Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Interkultúrna Edukácia - Komunikácia. Interkultúrny proces Doc. Giorgos Nikolaou UNIVERSITY OF IOANNINA Katedra primárneho vzdelávania STUDY WORKSHOP OF.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Interkultúrna Edukácia - Komunikácia. Interkultúrny proces Doc. Giorgos Nikolaou UNIVERSITY OF IOANNINA Katedra primárneho vzdelávania STUDY WORKSHOP OF."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Interkultúrna Edukácia - Komunikácia. Interkultúrny proces Doc. Giorgos Nikolaou UNIVERSITY OF IOANNINA Katedra primárneho vzdelávania STUDY WORKSHOP OF THE GREEK DIASPORA & INTERCULTURAL EDUCATION Comenius-Project 134018-LLP-1-2007-1-CY-COMENIUS-CMP Comenius-Project 134018-LLP-1-2007-1-CY-COMENIUS-CMP Teacher In-Service Training for Roma Inclusion (INSETRom)

2 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Outline of Lecture  Demografické faktory tvoriace realitu  Interkulturálne teórie  Interkultúrna komunikácia  Školské skúsenosti

3 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

4 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

5 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Rámec úmrtia Príklad:  V Grécku, sa očakáva zvýšenie populácie ľudí nad 60 rokov zo súčasných 23% na 36,8% v roku 2050.  Ľudia nad 80 rokov, ktorí tvorili 3,6% v roku 2005 budú tvoriť 9,5% z celkovej populácie v roku 2050 (World Population Prospects: The 2004 Revision).

6 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

7 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.  « aby sme sa vyhli budúcej redukcií pracovnej sily a udržovali jej dnešnú úroveň je nevyhnutné počítať so zvýšeným počtom imigrantov, ktorých prílev nemusí znamenať len pozitíva » (Bagavos, 2003).

8 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Nové výzvy pre EDUKÁCIU  Učím sa, aby som POZNAL  Učím sa, aby som vedel ROBIŤ  Učím sa, aby som BOL  Učím sa, aby som VEDEL ŽIŤ S OSTATNÝMI (jacques delors)

9 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Modely multikultúrneho manažmentu aplikované v školskom systéme.  Asimilatívny  Multikultúrny  Interkultúrny

10 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Zvládnutie multikultúrnej reality  Asimilácia: nedostatok “priestoru” pre rozdielnosť – homogenizácia Môže sa rozlišovať pasívna a aktívna asimilácia

11 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Zvládnutie multi- kulturalizmu  Kultúrny relativizmus:«Každá kultúra môže byť hodnotená iba na základe jej vlastnej orientácie a hodnôt…» Štát má vytvoriť a chrániť priestor pre rozvoj každej kultúry, prostredníctvom cieleného boja za účelom vytvorenia sociálnej spravodlivosti, ústavne stanovenej rovnosti všetkých národnostných menšín a na podporu konkrétnych kultúrnych identít.

12 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Zvládnutie multi- kulturalizmu  Naopak, v teórii interkultúry, je dôraz prisudzovaný k poznaniu kultúry a interakcií s a v rámci rôznych kultúrnych skupín, ktoré tvoria špecifické skupiny.

13 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Predpoklady – Princípy interkultúrnej teórie  Spoznanie rozdielov  Sociálna súdržnosť  Rovnosť  Spravodlivosť

14 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Princípy interkultúrnej edukácie  Edukácia empatie  Edukácia solidarity/ vzájomnej zodpovednosti  Edukácia k rešpektu interkulturality  Edukácia proti nacionalistickým prístupom vnímania skutočností H. Essinger

15 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Princípy interkultúrnej edukácie  Rovnosť medzi kultúrami  Rovnosť medzi intelektuálnym kapitálom „iných“  Rovnosť príležitostí Μ. Damanakis

16 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Kritériá pre reverzibilitu:Kritériá pre reverzibilitu: Je bezmocnosť slabých oprávnením pre silných robiť si čo chcú? Ak nie, potom vzťah nie je rovnocenný, a silnejší majú výhodnejšiu pozíciu. Druhé kritérium sa týka interakcie: ak je vzťah založený na interakcii, výsledkom je vzájomné obohatenie sa.Druhé kritérium sa týka interakcie: ak je vzťah založený na interakcii, výsledkom je vzájomné obohatenie sa. Kritériá pre zavedenie demokratického interkultúrneho vzťahu

17 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Politika začlenenia Sú založené na základe ‘miesta bydliska’ (právo na pozemok, jus solis) Formulácia vychádza z nasledujúcich koncepcií: Koncepcie participácie, ‘patriť niekam’, ktorá súvisí s individuálnou participáciou v sociálnej oblasti a ktorej výsledným produktom je v konečnom dôsledku národná identita. Koncepcie prístupu, čo znamená, rovnosť príležitostí a meritokracie, Koncepcie zodpovednosti, v zmysle uvedomenia si povinností voči subjektu, vyplývajúce z príslušnosti k skupine (A. Gotovos)

18 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Dôsledky pre školstvo  Asimilujúci prístup vedie k mono- kultúrnej, mono-jazykovej a etnocentrickej škole, v ktorej sa každý študent musí podvoliť ideologickému rámcu, aby v nej mohol prežiť.

19 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Dôsledky pre školstvo  Kultúrny relativizmus vedie k politike politickej segregácie, či sa bude realizovať v školskom systéme( samostatné triedy pre cudzincov), alebo sa vytvoria partikulárne školské štruktúry pre „iných“

20 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Dôsledky pre školstvo  Naopak, interkulturalizmus, prijíma odlišnosti ako existujúcu realitu, uprednostňuje vytvorenie školskej klímy, ktorá: Akceptuje a rešpektuje osobitosti a vlastnosti iných Je založená na podpore rozvoja mentality, pre ktorú je prirodzené komuniukovať a kooperovať. Predpokladá rovnakú zodpovednosť za zabezpečenie rovnakých príležitostí k vzdelávaniu, ako aj k sociálnym, kultúrnym a ekonomickým sektorom života.

21 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. “študenti ktorých jazyk nie je jazykom školy nechodia do školy aby sa naučili reč, ale preto, ako všetci ostatní študenti: aby boli vzdelaní.” G. Markou

22 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Každá škola, bez ohľadu na zloženie svojich žiakov, interkultúrne čistá, by mala vychovávať k špecifickej a jasne definovanej morálke, ktorá je, na jednej strane, na druhej strane v súlade s princípmi a hodnotami našej kultúry, a rešpektovaním princípov a hodnôt interkulturalizmu.

23 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. «Cest interkultúrneho progresu» poznanie «Iných» Získanie vzájomnej dôvery komunikácia Byť ochotný & schopný založiť tvorivú spoluprácu Zničenie stereotypov a predsudkov G.Nikolaou 2003

24 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Stereotypy – Predsudky –nerovnaké zaobchádzanie  A Stereotypy: hyper-generalizované, základné, nadnesené a definitívne a bez logického rámca formovanénázory na ľudí, ktorým sú prisudzované vlastnosti celej skupiny, do ktorej patrí.  Predsudky: správanie, ktoré vychádza zo stereotypného myslenia  Rozlišovanie : činnosť, vyplývajúca zo stereotypného myslenia a predsudkov odstrániť stereotypy a predsudky sa dá len so skutočným poznaním „tých druhých“

25 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Komunikácia  Proces tvorby, výmeny, interpretácie, hodnotenia a využitia symbolov, znakov, informácií and významov.

26 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Etapy komunikácie Predstava - formulovanie myšlienky Kódovanie myšlienky Prijímač Vysielač Prenos myšlienky Odpoveď (“spätná väzba”) Dekódovanie myšlienky

27 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Interkultúrna komunikácia je proces komunikácie medzi individualitami ale aj medzi sociálnymi, politickými a finančnými skupinami, ktoré reprezentujú rôzne kultúry ako vládne služby, svet zábavy, vzdelávacie nadácie a verejnú mienku.

28 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. “V dnešnej globálnej realite je veľmi potrebné opäť definovať tradičné výrazy, na základe ktorých sa ľudia zvyčajne zaraďujú a integrujú do spoločnosti : pojmy občan, etnicita, národná identita sú v procese znovu stanovenia svojho obsahu.”

29 Γιώργος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Edukácia sa môže stať miestom v ktorom budú rôzne identity pre-definované, môže sa stať privilegovanou arénou, v ktorej sa mládež bude učiť koexistovať, v ktorej sa položia základy presvedčenia novej kolektívnej kultúrnej reality, založenej nie na nerozlučnom „pokrvnom bratstve“, ale na princípoch miesta bydliska, reality, ktorá však má potenciál byť silná, pretože spočíva vo viere v obyčajné dobro a zlo.


Κατέβασμα ppt "Interkultúrna Edukácia - Komunikácia. Interkultúrny proces Doc. Giorgos Nikolaou UNIVERSITY OF IOANNINA Katedra primárneho vzdelávania STUDY WORKSHOP OF."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google