Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της Συστηματικής Βοτανικής ;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της Συστηματικής Βοτανικής ;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της Συστηματικής Βοτανικής ;
Μέθοδος και κανόνες για τον προσδιορισμό και την περιγραφή των φυτικών ομάδων Στόχοι εξαμήνου Να μπορούμε να διακρίνουμε βασικά γνωρίσματα των Βρυοφύτων, Πτεριδοφύτων και Σπερματοφύτων (Γυμνόσπερμα-Αγγειόσπερμα). Στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε και να μπορούμε να διακρίνουμε 30 βασικές ομάδες φυτών (οικογένειες) που αντιστοιχούν στο ~80% της ποικιλότητας της ελληνικής χλωρίδας. Να μπορούμε να διακρίνουμε τις δύο κλάσεις ανθοφόρων φυτών (δικότυλα-μονοκότυλα) και τις έξι υποκλάσεις των δικότυλων φυτών. Δρ Ν. Κρίγκας

2 ΓΕΝΙΚΟΜΕΡΟΣ–ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ–ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1.ΑΘΡΟΙΣΜΑ(-phyta) ΥΠΟΑΘΡΟΙΣΜΑ(-phytina) 3. ΚΛΑΣΗ(-ae) ΥΠΟΚΛΑΣΗ(-idae) 5. ΥΠΕΡΤΑΞΗ(-anae) ΤΑΞΗ(-ales) 7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ(-aceae) ΥΠΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ(-oidae) ΓΕΝΟΣ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ Δρ Ν. Κρίγκας

3 Magnoliophyta (Angiospermae)
Spermatophyta Gymnospermae Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Κλάσεις Magnoliopsida (δικότυλα) Δρ Ν. Κρίγκας

4 Magnoliophyta (Angiospermae)
Spermatophyta ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Gymnospermae 2 οικ. Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Κλάσεις Magnoliopsida (δικότυλα) Magnolidae 3 οικ. Hamamelidae 4 οικ. Caryophyllidae 2 οικ. Dilleniidae 3 οικ. Rosidae 4 οικ. Asteridae 6 οικ. Δρ Ν. Κρίγκας

5 Magnoliophyta (Angiospermae)
Spermatophyta ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Gymnospermae 26 taxa Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Κλάσεις Magnoliopsida (δικότυλα) 3.747 taxa Magnolidae 269 taxa Hamamelidae 37 taxa Caryophyllidae 500 taxa Dilleniidae 405 taxa Rosidae 1.036 taxa Asteridae 1.500 taxa Δρ Ν. Κρίγκας

6 Magnoliopsida (δικότυλα)
Κλάση Magnoliopsida (δικότυλα) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Υπόκλαση: Magnolidae 269 taxa Παρότι πρωτόγονη, 1 καρπόφυλλο *Π 3+3 Α 3-12 Γ 1 Lauraceae Πολλοί στήμονες και πολλά ελεύθερα καρπόφυλλα * ή ↓ Κ 5 Σ 0 ή 5 Α  Γ  Ranunculaceae * ή ↓Κ 2 ή 3 Σ 4 ή 6Α 3+3 ή ∞ Γ (2- ∞ ) Papaveraceae Γαλακτοφόροι αδένες, 2 σέπαλα Δρ Ν. Κρίγκας

7 Magnoliopsida (δικότυλα)
Κλάση Magnoliopsida (δικότυλα) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Υπόκλαση: Hamamelidae 37 taxa Αιθέρια έλαια Αντίθετα φύλλα Μασχαλιαίες ταξιανθίες Π 5 Α Π 5 Γ1 Cannabaceae Γαλακτοφόροι αδένες, ίουλοι Π 4 Α 4 Π 4 Γ(2) Moraceae * Π 0 ή 3-5 Α 3-5 Γ (2) Nίσσουσες τρίχες Urticaceae *Π3-8 Α 4-∞ Γ(3) Ίουλος Κυπελοφόρο κάρυο Fagaceae Δρ Ν. Κρίγκας

8 Magnoliopsida (δικότυλα)
Κλάση Magnoliopsida (δικότυλα) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Υπόκλαση: Caryophyllidae 500 taxa * Κ 4 ή 5 Σ 4 ή 5 Α5-10 Γ(2-5) Caryophyllaceae Διχάσιο, γόνατα, αντίθετα φύλλα * Π 5 Α 5 Γ(2) ή (3) Chenopodiaceae Φύλλα σχήματος ποδιού χήνας Δρ Ν. Κρίγκας

9 Magnoliopsida (δικότυλα)
Κλάση Magnoliopsida (δικότυλα) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Υπόκλαση: Dilleniidae 405 taxa * Κ 5 Σ 5 Α (∞) Γ (2-∞) Malvaceae Επικαλύκιο, στήμονες-μπουκέτο * Κ (5) Σ (5) Α 1-5 Γ (1-3) Σαν Solanaceae χωρίς συμφύσεις Cucurbirtaceae Brassicaceae (Cruciferae) * Κ 4 Σ 4 Α 2+4 Γ (2) 4 πέταλα σε σταυρό, 6 στήμονες, κέρας-κεράτιο Δρ Ν. Κρίγκας

10 Magnoliopsida (δικότυλα)
Κλάση Magnoliopsida (δικότυλα) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Υπόκλαση: Rosidae 1.036 taxa Πολυποίκιλο γυναικείο * K 5 Σ 5 A ∞ Γ 1-(2-5)-∞ Rosaceae ↓ Κ (5) Σ 5 Α (10) ή (9)+1 Γ 1 Fabaceae (Leguminosae) Ψυχόμορφη στεφάνη, 9+1 στήμονες, όσπριο * Κ 4 ή 5 Σ 4-5 Α 4-10 Γ (2-5) Εσπερίδιο Rutaceae Apiaceae (Umbelliferae) * Κ 0 ή 5 Σ 5 Α 5 Γ (2) ή (5) Σκιάδιο, πολυσχιδή φύλλα, κολεός, γόνατα, σχιζοκάρπιο Δρ Ν. Κρίγκας

11 Magnoliopsida (δικότυλα) Υπόκλαση: Asteridae
Κλάση Magnoliopsida (δικότυλα) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Υπόκλαση: Asteridae 1.500 taxa *Κ (5) [ Σ (5) Α 5 ] Γ (2) Solanaceae Βόστρυχος, αδρές τρίχες * ή ↓ Κ 5 Σ (5) Α 5 Γ (2) Boraginaceae Τετράγωνος βλαστός, αντίθετα φύλλα, 4 κάρυα αιθέρια έλαια ↓ Κ(5) Σ(5) Α 2 ή 2+2 Γ(2) Lamiaceae (Labiatae) * Κ(4) Σ0 ή (4) Α2 Γ(2) Oleaceae 4 καρποί ↓ Κ4 ή 5 Σ(4) ή (5) Α 2+2 ή 5 Γ (2) Σχεδόν σαν Lamiaceae, με κάψα Scrophulariaceae * ή ↓ Κ Ο [ Σ (5) Α (5) ] Γ (2) Asteraceae, Cichoriaceae Κεφάλιο με ανθίδια και βράκτια Αιθ. έλαια Γαλακτοφ. Δρ Ν. Κρίγκας

12 Magnoliophyta (Angiospermae)
Spermatophyta Gymnospermae Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) Κλάσεις Magnoliopsida (δικότυλα) Magnolidae Hamamelidae Caryophyllidae Dilleniidae Rosidae Asteridae Δρ Ν. Κρίγκας

13 Magnoliophyta (Angiospermae)
Spermatophyta Gymnospermae Magnoliophyta (Angiospermae) Magnoliopsida (δικότυλα) Κλάσεις Liliopsida (μονοκότυλα) Alismatidae (Helobiae) Arecidae (Spadiciflorae) Commelinidae Zingiberidae Liliidae Δρ Ν. Κρίγκας

14 ΚΛΑΣΗ: Liliopsida (μονοκότυλα) Υποκλάσεις Alismatidae (Helobiae)
ANGIOSPERMAE ΚΛΑΣΗ: Liliopsida (μονοκότυλα) Υποκλάσεις Alismatidae (Helobiae) Arecidae (Spadiciflorae) Commelinidae (~590 taxa) Zingiberidae Liliidae (~555 taxa) Δρ Ν. Κρίγκας

15 * Π0+0 Α3 Γ(2) ή (3) ↓ Π1-3 Α1-3 Γ(2) ή (3) Κλάση
Liliopsida (μονοκότυλα) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Υπόκλαση: Commelinidae 590 taxa * Π0+0 Α3 Γ(2) ή (3) Cyperaceae Τρίγωνος βλαστός Poaceae (Graminae) ↓ Π1-3 Α1-3 Γ(2) ή (3) Σταχύδια, καλάμι, γόνατα, κολεός, καρύοψις Δρ Ν. Κρίγκας

16 ↓ ή * Π3+3 Α3+3 Γ(3) ↓ ή * Π3+3 Α3Γ(3) ↓ ή * Π3+3 Α3+3 Γ(3)
Κλάση Liliopsida (μονοκότυλα) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Υπόκλαση: Liliidae 505 taxa ↓ ή * Π3+3 Α3+3 Γ(3) Amaryllidaceae Διαφορές στο Α και Γ ↓ ή * Π3+3 Α3Γ(3) Iridaceae ↓ ή * Π3+3 Α3+3 Γ(3) Liliaceae Γλωσσάριο Γυρεόμαγμα ↓ Π3+3 Α1+0 ή 0+2 Γ(3) Orchidaceae Δρ Ν. Κρίγκας

17 Magnoliophyta (Angiospermae)
Spermatophyta ΣΥΝΟΛΟ: 30 οικ. Gymnospermae 2 οικ. Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) 6 οικ. Κλάσεις Magnoliopsida (δικότυλα) 22 οικ. Magnolidae 3 οικ. Hamamelidae 4 οικ. Caryophyllidae 2 οικ. Dilleniidae 3 οικ. Rosidae 4 οικ. Asteridae 6 οικ. Δρ Ν. Κρίγκας

18 Magnoliophyta (Angiospermae)
Spermatophyta ΣΥΝΟΛΟ: taxa (~80% της ελληνικής χλωρίδας) Gymnospermae 26 taxa Magnoliophyta (Angiospermae) Liliopsida (μονοκότυλα) ~1.145 taxa Κλάσεις Magnoliopsida (δικότυλα) 3.747 taxa Magnolidae 269 taxa Hamamelidae 37 taxa Caryophyllidae 500 taxa Dilleniidae 405 taxa Rosidae 1.036 taxa Asteridae 1.500 taxa Δρ Ν. Κρίγκας


Κατέβασμα ppt "Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της Συστηματικής Βοτανικής ;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google