Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου
Γ΄ Λυκείου Κων/νος Θέος,

2 Αντιδράσεις υποκατάστασης
Στις αντιδράσεις υποκατάστασης ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων Α (αποχωρούσα ομάδα) υποκαθίσταται από άλλο άτομο ή άλλη ομάδα ατόμων Β (εισερχόμενη ομάδα). Κων/νος Θέος,

3 Υποκατάσταση στα αλκυλαλογονίδια
RI, RBr, RCl, RF C+δ-X-δ μείωση δραστικότητας με υδατικά διαλύματα ΝαΟΗ, ΚΟΗ σχηματίζουν αλκοόλες με KCN, NaCN σχηματίζουν νιτρίλια με υδρόλυση των νιτριλίων σχηματίζονται οξέα με αμμωνία σχηματίζουν αμίνες με άλατα των καρβοξυλικών οξέων σχηματίζουν εστέρες με καρβίδια των 1-αλκινίων σχηματίζουν ανώτερα αλκίνια με αλκοξείδια σχηματίζουν αιθέρες ανοικοδόμηση ανοικοδόμηση Κων/νος Θέος,

4 Υποκατάσταση σε καρβοξυλικά οξέα - εστέρες
Τα καρβοξυλικά οξέα αντιδρούν με αλκοόλες και σχηματίζουν εστέρες. Οι εστέρες σε αλκαλικό περιβάλλον σχηματίζουν άλατα (σαπωνοποίηση) εστεροποίηση όξινη υδρόλυση Κων/νος Θέος,

5 Υποκατάσταση σε αλκάνια Υποκατάσταση σε αλκοόλες
Οι αλκοόλες αντιδρούν με μέσα αλογονώσεως και σχηματίζουν αλκυλαλογονίδια Τα αλκάνια δίνουν αντιδράσεις υποκατάστασης των υδρογόνων από αλογόνα θειονυλοχλωρίδιο σχηματίζονται μίγματα Κων/νος Θέος,


Κατέβασμα ppt "Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google