Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Hellenic Innovation Relay Centre Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Hellenic Innovation Relay Centre Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Hellenic Innovation Relay Centre Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας

2 Ελληνικός Κόμβος Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των 68 Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (σύνολο 420 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί)

3 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Στόχοι  Ενημέρωση των Ελληνικών ΜΜΕ για καινοτόμες τεχνολογίες  Υποστήριξη των Ελληνικών ΜΜΕ κατά τη διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας  Ενημέρωση για θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικών πόρων κ.α.  Υποστήριξη των Ελληνικών οργανισμών (και ιδιαίτερα των ΜΜΕ) για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα του 5ου ΠΠ  Προώθηση και εκμετάλλευση των Ε&ΤΑ αποτελεσμάτων

4 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Ευρώπη ? Ζήτηση Τεχνολογίας Προσφορά Τεχνολογίας Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας ΕρευναΤεχνολογία ΜΜΕ Σύνδεση Ερευνας και Παραγωγής Ελλάδα Ελλάδα Ευρώπη

5 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Συντονιστής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) Εταίροι:  EANT Α.Ε. ( θαλάσσια τεχνολογία, ναυτική βιομηχανία )  EBETAM Α.Ε. ( τεχνολογίες μετάλλων )  ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ( τεχνολογίες κεραμικών και πυριμάχων )  ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ( ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις )  ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. ( τεχνολογίες για κλωστοϋφαντουργία και ένδυση )  ΕΤΑΤ Α.Ε. ( τεχνολογίες για τρόφιμα και ποτά ) Συνεργάτες:  Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης  Τεχνολογικό Παρκο Θεσσαλίας  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  Πανεπιστήμιο Κρήτης  Συνεργασίες με όλους τους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς στην Ελλάδα

6 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 4 Κάλυψη του συνόλου της Ελληνικής Βιομηχανικής Δραστηριότητας 4 Αμεση επικοινωνία με τις επιχειρήσεις 4 Στενή συνεργασία με Παν/μια και ερευνητικούς φορείς 4 Υποστήριξη πρόσβασης σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλες σχεδόν τις πηγές Επιστημονικής και Τεχνολογικής βιβλιογραφίας 4 Κομβικό σημείο διάχυσης Ε&ΤΑ πληροφοριών

8 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Επισκέψεις σε ΜΜΕ Γενική Διάγνωση Τεχνοδιαγνώσεις Μεταφορά Τεχνολογίας Συσχέτιση αναγκών- Τεχνολογιών Διάχυση της πληροφορίας

9 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Διάχυση της Πληροφορίας (Ταχυδρομικές αποστολές, περιοδικό, τύπος, e-mails, www server) Διάχυση της Πληροφορίας (Ταχυδρομικές αποστολές, περιοδικό, τύπος, e-mails, www server) Απ’ευθείας επαφή (γραφείο εξυπηρέτησης κοινού, ημερίδες εργασίας, ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας, επισκέψεις σε εταιρείες) Απ’ευθείας επαφή (γραφείο εξυπηρέτησης κοινού, ημερίδες εργασίας, ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας, επισκέψεις σε εταιρείες) Υποστήριξη (τεχνοδιαγνώσεις, αναζητήσεις νέων τεχνολογιών, αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων, συνεργασία με το δίκτυο των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας και με άλλα Ευρωπαϊκά δίκτυα...) Υποστήριξη (τεχνοδιαγνώσεις, αναζητήσεις νέων τεχνολογιών, αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων, συνεργασία με το δίκτυο των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας και με άλλα Ευρωπαϊκά δίκτυα...)

10 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Διάχυση της Πληροφορίας Πληροφόρηση (e-mails, fax, ταχυδρομείο, WEB SERVER) Πληροφόρηση (e-mails, fax, ταχυδρομείο, WEB SERVER)  Με Προσφορές ή Ανάγκες Καινοτομικών Τεχνολογιών και Αναζητήσεις Συνεργασιών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που έρχονται από την BBS European IRC Data Base.  Με πληροφόρηση για εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα και για σεμινάρια ή ημερίδες.

11 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Διάχυση της Πληροφορίας Περιοδικό “KAINOTOMIA EΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” Περιοδικό “KAINOTOMIA EΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ”  Νέα με εκδηλώσεις για μεταφορά τεχνολογίας και αξιολόγηση ερευνητικών αποτελεσμάτων  Αρθρα παρουσίασης Ευρωπαϊκών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε ελληνική μετάφραση  Πίνακες τίτλων με Προσφορές ή Ανάγκες Καινοτομικών Τεχνολογιών και Αναζητήσεις Συνεργασιών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

12 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Χαρτοφυλάκιο Ελληνικών Καινοτόμων Τεχνολογιών on-line (http://www.hirc.gr/portfolio) Χαρτοφυλάκιο Ελληνικών Καινοτόμων Τεχνολογιών on-line (http://www.hirc.gr/portfolio) Διάχυση της Πληροφορίας

13 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας WWW Server WWW Server Διάχυση της Πληροφορίας

14 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας WWW Server WWW Server Αναζητήσεις συνεργασιών για Μεταφορά Τεχνολογίας http://www.hirc.gr/ps/ps.htm Χαρτοφυλάκιο Ελληνικών Τεχνολογιών Χαρτοφυλάκιο Ελληνικών Τεχνολογιών http://www.hirc.gr/services/portfolio/portfolio.htm Ενημέρωση για εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Ενημέρωση για εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη http://www.hirc.gr Ηλεκτρονική έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού "Καινοτομία" http://www.hirc.gr/services/newsletter/ newsletter.htm Ηλεκτρονική έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού "Καινοτομία" http://www.hirc.gr/services/newsletter/ newsletter.htm Διάχυση της Πληροφορίας

15 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας

16 Απ’ ευθείας επαφή Διοργάνωση Forum Επιχειρηματικών Συναντήσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας Διοργάνωση Forum Επιχειρηματικών Συναντήσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας............ “Aquapartners” (Ιχθυοκαλλιέργειες, Αυτοματισμοί)“Aquapartners” (Ιχθυοκαλλιέργειες, Αυτοματισμοί) “Infralympics 1 & 2” (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Αυτοματισμοί, Κατασκευές, για Athens Olympics 2004)“Infralympics 1 & 2” (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Αυτοματισμοί, Κατασκευές, για Athens Olympics 2004) “IFEST” (Περιβάλλον)“IFEST” (Περιβάλλον) “Bilbao” (Περιβάλλον)“Bilbao” (Περιβάλλον) “CEBIT” (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Αυτοματισμοί)“CEBIT” (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Αυτοματισμοί) “IBEX” (E-Commerce)“IBEX” (E-Commerce) “Envitec” (Περιβάλλον)“Envitec” (Περιβάλλον)..............

17 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Forum Επιχειρηματικών Συναντήσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας

18 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Forum Επιχειρηματικών Συναντήσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας

19 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Επιχειρηματικές Αποστολές

20 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Workshops Workshops...... Ιχθυοκαλλιέργειες (Τεχνολογίες, Χρηματοδότηση, Μελλοντικές Δράσεις, Craft)Ιχθυοκαλλιέργειες (Τεχνολογίες, Χρηματοδότηση, Μελλοντικές Δράσεις, Craft) Κατοχύρωση Πνευματικών ΔικαιωμάτωνΚατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων.............. Ημερίδες Ημερίδες 5ΠΠ Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων (IST, Energy, Quality of Life, Innovation)5ΠΠ Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων (IST, Energy, Quality of Life, Innovation) IBEX Infoday,IBEX Infoday, ….…. Απ’ ευθείας επαφή

21 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Επισκέψεις Επισκέψεις  Οργανισμοί με Καινοτομικές Τεχνολογίες {Ινστιτούτα (ITY), Πανεπιστήμια (ΟΠΑ, ΕΜΠ, ΕΠΙΣΕΥ)}  Ενώσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ΣΕΠΕ, ΕΒΕΑ, ΣΕΘ)  Μεγάλα Project (Egnatia, Organizing Committee Athens 2004)  Εταιρείες Help Desk Help Desk  Φόρμες  Διανομή Προσφορών και Αναγκών Καινοτόμων Τεχνολογιών Απ’ ευθείας επαφή

22 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Υποστήριξη Τεχνοδιαγνώσεις Τεχνοδιαγνώσεις HIRC ΕΙΔΙΚΟΙ Εταίροι σε 5 τομείς ΕΚΕΠΥΥλικά ΕΑΝΤ Θαλάσσια Τεχνολογία ETATΤρόφιμα ΕΒΕΤΑΜΚατασκευές ΕΤΑΚΕΙ Κλωστουφαντουργία ΕΤΑΙΡΟΙ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠληροφορικήΕΚΤ Ολοι οι τομείς, χρηματοδότηση ΜΜΕ και εργαλεία διαχείρισης EOMMEX ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ολοι οι τομείς, χημικά, ΤΠΘ πλαστικά, περιβάλλον Αγροτικά προϊόνταΓεωπονικό Παν/μιο ΕΘΙΑΓΕ ΒιοτεχνολογίαΕΙΕ ΑΠΕΚΑΠΕ και άλλοι ….

23 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Υποστήριξη Δίκτυα Δίκτυα Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας ως πλήρες μέλος των κάτωθι Θεματικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Δικτύου των IRC:  Informatics and Telecommunication (ΕΚΤ)  Environment (ΕΚΤ)  Alternative Energy Sources (ΕΚΤ)  Fishing and Aquaculture (ΕΚΤ)  Textiles (ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.)  Agrofood (ETAT Α.Ε.)  Materials (ΕΚΕΠΥ Α.Ε. & ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) έχει τον κατάλληλο επιστήμονα σε όλη την Ευρώπη για την υποστήριξη των πελατών του

24 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Πεπραγμένα περιόδου 4/4/2000-3/4/2002: > 3500 πελάτες > 3500 πελάτες > 700 πελάτες που έχουν λάβει υπηρεσίες > 700 πελάτες που έχουν λάβει υπηρεσίες 60 διαπραγματεύσεις μεταφοράς τεχνολογίας 60 διαπραγματεύσεις μεταφοράς τεχνολογίας 14 συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας (εκ των οποίων 3 αφορούν αποτελέσματα Ευρωπαϊκών ή Eθνικών ερευνητικών προγραμμάτων) 14 συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας (εκ των οποίων 3 αφορούν αποτελέσματα Ευρωπαϊκών ή Eθνικών ερευνητικών προγραμμάτων)

25 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Βασ. Κωνσταντίνου 48 11635 Αθήνα Τηλ.: 210 7273920-3 Fax : 210 7246824 e-mail: gapo@ekt.gr URL: http://www.hirc.gr


Κατέβασμα ppt "Hellenic Innovation Relay Centre Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google