Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της Συστηματικής Βοτανικής ; Μέθοδος και κανόνες για τον προσδιορισμό και την περιγραφή των φυτικών ομάδων 1.Να μπορούμε να.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της Συστηματικής Βοτανικής ; Μέθοδος και κανόνες για τον προσδιορισμό και την περιγραφή των φυτικών ομάδων 1.Να μπορούμε να."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της Συστηματικής Βοτανικής ; Μέθοδος και κανόνες για τον προσδιορισμό και την περιγραφή των φυτικών ομάδων 1.Να μπορούμε να διακρίνουμε βασικά γνωρίσματα των Βρυοφύτων, Πτεριδοφύτων και Σπερματοφύτων (Γυμνόσπερμα-Αγγειόσπερμα). 2.Στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε και να μπορούμε να διακρίνουμε 30 βασικές ομάδες φυτών (οικογένειες) που αντιστοιχούν στο ~80% της ποικιλότητας της ελληνικής χλωρίδας. 3.Να μπορούμε να διακρίνουμε τις δύο κλάσεις ανθοφόρων φυτών (δικότυλα-μονοκότυλα) και τις έξι υποκλάσεις των δικότυλων φυτών. φυτών (δικότυλα-μονοκότυλα) και τις έξι υποκλάσεις των δικότυλων φυτών. Στόχοι εξαμήνου Δρ Ν. Κρίγκας

2 ΓΕΝΙΚΟΜΕΡΟΣ–ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ–ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1.ΑΘΡΟΙΣΜΑ(-phyta) 2. ΥΠΟΑΘΡΟΙΣΜΑ(-phytina) 3.ΚΛΑΣΗ(-ae) 4. ΥΠΟΚΛΑΣΗ(-idae) 5.ΥΠΕΡΤΑΞΗ(-anae) 6. ΤΑΞΗ(-ales) 7.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ(-aceae) 8. ΥΠΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ(-oidae) 9. ΓΕΝΟΣ 10. ΕΙΔΟΣ 11. ΥΠΟΕΙΔΟΣ 12. ΠΟΙΚΙΛΙΑ Δρ Ν. Κρίγκας

3 Spermatophyta Gymnospermae Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Magnoliopsida (δικότυλα) Κλάσεις Δρ Ν. Κρίγκας

4 Spermatophyta Gymnospermae Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Magnoliopsida (δικότυλα) Magnolidae Hamamelidae Κλάσεις Rosidae Asteridae Dilleniidae Caryophyllidae 2 οικ. 3 οικ. 4 οικ. 2 οικ. 3 οικ. 4 οικ. 6 οικ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δρ Ν. Κρίγκας

5 Spermatophyta Gymnospermae Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Magnoliopsida (δικότυλα) Magnolidae Hamamelidae Κλάσεις Rosidae Asteridae Dilleniidae Caryophyllidae 26 taxa 269 taxa 37 taxa 500 taxa 405 taxa 1.036 taxa 1.500 taxa ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 3.747 taxa Δρ Ν. Κρίγκας

6 Lauraceae *Π 3+3 Α 3-12 Γ 1 * ή ↓ Κ 5 Σ 0 ή 5 Α  Γ  Ranunculaceae Papaveraceae * ή ↓Κ 2 ή 3 Σ 4 ή 6 Α 3+3 ή ∞ Γ (2- ∞ ) Magnoliopsida (δικότυλα) Magnolidae Υπόκλαση: Magnolidae Κλάση 269 taxa ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δρ Ν. Κρίγκας Γαλακτοφόροι αδένες, 2 σέπαλα Πολλοί στήμονες και πολλά ελεύθερα καρπόφυλλα Παρότι πρωτόγονη, 1 καρπόφυλλο

7 Cannabaceae Moraceae Urticaceae Magnoliopsida (δικότυλα) Hamamelidae Υπόκλαση: Hamamelidae Κλάση Fagaceae Π 5 Α 5 Π 5 Γ 1 Π 4 Α 4 Π 4 Γ (2) * Π 0 ή 3-5 Α 3-5 Γ (2) *Π 3-8 Α 4-∞ Γ (3) 37 taxa ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δρ Ν. Κρίγκας Nίσσουσες τρίχες Ίουλος Κυπελοφόρο κάρυο Γαλακτοφόροι αδένες, ίουλοι Αιθέρια έλαια Αντίθετα φύλλα Μασχαλιαίες ταξιανθίες

8 Caryophyllaceae Chenopodiaceae Φύλλα σχήματος ποδιού χήνας Magnoliopsida (δικότυλα) Caryophyllidae Υπόκλαση: Caryophyllidae Κλάση * Π 5 Α 5 Γ (2) ή (3) * Κ 4 ή 5 Σ 4 ή 5 Α 5-10 Γ (2-5) 500 taxa ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δρ Ν. Κρίγκας Διχάσιο, γόνατα, αντίθετα φύλλα

9 Malvaceae Cucurbirtaceae Magnoliopsida (δικότυλα) Dilleniidae Υπόκλαση: Dilleniidae Κλάση Brassicaceae (Cruciferae) * Κ 5 Σ 5 Α (∞) Γ (2-∞) * Κ (5) Σ (5) Α 1-5 Γ (1-3) * Κ 4 Σ 4 Α 2+4 Γ (2) 405 taxa ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δρ Ν. Κρίγκας Επικαλύκιο, στήμονες-μπουκέτο 4 πέταλα σε σταυρό, 6 στήμονες, κέρας-κεράτιο Σαν Solanaceae χωρίς συμφύσεις

10 Rosaceae Fabaceae (Leguminosae) Magnoliopsida (δικότυλα) Rosidae Υπόκλαση: Rosidae Κλάση Rutaceae * K 5 Σ 5 A ∞ Γ 1-(2-5)-∞ ↓ Κ (5) Σ 5 Α (10) ή (9)+1 Γ 1 * Κ 4 ή 5 Σ 4-5 Α 4-10 Γ (2-5) Apiaceae (Umbelliferae) * Κ 0 ή 5 Σ 5 Α 5 Γ (2) ή (5) 1.036 taxa ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δρ Ν. Κρίγκας Ψυχόμορφη στεφάνη, 9+1 στήμονες, όσπριο Σκιάδιο, πολυσχιδή φύλλα, κολεός, γόνατα, σχιζοκάρπιο Πολυποίκιλο γυναικείο Εσπερίδιο

11 Solanaceae Boraginaceae Magnoliopsida (δικότυλα) Asteridae Υπόκλαση: Asteridae Κλάση Oleaceae *Κ (5) [ Σ (5) Α 5 ] Γ (2) * ή ↓ Κ 5 Σ (5) Α 5 Γ (2) ↓ Κ (5) Σ (5) Α 2 ή 2+2 Γ (2) Lamiaceae (Labiatae) * Κ (4) Σ 0 ή (4) Α 2 Γ (2) Scrophulariaceae ↓ Κ 4 ή 5 Σ (4) ή (5) Α 2+2 ή 5 Γ (2) Asteraceae, Cichoriaceae * ή ↓ Κ Ο [ Σ (5) Α (5) ] Γ (2) 1.500 taxa ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δρ Ν. Κρίγκας Βόστρυχος, αδρές τρίχες Τετράγωνος βλαστός, αντίθετα φύλλα, 4 κάρυα αιθέρια έλαια Κεφάλιο με ανθίδια και βράκτια Αιθ. έλαιαΓαλακτοφ. Σχεδόν σαν Lamiaceae, με κάψα 4 καρποί

12 Spermatophyta Gymnospermae Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Magnoliopsida (δικότυλα) Magnolidae Hamamelidae Κλάσεις Rosidae Asteridae Dilleniidae Caryophyllidae Δρ Ν. Κρίγκας

13 Spermatophyta Gymnospermae Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Magnoliopsida (δικότυλα) Alismatidae (Helobiae) Arecidae (Spadiciflorae) Κλάσεις Liliidae Zingiberidae Commelinidae Δρ Ν. Κρίγκας

14 ANGIOSPERMAE ΚΛΑΣΗ:Liliopsida (μονοκότυλα) Υποκλάσεις Alismatidae (Helobiae) Arecidae (Spadiciflorae) Commelinidae (~590 taxa) Zingiberidae Liliidae (~555 taxa) Δρ Ν. Κρίγκας

15 Cyperaceae Poaceae (Graminae) Liliopsida (μονοκότυλα) Commelinidae Υπόκλαση: Commelinidae Κλάση * Π 0+0 Α 3 Γ (2) ή (3) ↓ Π 1-3 Α 1-3 Γ (2) ή (3) 590 taxa ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δρ Ν. Κρίγκας Τρίγωνος βλαστός Σταχύδια, καλάμι, γόνατα, κολεός, καρύοψις

16 Amaryllidaceae Iridaceae Liliopsida (μονοκότυλα) Liliidae Υπόκλαση: Liliidae Κλάση Liliaceae Orchidaceae ↓ ή * Π 3+3 Α 3+3 Γ (3) ↓ ή * Π 3+3 Α 3 Γ (3) ↓ ή * Π 3+3 Α 3+3 Γ (3) ↓ Π 3+3 Α 1+0 ή 0+2 Γ (3) 505 taxa ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δρ Ν. Κρίγκας Γλωσσάριο Γυρεόμαγμα Διαφορές στο Α και Γ

17 Spermatophyta Gymnospermae Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Magnoliopsida (δικότυλα) Magnolidae Hamamelidae Κλάσεις Rosidae Asteridae Dilleniidae Caryophyllidae 2 οικ. 3 οικ. 4 οικ. 2 οικ. 3 οικ. 4 οικ. 6 οικ. ΣΥΝΟΛΟ: 30 οικ. 22 οικ. Δρ Ν. Κρίγκας

18 Spermatophyta Gymnospermae Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Magnoliopsida (δικότυλα) Magnolidae Hamamelidae Κλάσεις Rosidae Asteridae Dilleniidae Caryophyllidae 26 taxa ~1.145 taxa 269 taxa 37 taxa 500 taxa 405 taxa 1.036 taxa 1.500 taxa ΣΥΝΟΛΟ: 4.918 taxa (~80% της ελληνικής χλωρίδας) 3.747 taxa Δρ Ν. Κρίγκας


Κατέβασμα ppt "Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της Συστηματικής Βοτανικής ; Μέθοδος και κανόνες για τον προσδιορισμό και την περιγραφή των φυτικών ομάδων 1.Να μπορούμε να."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google