Uniform Resource Locators (URLs). Ορισμός : URL (Uniform Resource Locator): Δείκτης σε μία πηγή πληροφοριών του Παγκοσμίου Ιστού (World.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 11.1 Uniform Resource Locators (URLs). Ορισμός : URL (Uniform Resource Locator): Δείκτης σε μία πηγή πληροφοριών του Παγκοσμίου Ιστού (World."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 11.1 Uniform Resource Locators (URLs)

2 Ορισμός : URL (Uniform Resource Locator): Δείκτης σε μία πηγή πληροφοριών του Παγκοσμίου Ιστού (World Wide Web) Στη Java, ένα URL εκπροσωπείται από ένα κατάλληλα αρχικοποιημένο αντικείμενο της κλάσης URL. Μέσω αυτού του URL object επιτελείται η ανάγνωση πληροφοριών που βρίσκονται στον αντίστοιχο δικτυακό πόρο.

3 http://www.ntua.gr:80/index.html #1 Reference Protocol Host Port File protocol :// host : port / file # reference Ανάλυση ενός URL

4 Ορισμένοι κατασκευαστές της κλάσης URL URL(String address) Π.χ. URL ntua=new URL(“http://www.ntua.gr”); URL (String protocol, String host, String file) Πχ. URL ntua_noc=new URL(“http”,”www.ntua.gr”,”/gr_ked”); URL (String protocol, String host, int port, String file) Π.χ. URL ntua_noc=new URL(“http”,”www.ntua.gr”,80,”/gr_ked”);

5 Μέθοδοι της κλάσης URL String getProtocol( ): Επιστρέφει το όνομα του πρωτοκόλλου String getHost(): Επιστρέφει το όνομα του δικτυακού διακομιστή int getPort( ); Επιστρέφει το port στο οποίο «ακούει» ο web server String getFile(): Επιστρέφει το αρχείο του URL String String getRef( ): Επιστρέφει το reference του URL String InputStream openStream( ): Επιστρέφει το InputStream Μέσω του οποίου παραλαμβάνονται τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας του URL URLConnection openConnection( ): Επιστρέφει αντικείμενο URLconnection (Χρήσιμο για αμφίδρομη επικοινωνία web server – client)

6 Μέθοδοι της κλάσης URLConnection InputStream getInputStream( ): Επιστρέφει το Input Stream που χρησιμοποιείται για ανάγνωση δεδομένων από τον web server OutputStream getOutputStream( ): Επιστρέφει OutputStream που χρησιμοποιείται για αποστολή δεδομένων προς τον web server

7 Μεταφορά δεδομένων από-προς URLs 1. Διαβάζοντας δεδομένα από το InputStream που επιστρέφει η μέθοδος openStream() της κλάσης URL. Ως μέθοδος προσφέρεται μόνο για ανάγνωση δεδομένων. Δημιουργώντας ένα URL connection object και χρησιμοποιώντας τις μεθόδους getInputStream( ) και getOutputStream( ). Προσφέρεται σε περιπτώσεις που απαιτείται αποστολή δεδομένων (όπως λχ σε φόρμες).


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 11.1 Uniform Resource Locators (URLs). Ορισμός : URL (Uniform Resource Locator): Δείκτης σε μία πηγή πληροφοριών του Παγκοσμίου Ιστού (World."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google